อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องฟิสิกส์และเคมี/เครื่องวิเคราะห์/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องฟิสิกส์และเคมี/เครื่องวิเคราะห์/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง

วงการธุรกิจ

เครื่องฟิสิกส์และเคมี/เครื่องวิเคราะห์/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขค้นหา
 • เครื่องเขย่าสารแบบสั่น Analog Vortex Mixer เครื่องเขย่าสารแบบสั่น Analog Vortex Mixer

  เป็นเครื่องเขย่าสารแบบสั่น สำหรับเขย่าสารในเวลาสั้น ๆ Analog Vortex Mixer รุ่น VXMNAL ยี่ห้อ OHAUS ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากประเทศ USA.

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 • เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย (Centrifuge) เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย (Centrifuge)

  เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ โดยสามารถประยุกต์ใช้งานได้กับหัวปั่นหลายแบบเช่น Fixed Angel Rotor หรือ Swing Out Rotor (หัวปั่นเป็นอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม) รุ่น Frontier FC5706 ยี่ห้อ OHAUS ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากประเทศ USA.

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี อื่นๆ

  บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 • Union Filter™ กรองความละเอียดระดับไมโครความแม่นยำสูง / Kyosei Factory (Thailand) Union Filter™ กรองความละเอียดระดับไมโครความแม่นยำสูง / Kyosei Factory (Thailand)
  • แคตตาล็อก

  Union Filter™ คือ การกรองหลายชั้นที่รองรับอัตราส่วนสูง สามารถใช้เป็นกรองความแม่นยำสูง PM2.5 สำหรับการใช้งานด้านสาธารณสุข ผลิตจากการ กัดกรด + การเชื่อมแบบกระจาย

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ความแม่นยำ

  Kyosei Factory (Thailand) Co.,Ltd | Photo Etching

 • Plate "Gas Permeable VECELL G-Plate" Plate "Gas Permeable VECELL G-Plate"

  ผิวก้น Plate เป็นโครงสร้างเยื่อที่ออกซิเจนผ่านได้ซึ่งเข้ากันได้ง่ายกับเซลล์ จึงสามารถจ่ายก๊าซออกซิเจนจากผิวก้นได้ นอกจากนี้ ยังมีตั้งแต่ 6 well plate ถึง 384 well plate จึงไม่ใช้เยื่อบางรูพรุน * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี อุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Vessel Inc.

 • Plate "Hybrid VECELL Plat H-Plate" Plate "Hybrid VECELL Plat H-Plate"

  ผิวก้น Plate เป็นโครงสร้างไฮบริดเยื่อบางรูพรุนเช่นเดียวกับ Preset VECELL และเยื่อที่ก๊าซผ่านซึมได้ สามารถจ่ายก๊าซออกซิเจนจากผิวก้นได้และเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยสภาพที่ใกล้กับสภาพแวดล้อมในร่างกายได้ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี อุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Vessel Inc.

 • Plate "Preset VECELL" Plate "Preset VECELL"

  VECELL insert ซึ่งเคลือบส่วนประกอบที่เข้ากันได้ง่ายกับเซลล์นั้นถูกเซ็ตเป็น well ต่างๆ (6well/24well)ล่วงหน้าและบรรจุภัณฑ์แบบสเตอริไรซ์ ดังนั้น จึงหว่านเมล็ดเซลล์ได้ทันที * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี อุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Vessel Inc.

 • เกราท์ติ้งซิสเต็ม “ProMix” เกราท์ติ้งซิสเต็ม “ProMix”
  • แคตตาล็อก

  “ProMix” คือระบบเกราท์ติ้งสำหรับควบคุมการอัดฉีด PAC และโซเดียม ไฮโปคลอไรท์เข้าสายการผลิตให้เหมาะสม เป็นระบบที่ควบคุมด้วยทัชพาเนลที่เข้าใจง่าย รองรับการป้อนค่าเป้าหมายที่ต้องการควบคุมจากระยะไกล และควบคุมการประใวลผลปริมาณสารเคมีที่จะฉีดเข้าไปแบบอัตโนมัติ ด้วยการป้อนสัญญาณอนาลอกในส่วนของความเข้มข้นของคุณภาพน้ำและปริมาณของน้ำที่ไหลอยู่ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  TOHKEMY CORPORATION

 • ภาชนะสะอาด ‎Clean bottle ภาชนะสะอาด ‎Clean bottle
  • แคตตาล็อก

  Clean bottleที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมของAicello ได้ให้ความสำคัญที่สุดกับ“คุณภาพและความน่าเชื่อถือ” ถูกใช้ในสารเคมีหรือยารักษาโรคที่มีความบริสุทธิ์มาก, เครื่องสำอาง, เครื่องหอมเป็นจำนวนมาก ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีElectronicsและBiotechnology Clean bottleของAicello จะชำระสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาจากภาชนะและมีการเพิ่มของอนุภาคน้อย เพราะจะสามารถรักษาความบริสุทธิ์ของสารเคมีไว้ตลอดระยะเวลานานจึงจะรักษาของที่อยู่ภายในโดยการทำให้ความสะอาดที่อยู่ในระดับสูงคงสภาพอยู่ ※ รายละเอียด เชิญติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  AICELLO THAILAND CO., LTD.

 • Tubular Sonoreactor SRT Series Tubular Sonoreactor SRT Series
  • แคตตาล็อก

  ด้วยการฉายคลื่นอัลตราซาวด์ไปในของเหลว ทำให้เกิดกระบวนการทำลาย, การบีบอัด, การเกิดฟองที่เรียกว่า Cavitation สร้างเป็นพื้นที่การทำปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิสูงหลายพันองศา แรงดันอากาศหลายพัน จากการใช้พลังงานอัลตราซาวด์นี้ ทำให้สามารถผสมสารประกอบแบบใหม่ๆที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการที่เคยใช้กันมา จากการนำคลื่นอัลตราซาวด์มาใช้ ทำให้สามารถคาดหวังการเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิรูปเทคโนโลยีด้านเคมี, การผลิตยา, อุตสาหกรรมอาหารได้ ● สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Shinka Industry Co., Ltd

 • Ultrasonic Homogenizer Ultrasonic Homogenizer
  • แคตตาล็อก

  Frequency: 20 kHz Output: 150W/300W Ultrasonic output สามารถปรับต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 0 - 100% มีตัวจับเวลา, โหมดทำงานต่อเนื่อง สามารถตั้งค่าเวลาการฉายคลื่นอัลตราซาวด์, เวลาหยุดพัก สามารถเลือกขนาด Horn ได้ตามปริมาณน้ำยาที่ใช้ มีฟังก์ชั่น Auto-tuning สามารถปรับการสั่นสะเทือนได้ด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดได้โดยอัตโนมัติ การออกแบบแบบลดการใช้พื้นที่ เหมาะกับการนำไปใช้ในห้องทดลอง ● สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Shinka Industry Co., Ltd

 • แค็ตตาล็อก Sonoreactor / Ultrasonic Processor / Ultrasonic Homogenizer แค็ตตาล็อก Sonoreactor / Ultrasonic Processor / Ultrasonic Homogenizer
  • แคตตาล็อก

  ขอแนะนำ [แค็ตตาล็อก Sonoreactor / Ultrasonic Processor / Ultrasonic Homogenizer] ● สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Shinka Industry Co., Ltd

 • แค็ตตาล็อกเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นอัลตราซาวด์ของ Shinka Industry แค็ตตาล็อกเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นอัลตราซาวด์ของ Shinka Industry
  • แคตตาล็อก

  แค็ตตาล็อกเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นอัลตราซาวด์ 【สินค้าที่ลงประกาศ】 ○ Sonoreactor ○ Ultrasonic Processor ○ Ultrasonic Homogenizer ○ Ultrasonic cleaner ○ Ultrasonic transducer ○ Ultrasound pressure meter ● สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Shinka Industry Co., Ltd

 • Ultrasound-Photochemistry (Hybrid) Reactor  UPR Series Ultrasound-Photochemistry (Hybrid) Reactor UPR Series
  • แคตตาล็อก

  เครื่องมือสำหรับการวิจัยทดลองที่สามารถใช้กระตุ้นการผสมสารประกอบ, ปฏิกิริยาเคมี และการพัฒนาคิดค้นกระบวนการและวัตถุดิบใหม่ๆ ด้วยพลังงานอัลตราซาวด์/ แสง 【จุดเด่น】 ○ สามารถใช้ในการกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยใช้คลื่นอัตราซาวด์และแสง หรือ คลื่นอัลตราซาวด์หรือแสงอย่างใดอย่างหนึ่ง ○ Vibrator แบบโยน สามารถทำการทดลองฉายคลื่นอัลตราซาวด์โดยติดตั้งภายในถังคงอุณหภูมิน้ำ ○ Ultrasonic vibrator มีตัวจับเวลาที่เป็นรูปแบบดิจิตอล สามารถตั้งค่า Output mode และปรับค่า Ultrasonic output ได้อย่างง่ายดาย ○ สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนระหว่างช่วยเวลาการ Pulse และการหยุดได้ และสามารถควบคุมการเพิ่มสูงของอุณหภูมิของวัตถุทดลองได้ ○ สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ตอบสนองโดยการปล่อยสื่อตัวนำปรับอุณหภูมิที่ Jacket ○ ใช้วิธีการฉายแสงภายในโดยฉายไฟไปข้างในวัตถุทดลอง ใช้ระบบน้ำเย็นในการทำให้แสงไฟเย็น ● สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Shinka Industry Co., Ltd

 • Ultrasound-Microwave Reactor UMR-300B Ultrasound-Microwave Reactor UMR-300B
  • แคตตาล็อก

  เครื่องมือสำหรับใช้ในงานวิจัยในห้องทดลองในการกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี, การกระจาย, การทำให้เกิด Emulsification และการสกัด ฯลฯ การพัฒนากระบวนการ/วัตถุดิบใหม่ ด้วยพลังงานอัลตราซาวด์/ ไมโครเวฟ 【จุดเด่น】 ○ สามารถใช้รูปแบบการฉายพลังงาน 3 แบบ คือ คลื่นอัลตราซาวด์, ไมโครเวฟ หรือ คลื่นอัลตราซาวด์และไมโครเวฟ ○ Ultrasonic output สามารถเลือกเป็น Continuous mode หรือ Pulse mode ได้ ○ สามารถแสดงผล Parameter การทดลองด้วยหน้าจอ LCD ○ สามารถเลือกโหมดควบคุมเป็น อุณหภูมิการทดลองคงที่ หรือ Ultrasonic output คงที่ได้ ○ สามารถเก็บบันทึก Parameter การทดลองไว้ในหน่วยความจำได้ ○ สามารถปั่นกวนวัตถุดิบที่ใช้ทดลองได้ด้วยตัวคนแม่เหล็กที่ติดตั้งมาในตัว ● สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Shinka Industry Co., Ltd

 • e-scan การใช้เทคนิค ESR เข้ามาใช้ในอาหารและเวชภัณฑ์ e-scan การใช้เทคนิค ESR เข้ามาใช้ในอาหารและเวชภัณฑ์
  • แคตตาล็อก

  เครื่องESR แบบตั้งโต๊ะ “e-scan” ถูกนำมาใช้ในวงกว้าง เช่น สาขาการแพทย์ และสาขาโภชนาการ ในส่วนของสาขาการแพทย์ กล่าวกันว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น ภาวะเส้นเลือดตีบ มีความเกี่ยวเนื่องกับFree Radical จึงต้องคอยสังเกตุการผลิตหรือการตอบสนองของRadicalเหล่านี้ และในสาขาโภชนาการก็สามารถนำใช้ในการวัดการต้านอนมูลอิสระ การเสื่อมสภาพของน้ำมัน และติดตามความเสถียรของกลิ่นและรสชาติของเบียร์ได้ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Bruker BioSpin AG

 • สารให้เกิดเรืองแสง UltraPower DNA/RNA Safe Dye สารให้เกิดเรืองแสง UltraPower DNA/RNA Safe Dye
  • แคตตาล็อก

  เพียงแค่ผสมloading-dye และไม่จำเป็นต้องย้อมสี และใช้เวลาในการเคลื่อนที่น้อย ในกรณีที่ผสมสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยากับโหลดดิ้งบัฟเฟอร์ สามารถใช้เวลเจล4,000แผ่น, แซมเปิ้ล40,000 2ml ในกรณีที่ผสมเจลเข้ากับสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา 2mlจะสามารถสร้างเจลได้200แผ่น วิธีนี้ไม่เกิดความแตกต่างในด้านปริมาณโมเลกุล ในกรณีที่ย้อมสีหลังจากelectrophoresisด้วยสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา จะเจือจางด้วย1:1000 จะได้ปริมาณโมเลกุลที่แน่นอนแต่ จะใช้สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยามาก ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • Chemilumine scence/เครื่องถ่ายภาพเรืองแสง STAGE-5000 Chemilumine scence/เครื่องถ่ายภาพเรืองแสง STAGE-5000
  • แคตตาล็อก

  สามารถถ่ายภาพ400~600nm ความไวแสงดีและใช้กับสารเคมีที่ใช้ทดลองเรืองแสง เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อเย็นโดยติตั้งพัดลมที่เพิ่มCooling peltier พอถ่ายภาพโดยการเปิดรูรับแสงไว้เป็นเวลานาน จะกลายเป็นภาพที่รวมเสียงกระแสไฟมืดเข้าไปด้วย หลังจากถ่ายภาพตามวัตถุประสงค์โดยถ่ายภาพแค่noise(dark frame) ภาพที่ถ่ายโดยเปิดรูรับแสงไว้เป็นเวลานานแบบเดิมด้วยการลบถ่ายภาพแค่noise(dark frame) จะทำให้ได้ภาพที่ไม่มีnoise ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • ระบบฉายแสงเรืองแสง ตู้แสงสีน้ำเงินแบบLED100 ระบบฉายแสงเรืองแสง ตู้แสงสีน้ำเงินแบบLED100
  • แคตตาล็อก

  เป็นilluminatorสีฟ้า(470nm)ที่คำนึงถึงการทำลายDNAหรือให้ผลกระทบกับร่างกายมนุษย์ ที่เกิดจากUV สามารถถ่ายภาพด้วยความไวแสงต่อสารที่ทำให้เกิดการเรืองแสงที่มีจุดเด่นคล้ายกับความยาวคลื่นหรือ ethidium bromideหรือSybr Green。 ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • ถาดเจลโปร่งแสงUV สำหรับถ่ายภาพเจล ถาดเจลโปร่งแสงUV สำหรับถ่ายภาพเจล
  • แคตตาล็อก

  ไม่ต้องเสียเวลาจัดไฟ สามารถติดตั้งเจลได้ง่าย และโปร่งแสง260nmลงไป จึงสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่เสียความไวแสง ถาดเจลโปร่งแสงยังมีคุณสมบัติเด่นเรื่องความยาวของคลื่นที่หลากหลาย แต่มีประสิทธิภาพด้านการโปร่งแสงดี ตามตัวอย่าง UVTR15 ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • ตู้แสงสีขาวและแสง UV Transilluminator ตู้แสงสีขาวและแสง UV Transilluminator
  • แคตตาล็อก

  เพิ่มความแข็งแรงUVมากขึ้นในการใช้งานแผ่นสะท้อนแสงสามารถถ่ายภาพได้สวยงานและป้องกันแสงไฟกระพริบของแสงได้โดยการใช้เครื่องไฟฟ้าที่เสถียร Illuminatorที่ปลอดภัยซึ่งใช้กันทั่วโลก ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • แคตตาล็อคสินค้าที่ AMZ System Scienceให้บริการ แคตตาล็อคสินค้าที่ AMZ System Scienceให้บริการ
  • แคตตาล็อก

  แคตตาล็อคนี้เป็นแคตตาล็อครายการสินค้าของAMZ System Scienceที่จัดจำหน่ายและผลิตสินค้าเกี่ยวกับไอโอ เช่น เครื่องถ่ายภาพเจล มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไบโอ เช่น Chemiluminescence/เครื่องถ่ายภาพเรืองแสง, ตู้แสงสีขาวและแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV Transilluminator) ซึ่งมี『STAGE‐Series』เครื่องเจลที่ประสิทธิภาพสูงและไม่มีการถ่ายภาพในหลอดUVหรือหลุดโฟกัส ในขณะที่ถ่ายภาพ มีรายการสินค้าหลากหลายสามารถเลือกได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือการใช้งาน 【รายละเอียด】 ■ เครื่องถ่ายภาพเจล ■ ระบบฉายแสงเรืองแสง ■ เกี่ยวข้องDielectrophoresis(ไดอิเล็คโตรโฟเลซีส) ■ Chemiluminescence/เครื่องถ่ายภาพเรืองแสง ■ Softwareวิเคราะห์ภาพ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • เครื่องถ่ายภาพเจล “STAGE-WORM” เครื่องถ่ายภาพเจล “STAGE-WORM”
  • แคตตาล็อก

  “STAGE-WORM” เป็นเครื่องถ่ายภาพเจลที่ติดตั้งกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว กล้องเอสแอลอาร์ รองรับSDการ์ดป้องกันการแก้ไขข้อมูล ข้อมูลที่ถ่ายด้วยSDการ์ดป้องกันการแก้ไขข้อมูล ไม่สามารถเขียนทับหรือลบทิ้งได้ สามารถถ่ายภาพไม่ค่อยผิดพลาดและใช้งานง่าย จึงเหมาะสมกับการใช้ถ่ายเจล ซึ่งสามารถถ่ายภาพได้ความ ละเอียดสูง,ไวแสงสูง,คุณภาพภาพสูง ด้วยการใช้SDการ์ดทั่วไป จึงนำไปใช้เป็นการถ่ายภาพเจลปกติได้ ซึ่งไม่ได้ใช้ในวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ 『STAGE-WORM II』รองรับการตัดออก 【จุดเด่น】 ■ ติดตั้งกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว รองรับSDการ์ดป้องกันการแก้ไขข้อมูล ■ สามารถถ่ายภาพไม่ค่อยผิดพลาดและใช้งานง่าย ■ ด้วยการใช้SDการ์ดทั่วไป จึงนำไปใช้เป็นการถ่ายภาพเจลปกติ ■ ในช่วงแรกมีเซอร์วิส SDการ์ด(1GB) ป้องกันการแก้ไขข้อมูล ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • เครื่องถ่ายภาพเจล “Limited-STAGE” เครื่องถ่ายภาพเจล “Limited-STAGE”
  • แคตตาล็อก

  “Limited-STAGE” เป็นเครื่องถ่ายภาพเจลที่สามารถปริ้นภาพจากการภาพได้ ราคาสมเหตุสมผล และดีไซน์กะทัดรัด รวมถึงใช้งาน ในการถ่ายภาพง่าย ด้วยการติดตั้งSTAGE-Series การใช้งานตอนถ่ายรูป เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์ หลังจากเปิดเครื่อง สามารถใช้งานได้เลย ใช้ฟังก์ชั่นที่กันหลุดโฟกัส จึงไม่ต้องใช้ค่าบริการ มี『Limited-STAGEII』สามารถตัดภาพ และปริ้นได้ 【จุดเด่น】 ■ สามารถถ่ายภาพเจลได้ไวแสง ■ ไม่หลุดโฟกัส ■ ติดตั้งไฟACพื้นฐาน ■ ปรับมุมมอนิเตอร์กล้องได้ ■ สามารถถ่ายภาพได้ไวแสงมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • เครื่องถ่ายภาพเจล “STAGE-2000 BG” เครื่องถ่ายภาพเจล “STAGE-2000 BG”
  • แคตตาล็อก

  “STAGE-2000 BG” เป็นเครื่องถ่ายภาพเจลที่ติดตั้งหลอดLEDแบบชิ้นเดียวสีเขียว,สีฟ้าที่เป็นต้นแสงไฟ แบบฉายแสงตกลงมา รองรับการการเรืองแสงสารเคมีทดลองที่หลากหลาย สามารถใช้ได้หลากหลาย สามารถรองรับตัวอย่างเรืองแสงได้ นอกเหนือจากเจล รองรับคลื่นยาวสีเหมือนกันทั้งหมด และคลื่นยาวอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า 【จุดเด่น】 ■ รองรับตัวอย่างเรืองแสงได้นอกเหนือจากเจล ■ ไฟLEDฉายแสง2ทิศทางซ้ายขวา ■ สามารถปรับความแข็งแรงได้ ■ ปรับความยาวคลื่นได้โดยใช้สวิตซ์ ■ เปลี่ยนฟิวเตอร์ได้ง่าย ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • เครื่องถ่ายภาพเจล “STAGE-2000” เครื่องถ่ายภาพเจล “STAGE-2000”
  • แคตตาล็อก

  “STAGE-2000” เป็นเครื่องถ่ายภาพเจล ไม่มีการถ่ายภาพในหลอดUV(ลายม้าลาย) หรือหลุดโฟกัส ฟิวเตอร์ติดตั้งพื้นฐาน ควบคุมbackground สามารถถ่ายภาพได้ให้ความไวแสงสูง นอกจากนี้ สามารถ่ายภาพได้หลากหลายด้วยภาพดิจิตอลความละเอียดสูง เนื่องจากติดตั้งกล้องมิลเลอร์เลสเลนส์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ชัตเตอร์สปีด, ปรับรูรับแสง, ISO ได้ง่ายตามความต้องการ ดั้งนั้นถึงแม้จะเป็นผู้ใช้ มือใหม่ก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ 【จุดเด่น】 ■ สามารถถ่ายภาพได้หลากหลาย, ความละเอียดสูง, ความไวแสงสูง ■ ไม่มีการถ่ายภาพในหลอดUVหรือหลุดโฟกัส ■ ติดตั้งมอนิเตอร์จอ8นิ้ว ■ สามารถแยกออกได้ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  AMZ System Science

 • LED Multi wavelength light source UV Irradiator แบบปากกา Wavelength pen LED Multi wavelength light source UV Irradiator แบบปากกา Wavelength pen
  • แคตตาล็อก

  ขอนำเสนอ 『Wavelength pen』 อุปกรณ์ฉายแสง UV ในรูปแบบปากกาที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆ สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ด้ามโดยเลือก Wavelength! 【จุดเด่น】 ● อุปกรณ์ฉายแสง UV ในรูปแบบปากกาที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆ ● มี LED เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ 240 - 405nm ● ปากกา 1ด้ามมี 1 Wavelength ● มีสวิตซ์, Volume (ปรับระดับ), Timer ● สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ด้ามเป็นต้นไปโดยเลือก Wavelength ที่ต้องการ ● มีแบบเป็น เซ็ท 12ด้ามด้วย ● สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  U-VIX Corporation

 • UV LED Illuminator Mos-Cure mini 365 UV LED Illuminator Mos-Cure mini 365
  • แคตตาล็อก

  ■ Wavelength 365nm, มี High power UV-LED ติดตั้งมาให้ ■ ด้วยหัว probe ฉายแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3mm สามารถส่องแสงกระทบได้อย่างแม่นยำใน Slot ฉายแสงแคบๆ ■ ทรงประสิทธิภาพในการนำไปใช้ที่หลากหลาย เช่น การเชื่อมติดอบแห้ง UV, การตรวจสอบโดยไม่เกิดความเสียหาย ฯลฯ ■ Low cost & High performance ■ ไร้สาย / Handy type ■ สวิตซ์ ON/OFF, มีเครื่องตั้งเวลาปิดอัตโนมัติติดตั้งมาให้ ■ การชาร์ตไฟ เป็น Lithium Ion Battery ■ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ด้วยแบตเตอรี่สำรองที่ติดมาให้ ■ มี UV curing adhesive มาให้ สามารถใช้งานได้ทันที ● สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  U-VIX Corporation

 • High Power UV Lamp UV Lamp for Disinfection High Power UV Lamp UV Lamp for Disinfection
  • แคตตาล็อก

  ใช้หลอดควอทซ์ที่มีคุณภาพสูง ● OH Ion: ไม่เกิน 8ppm / ● Impurity: ไม่เกิน 50ppm / ● อัตราการส่งผ่าน ถึง 254nm: 90%ขึ้นไป ด้วยหลอดควอทซ์พิเศษ ทำให้การลดทอนของรังสี UV ไม่ถึง 25% ด้วยเทคโนโลยีไส้หลอดและตัวจ่ายแสงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ให้กำเนิดแสงที่มีคุณภาพดี กดปุ่มปิด-เปิดได้ประมาณ 10000 ครั้ง รับประกันอายุการใช้งานยาวนาน อายุการใช้งานไฟเฉลี่ย 8000 ชั่วโมง หรือสูงสุด 12000 ชั่วโมง ● สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  U-VIX Corporation

 • Microscope Body Micromanipulator Sampling・Station Microscope Body Micromanipulator Sampling・Station
  • แคตตาล็อก

  ทำการติดตั้งและสร้างระบบ TV Camera สำหรับการสังเกตการณ์หรือ Micromanipulator ในยูนิต Microscope รูปแบบแมนนวล การเคลื่อนไหวอัตโนมัติด้วยสิ่งนี้จะถูกจำกัดให้น้อยที่สุดแต่จะสามารถสร้างระบบที่สมเหตุสมผลที่สุดได้ ใช้ Microscope รูปแบบการซูมทัศนศาสตร์ที่มีอัตราส่วนสูงเป็นพื้นฐาน สามารถติดตั้งโดยรวม Micromanipulator ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายตามวัตถุประสงค์ได้ อีกทั้งยังทำการเสนอแนะแบบแปลนของเคสในลักษณะเฉพาะพิเศษในการบรรทุกงานที่มีขนาดใหญ่อีกด้วย ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม หรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Micro Support Co.,Ltd.

 • Accessories tool Micro Injector Accessories tool Micro Injector
  • แคตตาล็อก

  สามารถดูด・หยดของเหลวด้วยระดับ Pico liter ได้ แสดงถึงอานุภาพไปบนพื้นผิวชิ้นงาน, ตัวอย่างชิ้นงานที่มีของเหลวปริมาณน้อยมากในรูที่มีขนาดเล็กมาก ทำการเติมตัวทำละลายที่ต้องการเข้าไปไว้ล่วงหน้า สามารถหยดลงในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ การหยดตัวทำละลายด้วยจุดประสงค์เพื่อการทำละลายสสารในการคัดเลือกสิ่งแปลกปลอมที่ถูกกลบจนมิด หรือหยดตัวทำละลายที่ต้องการเพื่อคัดความเข้มข้นของตัวอย่างชิ้นงานที่ลักษณะเป็นหยดๆด่างๆก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้ ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม หรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Micro Support Co.,Ltd.

 • Accessories tool เซ็ตเครื่องมือการดูดซับสูญญากาศ Accessories tool เซ็ตเครื่องมือการดูดซับสูญญากาศ
  • แคตตาล็อก

  เป็นระบบปากคีบสูญญากาศที่มีฟังก์ชั่นทั้งสองแบบคือ การดูด・การพ่นออก (ภายในโครงสร้างเครื่องที่ปรับแรงดันการพ่น) จากการติด Micropipette ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5 Micro m ทำให้สามารถดำเนินการคัดเลือกสิ่งของที่เล็กมากมีขนาด 10 Micro m ด้วยการดูดสูญญากาศและปล่อยออกมาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งการปรับแรงดันการพ่นออกก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการปรับเครื่องที่ใช้จับ หัวฉีดตรงปลายก็มีหลากหลายรุ่นใช้งาน กรุณาสอบถามเพิ่มเติม ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม หรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Micro Support Co.,Ltd.

 • บำรุงรักษา・เครื่องมือที่ยึดติดคงที่ ยูนิตการลาดเอียง บำรุงรักษา・เครื่องมือที่ยึดติดคงที่ ยูนิตการลาดเอียง
  • แคตตาล็อก

  คือยูนิตการลาดเอียงที่สะดวกมากต่อการคาดคะเน・วิเคราะห์ความหนาแต่ละชั้นของตัวอย่างชิ้นงานที่ทับถมกันเป็นชั้น ทำการยึดติดตัวอย่างชิ้นงานอย่างเช่นฟิล์มด้วย Grip Sheet สามารถทำการตัดมุมลาดเอียงตามความต้องการได้อย่างง่ายดายโดยการใช้ Milling professional และ CUTTING ATTACHMENT ไปพร้อมกัน การปรับองศาสามารถปรับได้อย่างละเอียดที่ ±20 องศา ทุกๆ 0.2 จุด ด้านสเตจมีขนาด 40mm×40mm เสร็จสมบูรณ์ในด้านกระจก การยึดติดของตัวอย่างชิ้นงานอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม แม้จะทำการปรับองศา แต่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความเหลื่อมล้ำตรงกลางของด้านตัวอย่างชิ้นงานเกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากมีแผ่นโลหะทรงกลมติดอยู่ จึงสามารถปรับทิศทาง X-Y ได้โดยที่ทำการยึดองศาการลาดเอียงไว้ได้ ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม หรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Micro Support Co.,Ltd.

 • บำรุงรักษา・เครื่องมือที่ยึดติดคงที่ Grip sheet บำรุงรักษา・เครื่องมือที่ยึดติดคงที่ Grip sheet
  • แคตตาล็อก

  เป็นแผ่นยึดติดในลักษณะบางที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการยึดติดตัวอย่างชิ้นงานบนสเตจของกล้องจุลทรรศน์ ตัวแผ่น Grip sheet ไม่ได้มีคุณสมบัติในการแปะติดจึงจะไม่หลงเหลือคาบกาวบนสิ่งที่แปะลงไป สามารถลอกออกได้อย่างง่ายดาย เรามีแผ่นยึดติดที่มีคุณสมบัติที่ต่างกันอยู่ 2 ประเภท สามารถเลือกได้ตามที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะติดลงไป มีประสิทธิภาพในการยึดติดตัวอย่างชิ้นงานที่เป็นกระจกโลหะ,กระจก,เวเฟอร์, คีย์บอร์ด, ฟิล์ม แผ่นชีทเป็นวัสดุใส แม้ในสภาพแวดล้อมที่โปร่งแสงจำเป็นต่อการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมภายในเรซิน จึงไม่เกิดการรบกวนต่อปริมาณแสงนั้น อีกทั้ง ยังป้องกันความเสียหายของ hard toolจากการดูดซับสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากความยืดหยุ่นในระดับที่พอเหมาะ ไปพร้อมกับสามารถสัมผัสต่อสิ่งที่จะแปะลงไปได้อย่างนุ่มนวลอีกด้วย ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม หรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Micro Support Co.,Ltd.

 • บำรุงรักษา・เครื่องมือที่ยึดติดคงที่  Specimen Weight บำรุงรักษา・เครื่องมือที่ยึดติดคงที่ Specimen Weight
  • แคตตาล็อก

  การยึดติดด้วยเทปกาวที่ใช้ยึดติดอย่าง Non-Woven Fabric・Mending Tape เหมาะกับชิ้นงานทดสอบที่มีความยาก รองรับการใช้งานได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่ตัวอย่างชิ้นงานที่มีสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กจิ๋วโดยใช้เครื่อง Manipulator ไปจนถึงงานที่ถือด้วยมือโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดจริง กรณีที่จำเป็นต้องทำการตัดตัวอย่างชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นฟิล์ม หากเป็นตัวอย่างชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่จะเกิดรอยย่นคล้ายกับ Non-Woven Fabric เมื่อใช้ 1แผ่น ก็ให้ใช้โดยประกบกัน 2 แผ่นจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการจัดเซ็ต 2 แผ่นไว้ให้ กรุณาใช้งานโดยนำไปจับคู่กันได้ตามต้องการ ● รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม หรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์

  Micro Support Co.,Ltd.

 • Microreactor Microreactor
  • แคตตาล็อก

  Microreactor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทดลองจริงที่นำสมัยที่สุดที่ถูกใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนายาตัวใหม่ในมหาวิทยาลัยหรือบริษัท ด้วยชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่จะทำปฏิกริยาทางเคมี เนื่องจากมีความทนทานที่สามารถใช้รองรับในการทดลองหลายหมือนครั้งในเวชภัณฑ์ปริมาณน้อยได้ จึงประหยัด และปัจจุบันเป็นที่จับตาในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เมื่อเทียบกับวิธีการผสมเวชภัณฑ์ด้วยบิกเกอร์หรือหลอดทดลองของที่ผ่านมาแล้ว จะมีปฏิกริยาโต้ตอบที่ไวกว่าหลายสิบเท่า และจะสามารถได้สารที่มีระดับความบริสุทธิ์มาก นอกจากนี้เนื่องจากสามารถทำการทดลองในพื้นที่ที่เล็กๆได้ จึงทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น ※ รายละเอียด เชิญติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: สถาบันการศึกษา・การวิจัย อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  MAK ENGINEERING Corporation.

 • โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ไม่เป็นธรรมชาติ บริษัท Protein express โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ไม่เป็นธรรมชาติ บริษัท Protein express
  • แคตตาล็อก

  บริษัท Protein expressได้สังเคราะห์โปรตีนตรงส่วนที่นำเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรดอะมิโนที่ไม่เป็นธรรมชาติตามที่ต้องการ และรับสังเคราะห์โปรตีนที่มีกรดอะมิโรที่ไม่เป็นธรรมชาติ ■ สังเคราะห์จากการแปลรหัสแบบไม่ใช้เซลล์ ■ ตอบสนองความต้องการที่กว้างขวาง ※ สำหรับรายละเอียดขอให้สอบถามเข้ามาโดยตรงหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี อุปกรณ์การแพทย์

  Protein Express Co.,Ltd.

 • เรซินสำหรับผลิตAntibodyที่เป็นฟังก์ชันระดับสูง 『Bipo series』 เรซินสำหรับผลิตAntibodyที่เป็นฟังก์ชันระดับสูง 『Bipo series』
  • แคตตาล็อก

  『Bipo series』ได้พัฒนาให้เป็นเรซินที่ใช้ยึดจับลิแกนด์ และเป็นเรซินสำหรับผลิตAntibodyที่เป็นฟังก์ชันระดับสูง 【ลักษณะเด่น】 ■ การยึดเกาะแบบไม่จำเพาะน้อยและทนทานต่อแรงดันสูง เนื่องจากใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ที่อยู่ในMatrix ■ ทำCost performance ได้ยอดเยี่ยมมากกว่าเรซินที่ผลิตAntibodyก่อนหน้านี้ ■ จัดเตรียมเรซินไว้ 4ชนิดที่สามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการได้ ※ สำหรับรายละเอียดขอให้สอบถามเข้ามาโดยตรงหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี อุปกรณ์การแพทย์

  Protein Express Co.,Ltd.

 • ก๊าซ 『ก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม』 ก๊าซ 『ก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม』
  • แคตตาล็อก

  ขอนำเสนอวิธีการซัพพลาย(Supply) สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน เช่น「ก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม 」CE・LGC・Cylinder ที่ถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขา เช่น เคมีภัณฑ์・โลหะ・อิเล็กทรอนิกส์・อาหาร・รถยนต์ เป็นต้น ทางเราขอซัพพอร์ตก๊าซเพื่อการอุตสาหกรรมที่หลากหลายสาขา โดยเรามีปฎิญาณ「เราจะทำการสนองตอบต่อความต้องการทั้งหมดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม」โดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Taiyo Nippon Sanso Gas & welding Corporation

วงการธุรกิจ

PAGE TOP