ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC ตอนที่ 9 : นำกลุ่ม QC มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ?

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

** ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC ** 8 เกณฑ์การประเมินของงานมหกรรมคุณภาพคืออะไร ?

ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC ตอนที่ 9 : นำกลุ่ม QC มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ?
ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC ตอนที่ 9 : นำกลุ่ม QC มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ?

ในกรณีที่มีกลุ่ม QC จำนวนมากในบริษัท จะจัดให้มีงานมหกรรมคุณภาพ
(นำเสนอประสบการณ์ในการทำกิจกรรมกลุ่ม QC)
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายใหญ่ๆ 4 ข้อ

Icn-txt3 ดูรายละเอียด

สินค้าแนะนำ

MicroForce 70 MicroForce 70

Simple and efficient for reliable quality

Komax Japan K.K.

“OTRS10” ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์งาน / เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน “OTRS10” ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์งาน / เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ช่วยวิเคราะห์การทำงานด้วยภาพและมีระบบการทำงานช่วยวิเคราะห์ชั่วโมงทำงาน ทำให้ลดเวลาการทำงาน ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในพื้นที่การผลิตได้ !

Broadleaf Co., Ltd.

ระบบการจัดการแวร์เฮาส์ "แนะนำตัวอย่าง WAREHOUSE" ระบบการจัดการแวร์เฮาส์ "แนะนำตัวอย่าง WAREHOUSE"

การใช้งานระบบWMSในพื้นที่จริง

OfficeFA.com Co.,Ltd.

ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse management system): Rubix ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse management system): Rubix

ลดกำลังคนและเวลาสำหรับการควบคุมคลังสินค้า

NEC Corporation

ISE MOLD INDUSTRY CO., LTD. 【ระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า】 ISE MOLD INDUSTRY CO., LTD. 【ระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า】

ระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเต็มที่จริงจัง!

ISE MOLD (THAILAND) CO., LTD.

Back Number

PAGE TOP