ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง บริษัท การจัดอันดับ 08/03/2017 - 14/03/2017

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง บริษัท การจัดอันดับ

08/03/2017-14/03/2017

เป้าหมาย

  • 1
    ยามาโตะ สเกล ไทยแลนด์ / YAMATO SCALE (Thailand) CO.,LTD. ยามาโตะ สเกล ไทยแลนด์ / YAMATO SCALE (Thailand) CO.,LTD.

    YAMATO SCALE (Thailand) CO.,LTD.(YAMATO SEIKO THAILAND) จำหน่ายเครื่องชั่งของทางบริษัทในประเทศไทยด้วย ・ สำหรับใช้เติม บรรจุหีบห่อ: เครื่องชั่งแบบประกอบ, Case Packer(เครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติ), เครื่องชั่งระบบดิจิตอล, เครื่องชั่งอัตโนมัติแบบมีจานวางระบบดิจิตอล, เครื่องชั่งระบบเชิงกล, เครื่องชั่งอัตโนมัติมีจานวางระบบเชิงกล, เครื่องเติม ・ สำหรับธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายส่ง งานโลจิสติกส์: เครื่องชั่งคำนวณเงิน, เครื่องชั่งแบบประกอบ, เครื่องชั่งระบบดิจิตอล, เครื่องชั่งอัตโนมัติมีจานวางระบบดิจิตอล, เครื่องชั่งระบบเชิงกล, เครื่องชั่งอัตโนมัติมีจานวางระบบเชิงกล ・ สำหรับงานตรวจสอบ งานคัดแยก: Auto Checker(เครื่องคัดแยกน้ำหนักอัตโนมัติ), เครื่องตรวจสอบและทดสอบ, เครื่องชั่งระบบดิจิตอล, เครื่องชั่งระบบดิจิตอลอัตโนมัติแบบมีจานวาง ・ สำหรับอุตสาหรรมทั่วไป: Truck scale, Platform scale(สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ในงานอุตสาหรรม), Belt scale, เครื่องป้อนตามปริมาณคงที่, อุปกรณ์ตรวจสอบและทดสอบ(Tire balancer), เครื่องทดสอบประสิทธิภาพยาง, (Wind tunnel balance), System product, โหลดเซลล์และอินดิเคเตอร์, Moment limiter, เครื่องชั่งระบบดิจิตอล ・ สำหรับสุขภาพ และอื่นๆ: Body composition monitor, เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล(ใช้ในธุรกิจ), เฮลท์มิเตอร์(ใช้ในครัวเรือน), เครื่องชั่งสำหรับอาหาร, สำหรับออฟฟิศ เป็นต้น

ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง บริษัท การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP