ธุรกิจนายหน้าหาบ้าน บริษัท การจัดอันดับ 21/06/2017 - 27/06/2017

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ธุรกิจนายหน้าหาบ้าน บริษัท การจัดอันดับ

21/06/2017-27/06/2017

เป้าหมาย

 • 1
  IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD.  [IHI PARKING SYSTEM] IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. [IHI PARKING SYSTEM]

  บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด (IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd.) บริษัทฯ ในเครือของ ไอเอชไอ คอร์ปอร์เรชั่น (IHI Corporation) ผู้จัดจำหน่าย (supply) และติดตั้ง (installation) ระบบที่จอดรถอัตโนมัติของไอเอชไอ รวมถึงให้บริการออกแบบ (design) บริการหลังการขาย (after sales service) และการซ่อมบำรุง (maintenance) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของไอเอชไอ ด้วยผลิตภัณฑ์และมาตรฐานจากญี่ปุ่น 100% ระบบที่จอดรถของไอเอชไอ (IHI Parking System) ประกอบด้วย 3 แบบหลัก ได้แก่ 1) ระบบที่จอดรถฯ แบบอาคารสูง (IHI Tower Parking System) 2) ระบบที่จอดรถฯ แบบกึ่งอัตโนมัติ (IHI Multi-Storey Parking System) 3) ระบบที่จอดรถฯ แบบแนวราบประสิทธิภาพสูง (IHI Super Square Parking System) ** ไอเอชไอ คือผู้ผลิตและให้บริการระบบที่จอดรถอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการจัดเก็บรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานญี่ปุ่น ให้แก่อาคารระดับพรีเมียม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี **

 • 2
  OK-DEPOT OK-DEPOT

  พัฒนา,ผลิต,ขายวัสดุก่อสร้างที่มาจากวัสดุธรรมชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม,แหล่งพลังงานและสุขอนามัย

 • 3
  Towa Gosei Industries Co., Ltd. Towa Gosei Industries Co., Ltd.

  บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ plastic และ synthetic resin จำนวนมาก ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทใช้ความพยายามอย่างมากในกระบวนการ plastic และ synthetic resin soft polyvinyl chloride บริษัทดำเนินธุรกิจ plastic processing อย่างกว้างขวางโดยเน้น soft polyvinyl chloride เช่น vinyl chloride film, seat, leather เป็นต้น เป็นธุรกิจหลัก ในปีที่ผ่านมาไม่นาน ก็ได้เข้ามาในธุรกิจสาขา PS (polystyrene) sheet บริษัททุ่มเทให้กับการศึกษาเทคโนโลยีที่คนรุ่นต่อไปต้องการอยู่เสมอ ได้มีการนำผลการดำเนินการของบริษัทไปใช้ในสารเคมี, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุการเกษตร, ธุรกิจการตกแต่งภายใน

ธุรกิจนายหน้าหาบ้าน บริษัท การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP