ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง วัสดุทั่วไป ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง วัสดุทั่วไป

วงการธุรกิจ

วัสดุทั่วไป

เงื่อนไขค้นหา
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

กรุงเทพ
เขตตอนเหนือของกรุงเทพ
เขตด้านตะวันออกของกรุงเทพ

นอกประเทศ

 • Fence "Water barrier" Fence "Water barrier"

  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นFenceที่ติดตั้ง‎Zeolite sheetไว้ภายในม่าน จะดูดซับCsที่มีสมบัติการแผ่รังสีที่ปนมาภายในน้ำ ตั้งแต่แม่น้ำลำคลอง, ทะเลสาบและหนองน้ำ,บ่อน้ำ เป็นต้น จะดูดซับและกำจัดเอาพวกเกลือที่มีสารอาหารอย่างเช่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัสภายในน้ำออก จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)ด้วย * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Dust Fence "JOS Dust Fence" Dust Fence "JOS Dust Fence"

  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นDust Fenceที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเอาน้ำเข้ามาโดยขึงไว้ที่ด้านหน้าของประตูน้ำเข้าของพวกเขื่อนหรือน้ำประปา ในตอนที่ปล่อยน้ำเข้ามา แผ่นหรือภาชนะที่มีคุณสมบัติลอยตัวและไม่เน่าเสียจะไหลจากต้นน้ำ และป้องกันการเกิดอาการอุดตัน * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Oil Fence"JOS Oil Fence" Oil Fence"JOS Oil Fence"

  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นOil Fenceที่สามารถป้องกันการกระจัดกระจายออกไปของน้ำมันที่หลุดรอดทั้งปริมาณมากและน้อยตั้งแต่น้ำมันหลุดรอดที่มีขนาดใหญ่จนกระทั้งการหกของน้ำมันในระหว่างปฏิบัติงานกับน้ำมัน ป้องกันการหลุดรอดของกลุ่มก้อนน้ำมัน โดยติดตั้งไว้ที่น้ำที่ปล่อยออกมาจากท่อน้ำทิ้ง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดตั้งยืนได้เอง" Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดตั้งยืนได้เอง"

  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นSiltfenceที่สามารถป้องกันความขุ่นกระจัดกระจายออกไป เมื่อเกิดสิ่งสกปรกเจือปนบริเวณใกล้กับก้นทะเลและความขุ่นกำลังจะคลืบคลานไปยังก้นทะเล เป็นชนิดที่ให้ม่านตั้งตรงภายในน้ำโดยใช้Anchorอย่างเหล็กรูปตัวH และช่วยรักษาปกป้องพวกหอยหรือสาหร่าย,ปะการัง * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดกรอบ" Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดกรอบ"

  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นSiltfence แบบยึดอยู่กับที่ชนิดกรอบที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ในพวกงานขุดลอกgrabและก่อสร้างหินทิ้ง เหมาะกับงานก่อสร้างที่จะต้องเคลื่อยย้ายบ่อย โดยจะติดตั้งม่านที่ด้านหน้าของพวก ท่อดิสชาร์จ และแขวนห้อยด้วยลวด และสามารถปรับความสูงของม่านให้รับกับความลึกที่ได้ขุดตัดไปได้ ถ้าใช้ชนิดอย่างง่ายในสถานที่ที่มีถนนขนส่งเครื่องจักรที่แคบอย่างเช่นการขุดลอกทรายของเขื่อน หรือสถานที่ไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานแล้ว ก็จะสะดวกดี * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดแขวนห้อย " Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดแขวนห้อย "

  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นSiltfence แบบยึดอยู่กับที่ชนิดแขวนที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ในพวกงานก่อสร้างถมที่, ขุดลอก,ป้องกันชายฝั่ง ช่วยรักษาทรัพยากรมหาสมุทรที่อยู่ใกล้เคียง โดยการป้องกันการกระจัดกระจายตัวของสิ่งสกปรกเจือปนที่เกิดขึ้นในตอนก่อสร้าง เป็นชนิดที่ใช้แพร่หลาย เป็นสเปคที่ให้แขวนห้อยม่านจากผิวน้ำ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • ปุ๋ย "Lime fertilizer" ปุ๋ย "Lime fertilizer"
  • แคตตาล็อก

  "Lime fertilizer" เป็นปุ๋ยที่ใช้งานง่ายด้วยราคาที่ถูกที่สุด ใช้สำหรับปรับปรุงระดับความเป็นกรดและเติมสภาพความเป็นด่างรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยกรดฟอสฟอริกให้สูงขึ้น แคลเซียม, แมกนีเซียมนั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำหน้าที่สำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายของมนุษย์ ปุ๋ยนี้ก็เพิ่มแคลเซียม, แมกนีเซียม เข้าไปใน "ไนโตรเจน, กรดฟอสฟอริก, โพแทสเซียม" สำหรับต้นไม้เช่นเดียวกัน ปัจจุบัน เรียกกันว่าเป็น ปุ๋ย 5 องค์ประกอบ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  Tazawa Kogyo,Inc.

วงการธุรกิจ

PAGE TOP