ข่าวสารเทคโนโลยี

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตารางสรุปข่าวสารเทคโนโลยี

  • เฉพาะสมาชิก
  • จะส่งเมล์แจ้งข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น
21/09/2018
ค้นหาเครื่องมือ/จิ๊ก !

**ฉบับรวมเครื่องมือ** ดาวน์โหลดแคตตาล็อก ไม่เสียตังค์ ! / ประหยัดไฟฟ้าด้วยเครื่องฉีดพ่นหมอก

ในหมวดเครื่องมือ/จิ๊กของ TECH DIRECTORY Thailand มีหมวดย่อยอีก 7 หมวด เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือทั่วไป จิ๊กกลึง มีสินค้าทั้งหมด 125 รายการ (ณ กันยายน 2561)เราขอแนะนำวิธีเด็ดๆให้คุณ

19/09/2018
ความรู้พื้นฐานของการบัดกรี 6:การให้ความร้อนและการป้อนลวดบัดกรี

** ความรู้พื้นฐานของการบัดกรี ** ป้อนลวดบัดกรีที่จุดไหนดีที่สุด ? / ตะกั่วบัดกรีที่มีความเหลวตัวดีภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ

เวลาของการให้ความร้อนจะเปลี่ยนไปอย่างมากตามขนาดของชิ้นงาน (ความจุความร้อน) การให้ความร้อนที่ชิ้นงานขนาดเล็กนั้นจะเพียง พริบตาเดียว แต่อาจทำให้เห็นภาพลวงตาได้ว่า มีการเติมลวดบัดกรี ทีละนิดๆ อยู่เรื่อยๆ

14/09/2018
ค้นหาเครื่องประกอบ !

** ฉบับรวมเครื่องประกอบ ** สร้างฟังก์ชันเฉพาะให้เป็นจริงด้วยซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว !

ในหมวดเครื่องประกอบ/ระบบประกอบของTECH DIRECTORY Thailand มีหมวดย่อยอีก 13 หมวด เช่นคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/PCอุตสาหกรรม บอร์ดคอมพิวเตอร์มีสินค้าทั้งหมด 59 รายการ (ณ เดือนกันยายน 2561) เราขอแนะนำวิธีเด็ดๆให้คุณ

12/09/2018
ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม 5S ตอนที่ 14 : เรียนรู้ด้วยการเรียนและประสบการณ์

**ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม 5S ** ฝึกอบรมโดยให้จดจำด้วยการเคลื่อนไหวคืออะไร ?

มักจะเห็นถึงการอบรมที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ทั่วไปในองค์กรขนาดเล็กและกลาง อาทิเช่น พบเห็นคนที่ไม่กล่าวทักทาย การแต่งกายที่ไม่เรียบร้อย ตอบรับทาง โทรศัพท์ไม่เป็น ฯลฯ อีกทั้งยังมีการกล่าวคำพูดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่มีสามัญ สำนึกต่อพนักงาน ลูกค้า บริษัทคู่ค้าอีกด้วย นี่ก็เป็นการแสดงถึง “ความหลากหลายของค่านิยม” อย่างหนึ่ง

10/09/2018
ค้นหาCAD/CAM/CAE !

** ฉบับรวม CAD/CAM/CAE ** ออกแบบ วิเคราะห์ และจำลองอย่างง่ายดาย !

ในหมวดCAD/CAM/CAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ TECH DIRECTORY Thailand มีหมวดย่อยอีก 8 หมวด เช่น CAD 3 มิติ CAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ มีสินค้าทั้งหมด 64 รายการ (ณ เดือนกันยายน 2561)

  • เฉพาะสมาชิก
  • จะส่งเมล์แจ้งข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น

ทั้งหมด จากทั้งหมด 153 รายการ 1 - 5 แสดง รายการ

PAGE TOP