กรุงเทพมหานคร ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

กรุงเทพมหานคร ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

สถานที่ตั้ง

วงการธุรกิจ

 • ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ
เงื่อนไขค้นหา
 • เครื่องสแต้มป์ปิ้งร้อน “V-08LCL/RU” / Hot Stamping Machine "V-08LCL/RU" เครื่องสแต้มป์ปิ้งร้อน “V-08LCL/RU” / Hot Stamping Machine "V-08LCL/RU"
  • แคตตาล็อก

  “V-08LCL/RU” เป็นเครื่องสแต้มป์ปิ้งร้อน (Hot Stamping Machine) แบบวางบนพื้นขนาดเล็ก ที่ใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของภาชนะพลาสติกทรงกระบอก (Cylinder Shape) บอร์ดร้อนที่ขยับขึ้นลงและจิ๊ก (Jig) หมุนที่เคลื่อนที่ไปกลับในแนวนอน ซึ่งเหมาะสมกับการผลิตปริมาณน้อยเป็นหลัก。 เนื่องจากเป็นแบบมอเตอร์ (Motor) จึงไม่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้ความเร็วสูญเปล่า และสามารถสแต้มป์ (Stamp) ได้ด้วยเงื่อนไขที่เสถียร และด้วยการควบคุมของซีเควนเซอร์ (Sequencer) เครื่องจะจำและทำงานได้ตรงเงื่อนไขในการถ่ายโอนมากที่สุด นอกจากนี้ ด้วยการใช้หน้าจอสัมผัส(Touch Screen)จึงออกแบบเครื่องจักรที่คำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

 • เครื่องแพดปริ้นเตอร์แบบหมึกปิด “T-20GB/CS” / Pad Printing Machine "T-20GB/CS" เครื่องแพดปริ้นเตอร์แบบหมึกปิด “T-20GB/CS” / Pad Printing Machine "T-20GB/CS"
  • แคตตาล็อก

  “T-20GB/CS” เป็นเครื่องแพดปริ้นเตอร์ ( Pad Printing Machine ) แบบปิดถาดหมึก สามารถใช้บล็อกโลหะที่ใช้กับเครื่องแพดปริ้นเตอร์ (Pad Printer ) แบบเดิมได้ มีที่ครอปปิดถาดหมึก จึงป้องกันการระเหยของสารละลาย จึงเติมสารละลายเพียงแค่1ครั้ง สามารถใช้ได้8ชั่วโมงต่อวัน และ จุดเริ่มต้นของแพด (Pad) จะอยู่ด้านบล็อกพิมพ์และด้านบน และพื้นที่ด้านบนของชิ้นงานใหญ่ขึ้นจึงทำให้การนำชิ้นงานขนาดใหญ่เข้าออกได้ราบรื่น ใช้หน้าจอสัมผัส (Touchscreen) ที่สามารถใช้งานได้ความรู้สึกเหมือนเครื่องคิดเลข จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

 • เครื่องแพดปริ้นเตอร์ “รุ่นT-5JN・T-20GN” / Pad Printer "T-5JN Series" เครื่องแพดปริ้นเตอร์ “รุ่นT-5JN・T-20GN” / Pad Printer "T-5JN Series"
  • แคตตาล็อก

  “รุ่นT-5JN・T-20GN” เป็นเครื่องพิมพ์ (Printing Machine) ที่สามารถพิมพ์2สี (Two-Color printing ) ด้วยเครื่องเล็ก ด้วยโต๊ธสไลด์ที่เคลื่อนที่ไปกลับด้วยความเที่ยงตรงสูง (high precision ) หมึกแห้งเร็ว จึงสามารถพิมพ์ได้2สี (Two-Color printing) ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมีกระบวนการทำให้แห้งหลังจากพิมพ์แล้ว การปรับตำแหน่งของบล็อกพิมพ์ สามารถปรับตั้งแนว XYθ แต่ละถาดหมึก2ชิ้นเล็กน้อย ดังนั้น สามารถปรับตั้งการพิมพ์ได้ง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการประสิทธิภาพการงานด้านความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มปุ่มฉุกเฉิน ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

 • เครื่องสแต้มป์ร้อนแบบโรล “RH-300” / Hot Roll Stamping Machine "RH-300" เครื่องสแต้มป์ร้อนแบบโรล “RH-300” / Hot Roll Stamping Machine "RH-300"
  • แคตตาล็อก

  “RH-300” เมื่อเทียบกับการใช้โต๊ะวิ่งในเครื่องแบบเดิม สามารถลดพื้นที่ในการติดตั้งลงได้ 42% และเป็นเครื่องสแต้มป์ร้อนแบบถ่ายโอนโรล (Hot Roll Stamping Machine ) ที่ใช้โรลเฮด (Roll Head) วิ่งด้านข้าง กำลังไฟฟ้าที่ใช้เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมลดลงและเพิ่มความเร็ว,มีความเงียบ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ทำซ้ำได้ดี เนื่องจากสามารถแสดงตำแหน่งการขึ้นลงของโรลเฮด (Roll Head)เป็นดิจิตอล ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

 • อุปกรณ์การถ่ายโอนร้อนแบบโรล “RH-150” / Roll Transfer Machine "RH-150" อุปกรณ์การถ่ายโอนร้อนแบบโรล “RH-150” / Roll Transfer Machine "RH-150"
  • แคตตาล็อก

  “RH-150” เป็นเครื่องถ่ายโอนโรล (Roll Transfer Machine) ส่วนเว้าและแนวราบ (Curved Surface and Flat Surface ) สโตรคการวิ่ง (Running Stroke) ของโรล (Roll Transfer) ถ่ายโอนด้วยเครื่องมาตรฐาน มากสุดคือ630mm และขอบเขตในการถ่ายโอนรองรับได้ถึงมากสุด530mm และ แรงดัน (Pressure) ที่ใส่เพิ่มมากสุดคือ 4kN เงื่อนไขในการถ่ายโอนกว้าง และเป็นชิ้นงานที่รองรับการถ่ายโอนในโลหะเปลว,ชิ้นงานที่ขึ้นรูปโดยมีรูปทรงที่มาก ตำแหน่งโลหะเปลวถ่ายโอน เป็นจุดแปรรูปโรล จึงไม่จำเป็นต้องปรับตั้งความสูง ติดตั้งเครื่องป้อนโลหะเปลวที่โรลเฮด จึงสามารถใช้โต๊ะรอบๆได้ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

 • เครื่องสแต้มป์ปิ้งร้อนแบบโรล “RAS-100” / Hot Roll Stamping Machine "RAS-100 Series" เครื่องสแต้มป์ปิ้งร้อนแบบโรล “RAS-100” / Hot Roll Stamping Machine "RAS-100 Series"
  • แคตตาล็อก

  “RAS-100” เป็นเครื่องถ่ายสำเนาแบบร้อน (Hot Roll Stamping Machine ) ใช้กับวัสดุวงรี (Oval), รูปทรงเป็นมุมที่สามารถคัดสำเนาขนาดความกว้างของโรล (Roll) สูงสุดที่ 80mm ด้วยการเพิ่มแรงดัน (Pressure) ทำให้ติดแน่นทน สามารถปรับตั้งค่าความเร็วในการทำสำเนาภาพได้อย่างอิสระโดยใส่ข้อมูลตำแหน่งของรูปร่าง และด้วยการใช้จิ๊ก (Jig) แบบสุญญากาศจึงไม่จำเป็นต้องกดยึดด้านปลาย ขอบเขตเงื่อนไขในการถ่ายโอนกว้าง และเป็นชิ้นงานที่รองรับการถ่ายโอนในโลหะเปลว,ชิ้นงานที่ขึ้นรูปโดยมีรูปทรงที่มาก ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

 • เครื่องปริ้นท์ “NATS ระบบถ่ายโอนความร้อนในอากาศ” / NATS Air-Heat Transfer System เครื่องปริ้นท์ “NATS ระบบถ่ายโอนความร้อนในอากาศ” / NATS Air-Heat Transfer System
  • แคตตาล็อก

  “NATS ระบบถ่ายโอนความร้อนในอากาศ” (Air Heat Transfer System) เป็นเครื่องปริ้นท์ (Printer) ที่สามารถถ่ายโอน(ตกแต่ง)(Transfer) ลงบนผิวหน้าชิ้นงาน(อันเดอร์คัท) (Undercut) หรือบนผิวหน้าที่ขรุขระซับซ้อน (Complicated uneven surface) สามารถทำได้หลากสีหลายลายซึ่งไม่สามารถปริ้นได้ด้วยการทาสี และใช้ได้กับฟิล์มถ่ายโอนบาร์โค้ท ไม่จำเป็นต้องตัด(Trimming)ส่วนเกินรอบๆชิ้นงานกระบวนการจัดการชิ้นงานขั้นสุดท้าย(จัดการออโต้บาร์โค้ท)(Auto barcode) หรือกระบวนจัดการชิ้นงานขั้นต้น ที่ยุ่งยาก เป็นเครื่องพิมพ์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย(Reduce cost) เนื่องจากกระบวนการทำงานน้อยลง และรองรับอลูมิเนียม (Aluminum) และพลาสติก (Plastic) หลากหลายชนิด ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

 • เครื่องพิมพ์ VJ-1638X เครื่องพิมพ์ VJ-1638X

  - พื้นที่พิมพ์วัสดุ 1.62 ม. - หัวพิมพ์ Piezo Head x 2 Head - ความละเอียด 1440 dpi - ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 92 ตร,./ชม. - ปรับระดับหัวพิมพ์ได้ 1.5, 2.5, 4.0 มม. - หมึก Dye-Sublimation/ C, M, Y, K - ทำความสะอาดหัวพิมพ์อัตโนมัติ - โปรแกรมสั่งงาน Onyx แท้ - อุปกรณ์เสริม Take up roll

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ธุรกิจมีเดีย

  บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด (Bestrade Precision Limited)

 • เครื่องพิมพ์ VJ-2638X เครื่องพิมพ์ VJ-2638X

  - พื้นที่พิมพ์วัสดุ 2.60 ม. - หัวพิมพ์ Piezo Head x 2 Head - ความละเอียด 1440 dpi - ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 108 ตร,./ชม. - ปรับระดับหัวพิมพ์ได้ 1.5, 2.5, 4.0 มม. - หมึก Eco Solvent / C, M, Y, K - ทำความสะอาดหัวพิมพ์อัตโนมัติ - โปรแกรมสั่งงาน Onyx แท้ - อุปกรณ์เสริม Take up roll

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ธุรกิจมีเดีย

  บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด (Bestrade Precision Limited)

 • เครื่องพิมพ์ VJ-1638UH เครื่องพิมพ์ VJ-1638UH

  - พื้นที่พิมพ์วัสดุ 1.62 ม. - หัวพิมพ์ Piezo Head - ความละเอียด 1440 dpi - ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 20 ตรม./ชม.720 dpi - ความสูงของหัวพิมพ์ 15 มม./0.59 นิ้ว - หมึกยูวี C, M, Y, K (Vanich, White) - โปรแกรมสั่งงาน Onyx แท้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ธุรกิจมีเดีย

  บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด (Bestrade Precision Limited)

 • เครื่องพิมพ์ยูวี ระบบโต๊ะขนาดใหญ่ (Flatbed) - MIMAKI-JFX200-2513 เครื่องพิมพ์ยูวี ระบบโต๊ะขนาดใหญ่ (Flatbed) - MIMAKI-JFX200-2513

  เครื่องพิมพ์ยูวี ระบบโต๊ะขนาดใหญ่ (Flatbed) สามารถพิมพ์ตรงลงวัสดุที่เป็นผิวเรียบ เช่น โลหะ ไม้ อคิลิค เคสมือถือ กระดาษแข็ง เป็นต้น ตัวเครื่องรองรับความหนาของวัสดุได้สูงสุด 5 เซนติเมตร พร้อมพื้นที่ในการพิมพ์ขนาด 2.5 เมตร x 1.3 เมตร

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด (Technology 2004 Co., Ltd.)

 • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท MIMAKI-SWJ-320 S4 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท MIMAKI-SWJ-320 S4

  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท มาพร้อม 4 หัวพิมพ์ หน้ากว้าง 3.2 เมตร เหมาะสำหรับพิมพ์งานขนาดใหญ่ เช่น ป้ายโฆษณาบนตึก ป้ายโฆษณาข้างทางด่วน เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด (Technology 2004 Co., Ltd.)

 • [Dust control] AKIMist สำหรับกำจัดฝุ่นและเศษขยะ [Dust control] AKIMist สำหรับกำจัดฝุ่นและเศษขยะ
  • แคตตาล็อก

  แม้แต่การกำจัดฝุ่นต่างๆก็สามารถใช้วิธีที่ถูกลงได้ด้วยการฉีดพ่น อุปกรณ์จะช่วยจับฝุ่น เศษขยะที่ลอยล่องอยู่ในโรงงานได้ด้วยละอองขนาดละเอียด โดยไม่เปียก เราขอเสนอวิธีการจัดการดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมา เคยมีผลงานจากการใช้ที่ดีเยี่ยมในแต่ละโรงงาน ได้แก่ โรงงานการพิมพ์ พลาสติก เคลือบอะไหล่และรถยนต์

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  SIAM IKEUCHI CO., LTD.

 • MAXRADIAN COMPANY LIMITED. "แนะนำธุรกิจ" MAXRADIAN COMPANY LIMITED. "แนะนำธุรกิจ"
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเรา เน้นหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์บริการออกแบบสร้างคุณค่าบรรจุภัณฑ์ สินค้าให้มี 「ความประทับใจ」「เข้าใจ」「เสน่ห์」นักออกแบบไทยมี่มีประสบการณ์ทำงานในญีปุ่น4ปี และผู้อำนวยการญี่ปุ่นที่มากประสบการณ์『บริษัท แม๊กซ์เรเดียน จำกัด』และได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากแผนกครีเอทีฟที่ออฟฟิคในญีปุ่นและระบบแบ๊ลคอัพ บริษัทเราให้คำมั่นว่า จะรักษาเวลา・ควบคุมต้นทุนให้ชัดเจน・ไม่มีความผิดพลาดด้วย ระบบสอบเทียบ・และปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ โปรดติดต่อสอบถาม ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  MAXRADIAN THAI Co., Ltd.

 • Autodesk Factory Design Suite 2016 (Annual Desktop) Autodesk Factory Design Suite 2016 (Annual Desktop)
  • แคตตาล็อก

  Autodesk Factory Design Suite 2016 Commercial New SLM ELD Annual Desktop Subscription with Advanced Support

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจบริการ ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [I.T. Solution Computer (Thailand) Co., Ltd.]

 • Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2016 Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2016
  • แคตตาล็อก

  Autodesk ECS Ultimate 2016 Commercial New SLM ELD with 1 Year Advanced Support

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจซอฟต์แวร์

  บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [I.T. Solution Computer (Thailand) Co., Ltd.]

 • Autodesk AutoCAD 2016 Autodesk AutoCAD 2016
  • แคตตาล็อก

  Autodesk AutoCAD 2016 ซอฟแวร์ที่เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์การออกแบบของคุณที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน เครื่องมือ Design feed ทำงานร่วมกับสังคมออนไลน์ ผ่านแบบงานของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและเครื่องมือ Live Maps ช่วยให้คุณวางตำแหน่งงานที่คุณออกแบบลงบนตำแหน่งบนแผนที่ AutoCAD เชื่อมต่อแนวคิดการออกแบบทุกสิ่งบนโลกรอบๆ ตัวคุณ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ ธุรกิจบริการ

  บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [I.T. Solution Computer (Thailand) Co., Ltd.]

 • เครื่องตรวจสอบฉลากม้วนแบบตั้งโต๊ะ / Desktop Type Roll Inspection System「NaviLab-Lite」 เครื่องตรวจสอบฉลากม้วนแบบตั้งโต๊ะ / Desktop Type Roll Inspection System「NaviLab-Lite」
  • แคตตาล็อก

  • การออกแบบให้เสียงเงียบ เป็นมิตรกับมนุษย์ ขนาดกะทัดรัดแบบตั้งบนโต๊ะ • ความเร็วการส่งสูงสุด 50m/min(※ความเร็วเวลาตรวจสอบขึ้นอยู่กับเนื้อหาของการตรวจสอบ) • ความกว้างของม้วนที่ใหญ่ที่สุด 200mm, นำไปใช้ได้จนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางม้วน φ350mm • ไม่จำเป็นต้องมีฉลากที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หรือเทปตะกั่วยาวแบบเครื่องรุ่นเก่า • ใช้ไลน์เซนเซอร์สี/ขาวดำ ทำให้ตรวจสอบภาพด้วยความเที่ยงตรงสูง ความเร็วสูงได้ • ตั้งค่าการตรวจได้ง่าย ใครก็ทำได้ ด้วยหน้าจอปฏิบัติงาน NEO(NVS Easy Operation) • นำ「NC-FLX」ตัวประมวลผลภาพแบบใช้มาสเตอร์อันเดียวมาใช้ • ตรวจหาตัวหนังสือขาด รูเข็ม รอยเปรอะ ตัวหนังสือแตก มีสิ่งแปลกปลอม สกปรก จุดสีด่าง • สามารถวัดการเหลื่อมของสีการเคลื่อนของตำแหน่ง การเคลื่อนของร่องอักษร และขนาด ด้วยความเที่ยงตรงสูงได้ • ทำตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ของข้อมูลที่ปรับได้ อาทิ การเรียงหมายเลข, บาร์โค้ด, บาร์โค้ด 2D, QRโค้ดแบบไมโคร, การพิมพ์อักษรแบบปรับได้ เป็นต้น จนถึงการตรวจวินิจฉัยบาร์โค้ด (ตัดสินเกรด) • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์อักษรแบบคงที่และแบบปรับได้, ตรวจสอบคุณภาพลายภาพพื้นหลัง, และวัดขนาดไปในเวลาเดียวกัน • นอกจากฉลากสติ๊กเกอร์แล้ว การตรวจสอบฟิล์มม้วนของฟอยล์ฮอตแสตมป์ปิ้งก็สามารถทำได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ อุปกรณ์การแพทย์ อาหาร・เครื่องดื่ม

  Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

 • ระบบตรวจสอบเพลทพิมพ์และพิสูจน์อักษร / Scanner Type Proof Verification System 「NaviScan-A3/A1/A0/B0」 ระบบตรวจสอบเพลทพิมพ์และพิสูจน์อักษร / Scanner Type Proof Verification System 「NaviScan-A3/A1/A0/B0」
  • แคตตาล็อก

  • เหมาะสมที่สุดในการตรวจสอบการพิมพ์ของบัตร สติ๊กเกอร์ และฉลากของอุตสาหกรรมที่ผลิตจำนวนน้อยแต่หลากหลายชนิด • การเปรียบเทียบภาพที่สแกนมาด้วยกัน การเปรียบเทียบข้อมูลกับภาพ และการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยกันสามารถทำได้ • เมื่อพิมพ์กระดาษหลายขนาด เพียงแค่ตั้งหน้าหลักที่ใช้ได้ไว้ 1 แบบก็จะสามารถตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ • ตั้งค่าการตรวจได้ง่าย ใครก็ทำได้ ด้วยหน้าจอปฏิบัติงาน NEO(NVS Easy Operation) • การตรวจสอบทุกด้านของแผ่นชีทสี A3 ทำตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์ใน 30 วินาที ~1 นาที • ตรวจพบจุดขาด รูเข็ม รอยเปรอะ ตัวหนังสือแตก มีสิ่งแปลกปลอม สกปรก จุดสีด่าง • วัดการเคลื่อนของตำแหน่ง ตำแหน่งที่พิมพ์ การเหลื่อมของสี ตำแหน่งฉลาก การเคลื่อนของแนวอักษร • ความสามารถในการจำแนกการตรวจ สามารถเลือกระดับความละเอียดได้เป็น 600dpi、300dpi、200dpi • ทำตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ อ่านและแสดงข้อมูลส่วนพิมพ์อักษรแบบปรับได้ อาทิ OCR(การจดจำตัวอักษร) ของส่วนพิมพ์อักษรแบบปรับได้กับการตรวจสอบคุณภาพส่วนพิมพ์อักษรแบบคงที่, ตรวจสอบการเรียงหมายเลข, บาร์โค้ด, บาร์โค้ด2D เป็นต้น จนถึงการตรวจวินิจฉัยบาร์โค้ด (ตัดสินเกรด)

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ อุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า

  Navitas (Thailand) Co.,Ltd.

 • AirAKI ระบบเพิ่มความชื้นในการปรับอากาศสำหรับอุตสาหกรรม AirAKI ระบบเพิ่มความชื้นในการปรับอากาศสำหรับอุตสาหกรรม
  • แคตตาล็อก

  อุปกรณ์ AirAKI คือ ระบบเพิ่มความชื้นในการปรับอากาศที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ที่มีการรับประกันระดับความชื้น เป็นอุปกรณ์ชนิดแรกของโลก ประกอบไปด้วยคอมเพรสเซอร์และเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ และมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางรับปรับแต่งให้ได้ระดับความชื้นตามเงื่อนไขให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ มากที่สุด เป็นระบบที่ใส่ใจในบริการการรับประกันระดับความชื้นหลังการติดดั้งอีกด้วย ละอองที่ไม่ทำให้คนหรือวัสดุเปียก มีคุณสมบัติที่เหมาะไปนำใช้ในการป้องกันการกระจายของเศษขยะและฝุ่น และป้องกันไฟฟ้าสถิตในสถานที่ทำงานของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ธุรกิจเสื้อผ้า・สิ่งทอ ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  SIAM IKEUCHI CO., LTD.

 • อุปกรณ์หล่อลื่น อุปกรณ์หล่อลื่น
  • แคตตาล็อก

  【YAMADA ASIA】 เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการหล่อลื่นระหว่างการบำรุงรักษายานยนต์ เช่น การหยอดจารบี การหยอดน้ำมัน มี2แบบคือปั๊มที่ทำงานโดยการใช้มือทำการอัดอากาศเข้าไป และ ปั๊มแอร์ คอมเพรสเซอร์ ส่วนปั๊มไฟฟ้าขนาด 240 โวลต์ 100โวลต์ และ 24โวลต์นั้น ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความสะดวกและสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายชนิดด้วยกัน ตั้งแต่เราได้เริ่มทำการผลิตปืนหยอดจารบีในอดีตที่ผ่านมา จนตอนนี้ผ่านมาแล้วมากกว่า 90 ปี ทำให้มีประสบการณ์สูงและได้ทำการพัฒนาฝีมือในการผลิตอุปกรณ์หล่อลื่นต่างๆอยู่เสมอ จนสามารถก้าวมาสู่การเป็นตราสินค้าและผู้ผลิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  【YAMADA ASIA】ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ)

 • ปั๊มไดอะแฟรม ปั๊มไดอะแฟรม
  • แคตตาล็อก

  【YAMADA ASIA】 ขนาดของปั๊มมีให้เลือกตั้งแต่ขนาดประมาณฝ่ามือในซีรี่ส์5 ไปจนถึงขนาดใหญ่ในซีรี่ส์80 รวมแล้วทั้งหมด8ขนาด และสามารถเลือกวัสดุส่วนสัมผัสของเหลวได้ถึง 6 ชนิด นอกจากนี้แล้วยังมีไดอะแฟรมให้เลือกอีกถึง 7 ชนิด ซึ่งวัสดุพื้นฐานเหล่านี้สามารถประกอบกันเป็นรุ่นให้เลือกได้ถึงมากกว่า 150 รุ่นเลยทีเดียว โดยท่านสามารถเลือกรุ่นต่างๆได้ ตามความเหมาะสมในการใช้งานของท่าน 【ข้อดี】 ■สามารถทำการส่งผ่านสารเหนียวข้นหรือสารที่มีความหนืดสูงได้ ■สามารถทำการดูดสารได้เอง สามารถทำงานได้แม้ไม่มีของเหลว ■สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยออกได้ง่ายดาย ■ไม่จำเป็นต้องวัดอัตราการระเบิด ■ทำการบำรุงรักษาได้ง่าย มั่นใจได้ในการบริการหลังการขาย。 【ลักษณะการใช้งาน】 ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น ※กรุณาแจ้งความประสงค์หากท่านต้องการแคตตาล็อก หรือท่านสามารถทำการเลือก【ดาวน์โหลดแคตตาล็อก】เพื่อรับสิ่งพิมพ์ไว้พิจารณาได้เช่นเดียวกัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  【YAMADA ASIA】ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ)

 • โซ่ลําเลียงขนาดเล็ก TSUBAKI (Small Conveyor Chain) โซ่ลําเลียงขนาดเล็ก TSUBAKI (Small Conveyor Chain)
  • แคตตาล็อก

  ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั่วไปมีมากขึ้น และแนวโน้มความต้องการของลูกค้านั้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทของเราซึ่งป็นผู้ผลิตโซ่ลำเลียงขนาดเล็กได้ตอบรับความต้องการดังกล่าวโดยอาศัยประสบการณ์และเทคนิคที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานและเรายังมีผลงานการผลิตผลิตภัณฑ์ลักษณะพิเศษอีกหลายหมื่นชนิดอีกด้วย เรามีตั้งแต่โซ่ลำเลียงขนาดเล็กทั่วไป, 「Double pitch chain(โซ่ลำเลียงดับเบิลพิทช์)」ที่เหมาะสมกับการขนย้ายแบบความเร็วต่ำแต่มีระยะทางยาว, 「Corrosion Resistant Small Size Conveyor Chain(โซ่ลำเลียงขนาดเล็กทนต่อสภาพแวดล้อม)」ที่เหมาะแก่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผุกร่อนได้ง่าย, 「Lube-free Small Size Conveyor Chain(โซ่ลำเลียงขนาดเล็กไม่ต้องเติมสารหล่อลื่น)」เป็นแลมด้าซีรี่ของสึบะกิที่เหมาะกับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นก็ได้, 「Indexing Conveyor Chain(โซ่ลำเลียงเป็นช่วง)」ที่ทำให้ลำเลียงตามCycle timeได้อย่างแม่นยำ, 「Free Flow Chain(โซ่ลำเลียงแบบฟรีโฟล)」ซึ่งเป็นโซ่ดับเบิลสปีดที่สามารถหยุดได้ตามตำแหน่งที่ต้องการและลำเลียงอีกครั้งหนึ่งได้, รวมถึง 「Integrated Attachment chain(โซ่ลำเลียงมีAttachmentพิเศษ(Plus α))」ที่มีAttachmentเหมาะสมกับการใช้งาน・อุปกรณ์・สภาพแวดล้อมหรือลักษณะของชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการ

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อาหาร・เครื่องดื่ม ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด/ TSUBAKIMOTO (THAILAND) CO., LTD.

 • Mechanical One-Way Clutches TSUBAKI "Cam Clutch" Mechanical One-Way Clutches TSUBAKI "Cam Clutch"
  • แคตตาล็อก

  Cam Clutch ของ TSUBAKI เป็น One Way Clutch ความแม่นยําสูงชนิด Non-Backlash (ไม่มีการตีกลับ) ทําหน้าที่ส่งกําลัง Torque ระหว่าง Inner and Outer Race ในการหมุนหนึ่งทาง และจะ Overrun (หมุนอิสระ) ในทิศทางการหมุนในด้านตรงกันข้าม ทางเราได้เลือกใช้ Cam ที่ผลิตมาจากเครื่องจักรชนิดพิเศษที่มีความแม่นยําและประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยกรรมวิธีการอบชุบ (Heat Treatment) ในแบบเฉพาะของเรา ทําให้ได้มาซึ่ง Cam Clutch ที่มีความทนทานเป็นเลิศ และทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลังจากที่ได้รับการถูกบันทึกให้เป็นทรัพย์สินของประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1963 Cam Clutch ของ TSUBAKI ก็ได้กลายเป็น One Way Clutch ที่มีใช้การ Index และ Backstop ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยกย่องให้เป็น High Precision and Reliable Cam Clutch อย่างแท้จริง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักรเพื่อการเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

  บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด/ TSUBAKIMOTO (THAILAND) CO., LTD.

สถานที่ตั้ง

PAGE TOP