การจัดการภาครัฐ・การจัดระเบียบสังคม บริษัท การจัดอันดับ 13/06/2018 - 19/06/2018

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

การจัดการภาครัฐ・การจัดระเบียบสังคม บริษัท การจัดอันดับ

13/06/2018-19/06/2018

เป้าหมาย

  • 1
  • 2
    Prime Star Co., Ltd. Prime Star Co., Ltd.

    ผลิตและจำหน่าย LED ส่องสว่างและหลอดไฟไร้ขั้ว ให้เช่าไฟส่องสว่างประหยัดพลังงานข้างต้น สนับสนุนด้านการตลาดและจำหน่ายสิทธิบัตรการดูด CO2

การจัดการภาครัฐ・การจัดระเบียบสังคม บริษัท การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP