ระยอง ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ระยอง

สถานที่ตั้ง

เงื่อนไขค้นหา
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
วงการธุรกิจ

ทั้งหมด จากทั้งหมด 132 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

 • ประตูความเร็วสูง ประตูความเร็วสูง
  • แคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อาหาร・เครื่องดื่ม

  COAD CONVENIENCE AUTO DOOR CO.,LTD

 • งานบีบอัดชิ้นงานชนิดบาง (งาน Press) งานบีบอัดชิ้นงานชนิดบาง (งาน Press)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  บริษัท ทาเคดะ จำกัด รับงาน Press ประเภทต่างๆ เริ่มจากงานดัดชิ้นงานชนิดบาง งานเจาะ งานบีบอัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับผลิตอะไหล่ที่มีความละเอียดด้วยวิธีที่เหมาะสมให้เข้ากับชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีวิธีต่างๆ ได้แก่ การ Press แบบตามลำดับ การPress เดี่ยว การลำเลียง เป็นต้น นอกจากนี้เราใช้แม่พิมพ์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นและส่งมาโรงงานในไทย จึงสามารถผลิตอะไหล่ได้คุณภาพที่ไม่ด้อยไปกว่าผลิตที่ญี่ปุ่นเลย

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • งานดัดชิ้นงานบาง (งาน Press) งานดัดชิ้นงานบาง (งาน Press)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  บริษัท ทาเคดะ จำกัด รับงาน Press ประเภทต่างๆ เริ่มจากงานดัดชิ้นงานชนิดบาง งานเจาะ งานบีบอัด เป็นต้น นอกจากนี้เราใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา ใช้ผลิตอะไหล่ที่มีความละเอียดซึ่งมีรูปทรงซับซ้อนจากการ Press แบบตามลำดับเกิดความปราณีตและเที่ยงตรง ขณะเดียวกันสามารถผลิตรูปทรงตามต้องการได้ นอกจากนี้เราใช้แม่พิมพ์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นและส่งมาโรงงานในไทย จึงสามารถผลิตอะไหล่ได้คุณภาพที่ไม่ด้อยไปกว่าผลิตที่ญี่ปุ่นเลย

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • งานเจาะสำหรับชิ้นงานชนิดบาง (งาน Press) งานเจาะสำหรับชิ้นงานชนิดบาง (งาน Press)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  บริษัท ทาเคดะ จำกัด รับงาน Press ประเภทต่างๆ เริ่มจากงานเจาะชิ้นงานชนิดบาง งานเจาะ งานบีบอัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับผลิตอะไหล่ที่มีความละเอียดด้วยวิธีที่เหมาะสมให้เข้ากับชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีวิธีต่างๆ ได้แก่ การ Press แบบตามลำดับ การPress เดี่ยว การลำเลียง เป็นต้น นอกจากนี้เราใช้แม่พิมพ์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นและส่งมาโรงงานในไทย จึงสามารถผลิตอะไหล่ได้คุณภาพที่ไม่ด้อยไปกว่าผลิตที่ญี่ปุ่นเลย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • [แนะนำเทคโนโลยีของเรา] เทคโนโลยีFine Shaving ของ ทาเคดะ [แนะนำเทคโนโลยีของเรา] เทคโนโลยีFine Shaving ของ ทาเคดะ
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ผลิตงานโดยควบคุมลักษณะสแครปที่เกิดจากการผลิตงานจากการเว้นว่างจากพื้นผิวของ Die หลังจากยึดผิว Shaving ช่วงแรกของงาน Press แบบนี้มีลักษณะเหมือนโดนกดแต่พอทำเสร็จจนสมดุลการรับนำหนักการกดทับเปลี่ยนไป (เป็น 3 – 5 เท่าของ Shaving) ทำให้พอผลิตงานเสร็จจะได้หน้าตัดที่เปลี่ยนไป หากนำการผลิตงานโดยใช้การ Press แบบทั่วไป ไปเทียบกับ Fine Blanking แล้วพบว่าค่า Yield และเวลาTakt ในการผลิตของวัตถุดิบทำได้ดีกว่า ขณะเดียวกันยังได้ผิวชิ้นงานหลังจากทำเสร็จแล้วเหมือนกัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • [ขอแนะนำเทคโนโลยี] เทคโนโลยี Fine Shaving [ขอแนะนำเทคโนโลยี] เทคโนโลยี Fine Shaving
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  Shaving คือ การตัดชิ้นงานให้เป็นผิวเรียบและผิวสากและเป็นวิธีที่ได้พัฒนาชิ้นงานหน้าตัดด้านยาวและระดับความเรียบของพื้นผิวที่ผลิต วิธี Fine Shaving เมื่อเทียบกับการ Shaving ตามปกติแล้ว จะได้หน้าตัดและผิวเรียบดีกว่า

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] “เวป” สำหรับเบรคที่ใช้กับรถบรรทุก ※งาน Press ชิ้นงานชนิดหนา [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] “เวป” สำหรับเบรคที่ใช้กับรถบรรทุก ※งาน Press ชิ้นงานชนิดหนา
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ขอแนะนำตัวอย่างงาน “เวป” สำหรับเบรคของรถบรรทุก บริษัท ทาเคดะ จำกัด เชี่ยวชาญงาน Press ที่เป็นการตีชิ้นงานหนา (หนาสูงสุด 12มม.) แม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแม่พิมพ์ที่ผลิตที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นแล้วส่งไปที่โรงงานในไทย เพื่อให้สามารถผลิตงานคุณภาพในไทยที่ไม่ต่างจากการผลิตในญี่ปุ่น นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วมีการใช้ Fine Blanking แต่ถึงแม้บริษัท ทาเคดะ จำกัดไม่มีอุปกรณ์เฉพาะทาง เพียงใช้ Fine Shaving ที่ใช้อุปกรณ์ธรรมดาๆ ก็สามารถผลิตงานได้เหมือนกับ Fine Blanking ได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] โพลปาร์กกิ้ง ※การตีงานชิ้นงานชนิดหนา (หนาสุด 12มม.) [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] โพลปาร์กกิ้ง ※การตีงานชิ้นงานชนิดหนา (หนาสุด 12มม.)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ขอแนะนำตัวอย่างงานที่ผลิตได้จากการ Press ที่เป็นการตีงานประเภทโพลปาร์กกิ้ง บริษัท ทาเคดะ จำกัด เชี่ยวชาญงาน Press ที่เป็นการตีงานชิ้นหนา (หนาสุด 12มม.) แม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแม่พิมพ์ที่ผลิตที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นแล้วส่งไปที่โรงงานในไทย เพื่อให้สามารถผลิตงานคุณภาพในไทยที่ไม่ต่างจากการผลิตในญี่ปุ่น นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วมีการใช้ Fine Blanking แต่ถึงแม้บริษัท ทาเคดะ จำกัดไม่มีอุปกรณ์เฉพาะทาง เพียงใช้ Fine Shaving ที่ใช้อุปกรณ์ธรรมดาๆ ก็สามารถผลิตงานได้เหมือนกับ Fine Blanking ได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] ได้แก่ งานเกียร์  ※งาน Press สำหรับชิ้นงานหนา [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] ได้แก่ งานเกียร์ ※งาน Press สำหรับชิ้นงานหนา
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ขอแนะนำตัวอย่างงานที่ผลิตได้จากการ Press แบบปราณีตกับชิ้นงานเกียร์ (หนา 9มม.) เรารับผลิตอะไหล่คุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีของ Press ได้แก่ อะไหล่เกียร์ต่างๆ โพลปาร์กกิ้ง เบรคสำหรับรถบรรทุก บริษัท ทาเคดะ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์งานปราณีตที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นและนำไปไว้ที่โรงงานในพื้นที่ จึงสามารถผลิตอะไหล่ด้วยคุณภาพเดียวกันกับผลิตที่ญี่ปุ่นเนื่องจากสามารถคงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไว้เหมือนเดิม

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • งาน Press ที่ใช้กับชิ้นงานชนิดหนาโดย “หนาสูงสุดที่ 12มม.” งาน Press ที่ใช้กับชิ้นงานชนิดหนาโดย “หนาสูงสุดที่ 12มม.”
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  งาน Press กับ “ชิ้นงานหนาสุด 12มม” เป็นการใช้เทคโนโลยี Press ที่เข้ากับการผลิตงาน Press อะไหล่ที่เกี่ยวกับเบรค ได้แก่ อะไหล่เบรคสำหรับรถบรรทุก งานโพลปาร์กกิ้ง งานแผ่นครัช เป็นต้น บริษัท ทาเคดะ จำกัดผลิตแม่พิมพ์งานปราณีตที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นและนำไปไว้ที่โรงงานในพื้นที่ จึงสามารถผลิตอะไหล่ด้วยคุณภาพเดียวกันกับผลิตที่ญี่ปุ่นเนื่องจากสามารถคงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไว้เหมือนเดิม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปบริเวณเกียร์ที่มีความเที่ยงตรง สำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปบริเวณเกียร์ที่มีความเที่ยงตรง สำหรับรถยนต์
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ท่านที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูปและระยะเวลาส่งมอบ และท่านที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน เมื่อมีการจัดหา "ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปบริเวณเกียร์ที่มีความเที่ยงตรงสำหรับรถยนต์" ในประเทศไทย โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● "Takeda"เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และสามารถนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้สามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด ทำให้ป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณที่นั่งที่ใช้ในรถยนต์ ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณที่นั่งที่ใช้ในรถยนต์
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูป และระยะเวลาส่งมอบ เมื่อมีการจัดหา “ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณที่นั่งที่ใช้ในรถยนต์”ในประเทศไทย และลูกค้าที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● ”Takeda “ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้สามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุดจะป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปลึก (Deep drawing press processing) เช่น หัวเพลา・เพลาขับของรถยนต์ ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปลึก (Deep drawing press processing) เช่น หัวเพลา・เพลาขับของรถยนต์
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูปและระยะเวลาส่งมอบ เมื่อมีการจัดหา “ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปลึก (Deep drawing press processing) เช่น หัวเพลา・เพลาขับของรถยนต์” ในประเทศไทย และลูกค้าที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● ”Takeda “ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด จะป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่เกี่ยวกับเบรกรถยนต์ ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่เกี่ยวกับเบรกรถยนต์
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูป และระยะเวลาส่งมอบ เมื่อมีการจัดหา “ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่เกี่ยวกับเบรกรถยนต์”ในประเทศไทย และลูกค้าที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● ”Takeda “ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด ทำให้ป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณเครื่องยนต์ในรถยนต์(วงแหวน ฯลฯ) ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณเครื่องยนต์ในรถยนต์(วงแหวน ฯลฯ)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูป และระยะเวลาส่งมอบ เมื่อมีการจัดหา “ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณเครื่องยนต์ในรถยนต์”ในประเทศไทย และลูกค้าที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● ”Takeda “ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด ทำให้ป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • "Resin Molding Processing" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd. "Resin Molding Processing" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd.

  ป็นการผลิตสอดคล้องต่อเนื่องตั้งแต่ทดลองผลิตไปจนถึงผลิตจริงสำหรับการขึ้นรูปเรซิน ด้วยการขึ้นรูปความแม่นยำสูง ช่วยให้ไม่ต้องมีการตัดกลึงงานที่ขึ้นรูปออกมา รักษาระดับความกลมได้ที่ไม่เกิน 20μ อีกทั้งยังดำเนินการทดลองผลิต・ผลิตจริงจำนวนมากด้วย * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Kohwa Precision Co.,Ltd.

 • "Cutting Processing" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd. "Cutting Processing" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd.

  กระบวนการตัดกลึงความแม่นยำสูง เช่น การขัดรูใน Honing, การเจียรไนไร้ศูนย์, การขัดเปิดผิวหน้า Lapping เป็นต้น ดำเนินการผลิต "ชิ้นส่วนระบบปรับอากาศ" "ชิ้นส่วน INJ" "ชิ้นส่วน ABS" "ชิ้นส่วน Intake Manifold Module"ฯลฯ เป็นหลัก * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Kohwa Precision Co.,Ltd.

 • "การลด Burr ของกระบวนการทำรูเล็ก" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd. "การลด Burr ของกระบวนการทำรูเล็ก" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd.

  ด้วยการผสมผสานกระบวนการตัดกลึง+ คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปได้ (Plasticity) ร่วมกับความร่วมือทางเทคโนโลยีของบริษัทเราเองและบริษัทอื่น ช่วยให้เกิดเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมความสูงของครีบของพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการทำรูขวางทะลุของปากถุงไม่ให้เกิน 0.01mm ได้ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Kohwa Precision Co.,Ltd.

 • "High Pressure Coolant" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd. "High Pressure Coolant" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd.

  ติดตั้งน้ำยาหล่อเย็นแรงดันสูงที่ผลิตโดยบริษัทเรา ทำกระบวนการแปรรูปรูลึกที่ใช้ดอกสว่านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ช่วยให้สามารถเพิ่มความเร็วในการตัดกลึง, เพิ่มอายุการใช้งานเครื่องมือ, เพิ่มความแม่นยำของงานสำเร็จ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Kohwa Precision Co.,Ltd.

 • "Precision Cutting Processing" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd. "Precision Cutting Processing" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd.

  ดำเนินการผลิต"ชิ้นส่วนระบบปรับอากาศ" "ชิ้นส่วน INJ" "ชิ้นส่วน ABS" "ชิ้นส่วน Intake Manifold Module" ฯลฯ เป็นหลัก อีกทั้งยังทำการทดลองผลิต・ผลิตจริงจำนวนมากด้วย * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Kohwa Precision Co.,Ltd.

 • บริษัท Kohwa Precision Co., Ltd. "High Pressure Coolant Pump Unit with Chiller (ฟังก์ชั่นปรับอุณหภูมิ) (6.9Mpa)" บริษัท Kohwa Precision Co., Ltd. "High Pressure Coolant Pump Unit with Chiller (ฟังก์ชั่นปรับอุณหภูมิ) (6.9Mpa)"

  ลด Cycle time ของกระบวนการทำรูลึกด้วย Oil Wheel ประหยัดพื้นที่ (ใหญ่สุด 80cm) สามารถติดตั้งได้ด้านใต้ของเครื่องจ่ายวัตถุดิบได้เลย อีกทั้ง ยังดูแลซ่อมบำรุงได้ง่ายด้วยการทำความสะอาดฟิลเตอร์เพียง 1 นาที * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Kohwa Precision Co.,Ltd.

 • "แนะนำธุรกิจ" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd. "แนะนำธุรกิจ" บริษัท KOHWA PRECISION Co. ,Ltd.

  ผลิตชิ้นส่วนฟังก์ชั่นที่มีความละเอียดที่นำไปใช้ในระบบควบคุม (เบรก)・เชื้อเพลิงของรถยนต์ (หลักๆเป็นชิ้นส่วนความปลอดภัยสำคัญ) เป็นหลัก นอกเหนือจากการผลิตชิ้นส่วนแล้ว เรายังออกแบบและจัดทำเครื่องจักรแปรรูปเฉพาะสำหรับรถยนต์ เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติด้วยบริษัทเราเอง โดยนำไปใช้ภายในบริษัทเราเองสำหรับการรับประกันคุณภาพและควบคุมต้นทุน * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Kohwa Precision Co.,Ltd.

 • NISSAN SPRING (THAILAND) CO.,LTD. "แนะนำธุรกิจ" NISSAN SPRING (THAILAND) CO.,LTD. "แนะนำธุรกิจ"
  • แคตตาล็อก

  เราได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าในสาขาต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องเสียง อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน * สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NISSAN SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

 • KODAKA PRESS CORPORATION "การทำทันเดม" KODAKA PRESS CORPORATION "การทำทันเดม"
  • แคตตาล็อก

  การทำทันเดมตั้งแต่เพรส25tไปจนถึง110t25tพัฒนาการทำงานให้ปลอดภัยและยกระดับการผลิตและคุณภาพให้คงที่ด้วยการทำงานของพนักงานที่ใึกในจนเชี่ยวชาญและรักษาเวลาในการส่งงานอย่างสม่ำเสมอ ในเครื่องเพรสมีการติดตั้งPSDI(อุปกรณ์เซฟตี้แบบมีแสงที่สีฟังก์ชันในการควบคุม)ที่ตำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน * สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  KODAKA Co,.Ltd(Thailand)

 • KODAKA PRESS CORPORATION "โพรเกรสซีฟ" KODAKA PRESS CORPORATION "โพรเกรสซีฟ"
  • แคตตาล็อก

  สามารถทำได้ตั้งแต่เพรส45tไปจนถึงเพรส300tช่วยลดกระบวนการการทำโพรเกรสซีพให้สั้นลงและยกระดับความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น ช่วยลดต้นทุน รวมทั้งได้สินค้าที่มีความแม่นยำเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า * สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  KODAKA Co,.Ltd(Thailand)

 • KODAKA PRESS CORPORATION "การเชื่อมสปอต" KODAKA PRESS CORPORATION "การเชื่อมสปอต"
  • แคตตาล็อก

  "การเชื่อมสปอต"จะตั้งค่าเงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าและเพรสเชอร์ตามความหนาและวัสดุของชิ้นงาน ตรวจสอบการเชื่อมด้วยชอตที่กำหนด และยังมีอุปกรณ์สปอตเลสในเครื่องเชื่อมอีกด้วย * สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  KODAKA Co,.Ltd(Thailand)

 • KODAKA PRESS CORPORATION "การประกอบ" KODAKA PRESS CORPORATION "การประกอบ"
  • แคตตาล็อก

  มีเป้าหมายเพื่อยกระดับ「งาน」ให้สูงขึ้นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และพยายามแก้ไขความสามารถในการผลิตและพัฒนาความแม่นยำประสิทธิภาพการทพงานให้เหมาะสมกับ「ชิ้นงาน」ด้วยบุคคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ * สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  KODAKA Co,.Ltd(Thailand)

 • KODAKA PRESS CORPORATION "แนะนำกิจการ" KODAKA PRESS CORPORATION "แนะนำกิจการ"
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเราได้รองรับตรสความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายทั้งการผลิตชิ้นส่วนเพรสจากเพรสโลหะ การออกแบบแม่พิมพ์เดี่ยวและแม่พิมพ์แบบตัดต่อเนื่อง การเชื่อมชิ้นส่วนขนาดเล็ก การค๊อกกิ้ง การประกอบ การจัดการผิวหน้าทุกชนิด การใช้ความร้อนที่จำเป็นในการทำงานเพรส ถ้าเป็นเรื่องของการทำเพรสโลหะ โปรดไว้ใจKODAKA PRESS CORPORATION * สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  KODAKA Co,.Ltd(Thailand)

 • น้ำยางธรรมชาติที่มีแอมโมเนียต่ำสุด 『ULACOL』 น้ำยางธรรมชาติที่มีแอมโมเนียต่ำสุด 『ULACOL』
  • แคตตาล็อก

  『ULACOL』เป็นน้ำยางธรรมชาติที่มีแอมโมเนียต่ำสุดที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้แทบไม่ได้กลิ่นของแอมโมเนีย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา น้ำยางธรรมชาติที่มีคาร์บอนเป็นกลางด้วยวัสดุชีวมวลกำลังได้รับการแก้ไขและดูแลจากปัญหา VOC และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาจากกลิ่นฉุนของแอมโมเนียก็มีจำนวนมากเช่นกัน แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราที่ช่วยให้ผู้ใช้แทบไม่ได้กลิ่นของแอมโมเนีย สามารถทำให้ถูกนำมาใช้ในตลาดหรือธุรกิจที่แต่ก่อนไม่สามารถทนกลิ่นฉุนได้ 【คุณสมบัติ】 ■เสถียรภาพดีเยี่ยมและแทบไม่ได้กลิ่นของแอมโมเนีย ■ลดปริมาณแอมโมเนียเหลือต่ำกว่าประมาณ0.2% ■ใช้สารกันบูดที่มีอันตรายน้อย ※สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Regitex Co., Ltd.

 • น้ำยางธรรมชาติที่มีความเข้มข้นสูง 『Regitex TRH-70』 น้ำยางธรรมชาติที่มีความเข้มข้นสูง 『Regitex TRH-70』

  『Regitex TRH-70』เป็นน้ำยางธรรมชาติที่มีความเข้มข้นสูงที่ทางบริษัทได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของน้ำยางที่ถูกผลิตขึ้นด้วยวิธีการระเหยหรือวิธี Creaming น้ำยางที่ถูกผลิตขึ้นด้วยวิธีการระเหย โซดาไฟและสบู่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตทำให้ประสิทธิภาพการแห้งไม่ดีตามระดับของความเข้มข้น นอกจากนั้นยังมีข้อบกพร่อง เช่น ความทนทานต่ำและคุณสมบัติการดูดความชื้นที่ไม่ค่อยดี ส่วนน้ำยางที่ถูกผลิตขึ้นด้วยวิธี Creaming เนื่องจากสาร Creaming ที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิตยังคงเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ หากเก็บไว้นานๆจะทำให้ความเข้มข้นในส่วนบนสูงขึ้นและความเข้มข้นในส่วนล่างลดลงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรา ผลิตโดยการระเหยด้วยอุปกรณ์การผลิตพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 【คุณสมบัติ】 ■แห้งตัวได้เร็ว ■ฟิลม์แห้งมีความแข็งแรงสูงและยืดได้ยาว ■เนื่องจากสามารถแห้งตัวได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถซึมผ่านได้ยาก เหมาะสำหรับใช้เป็นกาวของโฟมยูรีเทน ■ยึดติดเกาะกับเส้นใยได้ดี ■ใช้ได้ดีสำหรับการ Stripping พลาสติก·โลหะ ※สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Regitex Co., Ltd.

 • น้ำยางพรีวัลคาไนซ์ 『Regitex PC-518R』 น้ำยางพรีวัลคาไนซ์ 『Regitex PC-518R』
  • แคตตาล็อก

  『Regitex PC-518R』มีน้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก และเป็นน้ำยางเหลวที่ผ่านการพรีวัลคาไนซ์ เมื่อเทียบกับน้ำยางธรรมชาติ ยางมีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพดี 【คุณสมบัติ】 ■ไม่ใช้สารฟอร์มาลีนและตัวทำละลายอินทรีย์ ■มีปริมาณของแข็งสูงและแห้งได้ดี ■เนื่องจากมีโมเลกุลพอลิเมอร์สูงที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในเวลากำจัดขยะได้ ※สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Regitex Co., Ltd.

 • น้ำยางธรรมชาติ-Methyl Methacrylate Graft Polymer 『Regitex MG Series』 น้ำยางธรรมชาติ-Methyl Methacrylate Graft Polymer 『Regitex MG Series』
  • แคตตาล็อก

  『Regitex MG Series』ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุหลักที่ผ่านกรรมวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่น MMA (Methyl Methacrylate) แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ Graft ถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกาวต่างๆและตัวปรับแต่งของผลิตภัณฑ์น้ำยางซึ่งมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม นอกจากนั้นแล้วยังถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะวัตถุดิบเป็นน้ำยางธรรมชาติที่สามารถช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ 【คุณสมบัติ】 ■เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำยางธรรมชาติแล้ว คาดว่าสามารถปรับปรุงการยึดเกาะของความแข็งแรงของผิวเคลือบและวัสดุฐานได้ ■เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการความยืดหยุ่น ■ประสิทธิภาพการยึดติดของกาวขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนผสมที่ได้ใส่ตามการใช้งาน ■ความคงตัวของสูตรผงยางพาราสูงและสามารถยึดเกาะได้ดี ※สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Regitex Co., Ltd.

 • การแตกโพลิเมอร์(ลดระดับโมเลกุล)น้ำยางธรรมชาติ『Regitex DPL-51』 การแตกโพลิเมอร์(ลดระดับโมเลกุล)น้ำยางธรรมชาติ『Regitex DPL-51』
  • แคตตาล็อก

  『Regitex DPL-51』คือน้ำยางที่ทำมาจากการย่อยสลายโมเลกุลทางเคมี (ลดระดับโมเลกุล) ของน้ำยางธรรมชาติ นอกจากสามารถยึดติดได้ด้วยตัวเองและมีประสิทธิภาพของวัลคาไนซ์ที่ไม่เหมือนใคร ยังมีความหนืดสูง โมดูลัสต่ำและสามารถขยายตัวได้สูง สามารถใช้ตัวปรับแต่งของเบสโพลิเมอร์และอิมัลชันชนิดต่างๆของความหนืดของกาวและน้ำ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารทำให้นิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์แช่ยางธรรมชาติและกาว และสามารถออกแบบกาวได้ด้วยการผสมกับเรซิ่นชนิดต่างๆ (Rosin Terpene เรซิ่นปิโตรเลียม) 【คุณสมบัติ】 ■ลักษณะ:น้ำยางสีเหลืองอ่อน ■ปริมาณของแข็ง(%):52±2 ■pH:10.0±1 ■ความเหนียว(mP・s):20~80 ■อิออน:แอนไอออน ※สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Regitex Co., Ltd.

 • Regitex Co., Ltd. (แนะนำบริษัท & รายการผลิตภัณฑ์) Regitex Co., Ltd. (แนะนำบริษัท & รายการผลิตภัณฑ์)
  • แคตตาล็อก

  กาวน้ำ (Regitex MG Series) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเรา ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุหลักที่ผ่านกรรมวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่น MMA (Methyl Methacrylate) กาวและกาวน้ำนั้นทำมาจากน้ำยางธรรมชาติที่เก็บจากยางพารา การผลิตด้วยวิธีนี้ทำให้บริษัทสามารถลดสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น โทลูอีน ไซลีน COP เป็นต้น) และนอกจากนั้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในการผลิตทั้งภายในและภายนอกให้ดีขึ้นได้อีกด้วย 【รายละเอียดธุรกิจ】 ■ผลิตและจำหน่ายกาวและกาวน้ำ ■ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา ■การแปรรูปพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ■การแปรรูปผงซักฟอกและสารฆ่าเชื้อ ■ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Thai Regitex Co., Ltd.

 • วัสดุ『กาวรูปแบบใหม่』 วัสดุ『กาวรูปแบบใหม่』
  • แคตตาล็อก

  ผลิตภัณฑ์ของเราใช้สำหรับยึดติดชิ้นส่วนต่างๆ ตัวยึดติดแบบใหม่นี้ถูกเลือกใช้แทนกาวและเทปสองหน้า ซึ่งในญี่ปุ่นเองก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้เผื่อการลดคอส ※กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  K2 Allied Component.Ltd

 • เทป『เทปกาวสองหน้า』 เทป『เทปกาวสองหน้า』
  • แคตตาล็อก

  ผลิตภัณฑ์นี้ของเราใช้สำหรับยึดติดชิ้นส่วนต่างๆ เราสามารถผลิตเทปกาวสองหน้าตามการใช้งานและความต้องการของลูกค้ได้ เนื่องจากผลิตที่ไทย จึงสามารถเสนอราคาที่เหมาะสมให้ลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาและให้ผลิตกาวชนิดต่างตามสเป็กที่ใช้งานได้ ※กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  K2 Allied Component.Ltd

 • วัสดุ『ผ้าสักหลาดรีไซเคิล』 วัสดุ『ผ้าสักหลาดรีไซเคิล』
  • แคตตาล็อก

  ผลิตภัณฑ์นี้ของเราใช้สำหรับตำแหน่งที่ต้องการดูดเสียง เก็บเสียง สามารถใช้ได้ในตำแหน่งที่หลากหลาย เช่น รอบแผงคอนโทรล คอนโซนบล็อก รอบที่เก็บของหลังรถ นอกจากนี้ ยังสามารถเสนอให้ใช้ผ้าสักหลาดรีไซเคิลที่ผลิตในไทยได้ ยินดีให้คำแนะนำ ※กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  K2 Allied Component.Ltd

 • วัสดุ『ผ้าที่ไม่ทอ』 วัสดุ『ผ้าที่ไม่ทอ』
  • แคตตาล็อก

  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเหมาะสำหรับทำเป็นที่กันแรงกระแทกและที่อุดรอยรั่วในตำแหน่งต่างๆ ใช้บริเวณรอบๆพื้นที่เก็บของหลังรถและรอบแผงคอนโทรล นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาการเลือกใช้ของที่ผลิตในไทย จีน หรือญี่ปุ่นได้ตามราคาและสเป็ค ※กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  K2 Allied Component.Ltd

 • วัสดุ『EPDM Sealer』 วัสดุ『EPDM Sealer』
  • แคตตาล็อก

  ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้เป็นฉนวนหรือวัสุกันน้ำของชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมี เหมาะที่จะใช้กับโครงกระจังหน้ารถ รอบๆหม้อน้ำรถยนต์ หรือกระจกหน้าหรือหนัง เป็นต้น นอกจากนี้ สามารถปรึกษาเกรดของวัสดุที่เหมาะแก่การใช้งาน ※กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  K2 Allied Component.Ltd

 • วัสดุ『ยางฟองน้ำ』 วัสดุ『ยางฟองน้ำ』
  • แคตตาล็อก

  『ยางฟองน้ำ』ใช้เป็นวัสดุที่กันกระแทกและวัสดุกันน้ำในส่วนที่จำเป็นต้องมีความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมี เหมาะที่จะใช้กับรอบๆสปอยเลอร์ โคมไฟ และยางรถยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาสเป็กและเลือกการใช้ยางฟองน้ำได้ ※กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  K2 Allied Component.Ltd

 • วัสดุ『โพลียูริเทนโฟม』 วัสดุ『โพลียูริเทนโฟม』
  • แคตตาล็อก

  『โพลียูริเทนโฟม』เป็นวัสดุึที่สามารถใช้ได้ทั้งกันแรงกระแทกและกันหยดน้ำในส่วนที่มีไม่จำเป็นต้องมีความทนทาน เหมาะที่จะใช้กับเครื่องปรับอากาศ เครื่องระบายอากาศ ที่วางแขน คอนโซลบล็อก นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้โพลียูริเทนโฟมที่ผลิตในไทยซึ่งมีหลกหลายได้อีกด้วย ※กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  K2 Allied Component.Ltd

 • แนะนำบริษัท K2 Allied Component.Ltd『การผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์และชิ้อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ』 แนะนำบริษัท K2 Allied Component.Ltd『การผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์และชิ้อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ』
  • แคตตาล็อก

  เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่นำไปใช้ในอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ (เครื่องถ่ายเอกสาร, ปริ้นเตอร์ ฯลฯ ), อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ (แท็บเลต, สมาร์ทโฟน, ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์ภายในรถยนต์) การผลิตฉนวนกันความร้อน ส่วนที่ยึดเกาะ และฟิล์มกันรอย ตั้งแต่เทป จนถึงฟิล์มแต่ละชนิด ผลิตขึ้นในห้องควบคุมปริมาณฝุ่น (clean room) ที่มีการดูแลอย่างเข้มงวด ภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ※กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์ความแม่นยำ

  K2 Allied Component.Ltd

 • แนะนำบริษัท K2 Allied Component.Ltd『ผลิตชิ้นส่วนภายในและภายนอกรถยนต์』 แนะนำบริษัท K2 Allied Component.Ltd『ผลิตชิ้นส่วนภายในและภายนอกรถยนต์』
  • แคตตาล็อก

  ธุรกิจของเราคือการผลิตชิ้นส่วนภายในและภายนอกรถยนต์ เรานำเสนอบริการเต็มรูปแบบของชิ้นส่วนและวัสดุหลากชนิดที่นำไปใช้ทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัสดุกันกระแทกนานาชนิด, วัสดุกันน้ำ, วัสดุพื้นผิวและ แปรรูป ประกอบ ให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาของลูกค้าในเรื่องวัสดุ ชิ้นส่วนที่มีอยู่หลากหลาย สามารถรับคำปรึกษาได้ ※กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  K2 Allied Component.Ltd

 • แนะนำบริษัท K2 Allied Component.Ltd แนะนำบริษัท K2 Allied Component.Ltd
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนภายในและภายนอกรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์ เราเป็นธุรกิจครบวงจรในเรื่องการประกอบ เช่น การยึดติดชิ้นส่วนภายในรถยนต์ด้วยแรงดัน หรือการเย็บ เป็นต้น และพัฒนาวัสดุภายใน เช่น เทปสองหน้า หรือPP Board เป็นต้น ※กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  K2 Allied Component.Ltd

 • สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่น เอเอส” สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่น เอเอส”
  • แคตตาล็อก

  สโลว์โบลว์ ฟิวส์『รุ่น เอเอส』เป็นฟิวส์สำหรับรถยนต์แบบปลั๊กอิน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายทุกๆแอมแปร์ เชิญติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ※ สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  PEC Manufacturing (Thailand) Ltd.

 • เบลดฟิวส์ “ออโต้ฟิวส์ ” เบลดฟิวส์ “ออโต้ฟิวส์ ”
  • แคตตาล็อก

  “ออโต้ฟิวส์ ” เป็นฟิวส์สำหรับรถยนต์ที่มีการนำไปอย่างแพร่หลายในวงกว้างนอกเหนือจากรถยนต์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเตรียมไว้อย่างหลากหลายถึง 12 ระดับ กระแสไฟฟ้ากำหนดตั้งแต่ 1 – 40 แอมแปร์ เชิญติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ※ สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  PEC Manufacturing (Thailand) Ltd.

 • เบลดฟิวส์ “มินิฟิวส์ ” เบลดฟิวส์ “มินิฟิวส์ ”
  • แคตตาล็อก

  “มินิฟิวส์ ” เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของเบลดฟิวส์ ที่นำเอารุ่นบีเอฟเอทีมาทำให้มีขนาดเล็กลง เรามีสินค้า กระแสไฟฟ้ากำหนดตั้งแต่ 2 – 30 แอมแปร์ เชิญติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ※ สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  PEC Manufacturing (Thailand) Ltd.

 • สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่น บีที ” สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่น บีที ”
  • แคตตาล็อก

  “รุ่น บีที ” เป็นฟิวส์สำหรับรถยนต์ชนิดขันยึดด้วยสลักเกลียว เนื่องจากเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันแตกต่างกันในแต่ละระดับ จึงสามารถควบคุมได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเตรียมไว้อย่างหลากหลายถึง 9 ระดับ กระแสไฟฟ้ากำหนดตั้งแต่ 30 – 140 แอมแปร์ เชิญติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ● สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  PEC Manufacturing (Thailand) Ltd.

 • เบลดฟิวส์ “โลว์แบ็ค ฟิวส์ ” เบลดฟิวส์ “โลว์แบ็ค ฟิวส์ ”
  • แคตตาล็อก

  “โลว์แบ็ค ฟิวส์ ” เป็นฟิวส์สำหรับรถยนต์ที่มีราคาต่ำลง・ขนาดเล็กลง เรามีสินค้าเตรียมไว้อย่างหลากหลายถึง 10 ระดับ กระแสไฟฟ้ากำหนดตั้งแต่ 2 – 30 แอมแปร์ เชิญติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ※ สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  PEC Manufacturing (Thailand) Ltd.

 • สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่น อีเอส” สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่น อีเอส”
  • แคตตาล็อก

  “รุ่น อีเอส” เป็นฟิวส์สำหรับรถยนต์แบบปลั๊กอิน เรามีสินค้าเตรียมไว้ 3 ระดับ กระแสไฟฟ้ากำหนดตั้งแต่ 50 – 80 แอมแปร์ เชิญติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ※ สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  PEC Manufacturing (Thailand) Ltd.

 • ฟิวส์สำหรับรถยนต์ “อีวี ฟิวส์ ” ฟิวส์สำหรับรถยนต์ “อีวี ฟิวส์ ”
  • แคตตาล็อก

  “อีวี ฟิวส์ ” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควาทนทานต่อการสั่นสะเทือนดีเยี่ยมมาก กระแสไฟฟ้าที่กำหนดมีเตรียมไว้หลากหลายตั้งแต่ 50-400 แอมแปร์ สามารถเลือกสรรได้ตามการนำไปใช้งาน ขอเชิญติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ※ สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  PEC Manufacturing (Thailand) Ltd.

 • สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่น แอลพีเจ・เจที” สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่น แอลพีเจ・เจที”
  • แคตตาล็อก

  “รุ่น แอลพีเจ・เจที” เป็นฟิวส์สำหรับรถยนต์ที่มีขนาดกะทัดรัดกว่ารุ่นเจที เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ท่านที่ยังไม่พึงพอใจกับรุ่นเจที ได้ลองใช้ ※ สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  PEC Manufacturing (Thailand) Ltd.

 • สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่นแอล・ซีที” สโลว์โบลว์ ฟิวส์ “รุ่นแอล・ซีที”
  • แคตตาล็อก

  “รุ่นแอล・ซีที” เป็นฟิวส์ที่มีสัดส่วนลดน้อยลงในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีจากการทำให้ขนาดเล็ก・น้ำหนักเบา! ※ สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  PEC Manufacturing (Thailand) Ltd.

 • พสต์ ฟลักซ์ “WHS Series” พสต์ ฟลักซ์ “WHS Series”
  • แคตตาล็อก

  “WHS Series” เป็นโพสต์ฟลักซ์โรซิน ที่รองรับตะกั่วพีบีฟรี ธาตุเงินต่ำ ที่มีความเอนกประสงค์ทั่วไป สามารถช่วยลดการเกิดงานเสียที่ตะกั่วไปเชื่อมต่อกับจุดที่ไม่ต้องการในพื้นที่ที่มีระยะพิทซ์ละเอียดได้เป็นอย่างมาก  ไม่เพียงแต่ตะกั่ว ดีบุก 3.0 เงิน 0.5ทองแดง ที่เคยมีมาเท่านั้น แต่ในรุ่นที่เงินต่ำหรือไม่มีธาตุเงินเลยก็มีประสิทธิภาพด้านการเชื่อมประสานยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน และยังมีความสามารถในการเปียกชุ่มที่ดีในวัสดุที่เป็นขั้วไฟฟ้าซึ่งมีความสามารถในการเปียกชุ่มต่ำอย่างนิกเกิ้ลหรือทองเหลืองด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดโซลเดอร์บอลที่จะเกิดในช่องขั้วไฟฟ้าได้เป็นอย่างมากด้วย มีจุดเด่นอย่าง เช่น การเข้าใจถึงอุณหภูมิที่จะเกิดการทำงานของสารเร่งปฏิกิริยาที่หลากหลาย ช่วยทำให้ฟลักซ์ทำงานได้อย่างแม่นยำในแต่ระช่วงอุณหภูมิในเทมเพอร์เรอเจอร์โปร์ไฟล์ หรือด้วยวีธีการผสมผสานสารเร่งปฏิกิริยาให้มีสัดส่วนที่สมดุลเพื่อให้เกิดฤทธิ์การทำงานในแต่ละเขตอุณหภูมิ อุณหภูมิต่ำ/ กลาง/ สูง ของโปรไฟล์เท่านั้น ทำให้ตะกั่วขึ้นทรูโฮลได้ดีเยี่ยม ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ”PS PF” ของบริษัท ARAKAWA CHEMICAL จำกัด แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ”PS PF” ของบริษัท ARAKAWA CHEMICAL จำกัด
  • แคตตาล็อก

  แค็ตตาล็อกรวม 『ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการล้างทำความสะอาด』 นั้น เป็นแค็ตตาล็อกรวมของบริษัท ARAKAWA CHEMICAL จำกัดซึ่งดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย สารเคมีสำหรับการผลิตกระดาษ, เรซินสำหรับหมึกพิมพ์, เรซินสำหรับกาว/ สารยึดติด, วัตถุดิบขั้นกลางที่เป็นวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นหลัก เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ตะกั่วที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่「VAPY/VAPY-F Series」ที่มีความเอนกประสงค์สูง ไปจนถึง「PSP/AC240 Series」, 「XFP Series」], 「TAS LF 219Y」 เป็นต้น เราได้เตรียมรายการผลิตภัณฑ์ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านได้เลือกสรรให้ตรงตามการนำไปใช้ เชิญเลือกชมได้เลย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • ตะกั่วเหลว “XFP ซีรี่ย์ ” ตะกั่วเหลว “XFP ซีรี่ย์ ”
  • แคตตาล็อก

  “XFP ซีรี่ย์ ” เป็นตะกั่วเหลวพีบีฟรี ฮาโลเจนฟรี ที่มีการเปลี่ยนแปลงของความหนืดหลังใช้งานต่อเนื่องน้อย และมีประสิทธิภาพในการปาดพิมพ์สูง ความเป็นฉนวนยอดเยี่ยม คงความน่าเชื่อถือระดับสูงเป็นตะกั่วฮาโลเจนฟรี (มาตรฐานJEITA) มี [ความสามารถในการเปียกชุ่ม] ยอดเยี่ยมแม้จะใช้ในเตาอบอากาศหรือเป็นตะกั่วครีมที่ใช้ตะกั่วผงประเภท 5 ก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมการกระจายของฟลักซ์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทเรา ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • ตะกั่วเหลว “GSP” ตะกั่วเหลว “GSP”
  • แคตตาล็อก

  “GSP” เป็นตะกั่วเหลวพีบีฟรีสำหรับรถยนต์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราที่เคยมีมา โดยเฉพาะ ค่าความต้านทานฉนวน, การแตกของฟลักซ์ตกค้างนั้น แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในระดับสูงสำหรับการนำไปใช้กับรถยนต์ มีความสามารถในการเชื่อมประสานที่ยอดเยี่ยม ทั้งการขึ้นขาดี, การควบคุมการเกิดโซลเดอร์บอล, โพรงอากาศน้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการปาดทาที่ยอดเยี่ยมสำหรับนำไปใช้กับรถยนต์ ยิ่งไปกว่านั้น ก็ยังมีจุดเด่นอีกหลากหลาย เช่น คงคุณลักษณะเหมือนครั้งแรก แม้จะเป็นหลังการใช้งานต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง หรือเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังการผลิตก็ตาม เป็นต้น ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • ตะกั่วเหลว “VAPY ซีรี่ย์ ” ตะกั่วเหลว “VAPY ซีรี่ย์ ”
  • แคตตาล็อก

  “VAPY ซีรี่ย์ ” เป็นตะกั่วครีมพีบีฟรีที่มีความอเนกประสงค์สูง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายตั้งแต่แผ่นพีซีบีที่มีระยะพิทซ์ละเอียดยิบไปจนถึงแผ่นขนาดใหญ่ที่มีการวางชิ้นส่วนขนาดใหญ่/ เล็กปะปนกัน มีความสามารถในการเปียกชุ่มและความสามารถในการเชื่อมประสานภายใต้เงื่อนไขของเตารีโฟลที่หลากหลาย เช่น พรีฮีทที่อุณหภูมิสูง/ ระยะเวลานาน และพีคเทมป์ที่อุณหภูมิต่ำ ฯลฯ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของปริมาตรในการทาเวลาทำการปาดตะกั่วต่อเนื่องก็มีน้อย สามารถใช้งานได้ในระยะเวลานาน และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลังมีการเก็บไปแล้วและมีคุณสมบัติในการปาดทาที่เสถียรด้วย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • ตะกั่วเหลว “PSP” ตะกั่วเหลว “PSP”
  • แคตตาล็อก

  “PSP (Pine Solder Paste)” เป็นตะกั่วครีมพีบีฟรีสำหรับรถยนต์ที่นำเอาเทคโนโลยีโรซินซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทของเรามาใช้มีความเข้ากันได้กับเรซินซีลปิดทุกชนิดได้อย่างดีมาก มีข้อดีต่างๆมากมาย เช่น ช่วยลดโพรงอากาศบิรเวณด้านล่างของชิปที่นำไปวางบนลีด ภายใต้สภาพแวดล้อมในเตาอบอากาศ มีคุณสมบัติการติดแน่นดีกับเรซินซีลปิดหลากหลายชนิดหลากหลายประเภท จึงมีความเป็นอิสระในการเลือกใช้เรซิน เป็นต้น ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • แค็ตตาล็อกรวม “ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการล้างทำความสะอาด” ของบริษัท ARAKAWA CHEMICAL จำกัด แค็ตตาล็อกรวม “ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการล้างทำความสะอาด” ของบริษัท ARAKAWA CHEMICAL จำกัด
  • แคตตาล็อก

  สามารถนำไปใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การล้างฟลักซ์, การล้างขจัดไขมัน ฯลฯ เราได้ลงพิมพ์ 「ไพน์ อัลฟา」ซีรี่ย์ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดแบบกึ่งน้ำ/ แบบน้ำ ไว้จำนวนมาก ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • เครื่องล้างทำความสะอาด “ระบบทำความสะอาดแบบกะทัดรัด” เครื่องล้างทำความสะอาด “ระบบทำความสะอาดแบบกะทัดรัด”
  • แคตตาล็อก

  “ระบบทำความสะอาดแบบกะทัดรัด” เป็นเครื่องล้างทำความละอาดขนาดกะทัดรัดสำหรับล้างทำความสะอาดฟลักซ์เหมาะกับการล้างทำความสะอาดแผ่นพีซีบีทุกชนิด รองรับแผ่นพีซีบีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ (200×300มม) และมีการติดตั้งฟิลเตอร์ที่ถังทุกถัง (ไม่รวมถังจุ่ม) ด้วยการใช้ ไพน์ เรค (ยูนิตรีไซเคิลบริสุทธิ์) ช่วยรักษาน้ำล้างสุดท้ายให้มีคุณภาพสูง ทำให้มีประสิทธิภาพในการชะล้างที่ดี นอกจากนี้ยังมีการจับคู่กันของของการพ่นเจ็ท/ การจุ่มแช่คลื่นอัลตราซาวด์ สามารถเลือกใช้ได้ตามใจ ขอเพียงมาปรึกษาเรา ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดูแค็ตตาล็อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • เครื่องล้างทำความสะอาด “เครื่องล้างทำสะอาดไดเร็คพาสขนาดเล็ก” เครื่องล้างทำความสะอาด “เครื่องล้างทำสะอาดไดเร็คพาสขนาดเล็ก”
  • แคตตาล็อก

  “เครื่องล้างทำสะอาดไดเร็คพาสขนาดเล็ก” เป็นเครื่องทำความสะอาดฟลักซ์ขนาดกะทัดรัดมีประโยชน์ในการวิจัยคิดค้น เช่น การทดลองวางพาร์ทฟลิปชิป เหมาะที่สุดสำหรับการทำความสะอาดช่องว่าง เช่น แผ่นที่วางฟลิปชิป ฯลฯมีจุดเด่นหลายๆอย่าง เช่น รักษาน้ำล้างสุดท้ายให้มีคุณภาพสูงทำให้มีคุณภาพในการชะล้างที่ดี และยังมีการออกแบบให้กะทัดรัด ควบคุมขนาดความกว้างเครื่องให้เป็นแบบ 3 ถัง, สามารปิด-เปิดได้ด้วยฝาแบบสไลด์ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถผลิตสเปคมาตรฐานได้ในราคาที่ถูกด้วย ขอให้มาปรึกษาเราได้เลย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดูแค็ตตาล็อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • เครื่องล้างทำความสะอาด “เครื่องล้างทำความสะอาดสำหรับแผ่นพีซีบี ” เครื่องล้างทำความสะอาด “เครื่องล้างทำความสะอาดสำหรับแผ่นพีซีบี ”
  • แคตตาล็อก

  เครื่องล้างแผงวงจรเป็นเครื่องล้างสำหรับแผงวงจรโดยเฉพาะ ช่วยกำจัดฟลักซ์ในระยะเวลาอันสั้นด้วยแรงฉีดน้ำขณะจุ่มในของเหลว ซึ่งไม่สร้างความเสียหายใดๆกับแผงวงจร ด้วยแผ่นบีบการไหลทำให้ล้างได้หมดจดและทำให้แห้งได้ เป็นระบบเน้นกำจัดของเหลวและเป็นการเติมแต่ง Basket ด้วย ช่วยลดปริมาณการปล่อยของของเหลวที่ค้างอยู่ได้อย่างมาก และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายผันแปรอีกด้วย เครื่องล้างลำเลียงด้วยมือ มีโครงสร้างแบบไม่มีท่อต่อ (ได้รับสิทธิบัตรจากArakawa) ทำให้ตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็กลง ช่วยแก้ปัญหาของเหลวรั่วไหลจากข้อต่อท่อหรือปั๊ม และทำให้บำรุงรักษาง่าย ช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี

  ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD.

 • บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี6 บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี6
  • แคตตาล็อก

  สินค้าคุณภาพสูงที่ตอบความต้องการหลากหลายของลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำซึ่งเป็นหลักปรัชญาของบริษัทเราที่จะใช้เทคโนโลยีที่ได้สร้างสมมาดำเนินการให้เป็นจริง ด้วยการสร้างกระบวนการเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อที่จะทำชิ้นส่วนเครื่องยึดให้เหมาะและถูกต้องที่สุดกับสภาพใช้งานอันนำมาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า ※ รายละเอียดโปรดดูจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อส่อบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  ASIAN MARUICHI (THAILAND) CO., LTD.

 • บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี5 บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี5
  • แคตตาล็อก

  สินค้าคุณภาพสูงที่ตอบความต้องการหลากหลายของลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำซึ่งเป็นหลักปรัชญาของบริษัทเราที่จะใช้เทคโนโลยีที่ได้สร้างสมมาดำเนินการให้เป็นจริง ด้วยการสร้างกระบวนการเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อที่จะทำชิ้นส่วนเครื่องยึดให้เหมาะและถูกต้องที่สุดกับสภาพใช้งานอันนำมาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า ※ รายละเอียดโปรดดูจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อส่อบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  ASIAN MARUICHI (THAILAND) CO., LTD.

 • บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี4 บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี4
  • แคตตาล็อก

  สินค้าคุณภาพสูงที่ตอบความต้องการหลากหลายของลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำซึ่งเป็นหลักปรัชญาของบริษัทเราที่จะใช้เทคโนโลยีที่ได้สร้างสมมาดำเนินการให้เป็นจริง ด้วยการสร้างกระบวนการเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อที่จะทำชิ้นส่วนเครื่องยึดให้เหมาะและถูกต้องที่สุดกับสภาพใช้งานอันนำมาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า ※ รายละเอียดโปรดดูจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อส่อบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  ASIAN MARUICHI (THAILAND) CO., LTD.

 • บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี2 บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี2
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราอยู่ในสายงานหลักของสาขาเกี่ยวกับยานยนต์ ทั้งสองล้อ และสี่ล้อ ในแง่ของจุดที่ใช้งาน ,สิ่งแวดล้อม,จุดประสงค์ของการใช้วัตถุดิบ ,เทคโนโลยี,กำลังความแข็งแกร่ง เป็นต้น โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีทั้งหมดสอดคล้องและตรงกับสเปกสูงที่ตรงกับความต้องการเราให้บริการเกี่ยงกับชิ้นส่วนเครื่องยึดหลากหลายชนิด ※ รายละเอียดโปรดดูจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อส่อบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  ASIAN MARUICHI (THAILAND) CO., LTD.

 • แนะนำธุรกิจ Maruichi Co.,Ltd. แนะนำธุรกิจ Maruichi Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  การประชุมเชิงลึกเป็นพื้นฐานการออกแบบ จากการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องยึดทำให้วัสดุมีรูปร่างที่หลากหลายไร้ขีดจำกัด ดังนั้นการวางแผน และการออกรวมทั้งการประชุมเชิงลึกจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เราจึงมุ่งมั่นทำสินค้าให้มีต้นทุนต่ำ แต่สามารถตอบสนองเงื่อนไขความต้องการของลูกค้าได้ เรามีเทคโนโลยี และอุปกรณ์การผลิตสามารถตอบสนองทุกความต้องการ สามารถผลิตได้ตั้งแต่ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ถึงชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างซ้ำซ้อนถึงห้าขั้นตอนด้วยกำลังการผลิต8,000เคเอ็น ซึ่งสามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย นอกจากนี้เทคโนโลยีของบริษัทเกิดจากการออกแบบของบริษัทที่ได้รับการพัฒนาในหลายช่วงปีที่ผ่านมา จึงมีอุปกรณ์การตรวจสอบที่กว้างขวาง ดังนั้นบริษัทเราจึงสามารถรับผิดชอบในการยืนยันตั้งแต่สร้างต้นแบบ ทดลอง และประเมินผล ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาได้อย่างมาก ※ รายละเอียดโปรดดูจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อส่อบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  ASIAN MARUICHI (THAILAND) CO., LTD.

 • แนะนำบริษัท TOKAI KIKAI CO.,LTD. แนะนำบริษัท TOKAI KIKAI CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  นับตั้งแต่บริษัทฯได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปีโชวะที่ 28 ในช่วงที่เข้าสู่ยุคของซอฟท์แวร์, ไอที, ข้อมูลที่เป็นโกบอล ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริษัทฯ ได้เริ่มต้นธุรกิจจาก 「การผลิตพาร์ซึ่งเป็นการเชื่อมและแมชชินนิ่งพาร์ทสำหรับเครื่องเรือและเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ」ต่อมาในปีโชวะที่ 62 ได้จัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ Tokai Kikai Utec ดำเนินการ 「ออกแบบและผลิตเครื่องจักรไฮโดรลิค」「ผลิตและประกอบพาร์ทสำหรับ เครื่องจักรอิเลคโทรนิค」และในอนาคตอันใกล้นี้จะดำเนินการไปสู่ 「การก่อตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศ・การผลิตในต่างประเทศ」 นอกจากนี้ ในระยะยาว บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะวางแผนจัดทำไลน์การผลิตแบบต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดวางให้กระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการมีความต่อเนื่องกัน วางแผนการผลิตการจัดการภายในให้มีความแข็วแกร่งมากขึ้น「ระบบรับประกันคุณภาพ・การลดต้นทุน・การจัดส่งให้ตรงเวลา」บริษัทฯ จะเติบโตไปพร้อมกับการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ในปีเฮเซที่ 16 ได้ก่อตั้งฐานการผลิตที่เมืองไดเรน ประเทศจีนและในปีเฮเซที่ 24 ได้ก่อตั้งที่ประเทศไทย จากความแข็งแกร่งของกำลังการผลิต ทำให้ไม่เพียงแต่บริการแค่ภายในประเทศญี่ปุ่นแต่สามารถขยายการให้บริการไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากบริษัทฯจะมุ่งไปสู่การผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและพลังงานแล้ว ยังให้ความสำคัญในการปรับปรุงเทคนิคการผลิตตลอดจนการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด บริษัทฯ จะสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า ด้วยความสามารถทางด้านเทคนิคการผลิตและคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก และความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป ※ กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อตเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  TOKAI KIKAI Utec(Thailand)CO.,LTD.

 • บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี3 บริษัท Maruichi Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี3
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราอยู่ในสายงานหลักของสาขาเกี่ยวกับยานยนต์ ทั้งสองล้อ และสี่ล้อ ในแง่ของจุดที่ใช้งาน ,สิ่งแวดล้อม,จุดประสงค์ของการใช้วัตถุดิบ ,เทคโนโลยี,กำลังความแข็งแกร่ง เป็นต้น โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีทั้งหมดสอดคล้องและตรงกับสเปกสูงที่ตรงกับความต้องการเราให้บริการเกี่ยงกับชิ้นส่วนเครื่องยึดหลากหลายชนิด ※ รายละเอียดโปรดดูจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อส่อบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  ASIAN MARUICHI (THAILAND) CO., LTD.

 • แนะนำเทคโนโลยี สปริงกด แนะนำเทคโนโลยี สปริงกด
  • แคตตาล็อก

  「สปริงกด」 เป็นสปริงแบบพื้นฐานที่คืนตัวต่อแรงกด จึงเรียกว่าสปริงกด เมื่อเทียบกับสปริงเส้นอื่นๆ จะเป็นรูปทรงง่ายๆ จึงมีประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถออกแบบได้อย่างกะทัดรัด รูปร่างขดลวด ไม่เพียงแต่เป็นทรงกลมปกติเท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดให้เป็นรูปเว้าตรงกลาง,รูปโอ่ง,รูปทรงกรวย ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะลดความสูงในการติดแน่นเป็นหลัก ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  TAK SPRING INDUSTRY COMPANY LIMITED

 • แนะนำเทคโนโลยี แหนบแฟลตสปริง แนะนำเทคโนโลยี แหนบแฟลตสปริง
  • แคตตาล็อก

  「แหนบแฟลตสปริง」เป็นการขึ้นรูปวัสดุรูปทรงแผ่น(แผ่นเรียบ,ห่วง)ด้วยเครื่องฟอร์มมิ้ง เครื่องปั๊ม ในรูปทรงที่หลากหลายด้วยองศาที่อิสระ โดยพันช์ชิ้ง,เบนดิ้ง,ครันช์ชิ้งและการออกแบบแม่พิมพ์ ชนิดของวัสดุ มีทั้งการรีดเหล็กแบบเย็นสำหรับสปริง หรือรีดสแตนเลสสำหรับสปริง และมีวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก ด้วย เช่น ทองแดง เบริลเลียมสำหรับสปริง, phosphor bronzeสำหรับสปริง, เงินนิกเกิลสำหรับสปริง ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  TAK SPRING INDUSTRY COMPANY LIMITED

 • แนะนำเทคโนโลยีฟอร์ม ไวด์ สปริง แนะนำเทคโนโลยีฟอร์ม ไวด์ สปริง
  • แคตตาล็อก

  「ฟอร์ม ไวด์ สปริงเป็นการขึ้นรูปวัสดุเส้น(วัสดุลวด)ด้วยการแปรรูปด้วยการงอไปในหลายๆทิศทางด้วยเครื่องฟอร์มมิ่งหรือเครื่องปั๊ม บริษัทเรา สามารถรองรับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบด้วยฟังก์ชั่นที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการขึ้นรูปอัตโนมัติรูปทรง3D โดยใช้เครื่องฟอร์มมิ่งที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  TAK SPRING INDUSTRY COMPANY LIMITED

 • Asahi-tekko Co.,Ltd. ภาพรวมของบริษัท Asahi-tekko Co.,Ltd. ภาพรวมของบริษัท
  • แคตตาล็อก

  บริษัท Asahi-tekko เป็นบริษัทที่ดำเนินการประกอบการกิจการการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และสิ่งที่เป็นจุดเด่นพิเศษของบริษัทเราคือ เรา สามารถผลิตแบบครบวงจรและใช้วิธีการสร้างสรรค์ได้อย่างคล่องแคล่วและหลากหลายตั้งแต่การขึ้นรูปแบบร้อน (Hot forging),การหล่ออลูมิเนียม (Die-cast aluminum)ไปจนถึง machining,การปั๊มชิ้นส่วน (Stamping),การขึ้นรูปยาง(Resin molding),การเชื่อม (Welding) และ การประกอบ (Assembly) อีกทั้งยังผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์(Engine parts), ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง (Transmission parts),ชิ้นส่วนบอดี้ (Body parts),ชิ้นส่วนระบบกันสะเทือน(Suspension parts) เป็นต้น 【รายละเอียดธุรกิจ】 ■ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  SAM(Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd.)

 • โลเวอร์อาร์ม โลเวอร์อาร์ม
  • แคตตาล็อก

  โลเวอร์อาร์มเป็นชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อล้อกับตัวรถยนต์เอาไว้ ซึ่งจะมีผลต่อสมรรถนะในการขับขี่และความรู้สึกตอนขึ้นนั่งรถยนต์ Asahi-tekko นั้นได้ตอบสนองความต้องการการเปลี่ยนแปลงให้มีน้ำหนักเบา โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะการขับเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้เชื้อเพลิงน้อยอีกด้วย ซึ่งทางบริษัทของเราก็ได้ผลิต โลเวอร์อาร์ม ที่ใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบ Hi-end ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  SAM(Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd.)

 • ตะขอฉุด ตะขอฉุด
  • แคตตาล็อก

  ตะขอฉุด เป็นชิ้นส่วนลากรถ จะใช้สำหรับแขวนเชือกในตอนที่จะใช้ลาก รูปร่างนั้นมีทั้งทรงวงแหวนและทรงกรงเล็บ ซึ่งในปัจจุบันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไปนั้นจะติดตะขอฉุดทรงวงรีไว้ที่พื้นที่เก็บอะไหล่ยางรถยนต์ และจะใช้ด้วยการแขวนกับส่วนแขวนที่มีอยู่อย่าง bumper ในเวลาที่จำทำการลากหรือดึง ส่วนทรงกรงเล็บนั้นมักจะถูกใช้งานมากกับรถที่ใช้ในการขนส่งขนาดใหญ่อย่าง รถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งจะทำการเริ่มการติดหรือแขวนจากส่วนล่างของ bumper

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  SAM(Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd.)

 • แขนรั้งแหนบกันสะเทือน แขนรั้งแหนบกันสะเทือน
  • แคตตาล็อก

  ซับเพนชั่นอาร์มที่เรียกว่า ซับเพนชั่นแบบสตัสเป็นระบบกันสะเทือนแบบอิสระที่ใช้สำหรับรถยนต์ ที่เป็นชิ้นส่วนในการยึดเพลารถและล้อรถให้คงที่ ซึ่งเป็นกลไกที่ถูกใช้มากที่สุดทั่วโลก และบริษัทAsahi-tekko นี้ไม่เพียงแค่ผลิตอาร์มส่วนกลาง ประเภทท่อกลมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเท่านั้น แต่ก็ยังมีการผลิตแบบเพรสอาร์มที่สำคัญกับความรู้สึกตอนขึ้นยานพาหนะด้วย ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  SAM(Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd.)

 • คันเปลี่ยนเกียร์ก้ามปูโฟรคเกียร์ชิฟ คันเปลี่ยนเกียร์ก้ามปูโฟรคเกียร์ชิฟ
  • แคตตาล็อก

  คันเปลี่ยนเกียร์ก้ามปูโฟรคเกียร์ชิฟ เป็นชิ้นส่วนสำหรับการเปลี่ยนเกียร์ที่จะต้องให้ปลอกหุ้มขยับเพื่อที่จะได้รับแรงจาก ก้านควบคุม ในตอนเปลี่ยนเกียร์ และจะต้องประกบกันให้สนิทที่ภายนอกของปลอกหุ้มที่เชื่อมต่อกับกลไกภายในเกียร์ เพราะว่าจะกด โฟรคเน้นลงไปในปลอกหุ้มที่กำลังหมุนอยู่ในขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ผลิตภัณฑ์แข็งแรงทนทานและไม่สึกกร่อน ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  SAM(Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd.)

 • คันโยกเบรกมือ ผ้าเบรค (ผ้าเบรค) คันโยกเบรกมือ ผ้าเบรค (ผ้าเบรค)
  • แคตตาล็อก

  ผ้าเบรคเป็นชิ้นส่วนเบรกที่ใช้วัสดุกดแรงเสียดทานกับฝาครอบล้อ (ดรัมเบรก) ในตอนที่กำลังเบรก คันโยกเบรกมือ ผ้าเบรค นี้ได้ถูกนำมาใช้ในสำหรับเบรคมือ ที่จะใช้ในตอนจอดรถ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  SAM(Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd.)

 • ท่อขนส่ง ท่อขนส่ง
  • แคตตาล็อก

  ท่อขนส่ง เป็นชิ้นส่วนเพื่อทำการจ่ายเชื้อเพลิง ด้วยการติดตั้ง วาล์วระบายและ เซ็นเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงนั้นจะสามารถทำให้การจ่ายของเหลวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถรักษาแรงดันเชื้อเพลิงให้อยู่ในค่ามาตรฐานได้ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  SAM(Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd.)

ทั้งหมด จากทั้งหมด 132 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

สถานที่ตั้ง

PAGE TOP