ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ IoT

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ฉบับปรับปรุงใหม่ ! ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ ** ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ IoT **

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ IoT
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ IoT

มักจะมีการใช้คำว่า “IoT” ในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
ในแง่มุมต่างๆ แต่มีคนที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะแท้จริง
ของ IoT ได้น้อยมาก เมื่อมีการพูดถึงมากยิ่งขึ้น ก็จะเกิดความกังวล
เกี่ยวกับ IoTตามมาด้วยเช่นกัน นั่นก็คือความเสียหายต่างๆด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล

Icn txt3 ดูรายละเอียด
IoT Platform for industry4.0 "NEC IIoT"
IoT Platform for industry4.0 "NEC IIoT"

◆ Digitalize & Analyze to Customize

เทคโนโลยี IoT สมัยใหม่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนนำข้อมูลมาสร้างเป็น Dash Board ที่ใช้ในการวิเคราะห์จัดการ
ปัญหา เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลบริษัท : NEC Corporation

Icn txt3 ดูรายละเอียด
HUB สวิทช์สำหรับอุตสาหกรรม
HUB สวิทช์สำหรับอุตสาหกรรม

◆ HUB สวิทช์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม

ภายในเครื่องประเภทแผงควบคุมของเครื่องจักรหรือไลน์การผลิต
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายชิ้นด้วยกัน และในสถานประกอบการผลิต
มีความต้องการ HUB สวิทช์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
Ethernet จำนวนมากได้ นอกจากนี้ ความต้องการใหม่ๆก็แผ่ขยายมาก
ขึ้น จากการที่ทำอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้เป็น IoT จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
สำหรับสอดส่องและต้องการเชื่อมโยงการสื่อสารสัญญาณใหม่ๆ เพื่อเชื่อม
ระบบด้านบนและด้านล่างเข้าด้วยกัน

ข้อมูลบริษัท : Contec Co., Ltd.

Icn txt3 ดูรายละเอียด

สินค้าแนะนำ

“OpenBlocks IoT Family”  Microsever “OpenBlocks IoT Family” Microsever

ทำให้ IoT ใกล้ตัวยิ่งขึ้น ! Microsever IoT ขนาดเล็ก

Plat'Home Co.,Ltd.

ทำ IoT ให้กลายเป็นรูปร่าง! 『IoT Cloud』 ทำ IoT ให้กลายเป็นรูปร่าง! 『IoT Cloud』

ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วย IoT!

GENECH (Thailland) Co., Ltd.

OD “วางแผนและออกแบบสำหรับ IOT・Industry4.0” OD “วางแผนและออกแบบสำหรับ IOT・Industry4.0”

สามารถรวบรวมดาต้า I/Oได้ทันที โดยการแอดออนเข้าเน็ตเวิร์คที่มีอยู่แล้ว

Inter Factory Partners co.,LTD.

ไวเลสM2Mแพลทฟอร์มแบบคลาวด์ Bacsoft IoT Platform ไวเลสM2Mแพลทฟอร์มแบบคลาวด์ Bacsoft IoT Platform

ติดตั้งรวดเร็ว ราคาถูก สำหรับตลาดFA!

SUNCORPORATION

“BH2-Lite” BOX เอนกประสงค์สำหรับ IoT “BH2-Lite” BOX เอนกประสงค์สำหรับ IoT

ติดตั้ง Raspberry Pi2 และโมเดล UPS รุ่นแบตเตอรี่แบบแห้ง!

BiZright Technology inc.

PAGE TOP