ธุรกิจการค้า・การกระจายสินค้า บริษัท การจัดอันดับ 21/06/2017 - 27/06/2017

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ธุรกิจการค้า・การกระจายสินค้า บริษัท การจัดอันดับ

21/06/2017-27/06/2017

เป้าหมาย

  • อันดับหนึ่งในการจัดอันดับครั้งก่อนหน้า
    GENECH (Thailland) Co., Ltd. GENECH (Thailland) Co., Ltd.

    เป็นผู้ให้บริการด้านไอที โดยให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบ การรับเหมางานโดยตรงจากองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจทั่วไปอย่างครบวงจร...

    การจัดอันดับครั้งล่าสุด

ธุรกิจการค้า・การกระจายสินค้า บริษัท การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP