ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ IoT

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ฉบับปรับปรุงใหม่ ! ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ IoT **

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ IoT
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ IoT

มักจะมีการใช้คำว่า “IoT” ในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
ในแง่มุมต่างๆ แต่มีคนที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะแท้จริง
ของ IoT ได้น้อยมาก เมื่อมีการพูดถึงมากยิ่งขึ้น ก็จะเกิดความกังวล
เกี่ยวกับ IoTตามมาด้วยเช่นกัน นั่นก็คือความเสียหายต่างๆด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล

Icn-txt3 ดูรายละเอียด
IoT Platform for industry4.0 "NEC IIoT"
IoT Platform for industry4.0 "NEC IIoT"

◆ Digitalize & Analyze to Customize

เทคโนโลยี IoT สมัยใหม่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนนำข้อมูลมาสร้างเป็น Dash Board ที่ใช้ในการวิเคราะห์จัดการ
ปัญหา เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลบริษัท : NEC Corporation

Icn-txt3 ดูรายละเอียด
HUB สวิทช์สำหรับอุตสาหกรรม
HUB สวิทช์สำหรับอุตสาหกรรม

◆ HUB สวิทช์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม

ภายในเครื่องประเภทแผงควบคุมของเครื่องจักรหรือไลน์การผลิต
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายชิ้นด้วยกัน และในสถานประกอบการผลิต
มีความต้องการ HUB สวิทช์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
Ethernet จำนวนมากได้ นอกจากนี้ ความต้องการใหม่ๆก็แผ่ขยายมาก
ขึ้น จากการที่ทำอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้เป็น IoT จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
สำหรับสอดส่องและต้องการเชื่อมโยงการสื่อสารสัญญาณใหม่ๆ เพื่อเชื่อม
ระบบด้านบนและด้านล่างเข้าด้วยกัน

ข้อมูลบริษัท : Contec Co., Ltd.

Icn-txt3 ดูรายละเอียด

สินค้าแนะนำ

“OpenBlocks IoT Family”  Microsever “OpenBlocks IoT Family” Microsever

ทำให้ IoT ใกล้ตัวยิ่งขึ้น ! Microsever IoT ขนาดเล็ก

Plat'Home Co.,Ltd.

ทำ IoT ให้กลายเป็นรูปร่าง! 『IoT Cloud』 ทำ IoT ให้กลายเป็นรูปร่าง! 『IoT Cloud』

ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วย IoT!

GENECH (Thailland) Co., Ltd.

OD “วางแผนและออกแบบสำหรับ IOT・Industry4.0” OD “วางแผนและออกแบบสำหรับ IOT・Industry4.0”

สามารถรวบรวมดาต้า I/Oได้ทันที โดยการแอดออนเข้าเน็ตเวิร์คที่มีอยู่แล้ว

Inter Factory Partners co.,LTD.

ไวเลสM2Mแพลทฟอร์มแบบคลาวด์ Bacsoft IoT Platform ไวเลสM2Mแพลทฟอร์มแบบคลาวด์ Bacsoft IoT Platform

ติดตั้งรวดเร็ว ราคาถูก สำหรับตลาดFA!

SUNCORPORATION

“BH2-Lite” BOX เอนกประสงค์สำหรับ IoT “BH2-Lite” BOX เอนกประสงค์สำหรับ IoT

ติดตั้ง Raspberry Pi2 และโมเดล UPS รุ่นแบตเตอรี่แบบแห้ง!

BiZright Technology inc.

PAGE TOP