(หน้า 149) ญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ญี่ปุ่น(หน้า 149)

สถานที่ตั้ง

เงื่อนไขค้นหา
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
วงการธุรกิจ

ทั้งหมด จากทั้งหมด 11944 รายการ 11841 - 11920 แสดง รายการ

 • ชิ้นส่วนแม่พิมพ์เซมิคอนดักเตอร์ สําหรับบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์เซมิคอนดักเตอร์ สําหรับบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์
  • แคตตาล็อก

  ชิ้นส่วนแม่พิมพ์เซมิคอนดักเตอร์คุณภาพสูง สําหรับระบบการผลิตโดยรวมด้านบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ Punch Industry Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนสําหรับแม่พิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น เราจัดจําหน่ายชิ้นส่วนแม่พิมพ์สําหรับเซมิคอนดักเตอร์ตามแบบดีไซน์ของลูกค้า บริษัทของเราก่อตั้งในปี 1975 จากนั้น เราได้ผลิตชิ้นส่วนสําหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทจากโรงงานของเรา รวมถึง การปรับปรุงด้วยกระบวนการทางความร้อน (Heat treatment) การปรับปรุงในกระบวนการและการปรับปรุงพื้นผิว (Processing and surface treatment)

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ชิ้นส่วนเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  Punch Industry Co., Ltd.

 • เครื่องทดสอบแรงบีบอัด เครื่องทดสอบแรงบีบอัด

  เครื่องวัดแรงบีบอัดของ IMADA นั้น สามารถทําการทดสอบแรงบีบอัดได้หลากหลายรูปแบบอย่างง่ายดาย ขนาดน้ําหนัก Load ใหญ่สุด คือ 2N(200gf) ~ 5000N(500kgf) เนื่องจากมีJig รูปร่างและประเภทต่างๆมากมายให้เลือก อาทิ Pin gauge, Circle gauge เป็นต้น จึงสามารถทําการทดสอบแรงบีบอัดได้หลากหลายประเภท อาทิ Stab test, Pressure test, Bending test เป็นต้น ด้วยการเซ็ตค่าและการใช้ที่ง่ายดาย ประกอบกับขนาดกระทัดรัดแบบตั้งโต๊ะ ทําให้สามารถทําการทดสอบแรงบีบอัดได้อย่างสบายๆแม้อยู่ในพื้นที่หน้างาน มีการจัดเตรียมประเภทและช่วงระยะค่าLoad (Load range) ที่หลากหลายตามความต้องการตรวจวัดของลูกค้า เช่น แบบเรียบง่ายและประหยัด แบบตรวจวัดค่าด้วยความละเอียดแม่นยํา เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  IMADA CO.,LTD.

 • 【Servo Press】 Electro Press JP Series 4 【Servo Press】 Electro Press JP Series 4
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เป็น Press Machine ที่ให้อิสระสูงในการใช้งาน สามารถตั้ง “เวลา” “ความเร็ว” “ตําแหน่ง” “น้ําหนักบรรทุก” สําหรับงาน Powder compression (งานบีบอัดสารที่เป็นผงให้แข็งตัว), Plastic film extrusion (งานดันฟิล์มพลาสติกออก), Bearing press-fit (งานอัดแบริ่ง), Bending (งานดัดโค้ง), Caulking (งานอุดรอยรั่ว) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ มีกลไกการทํางานในการตัดสินคุณภาพที่หลากหลาย ตลอดจนเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานได้ จึงสามารถป้องกันล่วงหน้ามิให้ผลิตภัณฑ์ที่มีปํญหาไหลออกสู่ภายนอก มีจัดเตรียมไว้ 3 ประเภท ได้แก่ Column, Head, Unitโดยสามารถในการเพิ่มแรงอัดตั้งแต่ 0.5kN ถึง120kN ●ประเภทColumn : มีOperating switch, Operating panel, Operating table ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องเพื่อความเป็นอิสระในการใช้งาน (ได้ถึง 50kN) ●ประเภท Head : เป็นลักษณะเดียวกับประเภท Column แต่ไม่มี Operating table (ได้ถึง 50kN) ●ประเภท Unit : เป็นประเภทที่แยกกันระหว่างส่วนที่ขับเคลื่อนกับส่วนที่ควบคุม สําหรับประกอบอุปกรณ์เข้ากัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • 【Servo Press】 Electro Press JP-S Series 【Servo Press】 Electro Press JP-S Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  งานผลิตที่เกี่ยวข้องกับการ “กด” หรือ “ดึง” นั้น ขอให้มอบความไว้วางใจแก่เรา ! Press สําหรับประกอบเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมการผลิตได้หลากหลาย ด้วยเสียงรบกวนต่ําและใช้กระแสไฟฟ้าน้อย มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ระหว่าง 0.5 ตัน ถึง 20 ตัน สร้างความแน่นอนในการประหยัดพื้นที่ติดตั้งอย่างง่ายดาย ด้วยตัวเครื่องที่เรียวบางและกระทัดรัดระดับท็อปของวงการ เอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เสียงรบกวนต่ํา และประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ใช้พลังงานเพียง 1/4 ถึง1/5 ของ Oil hydraulic press machine และ Pneumatic press machine เท่านั้น จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้แทนเครื่องจักรดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน สามารถควบคุมภายจากนอกด้วย Interface เช่น Ethernet, Fieldbus, DIO เป็นต้น มีกลไกการตัดสินคุณภาพที่หลากหลาย เกี่ยวกับ “น้ําหนักบรรทุก”, “ตําแหน่ง”, “ระยะทางกายภาพ” และสามารถป้องกันล่วงหน้ามิให้ผลิตภัณฑ์ที่มีปํญหาไหลออกสู่ภายนอกได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • [ SCARA Robot ] Pulse- motor SCARA JSR4400N Series [ SCARA Robot ] Pulse- motor SCARA JSR4400N Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  สามารถนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ งาน Pick-and-Place งานทาวัสดุ งานขันสกรู งานเชื่อมบัดกรี และอื่นๆ “แม้ที่แคบก็ล้วงแขนเข้าไปได้” SCARA Robot ราคาประหยัดและขนาดกะทัดรัดแบบ Original style จากการประกอบกันของวงจรขับเคลื่อนสําหรับMicro stepโดยเฉพาะ และ Pulse motor ทําให้สามารถควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าได้ จึงมีประโยชน์มากในการประหยัดไฟฟ้า! ความยาวแขน 440mm จากโครงสร้างแบบ All in one ที่บรรจุส่วนควบคุมอยู่ในตัวเครื่องทําให้ได้โรบอตที่มีขนาดกระทัดรัด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ระบบสารสนเทศ・อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • [ SCARA Robot ] Servo Skara JS/JS TH Series [ SCARA Robot ] Servo Skara JS/JS TH Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ความยาวแขน มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 250 mm ถึง 1000 mm เป็นโรบอตแบบ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) ซึ่งสามารถใช้กับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย นอกจากการทํางานโดยอัตโนมัติในสายงานผลิต ด้วย Application software มากมายหลายชนิด อาทิ สําหรับงานขันสกรู งาน Dispense เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • Desktop Robot JR-V2000 Series Desktop Robot JR-V2000 Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  JR-V2000 Series เป็นหุ่นยนต์ตั้งโต๊ะคุณภาพสูงที่ติดตั้ง Technology boardระดับสูงและมีโครงสร้างที่มีความแข็งสูงและสามารถรวบรวมหน้าที่การทำงานที่หลากหลายเข้าไว้ในเครื่องเดียวในราคาที่ไม่แพง มี Line up ของทั้ง 3 modelJR-V2203, JR-V2303, JR-V2403ที่มีความแตกต่างของขอบเขตการทำงานของแกน X/Y

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • Load-Displacement measurement unit FSA Series Load-Displacement measurement unit FSA Series
  • แคตตาล็อก

  ยูนิตการวัดเฉพาะทางสําหรับตรวจวัด / วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Load กับ Displacement สร้างกราฟจากข้อมูล Load และ Displacement ด้วยระบบ Real time เหมาะสมที่สุดกับการทดสอบวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะพิเศษ การทดสอบสัมผัสความรู้สึก (Tactile feedback) [ข้อมูลพื้นฐาน] • ใช้ได้กับทั้งแรงบีบอัด / แรงดึง • ค่า Load สูงสุด (Maximum load) : 2N(200fg) ~ 2500N(250kgf) • ความละเอียดแม่นยําสูง ระดับความละเอียดถูกต้องของค่า Load : ±0.2% Full Scale, Displacement accuracy : ±0.1mm±1digit • หน่วยวัดที่สามารถเลือกได้ Load : N/kgf/lbf displacement : mm/inch • มีการเซ็ตสิ่งที่จําเป็นในการตรวจวัด อาทิ Jig สําหรับทําการทดสอบแรงบีบอัด /ทดสอบแรงดึงในขั้นพื้นฐาน เช่น Gauge ที่จําเป็นสําหรับการตรวจวัด Measurement stand ซึ่งมี Displacement meter บรรจุอยู่ ซอฟต์แวร์ที่นําความสัมพันธ์ของ Load และ Displacement มาจัดทํากราฟ เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  IMADA CO.,LTD.

 • เครื่องทดสอบแรงดีงลอก เครื่องทดสอบแรงดีงลอก
  • แคตตาล็อก

  เครื่องทดสอบแรงดีงลอกของ IMADA นั้น สามารถทําการทดสอบแรงดึงลอกได้หลากหลายรูปแบบอย่างง่ายดาย ขนาดน้ําหนัก Load ใหญ่สุด คือ 2N(200gf) ~ 200N(20kgf) มีการจัดเตรียมเครื่องดึงลอกแผ่นฟิล์มปิดฝาภาชนะถ้วยแบบ 45 องศา หรือ เครื่องดึงลอก 90 องศา / เครื่องดึงลอก 180 องศา ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับเทปยึดติด / ฟิล์ม เป็นต้นทั้งนี้ ด้วยการเซ็ตค่าและการใช้ที่ง่ายดาย ประกอบกับขนาดกระทัดรัดแบบตั้งโต๊ะ ทําให้สามารถทําการทดสอบแรงดึงลอกได้อย่างสบายๆ แม้อยู่ในพื้นที่หน้างาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  IMADA CO.,LTD.

 • เครื่องทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบแรงดึง

  เครื่องทดสอบแรงดึงของ IMADA นั้น สามารถทําการทดสอบแรงดึงได้หลากหลายรูปแบบอย่างง่ายดาย ขนาดน้ําหนัก Load มากสุด คือ 2N(200gf) ~ 5000N(500kgf) เนื่องจากมี Chuck jig รูปร่างและประเภทต่างๆมากมายให้เลือก จึงสามารถทําการทดสอบแรงบีบอัดได้หลากหลายประเภท อาทิ Stab test, Pressure test, Bending test เป็นต้น การทดสอบความแข็งแรงของฟิล์มโดยแรงดึง (Tensile strength test) การทดสอบโดยเสียบเข้าและถอดออกจากคอนเนคเตอร์ (Repetitive connection test) การทดสอบดึงจุกคอร์กจากขวดไวน์ (Pull‐out strength test) เป็นต้น ด้วยการเซ็ตค่าและการใช้ที่ง่ายดาย ประกอบกับขนาดกระทัดรัดแบบตั้งโต๊ะ ทําให้สามารถทําการทดสอบแรงดึงได้อย่างสบายๆแม้อยู่ในพื้นที่หน้างาน มีการจัดเตรียมประเภทและช่วงระยะค่า Load (Load range) ที่หลากหลายตามความต้องการตรวจวัดของลูกค้า เช่น แบบเรียบง่ายและประหยัด แบบตรวจวัดค่าด้วยความละเอียดแม่นยํา เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  IMADA CO.,LTD.

 • Economy type mechanical force gauge (push-pull gauge) FB Series Economy type mechanical force gauge (push-pull gauge) FB Series
  • แคตตาล็อก

  อุปกรณ์การวัดค่า Load จากแรงบีบอัด แรงดึง แรงดึงลอก ฯลฯ [ข้อมูลพื้นฐาน] • ใช้ทั้งการบีบอัดและการดึง • ค่า Load สูงสุด : 10N(1kgf) ~ 500N(50kgf) • ความละเอียดแม่นยําสูง ±0.3% Full Scale • 3 รุ่นที่ใช้ได้ : รุ่น N /รุ่น kgf /รุ่น lbf • มีกลไกการรักษาค่าสูงสุด • มี Jig 6 ชนิดติดอยู่ สําหรับทดสอบแรงบีบอัดและแรงดึงพื้นฐาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  IMADA CO.,LTD.

 • Economy type digital force gauge DS 2 Series Economy type digital force gauge DS 2 Series
  • แคตตาล็อก

  อุปกรณ์การวัดค่า Load จากแรงบีบอัด แรงดึง แรงดึงลอก ฯลฯ [ข้อมูลพื้นฐาน] • ใช้ทั้งการบีบอัดและการดึง • ค่า Load สูงสุด : 2N(200gf) ~ 1000N(100kgf) • ความละเอียดแม่นยําสูง ±0.2% Full Scale • สามารถเปลี่ยนสลับหน่วยวัดได้ : N/kgf/lbf • มีกลไกการรักษาค่าสูงสุด • มีกลไกตัดสินว่าผ่านคุณสมบัติที่กําหนดหรือไม่ • สามารถต่อเข้ากับ PC และ RS232C • มี Jig 6 ชนิดติดอยู่ สําหรับทดสอบแรงบีบอัดและแรงดึงพื้นฐาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  IMADA CO.,LTD.

 • เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient)
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องทดสอบที่วัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์(Coefficient of kinetic friction) ได้อย่างง่ายดาย สามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์ (Coefficient of kinetic friction) และจัดทําเป็นกราฟได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ (ความเร็วของการสุ่มตัวอย่าง : ค่าสูงสุด 50Hz) [ข้อมูลพื้นฐาน] • ค่า Load สูงสุด 2N(200gf) ~ 10N(1kgf) • ระดับความละเอียดแม่นยํา ±0.2%F.S. • หน่วยวัดที่สามารถเลือกได้ N/kgf/lbf

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อาหาร・เครื่องดื่ม การผลิตกระดาษ・ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

  IMADA CO.,LTD.

 • เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนที่มีสมรรถนะสูง เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนที่มีสมรรถนะสูง

  เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบริเวณพื้นที่กว้าง ใช้ง่ายสามารถตรวจวัดได้หลากหลายรูปแบบ ●เป็นเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแบบทั่วไป ขนาดเล็ก สามารถตรวจวัดได้ 3 mode คือ อัตราการเร่ง อัตราความเร็วและการเคลื่อนขยับออก ●ตรวจวัดได้ในบริเวณพื้นที่กว้าง และ ยังตรวจวัดได้ตั้งแต่ระดับที่เล็กมากจนกระทั่งถึงระดับที่ใหญ่มาก ● เนื่องจากขนาดเล็กและสามารถใช้แบตเตอรี่แห้ง (Dry cell) ได้ จึงโดดเด่นในเรื่องที่สามารถนําไปทําการตรวจวัด ณ พื้นที่หน้างานได้สะดวก ● เนื่องจากมีการติดตั้งฟิลเตอร์แบบ High pass / Low pass อยู่ในเครื่อง จึงสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวัดได้ ● เนื่องจากมี AC, DC output terminal ติดอยู่ จึงสามารถวิเคราะห์รูปลักษณะคลื่น และบันทึกระดับได้ ● เนื่องจากสามารถเซ็ตระดับการสัมผัสรับรู้ของเซนเซอร์ได้ง่าย จึงสามารถเลือกใช้เซนเซอร์ได้อย่างสะดวก แยกตามแต่ละประเภท ● นอกจากเครื่องตรวจจับแบบ Electrical charge Output แล้ว ยังสามารถใช้เครื่องตรวจจับที่มี Preamplifier ประกอบอยู่ภายใน [ตัวแทนจำหน่ายขาย] Nasei Metrology Co.,ltd. 324/19 Bangna Residence 1 F, sunpawut Rd. Bangna Bangkok thailand 10260, Tel : 02-0233742 , Fax : 02-0233742 Email : seiji.miyatake@naseimetrology.com Web : http://naseimetrology.wix.com/naseimetrology

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า

  SHOWA SOKKI CORPORATION

 • เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสมรรถนะสูง ใช้เหมาะมือ ประเภท Analogmeter เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสมรรถนะสูง ใช้เหมาะมือ ประเภท Analogmeter
  • แคตตาล็อก

  เหมาะสมที่สุดสําหรับการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดเพียงเล็กน้อย เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กแบบพกพา ประเภท Analogmeter ● เป็นเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแบบพกพา ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ใช้เหมาะมือ ประเภท Analogmeter สามารถทําการตรวจวัด Reciprocating machines, Rotary machines ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง ● สามารถตรวจวัดอัตราความเร็ว อัตราเร่ง และอัตราการเคลื่อนขยับออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหมาะสมที่สุดสําหรับการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนที่เล็กน้อยเบาบาง ● มีฟิลเตอร์วิเคราะห์ความถี่คลื่นประกอบอยู่ภายใน สามารถวิเคราะห์ความถี่คลื่นที่สั่นสะเทือน ด้วยวิธีการใช้แบบง่ายๆ ●การตรวจวัดอัตราความเร็ว จะตรงตามมาตรฐาน JIS B0907(ISO2954) “มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจวัดความรุนแรงของการสั่นสะเทือน (Vibration severity) ” เนื่องจากเป็นแบบอนาล็อก จึงสามารถอ่านค่าแรงสั่นสะเทือนที่มีการผันแปรอย่างรุนแรงได้ง่าย ● มีกลไกการOutput สําหรับบันทึก จึงสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์การบันทึก (Recorder) เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า (Oscilloscope) / เครื่องวิเคราะห์ FFT (FFT analyzer) เป็นต้น ● สามารถยึดเครื่องตรวจจับไว้กับที่ได้อย่างง่ายดายด้วย Magnet (MG-2) ซึ่งจําหน่ายแยก ●จัดเก็บอยู่ใน Trunk case อย่างเรียบร้อย ยกไปมาสะดวก [ตัวแทนจำหน่ายขาย] Nasei Metrology Co.,ltd. 324/19 Bangna Residence 1 F, sunpawut Rd. Bangna Bangkok thailand 10260, Tel : 02-0233742 , Fax : 02-0233742 Email : seiji.miyatake@naseimetrology.com Web : http://naseimetrology.wix.com/naseimetrology

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ ธุรกิจพลังงาน

  SHOWA SOKKI CORPORATION

 • เครื่องตรวจวัดอัตราเร่งการกระตุ้น (Impact accelerometer) แบบดิจิตอล มี Peak hold เครื่องตรวจวัดอัตราเร่งการกระตุ้น (Impact accelerometer) แบบดิจิตอล มี Peak hold
  • แคตตาล็อก

  เครื่องตรวจวัดอัตราเร่งการกระตุ้น (Impact accelerometer) ที่มีขนาดเล็ก ใช้ง่าย เป็นเครื่องตรวจวัดอัตราเร่งการกระตุ้น (Impact accelerometer) ที่มีขนาดเล็ก ใช้ง่าย เหมาะสําหรับการตรวจวัดอัตราเร่งในวงกว้าง เพื่อตรวจวัดอัตราเร่งการกระตุ้น ● สามารถตรวจวัดอัตราเร่งการสั่นสะเทือนด้วย VIBRATION mode และตรวจวัดอัตราเร่งการกระตุ้นด้วย SHOCK mode ● เนื่องจากขนาดเล็กและน้ําหนักเบา จึงใช้ง่ายและสะดวกในการพกพา ● ใช้ง่าย สามารถตรวจวัดค่า 0 ~ 2000 m/s2 โดยไม่ต้องสับเปลี่ยนปฏิกิริยาในการสัมผัสรับรู้ (sensitivity) ● มีสเปคที่เป็น Option ให้เลือก รวมถึงประเภท 0 ~ 20000 m/s2 และ 0 ~ 200 m/s2 ● มี Low- pass filter ติดตั้งอยู่ภายใน สามารถตัดคลื่นความถี่สูงออกได้ [ตัวแทนจำหน่ายขาย] Nasei Metrology Co.,ltd. 324/19 Bangna Residence 1 F, sunpawut Rd. Bangna Bangkok thailand 10260, Tel : 02-0233742 , Fax : 02-0233742 Email : seiji.miyatake@naseimetrology.com Web : http://naseimetrology.wix.com/naseimetrology

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  SHOWA SOKKI CORPORATION

 • เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแบบพกพา เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแบบพกพา
  • แคตตาล็อก

  เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแบบพกพาที่ใครๆก็สามารถใช้ได้ ขนาดเล็กพิเศษ เรียบง่าย ใช้ได้จริง ทํางานรวดเร็ว ! ● เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแบบพกพาประเภทใช้มือยกได้ ● จากการสลับเปลี่ยนช่วง Hi/Lo ทําให้สามารถตรวจวัดค่าในช่วงกว้างได้ โดยตรวจวัดอัตราเร่ง 0.01 m/s2 ~ 199.9 m/s2 ตรวจวัดความเร็ว 0.01 mm/s ~ 199.9 mm/s ตรวจวัดการเคลื่อนขยับออก (displacement measurement) 0.001 ~ 19.99 mm (P-P) ● ขนาดเล็กและน้ําหนักเบา จึงถือไปมาได้ง่าย ใช้แบตเตอรีแบบทั่วไป ก็สามารถทํางานได้ติดต่อกันถึงกว่า 30 ชั่วโมง ● ทุกเครื่องมีอุปกรณ์ประกอบที่จําเป็นในการทํางานอย่างครบครัน เช่น Contact pin, Magnet, Attaching bolt, Shoulder case เป็นต้น ● ตรงตามมาตรฐาน JIS B 0907 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องตรวจวัดความรุนแรงของการสั่นสะเทือน (vibration severity) จึงสามารถตัดสินคุณภาพจากการตรวจวัดวัตถุเป้าหมาย อาทิ Rotary machines ฯลฯ ได้ทันทีว่าดีหรือไม่ ● จาก Expansion option ที่มีอย่างมากมาย ทําให้สามารถบันทึกรูปลักษณะคลื่นที่แกว่งไปมา (Oscillatory wave form) รวมถึงการวิเคราะห์ความถี่ (frequency analysis)ได้ [ตัวแทนจำหน่ายขาย] Nasei Metrology Co.,ltd. 324/19 Bangna Residence 1 F, sunpawut Rd. Bangna Bangkok thailand 10260, Tel : 02-0233742 , Fax : 02-0233742 Email : seiji.miyatake@naseimetrology.com Web : http://naseimetrology.wix.com/naseimetrology

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ

  SHOWA SOKKI CORPORATION

 • เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน สําหรับใช้กับลิฟต์ เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน สําหรับใช้กับลิฟต์
  • แคตตาล็อก

  ตรงตามหลักการ ISO สําหรับตรวจวินิจฉัยความรู้สึกสัมผัสเมื่อขึ้นลิฟต์ เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสําหรับลิฟต์ สามารถตรวจวินิจฉัยอาการชํารุดเสียหายจากการวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนหรือการตรวจวัดความรู้สึกสัมผัสเมื่อขึ้นลิฟต์ และยังมีกลไกวิเคราะห์ความถี่ของคลื่นด้วย [ตัวแทนจำหน่ายขาย] Nasei Metrology Co.,ltd. 324/19 Bangna Residence 1 F, sunpawut Rd. Bangna Bangkok thailand 10260, Tel : 02-0233742 , Fax : 02-0233742 Email : seiji.miyatake@naseimetrology.com Web : http://naseimetrology.wix.com/naseimetrology

  SHOWA SOKKI CORPORATION

 • Digital force gauge ZTS / ZTA Series Digital force gauge ZTS / ZTA Series
  • แคตตาล็อก

  อุปกรณ์วัดค่า Load จากแรงบีบอัด แรงดึง แรงดึงลอก ฯลฯ [ข้อมูลพื้นฐาน] • สามารถใช้ 2 โมเดลได้ : ZTS Series ประเภทมาตรฐาน และ ZTA Series ประเภทมีกลไกทํางานระดับสูงเพิ่มขึ้นจากสเปคของ ZTS Series • ใช้ทั้งการบีบอัดและการดึง • ค่า Load สูงสุด : 2N(200gf) ~ 5000N(500kgf) • ความละเอียดแม่นยําสูง ±0.2% Full Scale • สามารถเปลี่ยนสลับหน่วยวัดได้ : N/kgf/lbf • มีกลไกการรักษาค่าสูงสุด • มีกลไกตัดสินว่าผ่านคุณสมบัติที่กําหนดหรือไม่ • สามารถต่อเข้ากับ PC และ USB ได้ประกอบอยู่กับซอฟต์แวร์ที่รับข้อมูล • มี Jig 8 ชนิดติดอยู่ สําหรับทดสอบแรงบีบอัดและแรงดึงพื้นฐาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  IMADA CO.,LTD.

 • Touch Panel Computer "The PANEL-PC series" Touch Panel Computer "The PANEL-PC series"
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  “PANEL-PC series” ของ Contec นั้น เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสําหรับใช้งานเชิงอุตสาหกรรม รูปแบบ Touch panel display ทุกอย่างเชื่อมต่อกันในเครื่องเดียว มีดีไซน์ที่เน้นรูปลักษณ์ ฟังก์ชั่น และความน่าเชื่อถือ ซึ่งเหมาะสมที่สุดในการใช้ประกอบติดตั้ง มีประเภทสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ ประเภทติดตั้ง VESA Arm, Panel Mount ป้องกันฝุ่น ป้องกันหยดน้ำ เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Contec Co., Ltd.

 • Embedded computer "the BOX-PC series" Embedded computer "the BOX-PC series"
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  “BOX-PC series” ของ Contec นั้น เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสําหรับใช้งานเชิงอุตสาหกรรมที่ดีไซน์โดยเน้น รูปลักษณ์ ฟังก์ชั่น ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเหมาะสมที่สุดในการประกอบติดตั้ง มั่นใจได้ถึงสมรรถนะที่เพียบพร้อมซึ่งเหมาะสมที่สุดสําหรับการสอบทานต่างๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ การตรวจวัดโดยใช้เครื่องจริง การวิเคราะห์การกระจายความร้อนจากการบันทึกภาพโดย Thermo camera การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีจากการจําลองสถานการณ์ของไหลที่อุณหภูมิสูง (Thermal fluid) เป็นต้น พร้อมกับยังแสดงให้เห็นถึงการหล่อเย็นโดยธรรมชาติ (Natural air cooling) ปราศจากพัดลม และไม่ต้องมีการซ่อมบํารุง

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Contec Co., Ltd.

 • Wireless LAN Module สําหรับประกอบอุปกรณ์ FLEXLAN Embedded-Wireless Wireless LAN Module สําหรับประกอบอุปกรณ์ FLEXLAN Embedded-Wireless
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ในการที่จะแปลงอุปกรณ์รองรับระบบ LAN เป็น Wireless LAN นั้น ไม่ใช่เฉพาะการจัดการแค่ Hardware เท่านั้น แต่จําเป็นต้องพัฒนา Software ขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับ Wireless LAN อันได้แก่ Driver ที่รองรับ OS, CPU ฯลฯ แต่ละประเภท ตลอดจน Security function หากเป็น “Embedded-Wireless series” ของ Contec เพียงแค่ต่อสาย LAN cable เข้ากับ LAN port ของอุปกรณ์ที่รองรับระบบ LAN (RJ-45Connector) ก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์รองรับ Wireless LAN ได้ โดยไม่ต้องพึ่ง OS, CPU ฯลฯ ด้วยมาตรฐานใหม่ล่าสุด การสื่อสารมีเสถียรภาพ รักษาความปลอดภัยได้ในระดับสูง และคุณลักษณะการซ่อมบํารุงที่เยี่ยมยอด นอกจากนั้นเสาอากาศที่เป็น Option ก็มีให้เลือกอย่างเต็มที่ สามารถดึงเสาอากาศออกนอกเครื่องตามสภาวะคลื่นไฟฟ้าได้เช่นกัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ระบบสารสนเทศ・อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Contec Co., Ltd.

 • Data Acquisition(DAQ) & Control Device for Ethernet Data Acquisition(DAQ) & Control Device for Ethernet
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  โมดูลการขยายที่สามารถตรวจติดตามและควบคุมแบบรีโมท ด้วยการสื่อสารโดย Ethernet มาตรฐานโลก เป็นระบบควบคุมโดยโมเดลกระจายจากการใช้ Infrastructure ของ Ethernet ซึ่งแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ทําให้สามารถสร้างระบบเก็บรวมรวมข้อมูลได้ง่ายในวงกว้าง มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เปลี่ยน Legacy interface อาทิ RS-232C/422/485 serial communication และอื่นๆ รวมถึง Digital input / output, Analog input / output ให้เป็น Ethernet

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Contec Co., Ltd.

 • Data Acquisition(DAQ) & Control Device for PCI / PCI Express Data Acquisition(DAQ) & Control Device for PCI / PCI Express
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เป็น Expansion card ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน PCI Bus กับ มาตรฐาน PCI Express Bus ซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการสร้างระบบ PC-base Automation เนื่องจากเลือกให้มีเฉพาะฟังก์ชั่นพื้นฐาน จึงมีประเภทที่หลากหลายกว่า 200 ชนิดให้เลือก ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ประเภทราคาย่อมเยา จนกระทั่งถึงเครื่องตรวจวัดประเภทความเร็วสูง / ความละเอียดแม่นยําสูง ที่สามารถแทนที่เครื่องวัด ตลอดจนควบคุมเครื่องจักรระดับสูงได้ CONTEC เท่านั้น ที่มีอุปกรณ์ซึ่งจําเป็นในการสื่อสารข้อมูล การควบคุมการติดตั้ง Sensor input ฯลฯ ครบถ้วน อาทิ Digital input / output, Analog input/output, RS-232C/422/485 serial communication, GPIB communication, Counter, Motion control ฯลฯ

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Contec Co., Ltd.

 • Data Acquisition(DAQ) & Control Device for USB Data Acquisition(DAQ) & Control Device for USB
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  USB Device ที่นําเสนอโดย Contec นั้น ใช้สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อระบบสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ ตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสมที่สุดกับเครื่องมือตรวจวัดแบบพกพาที่ใช้กับ Notebook PC ระบบ Desktop PC รวมถึงระบบ Remote I / O system สําหรับการประกอบติดตั้ง หากเป็น USB Device ของ Contec จะสามารถลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการวิจัย ระบบตรวจสอบ ฯลฯ

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Contec Co., Ltd.

 • ระบบ LAN ไร้สายสําหรับนิติบุคคล FLEXLAN Office-Wireless ระบบ LAN ไร้สายสําหรับนิติบุคคล FLEXLAN Office-Wireless
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ระบบ Wireless LAN ระดับ Business Class ที่สะดวกสบายและวางใจได้ ด้วยมาตรฐานใหม่ล่าสุด เช่น WPA ฯลฯ การควบคุมจัดการที่ง่ายดาย ทั้ง Hardware และ Software ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งในรูปแบบการใช้รหัสลับเฉพาะตัว มีความยืดหยุ่นดังนั้นไม่ว่าจะใช้ในส่วนใดของสํานักงานก็สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ติดขัด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจสื่อสาร โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  Contec Co., Ltd.

 • Worm speed reduction gear S.A model Worm speed reduction gear S.A model
  • แคตตาล็อก

  สามารถออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ได้ เป็น Worm speed reduction gear 1 ขั้น ที่สามารถเดินเครื่องได้อย่างสงบและราบรื่น เมื่อเปรียบเทียบกับ Hypoid gear, และ Helical gear เนื่องจากเป็น Slipping transmission

  MAKISHINKO CO.,LTD.

 • Worm speed reduction gear MA model Worm speed reduction gear MA model
  • แคตตาล็อก

  มีกําลังแรงเป็นเลิศ เหมาะสมที่สุดกับ Conveyor, Winch, Machine tools! เป็น Worm speed reduction gear ที่มีความละเอียดแม่นยําสูง และ Output axis backlash ซึ่งรองรับ Servo motor ได้ไม่เกิน 30 นาที

  MAKISHINKO CO.,LTD.

 • Bevel gear box TB model Bevel gear box TB model

  น้ําหนักเบา ทิศทางการติดตั้งสามารถกําหนดเองได้โดยอิสระ เป็น Bevel gear box ที่ประจักษ์ได้จริงถึงความทนทาน น้ําหนักเบา เสียงรบกวนน้อย และมีประสิทธิภาพสูง

  MAKISHINKO CO.,LTD.

 • Bevel gear box SB model Bevel gear box SB model
  • แคตตาล็อก

  น้ําหนักเบา กะทัดรัด ขับเคลื่อนได้ราบรื่น axle arrangement 50ชนิด Spiral bevel gear box SB series ใช้อย่างกว้างขวาง สําหรับเป็น อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนพลังงานในเครื่องจักรผลิตแต่ละประเภท และมีผลงานที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานาน

  MAKISHINKO CO.,LTD.

 • Bevel gear box FB model Bevel gear box FB model

  สําหรับเกียร์ ใช้ Straight Bevel gear box Bevel gear box เหมาะสมที่สุดสําหรับเครื่องจักรในการผลิตที่ต้องใช้งานหนัก

  MAKISHINKO CO.,LTD.

 • Worm Jack JTB model Worm Jack JTB model
  • แคตตาล็อก

  พัฒนาการเชื่อมส่วนของ Ball nut กับ Travelling nut ให้เป็นชิ้นเดียวกัน Screw Jack ทําให้พื้นที่การติดตั้งเล็กลงตามทิศทางของแกนเพลา เพื่อให้ Travelling nut ทํางาน

  MAKISHINKO CO.,LTD.

 • Worm Jack JB model Worm Jack JB model
  • แคตตาล็อก

  ใช้ Ball screw ประสิทธิภาพสูง Screw jack ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า มีประสิทธิภาพสูงด้วยการเดินเครื่องที่เงียบสงบ

  MAKISHINKO CO.,LTD.

 • Worm Jack JTA model Worm Jack JTA model
  • แคตตาล็อก

  เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งโดยประหยัดพื้นที่ สามารถประหยัดพื้นที่การติดตั้งตามแนวทิศทางของแกนเพื่อให้ Traveling nut ทํางาน

  MAKISHINKO CO.,LTD.

 • Worm Jack JA model Worm Jack JA model
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบให้มีความปลอดภัยด้วยระบบ Self-lock Screw jack สร้างมาตรฐานโมเดลซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ 2 kN ถึง 1250 kN

  MAKISHINKO CO.,LTD.

 • Impact wrench (บล็อคลม ) NW-2000HA Impact wrench (บล็อคลม ) NW-2000HA
  • แคตตาล็อก

  One hammer impact wrench เหมาะที่สุดกับการเตรียมเครื่องจักรสําหรับงานก่อสร้าง งานแยกชิ้นส่วน งานซ่อมบํารุงรถยนต์ที่มีการคลายสกรูจํานวนมากเนื่องจากมีกําลังสูงเมื่อเทียบกับขนาด ทําให้เกิดงานที่มีคุณภาพได้ในการหมุน 1ครั้ง หรือ กระแทก 1 ครั้ง เป็น One hammer impact wrench ที่มีกําลังสูง อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งมีความสามารถยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในงานเปลี่ยนล้อรถยนต์

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

 • Angle grinder (เครื่องเจียรไฟฟ้า) ขนาด 4 นิ้ว NAG-1F Angle grinder (เครื่องเจียรไฟฟ้า) ขนาด 4 นิ้ว NAG-1F
  • แคตตาล็อก

  Angle grinder รุ่นใหม่ เช่น NGS-100 ประกอบไปด้วย Grinder ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

 • Chipper (เครื่องสกัดสว่าน) AA-2SP Chipper (เครื่องสกัดสว่าน) AA-2SP
  • แคตตาล็อก

  NPK Chipper มีพลังแข็งแกร่ง อายุการใช้งานนาน มีพลังในการสกัดคอนกรีตกําจัดผงของโลหะหล่อ กําจัดสนิม และยังมีรุ่นที่แรงกระแทกต่ํา (AA-15XSP, AA-3XBSP) อีกด้วย ช่องเสียบสกัดที่เสียบอยู่มี 2 แบบ คือ ช่องกลม และ ช่องเหลี่ยม นอกจากนั้นสกัด มี 2 ประเภท คือ แบบหัวแหลม และ แบบหัวแบน จึงสามารถแยกใช้งานได้ตามการใช้งานจริง อีกทั้ง ความยาวของสกัด ยังสามารถสั่งทําพิเศษได้อีกด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

 • เอ็กเซนต์ feeder เครื่องจ่ายผง powder ต่อเนื่อง เอ็กเซนต์ feeder เครื่องจ่ายผง powder ต่อเนื่อง
  • แคตตาล็อก

  สวยงาม! ไม่ว่าใครก็สามารถประกอบได้!

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

 • ระบบเครื่องบด Jet แบบไหลเวียน Helium ระบบเครื่องบด Jet แบบไหลเวียน Helium
  • แคตตาล็อก

  สามารถบดได้ละเอียดขึ้น 1μm

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

 • เครื่องบดทําลาย Two cylinder SV-24X เครื่องบดทําลาย Two cylinder SV-24X
  • แคตตาล็อก

  ความสามารถในการบดสูงที่สุดและความกว้างของขากรรไกรเป็นที่ภาคภูมิใจ

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง

  Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

 • เครื่องแยกประเภทผงฝุ่นเนื้อละเอียด เครื่องแยกประเภทผงฝุ่นเนื้อละเอียด
  • แคตตาล็อก

  เครื่องแยกประเภทแบบ Dry process ที่ดีที่สุดก็คือเป็นเครื่องแยกประเภทเครื่องนี้

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  Nippon Pneumatic Mfg. Co., Ltd

 • เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Vacuum Mixer ARV-10KTWIN ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Vacuum Mixer ARV-10KTWIN ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว
  • แคตตาล็อก

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับงานผลิต ในรูปแบบแขวน 2 ชิ้น โดยแปรรูปมากสุดได้ในปริมาณ 20 ลิตร ติดตั้งฟังก์ชันที่ลดแรงดันสุญญากาศ สามารถขจัดฟองอากาศได้ในระดับซับไมครอนโดยที่การปั่นผสมให้เข้ากันและการขจัดฟองอากาศเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเนื่องจากได้ออกแบบให้มีสมรรถนะการปั่นผสมในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ในห้องแล็บทดลอง อาทิ ARE-310, ARV-310 ฯลฯ จึงสามารถรักษาคุณภาพวัตถุดิบที่ประสบความสําเร็จในห้องแล็บทดลองได้อย่างไม่มีอะไรยุ่งยากด้วยเวลาอันสั้น สําหรับการผลิต Mass production จึงทําให้สามารถเซ็ตพารามิเตอร์ได้อย่างละเอียดด้านคุณภาพวัตถุดิบนอกจากนั้น ยังมีการติดตั้งกลไกโครงสร้างมาตรฐานที่อัตราส่วนระหว่างการหมุนรอบตัวเองกับการหมุนแบบรอบจักรวาลมีต่างๆกัน จึงสามารถกําหนดพารามิเตอร์ในรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบกรุณาพิจารณาใช้เทคโนโลยีของเราให้เป็นส่วนสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ ลดต้นทุนการผลิต ไม่เฉพาะส่วนที่กําลังจะเข้าสู่ Mass production เท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนของ Mass production เดิมที่ดําเนินการอยู่แล้วด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  THINKY CORPORATION

 • เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Mixer ARE-310 ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Mixer ARE-310 ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว
  • แคตตาล็อก

  ด้วยแรงเหวี่ยงที่เกิน 400G สามารถใช้กับวัตถุดิบหลายประเภท ตั้งแต่วัตถุดิบที่มีความหนืดต่ํา จนกระทั่งถึงวัตถุดิบที่มีความหนืดสูง ฯลฯโดยสามารถปั่นผสม แยกกระจายและขจัดฟอง ได้ในเวลาเดียวกันนอกจากนั้น มีการติดตั้งโหมดปั่นฟองออกเพื่อกําจัดฟองที่มีความหนืดสูงได้สําเร็จ จากการเติมกาวความหนืดสูง, Filler ฯลฯ ทําให้มีสมรรถนะยอดเยี่ยมในการกําจัดฟองของวัตถุดิบที่เพิ่มความหนืดสูงขึ้น นอกจากนั้น การใช้ Adapter แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับภาชนะนานาชนิดยังทําให้สามารถใช้ได้กับวัตถุดิบหลายประเภทในวงกว้าง ทั้งนี้ ได้ผลิต วิจัย พัฒนา ด้วยวัตถุประสงค์ให้สามารถปรับการผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบจํานวนน้อย

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  THINKY CORPORATION

 • Wet Nano Pulverizer NP-100 ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลไปพร้อมกัน Wet Nano Pulverizer NP-100 ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลไปพร้อมกัน
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องบดโดยเฉพาะ อัตราการหมุนรอบตัวเองกับการหมุนแบบรอบจักรวาลมีความเหมาะสมสูงสุดทําให้เกิดพลังงานจากการชนกระแทก(collision energy) มากที่สุดเครื่องปั่นผสม Nano Pulverizer NP-100นั้น แรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว จะทําให้เกิดพลังงานที่แรงมากจนสามารถเพิ่มความเร็วแก่สื่อแรงบด (Zirconia ball) และทําการบดวัตถุดิบ Wet Pulverizer นั้น ตามหลักการ ยากที่จะบดวัตถุดิบ 3ไมครอนได้, Wet construction method นั้น สามารถใช้ Nano Pulverizer ได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  THINKY CORPORATION

 • เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Mixer ARE-400 TWIN ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Mixer ARE-400 TWIN ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว
  • แคตตาล็อก

  เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแขวน 2ชิ้น ซึ่งติดตั้งกลไกโครงสร้างมาตรฐานที่อัตราส่วนระหว่างการหมุนรอบตัวเองกับการหมุนแบบรอบจักรวาลผันแปรได้สามารถปั่นผสมและขจัดฟองอากาศได้มากสุดในปริมาณ 500ml/800g (gross) และยังเลือกใช้ Sensor unit ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นเทคโนโลยีแบบไม่สัมผัส (option) จากการที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิวัตถุดิบในภาชนะบรรจุได้อย่างเป็น Real time ทําให้สามารถกําหนดสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุด และทําใหม่ได้อีก แม้จะเป็นวัตถุดิบที่ควบคุมอุณหภูมิได้ยากก็ตามที่แผ่นหลังของเครื่องนี้ ได้จัดเตรียม Connector ไว้เป็นมาตรฐานสําหรับต่อเข้ากับ PC (USB Type B) และสามารถเซ็ตพารามิเตอร์ มอนิเตอร์อุณหภูมิ ตลอดจนจํานวนครั้งที่เครื่องหมุนทํางานได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  THINKY CORPORATION

 • Kubota Feeder แบบชั่งน้ําหนัก Belt Weight Feeder B-WF Kubota Feeder แบบชั่งน้ําหนัก Belt Weight Feeder B-WF
  • แคตตาล็อก

  Weight Feeder [LWF] แบบสายพาน [อุปกรณ์ผงเม็ด] ที่ป้อนวัตถุดิบชนิดผง-เม็ดคงที่ต่อเนื่องเช่นอาหาร ไปจนถึง พลาสติกต่างๆ นั้น จะทําการควบคุมความเร็วของสายพานตามความเปลี่ยนแปลงมวลของวัตถุดิบ จาก Gate แบบไม่ปรับเปลี่ยน ขอบเขตการไหลจึงกว้าง (BW-□-1D/1:125) การถอดใส่สายพานได้ง่าย ออกแบบโดยคํานึงถึงการตรวจสอบและทําความสะอาด วัตถุดิบที่เหมาะสมคือ Plastic Pellet, Plastic Powder, Flaph, Filler, Glass Fiber, เมล็ดพืช, ถั่วต่างๆ โดยย่านปริมาณไหลคือ 2~1500L/h, 4~10000L/h, 10~26000L/h, ความกว้างสายพานคือ 150มม.~500มม. และใช้กําลังไฟ AC200V เฟสเดี่ยว 0.6kVA.

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • Kubota Feeder แบบชั่งน้ําหนัก NX Feeder Kubota Feeder แบบชั่งน้ําหนัก NX Feeder
  • แคตตาล็อก

  All New Weight Feeder ที่ใช้องค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นเองทั้งหมด (อยู่ระหว่างการจดลิขสิทธิ์) โดยมีการปรับปรุงความสามารถป้องกันการต่อเชื่อมของวัตถุดิบไปพร้อมกับ การผสมและการอัดเติมลงในสกรูอย่างคงที่ ทําให้เกิดความแม่นยําสูง เหมาะสมกับวัตถุดิบหลากหลายชนิด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • แคทตาลอกเครื่องป้อนแบบชั่งน้ําหนักของคุโบตา (สําหรับPlastic Pellet, Powder) แคทตาลอกเครื่องป้อนแบบชั่งน้ําหนักของคุโบตา (สําหรับPlastic Pellet, Powder)
  • แคตตาล็อก

  [แคทตาลอก อุปกรณ์เครื่องจักรวัสดุผงเม็ด] ของบรัทคุโบตา ที่ใช้ป้อนตามปริมาณการไหลคงที่ต่อเนื่อง ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหลัก จนถึงสารแต่งเติม [อุปกรณ์เครื่องจักรวัสดุผงเม็ด] ของระบบป้อนปริมาณคงที่-ต่อเนื่องที่ป้อนวัตคถุดิบผง-เม็ด เช่นอาหารไปจนถึงพลาสติก ซึ่งพร้อมรองรับองค์ประกอบของระบบที่เหมาะสมที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายและคุณลักษณะเด่นมากมาย [ผลิตภัณฑ์ที่แสดง] เครื่องป้อนแบบชั่งน้ําหนัก Loss in Weight • Cassette weight feeder แบบสกรู 2 เพลา [CE-W] • Cassette weight feeder แบบสกรู 1 เพลา [CE-M – CE-S – CE-R] • Cassette Weight Feeder แบบ Bowl [CE-B] • Cassette Weight Feeder แบบแรงสั่น [CE-V] • Large Weight Feeder แบบสกรู • Liquid Weight Feeder [LWF] • Weight Feeder แบบสายพาน [B-WF] • ระบบควบคุม  KF-M3500 Control Module  KF-C3000 Controller  KF-OT Operation Terminal  KF-M2500-IM I/O Module  KD-T3000 Centralized Operation Control Terminal • Option สําหรับ Feeder แบบ Loss in Weight • รองรับคุณสมบัติพิเศษสําหรับ Feeder

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • Digital Load Cell สําหรับ Tank Scale ของคุโบตา LU-BD,LU-FD Digital Load Cell สําหรับ Tank Scale ของคุโบตา LU-BD,LU-FD

  เป็น Load Cell ที่ออกแบบให้มีจุดศูนย์ถ่วงตามการใช้งานของ Load Cell สําหรับ Tank Scale ที่เป็นแบบรองรับ 3 จุด หรือ 4 จุดโดยเฉพาะ เนื่องจากมีโครงสร้างการป้องกันการสั่น การลอยอยู่ในตัวเครื่อง จึงไม่ต้องมีการประครองหรือใช้ Check Rodเพื่อป้องกันการสั่น นอกจากนี้ สามารถทําการตั้งศูนย์เมื่อทําการติดตั้งครั้งแรกได้อย่างง่ายดาย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • [แคทตาลอกรวมรุ่น Digital Load Cell] ของคุโบตา [แคทตาลอกรวมรุ่น Digital Load Cell] ของคุโบตา

  [แคทตาลอกรวมรุ่น Digital Load Cell] ของคุโบตา จากอานาลอกสู่ดิจิตัล เพื่อความพึงพอใจ และ ความอุ่นใจในงานชั่งตวงของลูกค้า Digital Load Cell ของคุโบตา คือเซ็นเซอร์วัดน้ําหนักที่มีความสามารถในการป้องกันคลื่นรบกวน ซ่อมบํารุงง่าย และมีประสิทธิภาพต่อต้นทุนที่ดีเยี่ยม คุโบตา ในฐานะผู้ผลิตญี่ปุ่นรายแรกที่สร้าง Digital Load Cell เป็นผลิตภัณฑ์นั้น ขอนําเสนอ Digital Load Cell ความแม่นยํา และ ความเชื่อมั่นสูงในระดับคุณภาพ Made In Japan

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • เครื่องเติมของเหลวกึ่งอัตโนมัติแบบป้องกันแรงดันระเบิด ของ คุโบตา KKC-20SKVG-EX เครื่องเติมของเหลวกึ่งอัตโนมัติแบบป้องกันแรงดันระเบิด ของ คุโบตา KKC-20SKVG-EX
  • แคตตาล็อก

  เครื่องเติมของเหลวแบบป้องกันแรงดันระเบิด [KKC-20SKV-EX] นั้น มีความสามาถเหมาะสมตามยุคหลากชนิดปริมาณน้อย ช่วยให้การปรับปรุงหน้างานการเติมให้เกิดความแม่นยําและรวดเร็วขึ้นได้ ติดตั้งวาล์วที่พัฒนาขึ้นเองรุ่นใหม่ เหมาะสําหรับการเติมสารละลาย สี หมึก น้ําหอม กาว สารเคมีต่างๆ สารที่มีความเสี่ยงในการเกิดระเบิด หรือของเหลวในสถานที่ที่มีอันตรายต่อการเกิดระเบิดต่างๆ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • เครื่องเติมของเหลวกึ่งอัตโนมัติแบบไม่ป้องกันการระเบิด ของคุโบตา เครื่องเติมของเหลวกึ่งอัตโนมัติแบบไม่ป้องกันการระเบิด ของคุโบตา

  เครื่องเติมของเหลวกึ่งอัตโนมัติที่มีการติดตั้ง FC-W Controller ที่พัฒนาขึ้นใหม่ [KKC-20SKVG] นั้น ทําการชั่งตรวจน้ําหนักด้วย Digital Load Cell และ รูปแบบการควบคุม 2 ขั้น (เติมมาก-เติมน้อย) ทําให้มีการเติมได้อย่างแม่นยํา ปรับปรุงความสูญเสียจากการเติมเกิน มีความสามารถในการเสริมปริมาณเมื่อเติมขาดไว้พร้อม! มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงเหลว หรือ เครื่องดื่มต่างๆ !! เหมาะสําหรับหน้างานที่ต้องการสุขอนามัย (สภาพแวดล้อมที่ไม่ป้องกันการระเบิด) อย่างเช่นสีชนิดน้ํา หรือ น้ํามันหล่อลื่น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • Kubota เครื่องคัดแยกสิ่งแปลกปลอมจากเม็ด Super Platon KP-10000T Kubota เครื่องคัดแยกสิ่งแปลกปลอมจากเม็ด Super Platon KP-10000T
  • แคตตาล็อก

  เครื่องคัดแยกสิ่งปลอมปน Plastic Pellet ของคุโบตา รุ่นที่ 3 เทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบการกระจายแสดงทุกทิศทาง และ เซ็นเซอร์กล้องที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม ทําให้มีการคัดแยกได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถทําการคัดแยกวัตถุดิบที่นําแสงได้ด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • Kubota Feeder Centralized Operation Control Terminal KD-T3000 Kubota Feeder Centralized Operation Control Terminal KD-T3000
  • แคตตาล็อก

  ระบบควบคุม Centralized Operation Control Terminal KD-T3000 นั้น เป็น Terminal ที่ควบคุมการทํางาน Feeder หลายเครื่องแบบศูนย์รวม ทําการควบคุม ด้วยการใช้งานแบบหน้าจอสัมผัส LCD สี ควบคุม และ ใช้งาน Feeder หลายเครื่องจากหน้าจอเดียว เพิ่มความสะดวกในการควบคุมด้วยการใช้ไอคอน รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี นอกจากนั้น ยังรองรับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงควบคุมคุณภาพ, ความเชื่อมั่น, การซ่อมบํารุงให้ดีขึ้น แต่ละหน้าจอจะมีการอธิบายคําช่วยเหลือ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานแต่ละหน้าจอ เนื่องจากมีการติดตั้งความสามารถในการแนะนําการใช้งานไว้ในตัว ไม่จําเป็นต้องใช้คู่มือการใช้งานก็สามารถเข้าใจ และ ใช้งานการทํางานหรือควบคุมการทํางานพื้นฐานได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • Kubota Feeder ชั่งน้ําหนัก Liquid Weight Feeder LWF Kubota Feeder ชั่งน้ําหนัก Liquid Weight Feeder LWF
  • แคตตาล็อก

  Liquid Weight Feeder [LWF] ที่ใช้สําหรับป้อนน้ําเปล่า – สารติดไฟยาก – สารหล่อลื่น – สารป้องกันสนิม – สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ของเหลวชนิดต่างๆ ตามปริมาณคงที่ อย่างต่อเนื่องนั้น มีกําลังสูงสุด 7MPa (Gear Pump), 15MPa (Plunger Pump) อุณหภูมิ ระหว่างปรกติ จนถึงสูงสุดที่ 120°C ปริมาตรถังวัดปริมาณคือ 25 ลิตร ~ 100 ลิตร โดยแสดงค่าปริมาณ 25 กก. ~ 100 กก. แหล่งไฟ AC200V 3เฟส กําลังขับ 1.5~4.5kVA Heater 2kVA หรือ AC200V 3 เฟส กําลังขับ 1.5~11kVA Heater 3kVA

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  KUBOTA Corporation

 • เซลงานกัด (Milling Cell) เซลงานกัด (Milling Cell)
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องกลึงที่สามารถกรอสีอย่างละเอียดในกระบวนการผลิตทั้ง 5 ด้าน เนื่องจากใช้หุ่นยนต์จึงง่ายต่อการทํางานของเครื่องกลึงแบบ NC และการก่อสร้างไลน์การผลิตอัตโนมัติ

  FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

 • เครื่องกลึง 2 แกน ประกบ รุ่น TNW 35 เครื่องกลึง 2 แกน ประกบ รุ่น TNW 35
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องกลึง 2 แกน ประกบติดตั้งฟังก์ชั่นการสีที่เครื่องกลึงแบบ NC สามารถประมวลผลได้อย่างหลากหลาย ด้วยการทํางานของเครื่องจักรที่หมุนเร็วสูงสุดที่ระดับ 5,000 รอบ และสไลด์ลื่นที่สามารถตัดโลหะได้

  FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

 • เครื่องกลึงแบบ 2 แกนประกบ ANW ซีรี่ส์ เครื่องกลึงแบบ 2 แกนประกบ ANW ซีรี่ส์
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องกลึงที่มีแกน 2 ด้านหันหน้าเข้าหากันและติดตั้งเข้ากับ สวิงอาร์มโรบ็อตและมอเตอร์แกนหลักที่ปล่อยพลังงานออกมา แม้เกิดเหตุติดขัดเป็นระยะ ๆ จากเพลาข้างเดียว แต่เนื่องจากมีการติดตั้งให้อยู่ในทิศทางตรงข้ามแกนหลัก และเครื่องจักรที่มีความแข็งแรงสูง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลการทํางาน

  FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

 • เครื่องกลึงแบบ 2 หน้าตรง  CS ซีรี่ส์ เครื่องกลึงแบบ 2 หน้าตรง CS ซีรี่ส์
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องกลึงแบบ 2 หน้าตรง ประหยัดพื้นที่ และมีประสิทธิภาพในการผลิตตามพื้นที่ต่อหน่วย มั่นใจกับประสิทธิภาพในการเปลี่ยนถ่ายความร้อน และสไลด์ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงและประสิทธิภาพในการตัดโลหะ

  FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

 • เครื่องกลึง NC แนวนอน TN ซีรี่ส์ เครื่องกลึง NC แนวนอน TN ซีรี่ส์
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องกลึง NC แนวนอนมาตรฐานที่ใช้สไลด์ลื่นที่มีความแข็งแรงทนทานสูง และยังมีเครื่องอัตโนมัติที่ทํางานร่วมกับหุ่นยนต์

  FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

 • เครื่องจับดอกสว่านแบบมีดีไซน์ (Design Chuck) เครื่องจับดอกสว่านแบบมีดีไซน์ (Design Chuck)
  • แคตตาล็อก

  ชัคแบบ 3 ขากรรไกร (แบบเวดจ์, แบบบอลล็อก, แบบอาร์บอร์พิน และ แบบคอมเพนเสท) ชัคคอลเล็ต (แบบมีหรือไม่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและภายนอก) นอกจากนี้ยังมีชัคที่มีลักษณะพิเศษอื่น ๆอีกมากมาย

  FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

 • เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ ซับไมครอนที่มีความแม่นยําสูง รุ่น VTP 1000 เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ ซับไมครอนที่มีความแม่นยําสูง รุ่น VTP 1000
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องกลึงแนวตั้งแบบซับไมครอนที่มีความแม่นยําสูงสามารถปรับให้เหมาะสมสําหรับการผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ถึง 1000 มม. สามารถผลิตชิ้นงานด้วยความแม่นยําสูง หลังจากการเผาไหม้ ได้ดีกว่าเครื่องกลึงแบบไกรนด์

  FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

 • เครื่องกลึง 2 แกน ประกบ รุ่น ANS 320 เครื่องกลึง 2 แกน ประกบ รุ่น ANS 320
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องกลึงแบบ NC ที่ช่วยให้ลดเวลาในการผลิตจากการหมุนของแกนทั้ง 4 ของเครื่องกลึง 2 เครื่อง ในเวลาเดียวกัน ทํางานด้วยระบบอัตโนมัติต่อชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องหมุนแกนที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว่ และหุ่นยนต์ที่สามารถลําเลียงวัตถุดิบน้ําหนักกว่า 10 กิโลกรัมได้

  FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

 • เครื่องจักร NC แบบทํางานหน้าเดียว (NC Single purpose machine) เครื่องจักร NC แบบทํางานหน้าเดียว (NC Single purpose machine)
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องกลึงแบบ NC ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับปริมาณการผลิตของ ริงเวิร์ค ที่ใช้ในการลําเลียงและการทํางานของใบมีด มั่นใจกับคุณภาพการผลิตที่เหนือชั้นด้วยหุ่นยนต์ไฮสปีด และมอเตอร์แกนพลังงานสูง

  FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

 • Digital dispenser controller SUPER-SIGMA-CMII Digital dispenser controller SUPER-SIGMA-CMII
  • แคตตาล็อก

  Sigma series มียอดจําหน่ายสูงและได้รับกล่าวถึงในเรื่องระบบฟังก์ชั่นดิจิตอลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจ่ายของเหลวในปริมาณน้อยด้วยความแม่นยําเป็นเยี่ยม ด้วย 3 ฟังก์ชั่นหลักของ Sigma ทําให้สามารถขจัดปัญหาน้ํายาหยด, ความแตกต่างของความเข้มข้นของน้ํายา, สัญญาณเตือนปริมาณที่เหลืออยู่ เครื่องรุ่นนี้สามารถจ่ายของเหลวออกมาในระดับไมครอนขนาด 0.01 mg และจ่ายด้วยความเร็วสูงสุดต่ํากว่า 0.1 วินาที สามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนํา, อะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆเป็นต้น พัฒนาจากฟังก์ชั่นเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พัฒนามาเป็นเครื่อง Dispenser controller ด้วยระบบฟังก์ชั่นดิจิตอล SUPER-SIGMA-CMII เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยําในการจ่ายของเหลวอย่างสม่ําเสมอ และมีความถูกต้องแม่นยําในการตรวจวัดปริมาณของน้ํายาที่เหลืออยู่

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • Non contact jet dispenser CYBERJET2 MJET-C-2 Non contact jet dispenser CYBERJET2 MJET-C-2
  • แคตตาล็อก

  จ่ายของเหลวจากตําแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากชิ้นงานด้วยความแม่นยํา ไม่จําเป็นต้องปรับหัวฉีดขึ้นลง สามารถจะเคลือบผิวโดยไม่จําเป็นต้องควบคุมระยะห่างซึ่งระบบสัมผัสทําไม่ได้ เป็นเครื่อง CYBERJET2 Dispenser รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาให้ง่ายต่อ “การดูแลรักษา” และมี “ระบบการทํางานที่เงียบสนิท”

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • Non contact jet dispenser AEROJET MJET-A Non contact jet dispenser AEROJET MJET-A
  • แคตตาล็อก

  จ่ายของเหลวจากตําแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากชิ้นงานด้วยความแม่นยํา ไม่จําเป็นต้องปรับหัวฉีดขึ้นลง สามารถจะเคลือบผิวโดยไม่จําเป็นต้องควบคุมระยะห่างซึ่งระบบสัมผัสทําไม่ได้ เป็นเครื่อง AEROJET Dispenser รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาให้ง่ายต่อ “การดูแลรักษา” และมี “ระบบการทํางานที่เงียบสนิท”

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • Precision-solid nozzle SHN Series Precision-solid nozzle SHN Series
  • แคตตาล็อก

  ชิ้นส่วนบนสุดติดกับบริเวณทางออกของน้ํายาเพื่อให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพได้การฉีดได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด เพื่อทําให้แนวคิดดังกล่าวกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริง MUSASHI ได้รวบรวมความรู้ความเชี่ยวชาญและออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะให้เข็มและหัวฉีดติดกันเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ ทําให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบทาซึ่งมีประสิทธิ ภาพสูง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • UV block Syringe PSY-EU-OR Series UV block Syringe PSY-EU-OR Series
  • แคตตาล็อก

  กระบอกฉีด ใช้ในการหยอดของเหลวของ MUSASHI เพื่อตอบสนองการทํางานที่ต้องการความละเอียดประณีต เพราะ MUSASHI รู้ซึ้งและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเคลือบทาของเหลว ทําให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้องแม่นยําสูง มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจอย่างมาก สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้เราแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นอย่างชัดเจนนั่นก็คือ ระบบการทํางานของลูกสูบที่ไหลลื่น และการออกแบบให้เข็มฉีดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในเป็นแบบตรง จะช่วยขจัดปัญหาการเกิดฟองอากาศในขณะกดกระบอกฉีด ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เราสามารถเพิ่มคุณภาพในการเคลือบทา และประสิทธิภาพในการจ่ายของเหลว รวมทั้งยังลดต้นทุนได้อีกมาก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • Needle control Valve  MiniVal NCV-17/NCV-17-L/NCV-12S/PCV-12 Needle control Valve MiniVal NCV-17/NCV-17-L/NCV-12S/PCV-12
  • แคตตาล็อก

  ความสามารถในการตัดการจ่ายน้ํายาเป็นเยี่ยม สุดยอดด้วยคุณภาพในการเคลือบทา ประสิทธิภาพสูงในการลดอัตราส่วนเสียในงานผลิต

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • IMAGEMASTER 350PC Smart IMAGEMASTER 350PC Smart
  • แคตตาล็อก

  ปรับปรุงและพัฒนารูปลักษณ์และประสิทธิภาพของ 350 PC ใหม่ เพิ่มฟังก์ชั่นการจัดวางตําแหน่งแบบสามมิติ สามารถจะจัดเปลี่ยนตําแหน่งความเอียงของ palette และชิ้นงานได้ 1. ประหยัดพื้นที่ 30% ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยทําให้มีขนาดกะทัดรัด 2. ด้วยเทคโนโลยี 3DA ซึ่งแบบเฉพาะและทันสมัย ทําให้สามารถลดเวลารอบการผลิตได้ 30% 3. รองรับภาษาได้หลากหลาย สามารถแสดงข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • หุ่นยนต์ตั้งโต๊ะ SHOTMASTER DS series หุ่นยนต์ตั้งโต๊ะ SHOTMASTER DS series
  • แคตตาล็อก

  การคิดค้นพัฒนา นําไปสู่การผลิตสินค้าหลากหลายประเภทในปริมาณการผลิตแต่ละครั้งที่น้อย ประสิทธิภาพการทํางานซึ่งมีความละเอียด ประณีต และเงียบ เป็นหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความรวดเร็วในการเคลือบทา

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • เครื่องมือที่ใช้เคลือบแผงวงจรไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ( COATINGMASTER FCD300) เครื่องมือที่ใช้เคลือบแผงวงจรไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ( COATINGMASTER FCD300)
  • แคตตาล็อก

  สามารถใช้เคลือบได้กับทุกรูปร่าง ปรับเปลี่ยนใส่หัวจ่าย (dispenser head) ได้ตามการใช้งาน เคลือบเฉพาะจุดด้วยระบบ non contact jet –Aero Jet เคลือบ wide coating ด้วยสเปรย์ CV-10

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์ความแม่นยำ

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • เครื่อง Dispenser ECO ประสิทธิภาพสูง  SMART SHOT MS-1/MS-1D เครื่อง Dispenser ECO ประสิทธิภาพสูง SMART SHOT MS-1/MS-1D
  • แคตตาล็อก

  ECO Dispenser ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ ใช้พลังงานเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น พัฒนาให้มีความถูกต้องแม่นยําในการจ่ายของเหลวมากขึ้นกว่าเดิม 130% มีฟังก์ชั่นสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการสั่งปล่อยวัสดุเหลว

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์ความแม่นยำ

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ Tube Film GP-2000B เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ Tube Film GP-2000B
  • แคตตาล็อก

  เครื่องสามารถใช้บรรจุสินค้าประเภท แผ่น หรือ แท่ง แบบชิ้นต่อชิ้น อย่างอัตโนมัติ ด้วยการ เปิดปาก - อัดแน่น - ซีล และ อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม

  General Packer Co., Ltd.

 • GP-256UST เครื่องบรรจุถุงสูญญากาศอัตโนมัติ แบบแก๊ส GP-256UST เครื่องบรรจุถุงสูญญากาศอัตโนมัติ แบบแก๊ส
  • แคตตาล็อก

  เครื่องบรรจุถุงสูญญากาศอัตโนมัติ แบบแก๊ส สําหรับบรรจุอาหารสด หรืออาหารพร้อมรับประทานFresh & Quick Packaging สามารถสับเปลี่ยนแก๊สในการบรรจุสินค้าบริโภค หรือ อาหารสัตว์ เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป อาหาร・เครื่องดื่ม

  General Packer Co., Ltd.

 • เครื่องบรรจุสูญญากาศอัตโนมัติ GP-320 เครื่องบรรจุสูญญากาศอัตโนมัติ GP-320
  • แคตตาล็อก

  เครื่องบรรจุถุงสูญญากาศอัตโนมัติแบบอเนกประสงค์ สามารถรองรับขนาดของถุงได้ตั้งแต่ 140 – 320 มิลลิเมตร (LR) อัดสูญญากาศตามแนวซิปถุง (LY) อัดสูญญากาศตามแนวนอน ซีลสาม ถึง สี่แนว (LYC) อัดสูญญากาศ ควบคู่ทั้งสองแบบ Type LR , Type LY

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป อาหาร・เครื่องดื่ม

  General Packer Co., Ltd.

 • GP-5200/GP-5300 เครื่องบรรจุถุงสูญญากาศอัดแน่นอัตโนมัติ GP-5200/GP-5300 เครื่องบรรจุถุงสูญญากาศอัดแน่นอัตโนมัติ
  • แคตตาล็อก

  GP-5200/GP-5300 เครื่องบรรจุถุงสูญญากาศอัดแน่นอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนการผลิตในขั้นตอนสุดท้ายได้จริงอย่างน่าเหลือเชื่อ แม่พิมพ์ 5200....อัดแน่นน้ําหนักสุทธิ แม่พิมพ์ 5300....อัดแน่นเพิ่มเติมน้ําหนักสุทธิ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป อาหาร・เครื่องดื่ม

  General Packer Co., Ltd.

 • เครื่องบรรจุอัตโนมัติที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย GP-C7 เครื่องบรรจุอัตโนมัติที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย GP-C7
  • แคตตาล็อก

  GP-C7เป็นวิวัฒนาการล่าสุดของเครื่องบรรจุอัตโนมัติที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะไม่เพียงแต่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน เครื่องบรรจุอัตโนมัตินี้ยังควบคุมทั้ง คุณภาพ ต้นทุนและ ความปลอดภัยของ packing ความสามารถในการบรรจุ 160ถุง / นาที

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป อาหาร・เครื่องดื่ม

  General Packer Co., Ltd.

ทั้งหมด จากทั้งหมด 11944 รายการ 11841 - 11920 แสดง รายการ

สถานที่ตั้ง

PAGE TOP