การผลิตกระดาษ・ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ 04/04/2018 - 10/04/2018

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

การผลิตกระดาษ・ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ

04/04/2018-10/04/2018

วงการธุรกิจ

 • 1
  หัวฉีดสเปรย์ของเหลว 1 ทางเดิน หัวฉีดสเปรย์ของเหลว 1 ทางเดิน

  คือ หัวฉีดสเปรย์ที่ฉีดแรงดันของเหลวจากปั้ม สามารถเลือกได้จากรายการผลิตภัณฑ์ที่มากกว่า 2 หมื่นรายการได้ เพื่อนำไปใช้กับงานต่างๆ ได้แก่ ชำระล้าง ให้ความเย็น และฉีดกระจาย

 • 2
  เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient)

  เป็นเครื่องทดสอบที่วัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์(Coefficient of kinetic friction) ได้อย่างง่ายดาย สามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์ (Coefficient of kinetic friction) และจัดทําเป็นกราฟได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ (ความเร็วของการสุ่มตัวอย่าง : ค่าสูงสุด 50Hz) [ข้อมูลพื้นฐาน] • ค่า Load สูงสุด 2N(200gf) ~ 10N(1kgf) • ระดับความละเอียดแม่นยํา ±0.2%F.S. • หน่วยวัดที่สามารถเลือกได้ N/kgf/lbf

 • 3
  พาเลทเหล็กคุณสมบัติพิเศษ (Special Specification Steel Pallet) พาเลทเหล็กคุณสมบัติพิเศษ (Special Specification Steel Pallet)

  ■ พาเลทแบบเรียบติดพลาสติกลูกฟูกด้านบน เราขอเสนอพาเลทแบบเรียบติดพลาสติกลูกฟูกที่ด้านบนเพื่อสนองตอบผู้ใช้งานที่ต้องการพาเลทชนิดด้านบนเป็นพลาสติกเรียบ วัสดุ: ส่วน Light Pallet เป็นเหล็กแผ่นชุบสังกะสีโดยการจุ่ม ส่วนที่เป็นแผ่นเรียบด้านบนเป็นพลาสติกลูกฟูก ■ พาเลทแบบเรียบติดแผ่นเหล็กด้านบน เราขอเสนอพาเลทแบบเรียบติดแผ่นเหล็กที่ด้านบนเพื่อสนองตอบผู้ใช้งานที่ต้องการพาเลทชนิดด้านบนเป็นแผ่นเหล็ก วัสดุ: ทั้งส่วนโครง (ส่วน Light Pallet) และส่วนแผ่นเหล็กด้านบนเป็นเหล็กแผ่นชุบสังกะสีโดยการจุ่ม ■ พาเลทสำหรับบรรทุกสินค้าที่มีรูปทรงม้วนขด มีจุดประสงค์เพื่อวางงานที่มีรูปทรงม้วนขด โดยใช้ตัวยึด (Stopper) ด้านซ้ายและขวาพยุงชิ้นงานไม่ให้ล้มในเวลาวางชิ้นงานตามแนวขวาง เราสามารถจัดทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการให้ได้ วัสดุ: เหล็กแผ่นชุบสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน

การผลิตกระดาษ・ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP