ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ 29/11/2017 - 05/12/2017

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ

29/11/2017-05/12/2017

วงการธุรกิจ

  • 1
    โซ่ลําเลียงขนาดเล็ก TSUBAKI (Small Conveyor Chain) โซ่ลําเลียงขนาดเล็ก TSUBAKI (Small Conveyor Chain)

    ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั่วไปมีมากขึ้น และแนวโน้มความต้องการของลูกค้านั้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทของเราซึ่งป็นผู้ผลิตโซ่ลำเลียงขนาดเล็กได้ตอบรับความต้องการดังกล่าวโดยอาศัยประสบการณ์และเทคนิคที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานและเรายังมีผลงานการผลิตผลิตภัณฑ์ลักษณะพิเศษอีกหลายหมื่นชนิดอีกด้วย เรามีตั้งแต่โซ่ลำเลียงขนาดเล็กทั่วไป, 「Double pitch chain(โซ่ลำเลียงดับเบิลพิทช์)」ที่เหมาะสมกับการขนย้ายแบบความเร็วต่ำแต่มีระยะทางยาว, 「Corrosion Resistant Small Size Conveyor Chain(โซ่ลำเลียงขนาดเล็กทนต่อสภาพแวดล้อม)」ที่เหมาะแก่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผุกร่อนได้ง่าย, 「Lube-free Small Size Conveyor Chain(โซ่ลำเลียงขนาดเล็กไม่ต้องเติมสารหล่อลื่น)」เป็นแลมด้าซีรี่ของสึบะกิที่เหมาะกับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นก็ได้, 「Indexing Conveyor Chain(โซ่ลำเลียงเป็นช่วง)」ที่ทำให้ลำเลียงตามCycle timeได้อย่างแม่นยำ, 「Free Flow Chain(โซ่ลำเลียงแบบฟรีโฟล)」ซึ่งเป็นโซ่ดับเบิลสปีดที่สามารถหยุดได้ตามตำแหน่งที่ต้องการและลำเลียงอีกครั้งหนึ่งได้, รวมถึง 「Integrated Attachment chain(โซ่ลำเลียงมีAttachmentพิเศษ(Plus α))」ที่มีAttachmentเหมาะสมกับการใช้งาน・อุปกรณ์・สภาพแวดล้อมหรือลักษณะของชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการ

  • 2
    ระบบตรวจสอบเพลทพิมพ์และพิสูจน์อักษร / Scanner Type Proof Verification System 「NaviScan-A3/A1/A0/B0」 ระบบตรวจสอบเพลทพิมพ์และพิสูจน์อักษร / Scanner Type Proof Verification System 「NaviScan-A3/A1/A0/B0」

    • เหมาะสมที่สุดในการตรวจสอบการพิมพ์ของบัตร สติ๊กเกอร์ และฉลากของอุตสาหกรรมที่ผลิตจำนวนน้อยแต่หลากหลายชนิด • การเปรียบเทียบภาพที่สแกนมาด้วยกัน การเปรียบเทียบข้อมูลกับภาพ และการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยกันสามารถทำได้ • เมื่อพิมพ์กระดาษหลายขนาด เพียงแค่ตั้งหน้าหลักที่ใช้ได้ไว้ 1 แบบก็จะสามารถตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ • ตั้งค่าการตรวจได้ง่าย ใครก็ทำได้ ด้วยหน้าจอปฏิบัติงาน NEO(NVS Easy Operation) • การตรวจสอบทุกด้านของแผ่นชีทสี A3 ทำตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์ใน 30 วินาที ~1 นาที • ตรวจพบจุดขาด รูเข็ม รอยเปรอะ ตัวหนังสือแตก มีสิ่งแปลกปลอม สกปรก จุดสีด่าง • วัดการเคลื่อนของตำแหน่ง ตำแหน่งที่พิมพ์ การเหลื่อมของสี ตำแหน่งฉลาก การเคลื่อนของแนวอักษร • ความสามารถในการจำแนกการตรวจ สามารถเลือกระดับความละเอียดได้เป็น 600dpi、300dpi、200dpi • ทำตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ อ่านและแสดงข้อมูลส่วนพิมพ์อักษรแบบปรับได้ อาทิ OCR(การจดจำตัวอักษร) ของส่วนพิมพ์อักษรแบบปรับได้กับการตรวจสอบคุณภาพส่วนพิมพ์อักษรแบบคงที่, ตรวจสอบการเรียงหมายเลข, บาร์โค้ด, บาร์โค้ด2D เป็นต้น จนถึงการตรวจวินิจฉัยบาร์โค้ด (ตัดสินเกรด)

ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP