รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย : TECH DIRECTORY Thailand

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สินค้าแนะนำ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

ข่าวสารเทคโนโลยี20/06/2018
ความรู้พื้นฐานของการบัดกรี 1: ความแตกต่างระหว่างการเชื่อมโลหะกับการติดกาว 

** ความรู้พื้นฐานของการบัดกรี 1: การเชื่อมโลหะกับการติดกาวต่างกันอย่างไร ? ** แผ่น Clad ที่สามารถต่อแผ่นโลหะต่างชนิดได้

งานบัดกรีเป็นงานช่างที่ค่อนข้างแปลกงานหนึ่ง หากเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแล้ว การบัดกรีถือเป็นขั้นตอนพิเศษขั้นตอนหนึ่งในการผลิตที่จะต้องใช้เทคนิคเข้าช่วย

PAGE TOP