รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ 01/08/2018 - 07/08/2018

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ

01/08/2018-07/08/2018

วงการธุรกิจ

 • 1
  “Heishin Dispenser HD” “Heishin Dispenser HD”

  “Heishin Dispenser HD” เป็นผลิตผลจากการใช้ความรู้ความชำนาญและด้วยโครงสร้างเกลียวแกนเดี่ยวแบบเยื้องศูนย์กลางที่เป็นเอกลักษณ์ของ Heishinจึงสามารถควบคุมปริมาณฉีดพ่นในระดับไมครอนได้อิสระ สามารถฉีดของเหลวจำพวกฟลั๊กส์ จารบี ซีลเลอร์ที่มีความหนืดสูง ได้ในปริมาณน้อย แม้ฉีดงานซ้ำๆกันเป็นเวลานาน ก็ยังฉีดปริมาณที่คงที่อยู่ หัวฉีดนี้จึงเข้ามาแก้ปัญหาที่เดือดร้อนกันในสถานผลิตที่ต้องการการฉีดที่มีความเที่ยงตรงสูง เอาไว้ใช้กับงาน ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สารกึ่งตัวนำ LED แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 • 2
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้วไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้วไฟฟ้า

  "ขั้วไฟฟ้า HP เป็นขั้วที่จ่ายกระแสไฟฟ้าหลังจากบัดกรีต่อเชื่อมเข้ากับแผงวงจร มี 9 ประเภทที่สามารถต่อจากด้านบนและด้านข้างได้ วัสดุแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ชุบทอง และชุบเงิน สามารถนำมาต่อกับหางปลาได้อย่างง่ายดาย ขั้วไฟฟ้า MIS (แบบที่เป็นฉนวน) เป็น สตัด ที่บัดกรีต่อเข้ากับแผงวงจร เพียงใช้พิน 4 แท่งสอดเข้าไปในแผงวงจร ทำให้ยึดเกาะแน่น มีพินติดอยู่กับฐานที่ทำจากเรซิ่น ถ้าต่อจากด้านข้างจะไม่ทำให้ช็อต หากนำหางปลามาต่อจะสามารถปล่อยกระแสไฟจากแผงวงจรได้ [คุณสมบัติพิเศษ] [HP] ○ขนาดสกรูที่ใช้มี 4 ประเภท ได้แก่ M2, M2.6, M3, M4 ○ถ้ามี S ต่ออยู่ที่ท้ายรหัส หมายถึง เป็นรุ่นที่มีสกรูที่ชุบจากทองหรือดีบุกติดอยู่ด้วย [MIS] ○ถ้าใช้สกรูเล็ก PPS ที่ขายแยกต่างหาก จะยิ่งเพิ่มประสิทธิ์ภาพของฉนวนมากยิ่งขึ้น ○สกรูที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง M2, M2.6, M3 จะมีความสูงที่แตกต่างกันไปให้เลือก 4, 6, 8, 10 ●โปรดสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก"

 • 3
  รอกโซ่ไฟฟ้า (Chain hoist), รอกสลิง (Rope Hoist) รอกโซ่ไฟฟ้า (Chain hoist), รอกสลิง (Rope Hoist)

  ฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนารอกสลิง (Rope Hoist) ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 1927 จากนั้นมา เราก็เพิ่มสมรรถนะของผลิตภัณฑ์นี้ ด้วยปรัชญาการออกแบบที่ประสงค์ให้ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมกับความเชื่อถือไว้วางใจที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการอุตสาหกรรมมากมายหลากหลายสาขา กรุณาให้ Hitachi hoist ได้มีโอกาสบริการท่าน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการขนย้ายวัสดุสิ่งของต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล เพิ่มประสิทธิภาพและ ประหยัดแรงงาน

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP