การจัดการภาครัฐ・การจัดระเบียบสังคม บริษัท การจัดอันดับ 01/08/2018 - 07/08/2018

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

การจัดการภาครัฐ・การจัดระเบียบสังคม บริษัท การจัดอันดับ

01/08/2018-07/08/2018

เป้าหมาย

 • 1
 • 2
  Prime Star Co., Ltd. Prime Star Co., Ltd.

  ผลิตและจำหน่าย LED ส่องสว่างและหลอดไฟไร้ขั้ว ให้เช่าไฟส่องสว่างประหยัดพลังงานข้างต้น สนับสนุนด้านการตลาดและจำหน่ายสิทธิบัตรการดูด CO2

 • อันดับหนึ่งในการจัดอันดับครั้งก่อนหน้า
  GENECH (Thailland) Co., Ltd. GENECH (Thailland) Co., Ltd.

  เป็นผู้ให้บริการด้านไอที โดยให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบ การรับเหมางานโดยตรงจากองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจทั่วไปอย่างครบวงจร...

  การจัดอันดับครั้งล่าสุด

การจัดการภาครัฐ・การจัดระเบียบสังคม บริษัท การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP