ข่าวสารเทคโนโลยี

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตารางสรุปข่าวสารเทคโนโลยี

  • เฉพาะสมาชิก
  • จะส่งเมล์แจ้งข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น
14/11/2018
รับมือกับการผลิตในอนาคต ด้วยระบบอัตโนมัติ !

** แจ้งข่าวงานเมทัลเล็กซ์ ** รับมือกับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ !

การนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามา ใช้ในกระบวนการผลิต ที่ทำด้วยแรงงานมนุษย์เท่านั้น จะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิต และสามารถรองรับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้

12/11/2018
ค้นหาวัตถุดิบสำหรับผลิตยา !

** ฉบับรวมวัตถุดิบผลิตยาและเครื่องสำอาง ** ค้นหาสารสกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต้นฉบับ !

ในหมวดวัตถุดิบสำหรับผลิตยา/สารตัวกลางสำหรับผลิตยา/ วัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องสำอางของTECH DIRECTORY Thailand มีหมวดย่อยอีก 3 หมวด เช่น วัตถุดิบสำหรับผลิตยา มีสินค้าทั้งหมด 34 รายการ (ณ เดือนพฤศจิกายน 2561) เราขอแนะนำวิธีเด็ดๆให้คุณ

07/11/2018
เสาะหาแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรมการผลิต !

** แจ้งข่าวงานเมทัลเล็กซ์ * มามองดูอนาคตของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลกันเถอะ !

การสร้างผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นต้องมีความแม่นยำและกำลัง การผลิตในปริมาณมาก จึงต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามา ช่วย ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจสภาพปัจจุบันและควร ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ

05/11/2018
ค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร !

** ฉบับรวมอุปกรณ์ที่ใช้ในครัว/ประกอบอาหาร ** ช่วยลดเวลาทำงานด้วยเครื่องครัวไฮเทค คุณภาพญี่ปุ่น !

ในหมวดเครื่องครัว/อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร ของ TECH DIRECTORY Thailand มีหมวดย่อย 2 หมวด เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในครัว/ใช้ประกอบอาหาร รวมทั้งหมด 54 รายการ (ณ เดือนพฤศจิกายน 2561) เราขอแนะนำวิธีเด็ดๆให้คุณ

31/10/2018
ความรู้พื้นฐานของการบัดกรี ตอนที่ 9 : สาเหตุของการบัดกรีที่ล้มเหลว (ตอนต่อ)

** ความรู้พื้นฐานของการบัดกรี ** เลือกหัวแร้งแบบไหนถึงจะไม่ทำให้บัดกรีล้มเหลว ?/Dispenser ที่ฉีดพ่นเส้นตรงเฉลี่ยเท่าๆกัน

สาเหตุของการบัดกรีที่ล้มเหลวมี 3 สาเหตุใหญ่ คือ ความร้อนไม่เพียงพอ รวมถึงโลหะบัดกรีมากเกินไป ร้อนจัด และจำนวนโลหะบัดกรีน้อยเกินไป จะอธิบายสาเหตุพร้อมด้วยภาพประกอบ

  • เฉพาะสมาชิก
  • จะส่งเมล์แจ้งข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น

ทั้งหมด จากทั้งหมด 167 รายการ 1 - 5 แสดง รายการ

PAGE TOP