สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สมุทรปราการ

สถานที่ตั้ง

เงื่อนไขค้นหา
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
วงการธุรกิจ

ทั้งหมด จากทั้งหมด 338 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

 • Notice Regarding the Launch of a Website for Thermal Management Solutions for xEVs Notice Regarding the Launch of a Website for Thermal Management Solutions for xEVs

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Mitsubishi Materials Corporation Electronic Components Business

 • Metal Bellows Pump Metal Bellows Pump
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump LVM-10/MF-1 Diaphragm Pump LVM-10/MF-1
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-5L/FD-5DCL Diaphragm Pump FD-5L/FD-5DCL
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-2L/FD-2DCL Diaphragm Pump FD-2L/FD-2DCL
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-2N/FD-2NDC Diaphragm Pump FD-2N/FD-2NDC
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump Explosion Proof FD-5XP Diaphragm Pump Explosion Proof FD-5XP
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-2HT Diaphragm Pump FD-2HT
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-5/FD-5DC Diaphragm Pump FD-5/FD-5DC
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-2/FD-2DC Diaphragm Pump FD-2/FD-2DC
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Die Cut, Thomson Die, Chrome Die, Pinnacle Die Cut, Thomson Die, Chrome Die, Pinnacle
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  รับผลิต ประกอบและซ่อมแซม แม่พิมพ์ประเภท Thomson Die, Pinnacle (Chrome Die), Punching, และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Noda (Thailand) Co., Ltd. บริษัท โนดะ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • Max Power Max Power
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  - ให้คำปรึกษา/ออกแบบ/ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์(Solar PV rooftop) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม,อาคารและที่พักอาศัย(สำรวจพื้นที่หน้างานและให้คำปรึกษา,ออกแบบทางวิศวกรรม,วางระบบแบบครบวงจร/ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/บริการหลังการขาย) - รับออกแบบ/ประกอบติดตั้งตู้ใหม่หรือตู้เดิม รับทำตู้ MDB & SDB,Capacitor Bank,Detune Filter,Load Center - รับออกแบบ/ติดตั้ง/ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า(Electrical Power System),ทำระบบการต่อลงดินเพื่อป้องกันฟ้าผ่า,ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อม wiring สาย,ซ่อม/บำรุง,บาลานซ์เฟส - รับออกแบบ/ติดตั้งระบบไฟสว่าง(LED Lighting Solution) เช่น โรงงานอุตสาหกรรม,โกดัง,ป้ายโฆษณา,ริมถนนทางเดิน,อาคาร,ร้านอาหาร,บ้านเรือน - จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน

  บริษัท สมาร์ท กรีนเทค จำกัด

 • เครื่องกลึง CNC !!ลดราคา จำนวนจำกัด!! เครื่องกลึง CNC !!ลดราคา จำนวนจำกัด!!
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  CNC Lathe (Fanuc Oi-TF plus) Chuck 8" X/Z axis travel : 170/400 "Available in Stock","Clearance Sale" NOW!!, Free for Installation and Delivery.

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  CNC Tongtai - (Tongtai Machinery Co., Ltd.)

 • Board Cutting Desktop Robot J-CAT GRT Board Cutting Desktop Robot J-CAT GRT

  This robot is capable of cutting glass epoxy or standard FR-4 PCB equal to or less than 1.6 mm thickness while monitoring the router bit sharpness. This capability reduces faulty cutting situations.

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Apollo Seiko South Asia Co.,Ltd

 • 【Laser Soldering Robot】MLU-808/980FS 【Laser Soldering Robot】MLU-808/980FS

  This robot is non-contact soldering that heats up the target with a high energy light emitted from an oscillated laser diode and is focused with a lens. Wavelength can be either 808nm or 980nm, varying between models.

  Apollo Seiko South Asia Co.,Ltd

 • Selective Flow Soldering AF-Series Selective Flow Soldering AF-Series

  It is with great excitement that we introduce the new AF Series of selective soldering machines. Featuring improved functionality at a REDUCED cost compared to previous models! These new selective flow systems include an option for QR/ Barcodes reading or MES data storage.

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ・อุปกรณ์สื่อสาร

  Apollo Seiko South Asia Co.,Ltd

 • เครื่องเจาะ/ทำเกลียว แนวตั้ง CNC Tapping center EZ เครื่องเจาะ/ทำเกลียว แนวตั้ง CNC Tapping center EZ
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  Spindle Speed Max 24,000 rpm(Direct Drive) X/Y/Z Rapid Traverse:60/60/60 BBT-30(JIS) MAX TOOL : 20 pcs.(Disc Type) Mitsubishi M70VA STD.Controller

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  CNC Tongtai - (Tongtai Machinery Co., Ltd.)

 • เครื่องกลึง Turret type TCS-series เครื่องกลึง Turret type TCS-series
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  Chuck size 6-10" Spindle speed : 4,800-2,500 rpm. Tool : 12 pc.

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  CNC Tongtai - (Tongtai Machinery Co., Ltd.)

 • เครื่องเจาะ/ทำเกลียว แนวตั้ง CNC Tapping center VTX เครื่องเจาะ/ทำเกลียว แนวตั้ง CNC Tapping center VTX
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  Spindle speed Max 20,000rpm. Fanuc Controller STD. X/Y/Z rapid traverse : 60/60/60 m/min. BBT-30(JIS).

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  CNC Tongtai - (Tongtai Machinery Co., Ltd.)

 • 【Iron tip Soldering Robot】J-CAT LYRA 【Iron tip Soldering Robot】J-CAT LYRA

  นอกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นพื้นฐานเราได้ปรับปรุงให้มีความเสถียรภาพและความสะดวกสบาย ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการผลิตในอนาคต และเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันในระยะยาว

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Apollo Seiko South Asia Co.,Ltd

 • 【Sleeve Soldering Robot】J-CAT SLV 【Sleeve Soldering Robot】J-CAT SLV
  • แคตตาล็อก

  หุ่นยนต์บัดกรีรูปแบบใหม่ที่สามารถละลายลวดตะกั่วบัดกรีในท่อ (ปลายกระบอกเซรามิก) ตามปริมาณที่เราต้องการ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Apollo Seiko South Asia Co.,Ltd

 • เครื่องดูดเม็ดพลาสติกแบบมีแรงดูดในตัวรุ่น SAL เครื่องดูดเม็ดพลาสติกแบบมีแรงดูดในตัวรุ่น SAL

  เครื่องดูดเม็ดพลาสติก อุปกรณ์ลำเลียงแบบแรงดูดในตัว รุ่น SAL-330/360 ใช้มอเตอร์แบบ carbon brush พร้อมกับแรงดูดที่ดีกว่าและง่ายต่อการติดตั้ง เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุดิบใหม่ รุ่น SAL-430/460 ใช้ three phase inductive motor มีเสียงรบกวนที่น้อยและอายุการใช้งานที่ยาว และยังมีระบบทำความสะอาดย้อนกลับแบบอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.jst.co.th/th/products/shini/feeding_conveying/autoloader/

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์การแพทย์

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • ยางดูดจับชิ้นงาน Suction Cup ยางดูดจับชิ้นงาน Suction Cup
  • แคตตาล็อก

  ยางดูดจับชิ้นงาน ยางดูดสูญญากาศ Vacuum Pad Suction Cups สำหรับออกแบบชุดจับชิ้นงานของโรบอท - ยางดูดจับชิ้นงาน (Standard Suction Cups): ทำจากยางซิลิโคนทนความร้อน (ทนความร้อนสูงสุด 280°C และทนความร้อนขณะใช้งาน 200°C) - ยางดูดจับชิ้นงานแบบ Bellows (Suction Cups Bellows Type): เหมาะสำหรับจับชิ้นงานที่มีความบอบบาง เช่น กระดาษ หรือ ไวนิล - ยางดูดจับชิ้นงานรุ่น "Y" (Suction Cups "Y" Series): ทำจากยางซิลิโคนทนร้อน สามารถทนความร้อนสูงสุดที่ 280°C และทนความร้อนขณะใช้งาน 200°C - ยางดูดจับชิ้นงานแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Anti-Static Suction Cups): ทำจากยางซิลิโคนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ - ยางดูดจับชิ้นงานพร้อมกับฟองน้ำสักกะหลาด (Suction Cups with Silicone Sponge Felt) http://www.jst.co.th/th/products/chucking_parts_other/suction_cups/

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • Kashiyama Dry Vacuum Pump - Overhaul Service Kashiyama Dry Vacuum Pump - Overhaul Service

  บริษัท พีเอศโอซูชั่นส์เป็นศูนย์บริการงานซ่อมและบำรุงรักษา Dry vacuum pump ใน Southeast Asia (OEM) ให้กับยี่ห้อ Kashiyama

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี อุปกรณ์การแพทย์

  บริษัท พีเอส โซลูชั่นส์แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

 • เครื่องกัด แนวตั้ง Machining center VP-8 เครื่องกัด แนวตั้ง Machining center VP-8
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  Spindle Speed MAX15,000rpm Mitsubishi Controller(STD.)&Fanuc (OPT). X/Y/Z rapid traverse:48/48/36m/min. BBT-40(JIS).

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ส่วนประกอบรถยนต์

  CNC Tongtai - (Tongtai Machinery Co., Ltd.)

 • เครื่องบดพลาสติกแบบไร้ตะแกรง (รุ่นSG-14/24N/24T) เครื่องบดพลาสติกแบบไร้ตะแกรง (รุ่นSG-14/24N/24T)
  • แคตตาล็อก

  รุ่น SG-14/24N/24T เครื่องบดพลาสติกการทำงานแบบรอบช้าเพื่อให้ได้งานบดที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และแทบไม่มีฝุ่นจากการบด พร้อมทั้งระบบความปลอดภัยระดับสูง เครื่องบดพลาสติกแบบไร้ตะแกรงรุ่นนี้เหมาะสำหรับบดวัตถุดิบที่แข็งและหนา นอกจากจะสามารถบดสปรูและชิ้นงานที่เสียจากการผลิตแล้วยังสามารถบดสิ่งที่ยาวและบาง หรือสปรูที่แข็งมากได้อีกด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.jst.co.th/products/shini/Granulating_Recycling/sg-14_24n_24t/th/ หรือเครื่องบดแบบอื่นๆที่: http://www.jst.co.th/products/granulator-technology/th/

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบ "standard" (SHD Series) เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบ "standard" (SHD Series)
  • แคตตาล็อก

  SHD series เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบ “Standard” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนสำหรับการอบเม็ดพลาสติก ใช้ลมร้อนในการอบเม็ดพลาสติกที่มีความชื้นเกิดขึ้นระหว่างการบรรจุ, การขนส่ง และการรีไซเคิล สามารถติดตั้งโดยตรงที่เครื่องฉีดพลาสติกเพื่อความสะดวกในการใช้งานและประหยัดพื้นที่ สำหรับเครื่องอบเม็ดพลาสติกรุ่นนี้ลมร้อนจะเป่าจากด้านล่างขึ้นด้านบนของเครื่องอบ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 12~1,000 กิโลกรัม ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.jst.co.th/products/shini/drying_dehumidifying/hopperdryer/th/ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการอบและไล่ความชื้น: http://www.jst.co.th/products/shini/Drying_Dehumidifying/th/

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • เครื่องทำน้ำอุ่นแม่พิมพ์ "Large Flow" (STM-WF) เครื่องทำน้ำอุ่นแม่พิมพ์ "Large Flow" (STM-WF)
  • แคตตาล็อก

  เครื่องทำน้ำอุ่นแม่พิมพ์ “Large Flow” รุ่น STM-WF ใช้สำหรับเพิ่มอุณหภูมิและรักษาอุณหภูมิของแม่พิมพ์ หรือสามารถใช้สำหรับการทำงานที่คล้ายคลึงกัน น้ำอุณหภูมิสูงที่ออกมาจากแม่พิมพ์จะวนกลับไปที่แทงค์น้ำเย็นและถูกทำให้เย็นลง หลังจากนั้นจะถูกปั๊มแรงดันสูงอัดส่งไปยังแทงค์ทำความร้อนและสุดท้ายเข้าไปสู่แม่พิมพ์ด้วยอุณหภูมิที่คงที่ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสามารถรักษาความเสถียรของอุณหภูมิน้ำที่ ±0.5°C ข้อมูลเพิ่มเติม: www.jst.co.th/products/shini/mold_temperature/stm-wf/th/ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเครื่องอุ่นแม่พิมพ์: www.jst.co.th/products/shini/mold_temperature/th/

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบ "All-in-One" (SCD Series) เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบ "All-in-One" (SCD Series)
  • แคตตาล็อก

  เครื่องอบเม็ดพลาสติกที่รวมการอบ, การไล่ความชื้น และการลำเลียง รวมการทำงานสองขั้นตอนไว้ในเครื่องเดียวกัน ไว้สำหรับกระบวนการผลิตระดับ “Optical class” เช่น เลนส์, แผงไฟหน้าจอ LED, แผ่น CD ฯลฯ มี honeycomb rotor สำหรับไล่ความชื้นอย่างต่อเนื่องและรักษา Dew pointให้อยู่ในระดับคงที่ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสามารถทำให้อากาศมี dew point ต่ำกว่า -40°C

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • อุปกรณ์สังเกตการไหลของน้ำ - Flow Indicator อุปกรณ์สังเกตการไหลของน้ำ - Flow Indicator

  อุปกรณ์เรียบง่ายที่ช่วยสังเกตการอุดตันของท่อ - ง่ายต่อการถอดทำความสะอาด - สามารถใช้ได้กับทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น - สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือรวมกัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • อุปกรณ์ลำเลียงแบบมัลติสเตชั่น (SAL-122/124) อุปกรณ์ลำเลียงแบบมัลติสเตชั่น (SAL-122/124)
  • แคตตาล็อก

  เครื่องลำเลียงรุ่น "วัน-ทู-ทู หรือ วัน-ทู-โฟร์" ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลำเลียงวัตถุดิบแบบแยกลมดูดตามมาตรฐานของอุปกรณ์ลำเลียงแบบแยกลมดูดของยุโรป เพิ่มฟังก์ชั่น, ง่ายต่อการใช้งาน, สะดวกในการติดตั้ง รุ่นนี้ประกอบด้วยโบลเวอร์แรงดันสูงและหัวรับวัตถุดิบ 4 หัว โดยสามารถใช้กับเครื่องอบวัตถุดิบ (เครื่องอบไล่ความชื้น "SDD") หรือลำเลียงวัตถุดิบจากเครื่องผสมแบบปรับตามน้ำหนัก "SGB"ไปยังที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบไปยังเครื่องฉีดพลาสติกหลายๆตำแหน่งเพื่อลดต้นทุนได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ส่วนประกอบรถยนต์

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • เครื่องผสมแบบปรับตามปริมาตร (SCM) เครื่องผสมแบบปรับตามปริมาตร (SCM)
  • แคตตาล็อก

  รุ่น SCM เหมาะสำหรับการผสมวัสถุดิบใหม่ (virgin), เศษบด (regrinds), มาสเตอร์แบทช์ (masterbatch) หรือ สารเติมแต่ง (additives) มีทั้งหมด 6 รุ่นโดยมีเอาท์พุท (output) ตั้งแต่ 0.1 ถึง 32 กก.ต่อชม.ด้วยมอเตอร์เกียร์ในอัตราส่วน 38:1 or 75:1 พร้อมกับสกรูขนาด 12, 14 หรือ 16 มม. เครื่องเติมส่วนผสมแบบเดี่ยวสองตัวสามารถประกอบรวมกันเป็นเครื่องเติมส่วนผสมสองสีได้ และถ้าใช้เครื่องเติมส่วนผสมสี่สีจะสามารถผสมได้5ส่วนผสม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ส่วนประกอบรถยนต์

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • เครื่องผสมแบบปรับตามน้ำหนัก (SGB) เครื่องผสมแบบปรับตามน้ำหนัก (SGB)
  • แคตตาล็อก

  รุ่น SGB สามารถใช้งานกับเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก, เครื่องเป่าขึ้นรูปพลาสติก และเครื่องอัดรีดพลาสติกเพื่อผสมวัตถุดิบหลากหลายชนิดให้มีสัดส่วนที่เที่ยงตรง ระบบการปรับเทียบและการชดเชยน้ำหนักเพื่อช่วยให้การผสมวัตถุดิบมีความแม่นยำ การชั่งน้ำหนักด้วยระบบอิเล็คทรอนิค โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเพียง±0.1%~0.3%

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • เครื่องบดพลาสติกแบบรอบช้า (SG-16N/16D/20N) เครื่องบดพลาสติกแบบรอบช้า (SG-16N/16D/20N)
  • แคตตาล็อก

  เครื่องบดพลาสติกแบบรอบช้ารุ่น SG-16N/16D/20N มีใบมีดให้เลือกสองแบบคือ paddle และ staggered ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ตั้งข้างเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อบดสปรูหรือชิ้นงานรีเจค สามารถป้อนงานโดยผู้ปฏิบัติงานหรือสายพานลำเลียง มีคุณสมบัติรอบช้า, ทอร์กสูง, เสียงเบา และฝุ่นน้อย มีประสิทธิภาพการทำงานสูง เครื่องถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัย CE สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.jst.co.th/products/shini/granulating_recycling/sg-16n_16d_20n/th/ หรือเครื่องบดแบบอื่นๆที่: http://www.jst.co.th/products/granulator-technology/th/

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่โลหะ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • เครื่องผลิต ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen Generators) เครื่องผลิต ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen Generators)
  • แคตตาล็อก

  เครื่องผลิตไนโตเจนเหลว เป็นอุปกรณ์สำหรับทำ LN2โดยการต่อเข้ากับเครื่องแช่แข็งไครโอ(Cryo Cooler) เพื่อเก็บรักษาคุณภาพและโครงสร้างของเซลล์ให้คงไว้ โดยสามารถเก็บรักษา LN2ไว้ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จ่ายไฟ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD.

 • เครื่องแยกโลหะ (SMS) เครื่องแยกโลหะ (SMS)
  • แคตตาล็อก

  - ตรวจจับและแยกเศษโลหะได้เที่ยงตรงและแม่นยำ ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว - ป้องกันความเสียหายของสกรูที่เกิดจากการปะปนของโลหะในวัตถุดิบ - สามารถติดตั้งบนเครื่องฉีดพลาสติกหรือhopperได้โดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • เครื่องบดพลาสติกรุ่น "Budget" (SG-EB) เครื่องบดพลาสติกรุ่น "Budget" (SG-EB)
  • แคตตาล็อก

  เครื่องบดรุ่น SG-EB ตัวเครื่องและความปลอดภัยในการใช้งานนั้นไม่แตกต่างจากรุ่นมาตรฐาน แต่สามารถประหยัดต้นทุนและพลังงานได้ดีกว่าเดิม - สามารถบดพลาสติกได้หลากหลายชนิดทั้งจากการขึ้นรูปและการเป่า - การออกแบบใบมีดให้มีมุมตัดที่เหมาะสมช่วยทำให้แรงต้านทานน้อยและลดการอุดตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดงาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่โลหะ

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • DustZero เครื่องแยกฝุ่น DustZero เครื่องแยกฝุ่น
  • แคตตาล็อก

  ครั้งแรกของโลก! "Turbo-cyclone" สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์จาก Crutec - เทคโนโลยีใหม่ในการแยกฝุ่นและเศษบด - สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน - ง่ายต่อการทำความสะอาดเครื่องเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบหรือเปลี่ยนสี - อุปกรณ์ที่สัมผัสกับวัตถุดิบเป็นวัสดุที่ไม่เกิดสนิม ช่วยลดปริมาณของเสียของชิ้นงาน เช่น จุดดำ สีเพี้ยน ความเงางาม http://www.jst.co.th/th/products/crutec/

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  บริษัท เจ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • Prox (Electrical freezer with TukTuk) Prox (Electrical freezer with TukTuk)
  • แคตตาล็อก

  คุณสมบัติ - สามารถควบคุมอุณหภูมิของห้องเย็นได้ 3 ระดับ คือ อุณหภูมิปกติ, อุณหภูมิแบบตู้เย็น และอุณหภูมิแบบตู้แช่ - ใช้งานด้วยวิธีการชาร์ตไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ (ไฟฟ้า 220 โวลต์) - ในส่วนของห้องเย็นไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงดูแลรักษา (maintenance free refrigerator) - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง อาหาร・เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า

  Create Pro ( Thailand ) Co.,Ltd.

 • ”แนะนำธุรกิจ “Yamamoto High Tech(Thailand) Co.,Ltd ”แนะนำธุรกิจ “Yamamoto High Tech(Thailand) Co.,Ltd
  • แคตตาล็อก

  จำหน่ายเครื่องจักรกลอัตโนมัติ แบรนด์ต่าง ๆ เช่น azak、Star、Mitsubishi、Okamoto、Sodick、Sinto、Tongtai นำพาธุรกิจของลูกค้าไปสู่ความสำเร็จ ด้วยการเพิ่มผลผลิต และ ลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ *สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YHT Co.,Ltd

 • เครื่องดักไอละอองน้ำมัน “ Mist Eater” เครื่องดักไอละอองน้ำมัน “ Mist Eater”

  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่มีความหนักใจ เช่น ต้องการให้สภาพแวดล้อมของโรงงานสะอาด ,ต้องการป้องกันปัญหาของอุปกรณ์ควบคุม เป็นต้น บริษัท ฯ มีสินค้าไลน์อัพหลากหลายไว้ให้บริการ

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  YHT Co.,Ltd

 • เครื่องบดเศษตัด “CHIP CRUSHER" เครื่องบดเศษตัด “CHIP CRUSHER"

  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเศษตัดที่มีขนาดใหญ่ กินพื้นที่และไม่สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้ โดยตัดให้มีขนาดเล็กลง *กรุณาสอบถามรายละเอีย

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YHT Co.,Ltd

 • Honing machine “MH-B” Honing machine “MH-B”

  ประสบความสำเร็จด้วย กรรมวิธีแบบ VIOS + กลไก Hula Hopping ใหม่ที่คิดค้นขึ้นเอง ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความแม่นยำสูง สามารถขึ้นรูปได้ด้วยความแม่นยำ เพียงผ่านการใช้งาน1 ครั้งทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในระดับ submicron * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YHT Co.,Ltd

 • เครื่องผลิตน้ำร้อน “ HE Series” เครื่องผลิตน้ำร้อน “ HE Series”

  เป็นรุ่นมาตรฐาน ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ด้วยโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีขนาด 1/3 ของระบบถังเก็บ โดยไม่จำกัดการเลือกสถานที่ติดตั้ง *กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YHT Co.,Ltd

 • หม้อไอน้ำ “SQ Series” หม้อไอน้ำ “SQ Series”

  ประสบความสำเร็จกับเทคโนโลยี NOxและ COระดับต่ำสุดในอุตสาหกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ช่วยประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟ ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายตามโรงงานผลิตชั้นนำในฐานะที่เป็นแหล่งความร้อนและแหล่งพลังงาน *กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YHT Co.,Ltd

 • เครื่องกรองน้ำ “อุปกรณ์กรองทราย, กรองถ่านกัมมันต์” เครื่องกรองน้ำ “อุปกรณ์กรองทราย, กรองถ่านกัมมันต์”

  การกรองทราย คือการใช้ทรายเป็นตัวกรองโดยกระจายชั้นของทรายบนชั้นของก้อนกรวด จากนั้นใช้น้ำจากอุตสาหกรรมไหลผ่าน แยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำได้ส่วน การกรองถ่านคาร์บอนเป็นการกรองผ่านถ่านคาร์บอนที่มีโครงสร้างรูพรุนจำนวนมากและมีพื้นผิวภายในขนาดใหญ่มาก สามารถกำจัดคลอรีนที่ตกค้าง, กลิ่นที่ผิดปกติ และสารอินทรีย์ได้ *กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YHT Co.,Ltd

 • “Cuspon Cleaner” เครื่องดูดซับและกรองชนิดเคลื่อนที่ง่าย “Cuspon Cleaner” เครื่องดูดซับและกรองชนิดเคลื่อนที่ง่าย

  เป็นสเปคที่เต็มไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย เช่น เคลื่อนที่ได้ง่าย, ดูด, กรอง และระบายน้ำตะกอนในของเหลวภายในถังพัก, เหมาะอย่างยิ่งกับเครื่องเจียร ทุกประเภท, การกรองด้วยเยื่อที่สร้างจากฟอสฟอรัส ฯลฯ *กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  YHT Co.,Ltd

 • Kiden (Thailand) CO.LTD"แนะนำกิจการ" Kiden (Thailand) CO.LTD"แนะนำกิจการ"
  • แคตตาล็อก

  ผลิตโดยเริ่มจากอุปกรณ์ที่ทนต่อแรงกดดัน ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย สารเคมีละลายน้ำอุณหภูมิสูงอัตโนมัติ หรือท่อสำเร็จรูป เป็นต้น อีกทั้งโรงงานผลิตท่อสำเร็จรูปและโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า จะแยกส่วนในการทำงาน สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามได้โดยไม่ต้องเกรงใจ * สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊กตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Kiden (Thailand) CO.LTD

 • การบริโภคเซนเซอร์อุณหภูมิของอากาศ การบริโภคเซนเซอร์อุณหภูมิของอากาศ

  •เชื่อมต่อเซ็นเซอร์แบบบูรณาการกันน้ำ •ง่ายและแนบกับสกรูที่เชื่อถือได้ •วัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ •การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (6 วินาที) •ที่ยากต่อการขี่จักรยานความร้อนสูงและการสั่นสะเทือน •ปั้นดับเบิลทำให้การก่อสร้างอัดลม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Mitsubishi Materials Corporation Electronic Components Business

 • แนะนำแคตตาล็อก "โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ PLATTER" แนะนำแคตตาล็อก "โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ PLATTER"
  • แคตตาล็อก

  มีเนื้อหาจุดเด่นของรุ่น PLATTER ทั้งของรุ่นมาตรฐานและรุ่นอื่น ที่ได้พัฒนาคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติการสั่งการให้ดีขึ้นแล้ว * ที่ไทยมีจำหน่ายเฉพาะรุ่นมาตรฐาน * รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า ส่วนประกอบรถยนต์ อาหาร・เครื่องดื่ม

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • แนะนำแคตตาล็อก "โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ Transer" แนะนำแคตตาล็อก "โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ Transer"
  • แคตตาล็อก

  มีเนื้อหาจุดเด่นของรุ่น Transer ที่ใช้ได้ดีทั้งในและนอกอาคาร * ที่ไทยมีจำหน่ายเฉพาะรุ่นมาตรฐาน * รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า ส่วนประกอบรถยนต์ อาหาร・เครื่องดื่ม

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • NICHIYU ASIA (THAILAND) "แนะนำธุรกิจ" NICHIYU ASIA (THAILAND) "แนะนำธุรกิจ"
  • แคตตาล็อก

  มีบริการสินค้าหลายรุ่นหลายแบบ เช่น โฟล์คลิฟท์รีชไทป์, เค้าท์เตอร์ไทป์ (รุ่นใช้แบตเตอรี่และใช้เครื่องยนต์)หรือแร็คโฟล์ค, ออเดอร์พิกเกอร์ เป็นต้น * รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "รถลากจูง" โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "รถลากจูง"

  สามารถเลือกรถ่นที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการบรรทุกเช่นปริมาณการลากจูงของลูกค้าหรือเส้นทางการวิ่งได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "วอล์คกี้ไทป์" โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "วอล์คกี้ไทป์"

  เป็นซีรีย์รถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ที่ดูแลง่าย, สะดวก สั่งงานง่าย น้ำหนักเบาและมีขนาดเล็ก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "พิกเกอร์เอส" โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "พิกเกอร์เอส"

  เหมาะสำหรับงานหยิบของบนที่สูง, การจัดการสัมภาระขนาดเล็กน้ำหนักเบา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า ส่วนประกอบรถยนต์

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "RACK FORK" โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "RACK FORK"
  • แคตตาล็อก

  เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศตัวรถระหว่างราง ทำให้ใช้ความกว้างของทางระหว่างรางเพียงครึ่งหนึ่งของโฟล์คลิฟท์ทั่วไป จึงเพิ่มประสิทธิภาพการบรรทุกของและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น * รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "Trinca" โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "Trinca"

  สามารถเปลี่ยนทิศทางได้แม้ในที่แคบ ใช้ในหน้างานการโหลด/อันโหลดทั้งในและนอกอาคารด้วยคุณสมบัติการเลี้ยวในวงแคบที่โดดเด่น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "PLATTER" โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "PLATTER"
  • แคตตาล็อก

  ปรับปรุงคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง "การวิ่ง การเลี้ยว การจอด การยก" และคุณสมบัติการสั่งการให้ดีขึ้น มีความปลอดภัยที่ล้ำหน้า พร้อมพรั่งด้วยฟังค์ชั่นที่หลากหลาย * รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง"

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า ส่วนประกอบรถยนต์ อาหาร・เครื่องดื่ม

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "Transer" โฟล์คลิฟท์แบบใช้แบตเตอรี่ "Transer"
  • แคตตาล็อก

  เพิ่มคุณสมบัติการทนฝน, ทนน้ำได้ดีขึ้น วงเลี้ยวแคบ เคลื่อนที่สะดวก มีแรงขับเคลื่อนดีเยี่ยมทั้งในและนอกอาคารหลายรูปแบบ * รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า ส่วนประกอบรถยนต์ อาหาร・เครื่องดื่ม

  Nichiyu Asia (Thailand) Co., Ltd.

 • SHINKO KOGYO CO., LTD. "แนะนำธุรกิจ" SHINKO KOGYO CO., LTD. "แนะนำธุรกิจ"
  • แคตตาล็อก

  เรามีการพัฒนาและสายการผลิตภายในบริษัท จึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยความยืดหยุ่น นอกจากนี้ เรามีสำนักงานในประเทศไทย เราผลิตจิ๊กให้กับสายการประกอบรถยนต์ * รายละเอียดโปรดติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  THAI SUMMIT ENGINEERING CO., LTD.

 • Op-tecs Industry Co., Ltd. "แนะนำธุรกิจ" Op-tecs Industry Co., Ltd. "แนะนำธุรกิจ"
  • แคตตาล็อก

  เราเสนอแบบวันสต๊อด เริ่มจากพัฒนา・ออกแบบ ผลิตสินค้าต้นแบบ จนกระทั่งถึงการผลิตปริมาณมาก * รายละเอียดโปรดติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  OPTECS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

 • APเตาเผาขยนไร้ควัน "F-1S" APเตาเผาขยนไร้ควัน "F-1S"
  • แคตตาล็อก

  สามารถเผาวัสดุต่างๆ ได้ เริ่มจากไดอาไลเซอร์、สายสวน、ถุงเลือด、ถุงของเหลวติดเชื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถเผารวมกันได้ * ดำเนินการจริงโดยตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่(GOSHU TECHNOSERVICE CO.,Ltd.) * รายละเอียดโปรดติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  CHUWA INDUSTRIAL CO., LTD.

 • APเตาเผาขยะไร้ควัน "CX Type" APเตาเผาขยะไร้ควัน "CX Type"
  • แคตตาล็อก

  สามารถจ่ายอากาศเผาไหม้ด้วยแรงดันสูงที่เหมาะสม、เผาไหม้ได้สมบูรณ์ไร้ควัน และไม่มีกลิ่น นอกจากนี้ เป็นอุปกรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการกำจัดไดออกซิน * ดำเนินการจริงโดยตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่(GOSHU TECHNOSERVICE CO., LTD.) * รายละเอียดโปรดติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  CHUWA INDUSTRIAL CO., LTD.

 • APเตาเผาขยะแบบไร้ควัน "แบบF" APเตาเผาขยะแบบไร้ควัน "แบบF"
  • แคตตาล็อก

  การเผาไหม้รวดเร็วมีความทนทานเป็นเยี่ยม นอกจากนี้ สามารถใช้น้ำร้อน และสามารถใช้คูลลิ่งได้ * ดำเนินการจริงโดยตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่(GOSHU TECHNOSERVICE CO., LTD.) * รายละเอียดโปรดติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  CHUWA INDUSTRIAL CO., LTD.

 • CHUWA INDUSTRIAL CO., LTD. "รวบรวมตัวอย่างงานที่ส่งมอบ" CHUWA INDUSTRIAL CO., LTD. "รวบรวมตัวอย่างงานที่ส่งมอบ"
  • แคตตาล็อก

  เรามีผลงานเห็นได้จากการส่งขายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ เริ่มจากไอซ์แลนด์、อังกฤษ、เนเธอร์แลนด์、รัสเซีย、ประเทศจีนแดงเป็นต้น * ดำเนินการจริงโดยตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่(GOSHU TECHNOSERVICE CO., LTD.) * รายละเอียดโปรดติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  CHUWA INDUSTRIAL CO., LTD.

 • APเตาเผาขยะไร้ควัน "CX-45" APเตาเผาขยะไร้ควัน "CX-45"

  กำจัดการเกิดไดออกซินด้วยการเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิสูง ใช้โครงสร้างทำความเย็นด้วยน้ำ ทนทานนาน นอกจากนี้ ยังโดดเด่นด้วยการลดปริมาณความเร็วได้รวดเร็ว * ดำเนินการจริงโดยตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่(GOSHU TECHNOSERVICE CO., LTD.)

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  CHUWA INDUSTRIAL CO., LTD.

 • เตาเผาขยะ "แบบNRซี่รี่ย์" เตาเผาขยะ "แบบNRซี่รี่ย์"

  เพื่อลดการเกิดของไดออกซิน、ปกติจะเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิ800℃หรือสูงกว่า นอกจากนี้ กลไกการจ่ายอากาศ ได้นำระบบหัวฉีดหลายระบบเข้ามาใช้ * ดำเนินการจริงโดยตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่(GOSHU TECHNOSERVICE CO., LTD.)

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  CHUWA INDUSTRIAL CO., LTD.

 • "แนะนำบริษัท" SG-TECH(THAILAND)CO.,LTD. "แนะนำบริษัท" SG-TECH(THAILAND)CO.,LTD.

  เรามุ่งมั่นพัฒนาไปจนถึงการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณลูกค้า อีกทั้งบริษัทเราได้ดำเนินการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของบริษัท TEST Research ที่มีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไต้หวันและสนับสนุนการซ่อมบำรุงอีกด้วย * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจบริการ

  SG-TECH(THAILAND)CO.,LTD.

 • อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงแบบพกพา "SSMซี่รี่ย์" อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงแบบพกพา "SSMซี่รี่ย์"

  อุณหภูมิควบคุมได้จากด้านนอก、มีระบบปัองกันกระแสไฟเกิน คอยความร้อนถูกคั่นด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณ、สามารถเคลื่อย้ายได้、ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ด้วยอุปกรณ์ทำความเย็นในตัว * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Miyaden(Thai)Co.,Ltd

 • อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงแบบพกพา "SPซี่รี่ย์" อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงแบบพกพา "SPซี่รี่ย์"

  คอยความร้อนถูกคั่นด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณ、สามารถเคลื่อย้ายได้、ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายด้วยอุปกรณ์ทำความเย็นในตัว อุณหภูมิควบคุมได้จากด้านนอก、มีระบบปัองกันกระแสไฟเกิน นอกจากนี้ยังป้องกันผลกระทบจากคลื่น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Miyaden(Thai)Co.,Ltd

 • อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงทรานซิสเตอร์อินเวอร์เตอร์ "SOซี่รี่ย์" อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงทรานซิสเตอร์อินเวอร์เตอร์ "SOซี่รี่ย์"

  ใช้ทรานซิสเตอร์อินเวอร์เตอร์ สามารถให้ความร้อนประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา ไม่มีสินค้าอุปโภคบริโภค、สามารถดำเนินการด้วยน้ำหล่อเย็นเพียงเล็กน้อย มีระบบป้องกันกระแสไฟเกิน นอกจากนี้ ป้องกันผลกระทบจากคลื่น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Miyaden(Thai)Co.,Ltd

 • อุปกรณ์ทำความร้อนความถี่สูงแบบหยืดหยุ่น "Fซี่รี่ย์" อุปกรณ์ทำความร้อนความถี่สูงแบบหยืดหยุ่น "Fซี่รี่ย์"

  ใช้ทรานซิสเตอร์อินเวอร์เตอร์ สามารถให้ความร้อนประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา ไม่มีสินค้าอุปโภคบริโภค、สามารถดำเนินการด้วยน้ำหล่อเย็นเพียงเล็กน้อย มีระบบป้องกันกระแสไฟเกิน นอกจากนี้ ป้องกันผลกระทบจากคลื่น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Miyaden(Thai)Co.,Ltd

 • อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงแบบพกพา "2MHz" อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงแบบพกพา "2MHz"

  ใช้ทรานซิสเตอร์อินเวอร์เตอร์ สามารถให้ความร้อนประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา ถูกเคลื่อนย้ายง่ายด้วยระบบระบายความร้อน、ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินนอกจากนี้มีมาตราการป้องกันการรบกวนคลื่อน * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Miyaden(Thai)Co.,Ltd

 • FNS Co.,Ltd. "เครื่องทำโฟลวโซลเดอริ่งพาเลท" FNS Co.,Ltd. "เครื่องทำโฟลวโซลเดอริ่งพาเลท"

  อุปกรณ์ตัวนี้มีออพชั่นที่มากมายทั้งยูนิตเก็บฝุ่น โต๊ะ ATCยูนิต เป็นต้น เพื่อให้ผลิตจิ๊กได้อย่างราบรื่น ซึ่งสามารถนำไปใช้วานได้ทั้งผู้ผลิตจิ๊กและผู้ผลิตปริ้นบอร์ด * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  FNS(THAILAND)CO.,LTD

 • CNC Desk top machining Center "BM532T-ATC" CNC Desk top machining Center "BM532T-ATC"

  เต็มไปด้วยแก่นแท้ของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิต และยังตัดวัสดุใหม่อื่นๆ เช่น เรซิ่น อะลูมิเนียม วัสดุที่มีความแข็งมาก เซรามิก และคาร์บอน * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  FNS(THAILAND)CO.,LTD

 • FNS Co.,Ltd. "เครื่องมือวัด3มิติแบบไม่สัมผัส" FNS Co.,Ltd. "เครื่องมือวัด3มิติแบบไม่สัมผัส"

  มีเป้าหมายในการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมของโรงงานทั่วไปที่มีการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง และยังสามารถใช้งานได้กับเครื่องเพรสที่มีการสั่นสะเทือนในการทำงานได้ โดยการใช้เฟรมที่มีความแข็งแรงสูง ทั้งหมด4 เสา เป็นต้น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  FNS(THAILAND)CO.,LTD

 • เครื่องจักรขนาดเล็กแบบ5แกน "BM532T-5AG" เครื่องจักรขนาดเล็กแบบ5แกน "BM532T-5AG"

  ใช้ทวินแกนYที่มีความแข็งแกร่งสูงและแกนส่งที่มีประสิทธิภาพY เป็นเครื่องจักรที่มีการแก้ไขปรับปรุงที่ครอบคลุมความคิดของอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ได้รับการประเมินที่สูงในทุกทิศทาง * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  FNS(THAILAND)CO.,LTD

 • ม่านอากาศป้องกันแมลง "บัคชัตเตอร์" ม่านอากาศป้องกันแมลง "บัคชัตเตอร์"
  • แคตตาล็อก

  สามารถจับแมลงหรือแมลงบินด้วยปากดูด และนำทิ้งออกตรงถาดด้านล่าง ป้องกันแมลงเข้าภายในโรงงาน、แก้ปัญหาสุขอนามัยของสินค้า ไม่มีแบคทีเรียปนเปื้อนในสินค้า * รายละเอียดโปรดติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  MAYEKAWA (THAILAND) CO., LTD.

 • เม็ดอินเสิร์ท (นัท) "อัลตร้าเสิร์ท (Ultrasert) (UD FU)" เม็ดอินเสิร์ท (นัท) "อัลตร้าเสิร์ท (Ultrasert) (UD FU)"
  • แคตตาล็อก

  "อัลตร้าเสิร์ท (Ultrasert) (UD FU)" อยู่ในรูปแบบของเทป จึงใช้ติดตั้งได้ง่าย การไหลเวียนของความร้อนก็ดี วิธีการใส่มีวิธีการคือ แบบแรงดันร้อน, ใช้ติดกับเรซิ่นเทอร์โมร้อน และวัสดุคือทองเหลือง ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราหรือโปรดดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก UDⅡ(ウルトラサートⅡ) ネジサイズ   部番  D1 D2 L c d M2.6x0.45  UD-22601 3.30 4.0 6.0 3.7 0.4 (M2.5x0.45) UD-22602 3.58 4.0 3.5 3.7 0.4 M3x0.5 UD-23001 4.16 5.0 7.0 4.7 0.4 UD-23002 4.50 5.0 4.2 4.7 0.4 M4x0.7 UD-24001 5.38 6.5 9.0 6.2 0.4 UD-24002 5.83 6.5 5.6 6.2 0.4 M5x0.8 UD-25001 6.67 8.0 11.0 7.6 0.6 UD-25002 7.20 8.0 6.6 7.6 0.6 M6x1.0 UD-26001 7.89 9.5 13.0 9.0 0.7 UD-26002 8.54 9.5 8.0 9.0 0.7 M8x12.5 UD-28001 11.40 13.0 13.0 12.5 0.7 UDⅣ(ウルトラサートⅣ) ネジサイズ 部番 D1 D2 L A B M2x0.4 UD-42001 3.6 3.1 4.0 6.0 3.2 M2.6x0.45 UD-42601 4.6 3.9 5.7 7.0 4.0 (M2.5x0.45) M3x0.5 UD-43030 4.6 3.9 3.0 7.0 4.0 UD-43040 4.6 3.9 4.0 7.0 4.0 UD-43050 4.6 3.9 5.0 7.0 4.0 UD-43001 4.6 3.9 5.7 7.0 4.0 M3x0.6 UD-43501 5.6 4.7 7.1 8.5 4.8 M4x0.7 UD-44058 6.4 5.5 5.8 9.5 5.6 UD-44065 6.4 5.5 6.5 9.5 5.6 UD-44001 6.4 5.5 8.2 9.5 5.6 M5x0.8 UD-45058 7.1 6.3 5.8 11.5 6.4 UD-45001 7.1 6.3 9.5 11.5 6.4 M6x1.0 UD-46065 8.7 7.9 6.5 14.0 8.0 UD-46095 8.7 7.9 9.5 14.0 8.0 UD-46001 8.7 7.9 12.7 14.0 8.0 M8x1.25 UD-48001 10.4 9.5 12.7 17.5 9.6 M10x1.5 UD-41001 11.8 11.0 12.7 23.5 11.2 FUⅣ(フランジ型ウルトラサートⅣ) ネジサイズ 部番 D3 D2 D1 L1 L2 t M3x0.5 FU-43001 5.5 4.6 3.9 6.3 5.7 0.6 M4x0.7 FU-44001 7.0 6.4 5.5 9.0 8.1 0.9 M5x0.8 FU-45001 8.0 7.1 6.3 10.6 9.5 1.1 M6x1.0 FU-46001 9.5 8.6 7.9 14.0 12.7 1.3 M8x1.25 FU-48001 12.0 10.4 9.5 14.0 12.7 1.3

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  THAI MORISHITA CO., LTD/บริษัท ไทย โมริชิตะ จำกัด

 • เม็ดอินเสิร์ท (นัท) "ดอดจ์อินเสิร์ท (Dodge Insert) (SD FD)" เม็ดอินเสิร์ท (นัท) "ดอดจ์อินเสิร์ท (Dodge Insert) (SD FD)"
  • แคตตาล็อก

  "ดอดจ์อินเสิร์ท (Dodge Insert) (SD FD)" หลังจากประกอบแล้วข้างในนั้นจะสามารถใช้ของที่มีความหนาแบบบางที่สุดได้ วิธีการใส่มีวิธีการคือ การยืดขยายแบบเรซิ่นเทอร์โมร้อน , เรซิ่นร้อนทำให้แข็งตัว และวัสดุที่ใช้คือทองเหลือง ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราหรือโปรดดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  THAI MORISHITA CO., LTD/บริษัท ไทย โมริชิตะ จำกัด

ทั้งหมด จากทั้งหมด 338 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

สถานที่ตั้ง

PAGE TOP