รวม "ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยในการทำความสะอาดแม่พิมพ์", "ความจริงที่แม้แต่พนักงานก็ไม่รู้"

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เปิดเผยความลับในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ! ** TECH DIRECTORY Thailand **

รวม "ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยในการทำความสะอาดแม่พิมพ์", "ความจริงที่แม้แต่พนักงานก็ไม่รู้"
รวม "ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยในการทำความสะอาดแม่พิมพ์", "ความจริงที่แม้แต่พนักงานก็ไม่รู้"

* เปิดเผยความลับในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ !

"ถึงจะเก็บรักษาโดยทาสารกันสนิม แต่ระหว่างที่เก็บไว้แม่พิมพ์ก็ขึ้นสนิมได้"
"จำนวนช็อตในการขึ้นรูปเปรียบเทียบระหว่างแม่พิมพ์เก่าและใหม่จะไม่เพิ่มขึ้น"

คุณเคยคิดว่า เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติและล้มเลิกความพยายามหรือไม่
ถ้าเปลี่ยนวิธีการจากที่ผ่านมา เรื่องปกติเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
และยังมีเรื่องอื่นๆ ที่เป็นตัวอย่างในการที่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์แล้วสามารถ "ลดค่าใช้จ่าย", "ลดระยะเวลา", "ทำให้เป็นตรรกะ", "ปรับปรุงคุณภาพ", "ปรับปรุงความปลอดภัย", "ประหยัดพลังงาน" ซึ่งเกี่ยวโยงไปยังผลกำไรของบริษัท ในส่วนนี้จะมีการแนะนำโดยใช้ภาพและรูปเพื่อให้เข้าใจง่าย

ข้อมูลบริษัท : บริษัท โซแม็กซ์ จำกัด

Icn txt3 ดูรายละเอียด
ทำจากแก้วที่มีความแข็งอันดับหนึ่ง (CTE33)
ทำจากแก้วที่มีความแข็งอันดับหนึ่ง (CTE33)

* ผลิตภัณฑ์แก้ววิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วัดปริมาณ

ใช้วิเคราะห์เคมี ควบคุมคุณภาพ วัดค่าสภาพแวดล้อม
มีผลิตภัณฑ์สำหรับงานทดลองวิจัยเคมีของหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย
ไม่มีวัตถุประสงค์โดยตรงกับการวินิจฉัยโรค การรักษาหรือใช้กับมนุษย์โดยตรง

ข้อมูลบริษัท : บริษัท AGC จำกัด

Icn txt3 ดูรายละเอียด
สนับสนุนการก่อสร้างโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางในต่างประเทศ ด้วยการจัดการที่เหมาะสม
สนับสนุนการก่อสร้างโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางในต่างประเทศ ด้วยการจัดการที่เหมาะสม

* แนะนำธุรกิจวิศวกรรม

ตัวอย่างการนำไปใช้
1. การวางแผนโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้
2. แผนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงงานและเครื่องจักร
3. ออกแบบและจัดซื้อ
4. งานก่อสร้าง, บริหารงานก่อสร้าง
5. ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานและทดสอบการดำเนินการ
6. การบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย

ข้อมูลบริษัท : SIAM MESCO Co., Ltd.

Icn txt3 ดูรายละเอียด

สินค้าแนะนำ

NRW-IN4200 แหล่งจ่ายไฟสำหรับงานเชื่อมชนิดอินเวอร์เตอร์ NRW-IN4200 แหล่งจ่ายไฟสำหรับงานเชื่อมชนิดอินเวอร์เตอร์

ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานผลิตตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์

Nippon Avionics Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์รองรับ CC-Link IE Field ผลิตภัณฑ์รองรับ CC-Link IE Field

มีสาย LAN และ Modular plug (หัวตัวผู้ของสาย LAN)ที่รองรับกับ CC-Link IE Field!

Nippon Seisen Cable, Ltd.

"ACO DAQ (TYPE 8835) เครื่องแปลง AD 2 ช่อง" "ACO DAQ (TYPE 8835) เครื่องแปลง AD 2 ช่อง"

เครื่องแปลง AD 2 ช่อง ขนาดเท่าฝ่ามือ

Aco Co., Ltd.

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย(VOC)เครื่องดูดแก๊สกลับคืน REARTH CS Series สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย(VOC)เครื่องดูดแก๊สกลับคืน REARTH CS Series

ช่วยหล่อเย็นสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายตามลำดับและควบแน่นสารให้เป็นของเหลว【เป็นเครื่องที่รองรับสารละลายไหม้ไฟได้】 พอนำสารกลับมาใช้ใหม่ได้ทำให้ช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนไปได้พร้อมกัน!

MORIKAWA CO.,LTD.

ผลิตภัณฑ์ที่มีรูพรุนจำนวนมาก (Porous Product) ผลิตภัณฑ์ที่มีรูพรุนจำนวนมาก (Porous Product)

แผ่นและหลอดที่อากาศผ่านได้แต่น้ำผ่านไม่ได้

Chukoh Chemical Industries, Ltd.

PAGE TOP