เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กับโลจิสติกส์!

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

**งานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ** ลองค้นหานวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์ !

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กับโลจิสติกส์!
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กับโลจิสติกส์!

"สดเสมอ ส่งง่าย สบายใจผู้รับ" การที่จะทำให้สำเร็จ
ได้ตามประโยคข้างต้นนี้ ต้องนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
และระบบจัดการโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ใช่หรือไม่ ?

Icn-txt3 ดูรายละเอียด

สินค้าแนะนำ

เครื่องทำถุงไล่ฟองออกอากาศ "TWN" เครื่องทำถุงไล่ฟองออกอากาศ "TWN"

"TWN" เป็นเครื่องทำถุงไล่ฟองอากาศที่สามารถสร้างชิ้นงานที่สวยงามด้วยคุณภาพซีลที่สูง

Tokyo Automatic Machinery Works, Ltd.

งานค้าขายระหว่างประเทศ AGLT งานค้าขายระหว่างประเทศ AGLT

จัดการทั้งหมดตั้งแต่งานท่าเรือ, คลังสินค้า, ศุลกากรจนถึงการขนส่ง! นั่นคือ งานค้าขายระหว่างประเทศของAGLT

ASUTO GLOBAL LOGISTICS (Thailand) Co.,Ltd.

เครื่องปิดผนึกเป็นรอยหยัก "รุ่น FT-50-AC" (ขับเคลื่อนโดยพัดลมไฟฟ้า) เครื่องปิดผนึกเป็นรอยหยัก "รุ่น FT-50-AC" (ขับเคลื่อนโดยพัดลมไฟฟ้า)

เครื่องเชื่อมแบบไร้อากาศ เสียงเบา!

New Long Co.,Ltd.

“OTRS10” ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์งาน / เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน “OTRS10” ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์งาน / เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ช่วยวิเคราะห์การทำงานด้วยภาพและมีระบบการทำงานช่วยวิเคราะห์ชั่วโมงทำงาน ทำให้ลดเวลาการทำงาน ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในพื้นที่การผลิตได้ !

Broadleaf Co., Ltd.

แอปลิเคชั่น "Aspen Scheduling Insight" แอปลิเคชั่น "Aspen Scheduling Insight"

นำเสนอการมองกำหนดการแผนการผลิตเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา หรือสามารถรู้ผลประกอบการและแผน

Time Commerce Co., Ltd.

PAGE TOP