เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ

13/05/2020-19/05/2020

วงการธุรกิจ

 • 1
  Mechanical One-Way Clutches TSUBAKI "Cam Clutch" Mechanical One-Way Clutches TSUBAKI "Cam Clutch"

  Cam Clutch ของ TSUBAKI เป็น One Way Clutch ความแม่นยําสูงชนิด Non-Backlash (ไม่มีการตีกลับ) ทําหน้าที่ส่งกําลัง Torque ระหว่าง Inner and Outer Race ในการหมุนหนึ่งทาง และจะ Overrun (หมุนอิสระ) ในทิศทางการหมุนในด้านตรงกันข้าม ทางเราได้เลือกใช้ Cam ที่ผลิตมาจากเครื่องจักรชนิดพิเศษที่มีความแม่นยําและประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยกรรมวิธีการอบชุบ (Heat Treatment) ในแบบเฉพาะของเรา ทําให้ได้มาซึ่ง Cam Clutch ที่มีความทนทานเป็นเลิศ และทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลังจากที่ได้รับการถูกบันทึกให้เป็นทรัพย์สินของประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1963 Cam Clutch ของ TSUBAKI ก็ได้กลายเป็น One Way Clutch ที่มีใช้การ Index และ Backstop ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยกย่องให้เป็น High Precision and Reliable Cam Clutch อย่างแท้จริง

 • 2
  โซ่ลําเลียง TSUBAKI (Conveyor Chain) โซ่ลําเลียง TSUBAKI (Conveyor Chain)

  โซ่ลําเลียง(Conveyor Chain) เป็นอุปกรณ์ลําเลียงสารพัดประโยชน์ ที่สามารถนําไปใช้ได้แทบทุกงาน กลบข้อด้อยและข้อจํากัดที่อุปกรณ์ลําเลียงชนิดอื่นๆ อย่างสายพานลําเพียง สกรูลําเลียง ฯลฯ มีแทบจะทั้งหมด ทั้งรองรับทุกขนาดงานหรือรูปทรงงานที่จะลําเลียง หรือทุกวิธีการลําเลียง เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ลําเลียงสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริง และยิ่งไปกว่านั้น ด้วยประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานานนับสิบปี พร้อมด้วยคุณภาพงานที่เราภูมิใจ ทําให้โซ่ลําเลียงของ TSUBAKI เป็นโซ่ลําเลียงประสิทธิภาพสูงที่เราภาคภูมิใจในคุณภาพ ที่พร้อมจะตอบสนองทุกสภาพการใช้งานที่คุณลูกค้าต้องการได้อย่างไร้ข้อจํากัด โซ่ของเรานอกจากจะรองรับทุกงานลําเลียงแล้ว เรายังมีโซ่คุณสมบัติพิเศษเพื่อนําไปใช้ในงานเฉพาะต่างๆ รวมไปถึงโซ่ที่ทนทุกสภาพแวดล้อมอยู่มากมาย สําหรับผู้ที่ต้องการคําแนะนําเพิ่มเติม ติดต่อมาหาเราได้เลย เรายินดีตอบทุกคําถามคาใจของคุณ

 • อันดับหนึ่งในการจัดอันดับครั้งก่อนหน้า
  Mechanical One-Way Clutches TSUBAKI "Cam Clutch" Mechanical One-Way Clutches TSUBAKI "Cam Clutch"

  Cam Clutch ของ TSUBAKI เป็น One Way Clutch ความแม่นยําสูงชนิด Non-Backlash (ไม่มีการตีกลับ) ทําหน้าที่ส่งกําลัง Torque ระหว่าง Inner and Outer Race ในการหมุนหนึ่งทาง และจะ Overrun (หมุนอิสระ) ในทิศทางการหมุนในด...

  การจัดอันดับก่อนหน้า

เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP