ญี่ปุ่น เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ญี่ปุ่น เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

สถานที่ตั้ง

วงการธุรกิจ

เงื่อนไขค้นหา
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด จากทั้งหมด 189 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

 • “Auto-alignment system”ตรวจสอบอัตโนมัติด้วยแสง “Auto-alignment system”ตรวจสอบอัตโนมัติด้วยแสง
  • แคตตาล็อก

  “Auto-alignment system” คือ ระบบที่เหมาะสมที่สุดในการใช้กับเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบสกรีน และจอภาพแบบบาง(FPD) เรามีประสบการณ์มานานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในไลน์ผลิตและเครื่องมือตรวจสอบ มีความเร็วสูง ความละเอียดสูง ประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่ำ โดยไม่ต้องเลือกกล้องและกำหนดตำแหน่ง ลักษณะพิเศษ * มีความเร็วสูง ความละเอียดสูง ประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่ำ * ป้อนข้อมูลดิจิตอล ตั้งแต่ 2ch ถึง 4ch ป้อนข้อมูล USB (ค่าความละเอียด รองรับตั้งแต่ VGA ถึง UXGA) * ควบคุมพร้อมกัน 3 แกน( X,Y,θ/ UVW Stage) * ไม่ต้องเลือกกล้องและกำหนดตำแหน่ง * มีประสบการณ์มานานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในไลน์ผลิตและเครื่องมือตรวจสอบ ** สามารถดูรายละเอียดด้วยการดาวน์โหลด PDF หรือสอบถามได้ตามอัธยาศัย

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Technodrive Co.,ltd.

 • Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "MIF‐S type" Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "MIF‐S type"
  • แคตตาล็อก

  ใช้การตัดแสงหักเหที่เกิดจากอินเตอร์เฟสของชั้นผิวบาง แสงที่เจาะจงจึงผ่านได้ นอกจากนี้ เป็นฟิลเตอร์ที่นำมาประกอบรวมกันบนกระจก หรือแร่ควอตซ์ ด้วยการขึ้นรูปโครงสร้าง3ชั้น * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  OCJ/Optical Coatings Japan

 • Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "PIF‐BPF type" Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "PIF‐BPF type"
  • แคตตาล็อก

  ฟิลเตอร์กรอง มีโครงสร้างจากการประกอบรวมของฟิลเตอร์หลายๆตัว ปกติ ถ้าไม่ระบุ จะตัดในขอบเขตมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังเป็นฟิลเตอร์ที่มีความทนทานสูง ทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  OCJ/Optical Coatings Japan

 • Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "DIF‐BPF type" Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "DIF‐BPF type"
  • แคตตาล็อก

  สามารถเลือกความยาวคลื่นที่ผ่านได้ชัดเจน โดยเมื่อเปรียเทียบกับรุ่น"DIF‐A・B・C" จะได้ค่ากลางที่กว่ากว่า นอกจากนี้ ยังมีแบบ1ถึงแบบ5ที่รองรับค่าอัตราการเปรียบเทียบค่ากลางต่อขอบเขตความยาวคลื่นช่วงกลาง * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  OCJ/Optical Coatings Japan

 • Optical Coatings Japan Co.,Ltd."DIF‐A/B/C type" Optical Coatings Japan Co.,Ltd."DIF‐A/B/C type"
  • แคตตาล็อก

  ผิวหลายชั้นนำพาไฟฟ้า จะมีอัตราการผ่านของแสงสูง และมีค่ากึ่งกลางแคบกว่ารุ่นMIF‐Sที่มีระดับความโปร่งแสงสูง จึงทำให้สามารถกำหนดความยาวคลื่นแสงที่ทะลุผ่านได้อย่างแหลมคม * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  OCJ/Optical Coatings Japan

 • Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "IR‐LPF type" Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "IR‐LPF type"
  • แคตตาล็อก

  เป็นฟิลเตอร์ที่ควบคุมอินฟราเลด โดยใช้ชั้นผิวกั้นจากการสร้างชั้นผิวหลายชั้นที่แผ่นออฟติกสำหรับอินฟราเลด เช่น Si,Ge,ไพลิน,แร่ควอตซ์ * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  OCJ/Optical Coatings Japan

 • Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "IR‐BPF type" Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "IR‐BPF type"
  • แคตตาล็อก

  เกิดแสงที่ผ่านออกมาโดยไม่จำเป็นทั้ง2อ้านของคลื่นยาวที่ตั้งค่า และสามารถใช้กรองแสงตัดได้ มีแบบ0และแบบ3ที่รองรับอัตราส่วนค่าครึ่งต่อคลื่นยาวตรงกลาง * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  OCJ/Optical Coatings Japan

 • Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "EF" Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "EF"
  • แคตตาล็อก

  ด้วยชั้นผิวหลายชั้นของตัวนำไฟฟ้าที่มีความแตกต่างกันของอัตราการหักเหของแสง จะแยกแสงที่มีพื้นที่คลื่นยาวมากกว่า2ขึ้นไป สามารถดึงสีออกมาโดยเฉพาะเจาะจง * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  OCJ/Optical Coatings Japan

 • Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "DF" Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "DF"
  • แคตตาล็อก

  ดึงแสงคลื่นยาวโดยเฉพาะเจาะจงอย่างอิสระ โดยใช้การรบกวนของแสงด้วยชั้นผิวหลายชั้นของตัวนำไฟฟ้าที่มีความแตกต่างกันของอัตราการหักเหของแสง และสามารถยับยั้งแสงอื่นๆได้ นอกจากนี้ มีจำนวนถึง6ชนิด ที่รองรับความแตกต่างของสีที่ผ่าน * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  OCJ/Optical Coatings Japan

 • Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "DM" Optical Coatings Japan Co.,Ltd. "DM"
  • แคตตาล็อก

  แบ่งแสงสีขาวออกเป็น3สีหลักมาตรฐาน คือ น้ำเงิน เขียว แดง และสามารถรวมเป็นแสงสีขาวได้จาก3สีหลัก นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในไฟแสงสว่าง, เครื่องแปรรูปเลเซอร์, เครื่องมือการแพทย์, วิเคราะห์รามาน, วิเคราะห์การเรืองแสง * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  OCJ/Optical Coatings Japan

 • แบริ่ง "สไลด์เวย์" แบริ่ง "สไลด์เวย์"

  เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ขึ้นลงและแท็กต์แแบบร็วเนื่องจากออกแบบให้เหมาะสมกับการลื่นของสตัดโรลเลอร์ และใช้กับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์นำแสงที่จำเป็นต้องใช้ความแม่นยำเป็นหลัก * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  NIPPON BEARING CO., LTD.

 • "แนะนำธุรกิจ" บริษัท Mitsui Optical Manufacturing Co., Ltd. "แนะนำธุรกิจ" บริษัท Mitsui Optical Manufacturing Co., Ltd.

  เราดำเนินการผลิตและจำหน่าย Multiple plate prism unit สำหรับกล้อง ENG, กล้องนิรภัย, กล้องสำหรับการแพทย์, กล้องสำหรับ FA, Cross prism สำหรับการใช้งานระดับสูงยิ่งขึ้น, Prism unit ชนิดไร้สารเชื่อมติด (Optical contact) * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  MITSUI OPTICAL MANUFACTURING Co., Ltd.

 • แผ่นชีทกาว "แผ่นชีทกาวสองหน้าใส สำหรับออฟติก" แผ่นชีทกาว "แผ่นชีทกาวสองหน้าใส สำหรับออฟติก"
  • แคตตาล็อก

  "แผ่นชีทกาวสองหน้าใส สำหรับออฟติก"แผ่นชีทกาวสำหรับใช้ในวัสดุแผงจอดิสเพย์เป็นหลัก ประกอบจากPETแยก(ลอกอย่างบาง),ชั้นยึดแน่น25μm・PETแยก(ลอกอย่างหนา) ที่Nakajima Industrial Co., Ltd. นอกจาก『โค้ทติ้งมัทฟิล์ม』 ยังมีฟิล์มยูรีเทนชั้นบาง หรือฟิล์มกันความร้อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Nakajima Industrial Co., Ltd.

 • แนะนำเทคโนโลยี บริษัท Kobayashi-Kogyo Co.,Ltd. แนะนำเทคโนโลยี บริษัท Kobayashi-Kogyo Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  บริษัท Kobayashi-Kogyo Co.,Ltd. คือบริษัทซึ่งมีการพัฒนาธุรกิจในการผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องมือทางด้านสายตา・เซมิคอนดักเตอร์・OA・เครื่องมือเกี่ยวกับสายตาอื่นๆ และชิ้นส่วนซึ่งต้องมีความแม่นยำสูงทุกประเภท สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานประเภทวงแหวนสำหรับเลนส์กล้องหรือ Mode Dial ซึ่งมียอดการผลิตต่อเดือนเกินกว่า 1 ล้านชิ้นได้ ได้รับการประเมินและการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมทั้งทางด้านเทคโนโลยี・คุณภาพและการจัดส่งภายในระยะเวลาอันสั้น เป็นต้น ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่เรา ※ กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อตเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์ความแม่นยำ

  Kobayashi-kogyo Co., Ltd.

 • แนะนำบริษัท บริษัท Kobayashi-Kogyo Co.,Ltd. แนะนำบริษัท บริษัท Kobayashi-Kogyo Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  บริษัท Kobayashi-Kogyo Co.,Ltd. คือบริษัทซึ่งมีการพัฒนาธุรกิจในการผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องมือทางด้านสายตา・เซมิคอนดักเตอร์・OA・เครื่องมือเกี่ยวกับสายตาอื่นๆ และชิ้นส่วนซึ่งต้องมีความแม่นยำสูงทุกประเภท สามารถรองรับการผลิตตั้งแต่การผลิตล็อตขนาดเล็กไปจนถึงการผลิตล็อตขนาดใหญ่ได้ ตลอดจนสามารถรองรับความแม่นยำในการผลิตได้ตั้งแต่การผลิตขนาดทั่วไปจนถึงขนาด 0.0001 ได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านติดต่อสอบถามมาที่เรา ทางเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่าน ※ กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อตเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์ความแม่นยำ

  Kobayashi-kogyo Co., Ltd.

 • อุปกรณ์กำเนิดแสงขาวความสว่างสูง "XDN-150" อุปกรณ์กำเนิดแสงขาวความสว่างสูง "XDN-150"
  • แคตตาล็อก

  "XDN-150"เป็นอุปกรณ์กำเนิดแสงขาวความสว่างสูงที่สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงช่วยซัพพอร์ทสำหรับกล้องไมโครสโคปหรือเป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการวิเคราะห์การแยกแยะแสงผ่านปริซึม นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้สำหรับเป็นแหล่งกำเนิดแสงการประมวลผลภาพสำหรับกล้องความเร็วสูง หรือเป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการสังเกตการณ์โทนสีได้ด้วย มีสเปคหลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด Xenon ความเสถียรสูง 150Wระดับความสว่าง400,000Lux ขึ้นไป อีกทั้งยังมีจุดเด่นคือ อายุการใช้งานของหลอดไฟเฉลี่ย 1,500 ชั่วโมง การเปลี่ยนหลอดไฟไม่ต้องใช้เครื่องมือ สามารถเปลี่ยนแบบสัมผัสเดียวได้ สามารถติดตั้งแบบชิดได้ด้วยการดูดอากาศด้านหน้า ระบายอากาศด้านหลังช่วยประหยัดพื้นที่ฟิลเตอร์ทุกชนิดสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายจากด้านนอก และความยาวคลื่นนั้น สามารถเลือกความยาวคลื่นการฉายตามการนำไปใช้ได้จากกระจก 2 ชนิด ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOW DATE Co,.Ltd.

 • อุปกรณ์กำเนิดแสงขาวความสว่างสูง "XDN-500" อุปกรณ์กำเนิดแสงขาวความสว่างสูง "XDN-500"
  • แคตตาล็อก

  "XDN-500"เป็นอุปกรณ์กำเนิดแสงขาวความสว่างสูงที่สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงช่วยซัพพอร์ทสำหรับกล้องไมโครสโคปหรือเป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการวิเคราะห์การแยกแยะแสงผ่านปริซึม นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้สำหรับเป็นแหล่งกำเนิดแสงการประมวลผลภาพสำหรับกล้องความเร็วสูง หรือเป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการสังเกตการณ์โทนสีได้ด้วย มีเสปคหลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด Xenon ความเสถียรสูง 500Wระดับความสว่าง 900,000Lux ขึ้นไป อีกทั้งยังมีจุดเด่นคือ สามารถติดตั้งแบบชิดได้ด้วยการดูดอากาศด้านหน้า ระบายอากาศด้านหลังช่วยประหยัดพื้นที่ ฟิลเตอร์ทุกชนิดสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายจากด้านนอก และความยาวคลื่นนั้น สามารถเลือกความยาวคลื่นการฉายตามการนำไปใช้ได้จากกระจก 2 ชนิด ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOW DATE Co,.Ltd.

 • อุปกรณ์กำเนิดแสงสว่างท่อนำแสงกำลังเอาท์พุทสูง・แสงอัลตราไวโอเล็ต "UDN-200" อุปกรณ์กำเนิดแสงสว่างท่อนำแสงกำลังเอาท์พุทสูง・แสงอัลตราไวโอเล็ต "UDN-200"
  • แคตตาล็อก

  "UDN-200"เป็นอุปกรณ์กำเนิดแสงสว่างท่อนำแสงกำลังเอาท์พุทสูง・แสงอัลตราไวโอเล็ตที่นำไปใช้ในการยึดติดชิ้นส่วนออปติก・ชิ้นส่วนขนาดเล็กมากพร้อมกับเป็นสารยึดติดแบบทำให้แห้งด้วยรังสียูวี นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ เช่น การทำให้แพดพิมพ์ หมึกยูวีแข็ง・แห้ง, การตรวจสอบรอยแยก・รอยภายในท่อโลหะพร้อมๆกับเป็นสารแทรกซึมชนิดเรืองแสงรังสียูวี เป็นต้น ความเข้มของรังสียูวีอยู่ที่ 4,000mW/cm2 ขึ้นไป หลอดไฟที่ใช้เป็นสเปคหลอด Xenon/ ปรอทความเสถียรสูง 200W อีกทั้งยังมีจุดเด่นคือ สามารถติดตั้งแบบชิดได้ด้วยการดูดอากาศด้านหน้า ระบายอากาศด้านหลังช่วยประหยัดพื้นที่ มีฟังก์ชั่นการชดเชยไฟตก ถ้าไฟตกภายใน 1 วินาทีก็จะติดเปิดอัตโนมัติ ไม่มีเวลารอคอย มีเสถียรภาพ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOW DATE Co,.Ltd.

 • Solar simulator "SXDN Series" Solar simulator "SXDN Series"
  • แคตตาล็อก

  "SXDN Series"เป็นเครื่องจำลองแสงอาทิตย์หลอดไฟ Xenon ขนาดเล็ก・น้ำหนักเบา ฉายแสงอาทิตย์ที่มีความยาวคลื่น AM1.5G ผ่านระดับ AAA ของมาตรฐาน JIS ไลน์ผลิตภัณฑ์มี 「SXDN-700E」 ซึ่งมีวงจรป้อนกลับความเร็วสูงฟังก์ชั่นการฉายแสงคงที่ติดตั้งในตัว, 「SXDN-150E」ที่มีอายุการใช้งานของหลอดไฟเฉลี่ย 1.000 ชั่วโมง เป็นต้น แต่ละรุ่นจะมีสเปคออปติกและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน สามารถเลือกสรรให้ตรงตามการนำไปใช้ของลูกค้าได้ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  NOW DATE Co,.Ltd.

 • "แนะนำธุรกิจ" บริษัท Now Data Co., Ltd. "แนะนำธุรกิจ" บริษัท Now Data Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  บริษัท Now Data Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ดำเนินการพัฒนาคิดค้น・ผลิต・จำหน่ายเครื่องจักรเครื่องมือออปติก สำหรับรายการสินค้าที่ดำเนินการ มีเครื่องจักรเครื่องมือกำเนิดแสงพิเศษเฉพาะและเครื่องจักรเครื่องมือนำทางโดยเสียง, เครื่องจักรเครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์, เครื่องจักรเครื่องมือวัด ฯลฯ ถ้าเป็นเครื่องจักรเครื่องมือออปติกแล้วล่ะก็ ขอให้ยกให้เป็นหน้าที่ของ บริษัท Now Data Co., Ltd. ได้เลย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOW DATE Co,.Ltd.

 • แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอดชนิดเซอร์กิตบอร์ด "PS-LDD-LCD-KI-LS500" แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอดชนิดเซอร์กิตบอร์ด "PS-LDD-LCD-KI-LS500"
  • แคตตาล็อก

  "PS-LDD-LCD-KI-LS500" เป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอดชนิดเซอร์กิตบอร์ดที่ได้รวมเอาเลเซอร์ไดโอด(LD), ตัวควบคุมกระแสไฟ, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, LD Holderไว้เป็นตัวเดียวกัน เลเซอร์ไดโอดจะใช้เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์ที่มีFBGที่มีความยาวคลื่น 976nm มีตัวกำหนดลิมิตกระแสไฟของLDและTEC, PID Gain, ตัวกำหนดค่าคงที่ของการอินทิเกรชัน และฟังก์ชั่นการอลาม มีติดตั้งอยู่ ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอดชนิดเซอร์กิตบอร์ด "PS-LDD-LCD-KI-LP950" แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอดชนิดเซอร์กิตบอร์ด "PS-LDD-LCD-KI-LP950"
  • แคตตาล็อก

  "PS-LDD-LCD-KI-LP950"เป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอดชนิดเซอร์กิตบอร์ดที่ได้รวมเอาเลเซอร์ไดโอด(LD), ตัวควบคุมกระแสไฟ, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, LD Holderไว้เป็นตัวเดียวกัน เลเซอร์ไดโอดจะใช้เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์ที่มีFBGที่มีความยาวคลื่น 976nm สามารถแสดงค่ากระแสไฟและตารางอุณหภูมิจากLCDบนเซอร์กิตบอร์ด และสามารถControlด้วยPCภายนอกได้ ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • Kit "Femtosecond regenerative amplifierชนิดพลังงานพัลส์สูง " Kit "Femtosecond regenerative amplifierชนิดพลังงานพัลส์สูง "
  • แคตตาล็อก

  "Femtosecond regenerative amplifierชนิดพลังงานพัลส์สูง "เป็น Femtosecond regenerative amplifierชนิดOne boxที่สามารถดูManualไปพร้อมกับการประกอบโดยการรับรู้ของพลาสติกโมเดล สามารถปรับตั้ง, ซ่อมแซมFemtosecond regenerative amplifier, ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ด้วยตัวผู้ใช้งานเอง, สามารถเรียนรู้Knowhowการพัฒนา Pulse stretcherนับตั้งแต่แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ ดังนั้นทั้งการผลิตตามความต้องการของลูกค้า และปรับตั้ง รวมถึงการซ่อมแซมจึงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-2000" แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-2000"
  • แคตตาล็อก

  "LD-2000" เป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด 2000nm ชนิดOne boxที่ได้รวมเอาตัวควบคุมกระแสไฟ, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, เลเซอร์ไดโอด, ออฟติกไฟเบอร์ ไว้เป็นตัวเดียวกัน สามารถตรวจเช็คค่ากระแสไฟและอุณหภูมิได้ที่จอLCD มีลิมิตกระแสไฟของเลเซอร์ไดโอดและตัวควบคุมอุณหภูมิ, PID Gain, ตัวกำหนดค่าคงที่ของการอินทิเกรชัน และฟังก์ชั่นการอลามก็มีติดตั้งอยู่ด้วย ทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอดชนิดbenchtop "LD-1470" แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอดชนิดbenchtop "LD-1470"
  • แคตตาล็อก

  "LD-1470" เป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอดชนิดOne boxที่ได้รวมเอาตัวควบคุมกระแสไฟ, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, เลเซอร์ไดโอด, ออฟติกไฟเบอร์ ไว้เป็นตัวเดียวกัน สามารถตรวจเช็คค่ากระแสไฟและอุณหภูมิได้ที่จอLCD มีตัวกำหนดลิมิตกระแสไฟของเลเซอร์ไดโอดและตัวควบคุมอุณหภูมิ, PID Gain, ตัวกำหนดค่าคงที่ของการอินทิเกรชัน และฟังก์ชั่นการอลามก็มีติดตั้งอยู่ด้วย ทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-1310" แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-1310"
  • แคตตาล็อก

  "LD-1310" ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด 1310nm ชนิดOne boxที่ได้รวมเอาตัวควบคุมกระแสไฟ, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, เลเซอร์ไดโอด, ออฟติกไฟเบอร์ ไว้เป็นตัวเดียวกัน สามารถตั้งค่าอุณหภูมิLDด้วยRotary Encoderที่ถูกจัดวางไว้ในFront Panel และสามารถตรวจเช็คอุณหภูมิLKและกระแสไฟLDได้จากLCD Monitor ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-1064" แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-1064"
  • แคตตาล็อก

  "LD-1064" ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด 1064nm ชนิดOne boxที่ได้รวมเอาตัวควบคุมกระแสไฟ, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, เลเซอร์ไดโอด, ออฟติกไฟเบอร์ ไว้เป็นตัวเดียวกัน สามารถตั้งค่าอุณหภูมิLDด้วยRotary Encoderที่ถูกจัดวางไว้ในFront Panel และสามารถตรวจเช็คอุณหภูมิLKและกระแสไฟLDได้จากLCD Monitor ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-976" แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-976"
  • แคตตาล็อก

  "LD-976" เป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด 976nm ชนิดOne boxที่ได้รวมเอาตัวควบคุมกระแสไฟ, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, เลเซอร์ไดโอด, ออฟติกไฟเบอร์ ไว้เป็นตัวเดียวกัน สามารถตรวจเช็คค่ากระแสไฟและอุณหภูมิได้ที่จอLCD มีตัวกำหนดลิมิตกระแสไฟของเลเซอร์ไดโอดและตัวควบคุมอุณหภูมิ, PID Gain, ตัวกำหนดค่าคงที่ของการอินทิเกรชัน และฟังก์ชั่นการอลามก็มีติดตั้งอยู่ด้วย ทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-785" แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด "LD-785"
  • แคตตาล็อก

  "LD-785" เป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด785mmชนิดOne boxที่ได้รวมเอาตัวควบคุมกระแสไฟ, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, เลเซอร์ไดโอด, ออฟติกไฟเบอร์ ไว้เป็นตัวเดียวกัน สามารถตรวจเช็คค่ากระแสไฟและอุณหภูมิได้ที่หน้าจอLCD มีตัวกำหนดลิมิตกระแสไฟของเลเซอร์ไดโอดและตัวควบคุมอุณหภูมิ, PID Gain, ตัวกำหนดค่าคงที่ของการอินทิเกรชัน และฟังก์ชั่นการอลามก็มีติดตั้งอยู่ด้วย ทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • Kit "Mode-locked Nd Fiber Laser Kit" Kit "Mode-locked Nd Fiber Laser Kit"
  • แคตตาล็อก

  "Mode-locked Nd Fiber Laser Kit"สามารถสร้างไฟเบอร์เลเซอร์พัลส์สั้นมากแถบ900mmที่ยังไม่ได้ถูกทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากชิ้นส่วนนำแสงที่เหมาะสมจะถูกเลือกเอาไว้ก่อน จึงสามารถสร้างNd Fiber laserขึ้นได้เพียงแค่ประกอบชิ้นส่วนนำแสงที่มาถึงเข้าไปเหมือนพลาสติกโมเดล นอกจากนี้ได้ทำให้ระดับอิสระมีสูงขึ้นด้วยการใช้รูปแบบKit ดังนั้นในตอนที่การวิจัยได้พัฒนาแล้ว จึงสามารถเปลี่ยนประกอบโครงสร้างได้ตามความจำเป็น ได้ ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Kokyo, Inc.

 • ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "เลนส์ผิวเว้า" ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "เลนส์ผิวเว้า"
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราได้ทำการผลิตและจัดจำหน่ายลนส์ผิวเว้าที่หลากหลายโดยได้ใช้Float glassแต่ละประเภทเป็นหลัก เรามีความสามารถในการจัดการประมาณ3kp/M และรองรับได้ทุกรูปร่างที่มี และเนื่องจากจะทำกรรมวิธีกับรูปร่างขั้นสุดท้ายหลังจากขัดตกแต่ง จึงมีความมั่นใจในความเที่ยงตรงของผิว เชิญเข้ามาติดต่อสอบถามเราให้ได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "ชิ้นส่วนเกี่ยวกับ‎Car navigation system" ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "ชิ้นส่วนเกี่ยวกับ‎Car navigation system"
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราได้ทำการผลิตและจัดจำหน่ายกระจกทั่วไปอาทิเช่นCar navigation system, ‎Fish finder machineที่ได้ใช้Float glassแต่ละประเภทเป็นหลัก รองรับขึ้นรูปในทุกๆรูปร่างที่มี และสามารถรองรับการขึ้นรูปรูได้ทั้งหมดอาทิเช่นรูกลม, รูปสี่เหลี่ยม, รูรี, รูที่มีรูปร่างไม่ปกติ เป็นต้นได้ นอกจากนี้เรายังสามารถทำ 4-Cและ4-Rได้ตามใจชอบ, การลบมุมโดยรอบก็ขอให้ระบุCและRมาได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "สมาร์ทโฟนและมือถือ" ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "สมาร์ทโฟนและมือถือ"
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราได้ทำการผลิตและจัดจำหน่ายกระจกทั่วไปอาทิเช่นสมาร์ทโฟนและมือถือที่ได้ใช้Float glassแต่ละประเภทเป็นหลัก บริษัทเราถนัดการผลิตขึ้นรูปSpline shapeและรู, สามารถผลิตขึ้นรูปทุกๆรูปร่างที่มีและสามารถรองรับการขึ้นรูปรูได้ทั้งหมดอาทิเช่นรูกลม, รูปสี่เหลี่ยม, รูรี, รูที่มีรูปร่างไม่ปกติ, การตีเส้นมาร์กพิเศษ เป็นต้นได้ เนื่องจากเป็นแขนงสาขาที่มีความต้องการของลูกค้าและระดับความพึงพอใจสูงมาก จึงเชิญเข้ามาติดต่อสอบถามเราให้ได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับPC" ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับPC"
  • แคตตาล็อก

  "ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับPC" ได้ทำการผลิตขึ้นรูปโดยใช้Float glassแต่ละประเภทเป็นหลัก รองรับในทุกๆรูปร่างที่มีและสามารถรองรับการขึ้นรูปรูได้ทั้งหมดอาทิเช่นรูกลม, รูปสี่เหลี่ยม, รูรี, รูที่มีรูปร่างไม่ปกติเป็นต้น ‎ทั้งการผลิตขึ้นรูปSpline shapeและรู เป็น 1 อย่างของการขึ้นรูปที่บริษัทเราถนัด นอกจากนี้เรายังสามารถทำ 4-Cและ4-Rได้ตามใจชอบ, การลบมุมโดยรอบก็ขอให้ระบุCและRมาได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "ทรงหลายหน้าผิวเว้า" ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "ทรงหลายหน้าผิวเว้า"
  • แคตตาล็อก

  "ทรงหลายหน้าผิวเว้า"เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นรูปโดยใช้Optical glassและกระจกแข็งเป็นหลัก เราจัดทำเฉพาะในการทดลองผลิตตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไป เรายังรองรับทรงหลายหน้าชนิดX Flat, ทรงหลายหน้าชนิดXผิวนูน, ทรงหลายหน้าทั้งสองด้านและทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ ยังรองรับในCAD และสามารถผลิตขึ้นรูปทรงหลายหน้าได้อย่างหลากหลายได้ กรุณาเข้ามาติดต่อสอบถามเรา เช่นเรื่องค่าความเบี่ยงเบนในการตรวจวัดShape, หรือPV เป็นต้นได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "Cylinderที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลม" ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "Cylinderที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลม"
  • แคตตาล็อก

  "Cylinderที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลม"เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นรูปโดยใช้Optical glassเป็นหลัก รองรับในDXFและสามารถผลิตขึ้นรูปเลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมที่หลากหลายได้ นอกจากนี้ยังรองรับสำหรับเลนส์ X Flat ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมด้านเดียว, เลนส์เว้า X ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมด้านเดียว, เลนส์นูน X ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมด้านเดียว, และเลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมทั้งสองด้าน ทั้งหมด เราจัดทำเฉพาะในการทดลองผลิตตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไป กรุณาเข้ามาติดต่อสอบถามเรา เช่นเรื่องค่าความเบี่ยงเบนในการตรวจวัดShape, หรือPV เป็นต้นได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "เลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลม" ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "เลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลม"
  • แคตตาล็อก

  "เลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลม"ได้ทำการขึ้นรูปโดยใช้Optical glassเป็นหลัก รองรับในDXFและสามารถผลิตขึ้นรูปเลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมที่หลากหลายได้ นอกจากนี้ยังรองรับสำหรับเลนส์ X Flat ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมด้านเดียว, เลนส์เว้า X ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมด้านเดียว, เลนส์นูน X ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมด้านเดียว, และเลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมทั้งสองด้าน ทั้งหมด เนื่องจากเราจัดทำโดยเฉพาะในการทดลองผลิตตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไปด้วย กรุณาเข้ามาติดต่อสอบถามเราได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "Dome lens" ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "Dome lens"
  • แคตตาล็อก

  "Dome lens" ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้Optical glassเป็นหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเฉพาะในการทดลองผลิตตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไป สามารถผลิตขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆอาทิเช่นวัสดุบล็อคหรือวัสดุเพลส บริษัทเรานอกจาก"Dome lens"แล้ว ยังผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์กระจกที่หลากหลาย กรุณาติดต่อสอบถามเราได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "เลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมทั้งสองฝั่งและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ขนาดใหญ่" ตัวอย่างการผลิตขึ้นรูปกระจก "เลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมทั้งสองฝั่งและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ขนาดใหญ่"
  • แคตตาล็อก

  "เลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ขนาดใหญ่"เป็นเลนส์ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมทั้งสองฝั่งและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ขนาดใหญ่φ350×90t ที่บริษัทเราได้จัดทำขึ้นสำหรับนิทรรศการแสดงผลงาน ผลิตขึ้นรูปด้วยวิธีการตัดที่แม่นยำ, กระจกที่ใช้ ได้แก่ควอตซ์สังเคราะห์, Optical glassทั่วไปอาทิเช่นBK7 และยังรับสั่งทำเฉพาะในการทดลองผลิตตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังรองรับในDXF ‎Fileได้ เนื่องจากสามารถผลิตขึ้นรูปที่ไม่ได้เป็นพื้นผิวทรงกลมได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า จึงขอความกรุณาเข้ามาติดต่อสอบถามเราได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • BULL PRECISION INC. "แนะนำธุรกิจ" BULL PRECISION INC. "แนะนำธุรกิจ"
  • แคตตาล็อก

  BULL PRECISION INC. เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตขึ้นรูปกระจกเป็นหลัก บริษัทเรามีเครื่องจักรอุปกรณ์อาทิเช่นเครื่องมือวัดสามมิติและเครื่องมือวัดขนาดภาพอยู่ เราผลิตผลิตภัณฑ์แก้วที่หลากหลายอาทิเช่นDissect dishหรือแก้วที่ใช้สำหรับตกแต่งอัญมณีและเครื่องประดับ, กระจกที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ขนาดใหญ่ เป็นเกรดที่ดีที่สุดในประเทศ นอกจากนี้บริษัทเรายังรองรับการทดลองการผลิตผลิตภัณฑืแก้วด้วยระบบการผลิตขึ้นรูปที่ครบวงจรตั้งแต่การขึ้นรูปรูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงการขัดตกแต่ง เชิญติดต่อสอบถามทางเราได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  BULL PRECISION INC,

 • มิลเลอร์ ปริซึมตั้งฉาก45° มิลเลอร์ ปริซึมตั้งฉาก45°
  • แคตตาล็อก

  ปริซึมตั้งฉาก45°จะใช้เป็นลำแสง90°หรือ180° นอกเหนือจากแบบที่ไม่มีการเคลือบแล้วยังมีแบบที่มีการเคลือบอยู่ทั้งหมด(A/B/C) รวมทั้งรองรับขนาดพิเศษอีกด้วย หากท่านสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรง ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Tsukumo Engineering.inc.

 • โฮลเดอร์ ไฟเบอร์โฮลเดอร์ โฮลเดอร์ ไฟเบอร์โฮลเดอร์
  • แคตตาล็อก

  ไฟเบอร์โฮลเดอร์จะใช้ในการยึดไฟเบอร์ดีไวซ์ รองรับแกนทัศน์ของไฟเบอร์ดีไวซ์ และสามารถปรับแกนXที่ตามทิศทางแกนYZและแกนทัศน์ได้ มีแบบสกรูปรับเล็กน้อยแบบSแลเแบบไมโครมิเตอร์เฮดทั้งหมด2แบบ และมีไฟเบอร์แบบยึดและแบบเชื่อมต่อFCคอนเนคเตอร์ ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Tsukumo Engineering.inc.

 • ฐานโต๊ะแสงอะลูมิเนียม ฐานโต๊ะแสงอะลูมิเนียม
  • แคตตาล็อก

  โต๊ะแสงอะลูมิเนียมเป็นฐานที่ใช้ในการสร้างลำแสง การจัดวางยูนิตนำแสงในแนวเส้นตรง และประกอบเข้ากับโต๊ะแคริเออร์สำหรับนำแสงอะลูมิเนียม วัสดุเป็นอะลูมิเนียมและการจัดการผิวหน้าด้วยแบล็คอะลูไมท์ สามารถยึดกับแท่นกันส่ายได้โดยตรงและใช้น๊อตM6ได้ และยังสามารถรองรับขนาดอื่นที่นอกเหนือจากงานมาตรฐานได้ ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Tsukumo Engineering.inc.

 • แล็กพิเนียนสเตจแกนXY XR-062 แล็กพิเนียนสเตจแกนXY XR-062
  • แคตตาล็อก

  แล็กพิเนียนสเตจแกนXYใช้แล็ก&พิเนียนแบบขับเคลื่อนและใช้แบบร่องหางเหยี่ยวในทรานส์เฟอร์ไกด์ และเป็นสเตจแกนXYที่ยอดเยี่ยมในการปรับฟลัตเตอร์สโตรคยาว สามารถทำให้เข้ากับสเตจที่แตกต่างได้ด้วยการใช้สเปซเซอร์ด้านบน มีสายผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางในXRสเตจซีรีย์ ซึ่งได้แก่แกนX,แกนXY,แกนZ,แกนXZ,แกนXYZ ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Tsukumo Engineering.inc.

 • Tsukumo Engineering.inc GENERAL CATALOGUE Tsukumo Engineering.inc GENERAL CATALOGUE
  • แคตตาล็อก

  "GENERAL CATALOGUE"เป็นแคตตาล็อกของTsukumo Engineering.incที่ออกแบบ ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์นำแสงจากเลเซอร์เป็นหลัก เริ่มจากมิลเลอร์บอล เลนส์โฮลเดอร์ ที่เป็นสินค้าที่ใช้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในการประกอบ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการวิจัยและผลิตสินค้าให้เพียบพร้อมเพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าได้ตามที่ต้องการ ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Tsukumo Engineering.inc.

 • แนะนำบริษัท Tsukumo Engineering.inc แนะนำบริษัท Tsukumo Engineering.inc
  • แคตตาล็อก

  Tsukumo Engineering.incเป็นบริษัทออกแบบ ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์นำแสงจากเลเซอร์(งานในแคตตาล็อก/งานสั่งทำพิเศษ) สร้างระบบครีเอทีฟตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบไปจนถึงการผลิตจากหัวข้อ"งานที่ลูกค้าต้องการ” และสร้างระบบการผลิตไพโอเนียร์สินค้าพิเศษอย่างได้ผล ในอีกด้านหนึ่งบริษัทของเราได้มีการขยายการส่งออกในต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยมีการจำหน่ายในอเมริกาและเยอรมัน เป็นต้น ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Tsukumo Engineering.inc.

 • มิลเลอร์โฮลเดอร์แบบกิมบอล MA-25M มิลเลอร์โฮลเดอร์แบบกิมบอล MA-25M
  • แคตตาล็อก

  มิลเลอร์โฮลเดอร์แบบกิมบอล MA-25Mเป็นมิลเลอร์โฮลเดอร์ที่มีกลไกแบบกิมบอลที่ทำให้ศูนย์กลางในการหมุนและศูนย์กลางด้านสะท้อนของมิลเลอร์ดีไวซ์ให้ตรงกันสามารถปรับได้360องศาและปรับการเคลื่อนไหวหลังแคลมป์ได้ การสั่นไหวเล็กน้อยจะใช้ไมโครเฮด สกรูพิช0.25mmขนาดของดีไวซ์อยู่ที่25mm และเรายังมีโฮลเดอร์ที่มีสายผลิตภัณฑ์ที่รองรับดีไวซ์ขนาดอื่นๆ วัสดุเป็นอะลูมิเนียมและการจัดการผิวหน้าด้วยแบล็คอะลูไมท์ ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Tsukumo Engineering.inc.

 • มิลเลอร์โฮลเดอร์แบบคิเนเมติกส์ชนิดติดตั้ง MB-25M มิลเลอร์โฮลเดอร์แบบคิเนเมติกส์ชนิดติดตั้ง MB-25M
  • แคตตาล็อก

  มิลเลอร์โฮลเดอร์แบบคิเนเมติกส์ชนิดติดตั้ง MB-25Mมีจุดศูนย์กลางจากคิเนเมติกส์เป็นมาตรฐาน การยึดมิลเลอร์ดีไวซ์จะใช้ดิวลีนริงและสกรูริง ใช้ไมโครเฮดสกรูพิช0.25mmสามารถเปลี่ยนเป็นแกนทัศน์ได้ด้วยการใช้โพลไปที่ต๊าปM6ที่มีอยู่ในแผ่นบอร์ด ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Tsukumo Engineering.inc.

 • มิลเลอร์โฮลเดอร์แบบคิเนเมติกส์ MC-10 มิลเลอร์โฮลเดอร์แบบคิเนเมติกส์ MC-10
  • แคตตาล็อก

  มิลเลอร์โฮลเดอร์แบบคิเนเมติกส์จะมีจุดศูนย์กลางจากกลไกของคิเนเมติกส์ รูปร่างคอมแพค และสามารถใช้เป็นบีมสปลิตเตอร์ได้อีกด้วย มิลเลอร์ดีไวซ์แบบยึดกับที่จะล็อคด้วยสกรูที่ปลายเป็นเรซิ่นและดำเนินการตั้งแต่ด้านฝั่งดีไวซ์ มีโฮลเดอร์แบยที่รองรับในทุกขนาดทั้งมิลเลอร์ดีไวซ์ φ1นิ้วและ2นิ้ว ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Tsukumo Engineering.inc.

 • แนะนำแม่พิมพ์ การขึ้นรูป T's trust Corporation แนะนำแม่พิมพ์ การขึ้นรูป T's trust Corporation
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราทำธุรกิจในการนำส่งชิ้นส่วน,แม่พิมพ์ และเลือกผู้ขายภายใต้การรายงานการตรวจสอบแบบลักษณะเฉพาะ พร้อมนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้หลากหลาย!

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  T’S Trust Corporation

 • ชิ้นส่วนเลนส์กระบอก,ออฟติก เลนส์/ทรงกลม, ไม่เป็นทรงกลม/ปริซึ่ม ชิ้นส่วนเลนส์กระบอก,ออฟติก เลนส์/ทรงกลม, ไม่เป็นทรงกลม/ปริซึ่ม
  • แคตตาล็อก

  สามารถรองรับการแปรรูปโพลิเมอร์หรือการแปรรูปโดยการตัด「เลนส์กระบอก」ด้านนอกของเลนส์ เช่น เลนส์กล้องวงจรปิด ในต่างประเทศได้ เป็นชิ้นส่วนภายนอกที่สำคัญซึ่งใช้สำหรับเลนส์ที่มีความเที่ยงตรงสูง เช่น กล้องวงจรปิด เลนส์โปรเจคเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถปรับใช้กับชิ้นส่วนออฟติก เช่น ปริซึ่ม ในต่างประเทศได้เช่นกัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  T’S Trust Corporation

 • บล็อกไล่อากาศ แอสเว้นท์LVซีรี่ส์ บล็อกไล่อากาศ แอสเว้นท์LVซีรี่ส์
  • แคตตาล็อก

  ไล่อากาศที่เกิดในขณะขึ้นรูป ด้วยบล็อกไล่อากาศที่สะสมตามชั้นโดยการเชื่อมและกระจายแผ่นเรียบที่ทำร่องไว้ ซ่อมบำรุงได้ง่าย และใช้ง่ายได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อคุณภาพการผลิตและเมื่อเทียบกันราคาถูกลง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  T’S Trust Corporation

 • ฉนวนป้องกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนสุญญากาศ ฉนวนป้องกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนสุญญากาศ
  • แคตตาล็อก

  ฉนวนป้องกันความร้อน T's trustที่มีประสิทธิภาพกว่าฉนวนป้องกันความร้อนแบบเดิม10-20เท่า เป็นฉนวนกันความร้อนที่ใช้เทคโนโลยีสุญญากาศที่ทำให้ประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนดีขึ้น โดยการนำพาความร้อนที่ไม่มีขีดจำกันให้มาอยู่ใกล้ศูนย์ ด้วยลำตัวที่ทำให้รอบๆฉนวนกันความร้อนมีลักษณะเป็นสุญญากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนโดยการใช้ใยแก้วไว้ตรงกลางที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษให้เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนสุญญากาศ

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  T’S Trust Corporation

 • T's trust Corporation แนะนำบริษัท T's trust Corporation แนะนำบริษัท
  • แคตตาล็อก

  เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ยังไม่สามารถเอื้อมถึงในด้าน「สายงานการผลิตสินค้า」 เช่น การสนับสนุนการพัฒนาออกแบบ3DCAD, การดีไซน์ หรือการส่งสินค้าแม่พิมพ์ไปต่างประเทศ ได้ใช้ทรัพยากรที่สั่งสมมาแต่เดิม และทุ่มเทให้กับการผลิตที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก รองรับการผลิตใช้เวลาน้อย,ราคาถูก หลากหลายชนิด และผลิตจำนวนน้อย

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  T’S Trust Corporation

 • แปรรูปโรลสแต้มป์ปิ้ง แผ่นนำแสงเนื้อบาง แปรรูปโรลสแต้มป์ปิ้ง แผ่นนำแสงเนื้อบาง
  • แคตตาล็อก

  แผ่นนำแสงเนื้อบาง มีจุดเด่นที่มีความบาง มีรูปแบบ ด้วยราคาที่ถูกลงกว่าวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ ยังด้านตัดยังสวยเรียบ และมีประสิทธิภาพในการผลิตเป็นจำนวนมาก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  T’S Trust Corporation

 • “แนะนำธุรกิจ” บริษัท Taisyou Kougaku Co.,Ltd. “แนะนำธุรกิจ” บริษัท Taisyou Kougaku Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัท Taisyou Kougaku Co.,Ltd.ดำเนินธึรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนนำแสง นำเสนอบริการแบบครบวงจรตั้งแต่เสนอราคา ออกแบบ ผลิต ไปจนถึงประเมิน ตั้งแต่ลอตขนาดเล็ก ตั้งแต่ขนาดเล็กสุดไปจนถึงขนาดใหญ่พิเศษ และตั้งแต่สินค้าทดลองผลิตไปจนถึงสินค้าผลิตเพื่อจำนวนจริง เชื่อมโยงประสบการณ์และผลงานที่สั่งสมมายาวนานสู่การผลิตสินค้าที่มีความถูกต้องแม่นยำและความพึงพอใจจากลูกค้า ควบคุมคุณภาพอย่างทั่วถึงบนพื้นฐานของระบบที่รัดกุมเฉพาะตัวของบริษัท และเพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า เราจึงเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างพร้อมสรรพ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่มากมายและหลากหลายได้ หากสนใจสินค้า กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตม ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Taisyou Kougaku Co.,Ltd.

 • Kansaioptical Co,.Ltd. “แนะนำธุรกิจ” Kansaioptical Co,.Ltd. “แนะนำธุรกิจ”
  • แคตตาล็อก

  Kansaioptical Co,.Ltd. ภูมิใจในเทคโนโลยีในการผลิตCondenser lensขนาดใหญ่ที่หาไม่ได้ง่าย ๆในญี่ปุ่น ตั้งแต่เมื่อก่อตั้งบริษัทในสมัยไทโช 15 เป็นต้นมา ปัจจุบัน เรามีCondenser lensเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และได้รับความไว้วางใยเป็นอย่างมากจากผู้ใช้ เหมือนกันกันเทคนิคของช่างที่เกิดและเติบโตในท้องที่นั้น ๆ ที่ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน เรามุ่งมั่นในการผลิตCondenser lensขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มีพื้นผิวเป็นทรงกลมที่มีความโดดเด่น และบริษัทของเรายังรองรับอย่างละเอียดโดยทำให้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะ พร้อมกับการดำเนินการพัฒนาสู่สากลที่สอดคล้องกับท้องตลาดของโลกอีกด้วย ถ้าเป็นเรื่องการออกแบบโพรเซสของออฟติคคอลเอนจิ้น, ขัดตกแต่งออฟติคคอลเลนส์, การผลิตชิ้นส่วนออฟติคคอล กรุณายกให้บริษัทKansaiopticalจัดการ ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือเชิญดาวน์โหลดที่แค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  kansaioptical Co.,Ltd.

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ “ตารางลักษณะเฉพาะของฟิลเตอร์แสง” แนะนำผลิตภัณฑ์ “ตารางลักษณะเฉพาะของฟิลเตอร์แสง”
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราผลิตฟิลเตอร์แสงเอง โดยภูมิใจในคุณภาพที่คงที่ในทางกายภาพและทางเคมี มีฟองอากาศและร่องที่น้อย ฟิลเตอร์แสงของบริษัทเรา เป็นการประกอบร่วมกันกับการเคลือบหลายชั้น ดังนั้นการทำให้มีลักษณะเฉพาะที่หลากหลายก็สามารถทำได้ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นฟิวเตอร์แก้วที่สะอาดไม่มีสารอันตรายอาทิพวกกลุ่ม 15สสารที่อยู่ในLevel Aที่ห้ามนำมาผสมอีกด้วย เชิญเข้ามาปรึกษาในการสั่งซื้อฟิลเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะที่นอกเหนือจากสินค้าในแค๊ตตาล็อกของเราได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  ISUZU GLASS LTD.

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ “Optical lens” แนะนำผลิตภัณฑ์ “Optical lens”
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราดำเนินการผลิตOptical lensครบวงจรที่ถูกใช้ในหลากหลายบทบาทอาทิเช่น อุปกรณ์เปิดรับแสงหรือเครื่องมือทางการแพทย์, อุปกรณ์สื่อสารด้วยแสง เป็นต้น เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายจากเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร อาทิเช่น「Lens array」ที่มีความสามารถด้านCostและการผลิตที่สูง หรือ「Aspherical lens」ที่ได้สร้างผิวที่ไม่มนกลมที่ขัดขึ้นรูปยากให้เป็นจริงขึ้นด้วยGlass Mode เป็นต้น ถ้าเป็นเรื่องOptical lens กรุณาปรึกษาบริษัทเรา ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  ISUZU GLASS LTD.

 • แหล่งกำเนิดแสงLED “LEX2” แหล่งกำเนิดแสงLED “LEX2”
  • แคตตาล็อก

  “LEX2” เป็นแหล่งกำเนิดแสงLEDที่มีชิพ LED ความสว่างสูง มีชิพ LED ระดับความสว่างสูง สามารถระบุได้ระหว่าง 0 ถึง 150% โดยใช้ปุ่มปรับหมุนบนแผงด้านหน้า เราได้พัฒนาสินค้าให้มีระดับความสว่างสูงและมีความเสถียร รวมทั้งมีระบบการทำงานที่เรียบง่าย และใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงแทนแหล่งกำเนิดแสงปรอท/แสงซีนอน อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับกระตุ้นเซลล์ที่ทำให้เกิดโปรตีนอีกด้ววย เป็นสินค้าที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายตามความเหมาะสม ※ สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อกหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Brainvision Inc.

 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมขนาดเล็กกระแสไฟ3เฟส SKY-HR300 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมขนาดเล็กกระแสไฟ3เฟส SKY-HR300
  • แคตตาล็อก

  พิสูจน์แล้วว่า 300rpm=500W!ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.0 ซม.และน้ำหนัก 18.8Kg เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิภาพสูง 【จุดเด่น】 ■ มีหลายขั้วและเป็นสนามแม่เหล็กแรงสูงเนื่องจากใช้แม่เหล็กนีโอดิเมียม ดังนั้น ・สามารถผลิตไฟฟ้าแรงดันสูงได้แม้จะหมุนด้วยความเร็วต่ำ(ต่ำกว่า300rpm) ・ให้เอาท์พุตสูง ประสิทธิภาพเยี่ยม ■ ไม่เกิดความสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงของแรงบิดจากการดึงดูดกันของแม่เหล็ก ・ไม่ใช้แม่เหล็กหมุนและแกนเหล็ก ・เนื่องจากไม่มีแกนเหล็กทำให้ไม่สัมผัสส่วนที่เป็นไฟฟ้า จึงเกิดความสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงของแรงบิด ・เชื่อถือได้ในการผลิตไฟฟ้าสูงด้วยประสิทธิภาพในการเริ่มทำงานอย่างสมูท ■ 300rpm=500W ■ เส้นผ่านศูนย์กลาง 30.0 ซม. ■ น้ำหนัก 18.8Kg ※ กรุณาดาวน์โหลดรายละเอียดและข้อมูลฟังชั่นอื่นๆ

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Sky-denshi Co.,Ltd.

 • มาร์กอไลเนอร์แบบสัมผัสแสงพร้อมกันทั้งสองด้าน บีเอส320 มาร์กอไลเนอร์แบบสัมผัสแสงพร้อมกันทั้งสองด้าน บีเอส320
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  มาร์กอไลเนอร์แบบสัมผัสแสงพร้อมกันทั้งสองด้าน บีเอส320 เป็นมาร์กอไลเนอร์แบบสัมผัสแสงพร้อมกันทั้งสองด้าน สามารถทำได้สำหรับการส่งออกปริมาณมากๆ หรือล๊อกเล็กๆผลิตเพื่อการพัฒนาวิจัย เป็นโมเดลที่มีประโยชน์ และใช้งานง่าย ด้วยขั้นที่หนึ่งสัมผัสแสงได้สองด้านพร้อมกัน、ขั้นที่สองให้หน้าสัมผัสแสงอีกทีละด้านสามารถปรับใช้ตามความต้องการหลากหลายได้ ขั้นที่สองในการการสัมผัสแสง จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบแยกการสัมผัสแต่ละด้าน「ซุ่มตัวอย่างวัสดุทดลอง」นอกจากมาร์กอไลเนอร์แบบสัมผัสแสงพร้อมกันทั้งสองด้าน บีเอส320แล้ว ยังมีสินค้าให้เลือกอีกมากมาย แบบกึ่งอัตโนมัติสามารถผลิตล๊อกขนาดกลางก็มี ● รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดูจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Nanometric Technology Inc.

 • มาร์กอไลเนอร์ประสิทธิภาพสูง แอลเอซี่รี่ย์ มาร์กอไลเนอร์ประสิทธิภาพสูง แอลเอซี่รี่ย์
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  มาร์กอไลเนอร์ประสิทธิภาพสูง แอลเอซี่รี่ย์ เป็นเครื่องมาตราฐานสัมผัสแสงขนาดกะทัดรัด มาร์กอไลเนอร์มาตราฐานขนาด4/6/8นิ้ว เป็นเครื่องรับแสงที่มีความละเอียดสูง จำเป็นในสาขาทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์หรือโฟโตลิโทกราฟฟิ ติดตั้งกล้องจุลทรรศน์ซีซีดีสำหรับดูส่วนผสม2อย่าง ด้วยเลนส์ใกล้วัตถุช่วงต่ำสุด18มม สามารถจัดกลุ่มวัสดุทดลองขนาดเล็กได้ แกนZ เป็นไดรฟ์ความดันอากาศ+ปรับช่องว่างระหว่างคันโยก สามาถดูทั้ง2มุมมองจากจอแสดงผลทั้ง2มุมมอง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมผัสแสงที่มีแข็งและนุ่ม เป็นเครื่องขนาดกะทัดรัดความคล่องตัวสูง ได้รับความเชื่อถือในประสิทฺธิภาพของกลไกการทำงาน ● รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดูจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  Nanometric Technology Inc.

 • เครื่องผลิตหน้ากากสำหรับห้องค้นคว้าทดลอง เอ็มเอ็ม605 เครื่องผลิตหน้ากากสำหรับห้องค้นคว้าทดลอง เอ็มเอ็ม605
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เครื่องผลิตหน้ากากสำหรับห้องค้นคว้าทดลอง เอ็มเอ็ม605 เป็นเครื่องผลิตโฟโตมาร์กที่ลดการฉายภาพลด1/5 โฟโต้มาร์กสำคัญสำหรับการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ และโครงสร้างไมโคร เอ็มอีเอ็มเอส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องทดลองในมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากหลายชนิด เป็นเครื่องผลิตโฟโตมาร์กอย่างง่าย เหมาะกับการใช้ในระดับหัองทดลอง สามารถพิมพ์ดอร์อิ่งจากกราฟฟิกซอฟต์แวร์ที่มีอยู่หรือระบบแค๊ด นำมาใช้เป็นต้นแบบการทำหน้ากากบนฟิลม์โอเอชพี ความพิเศษของเอ็มเอ็ม605คือ ลดการฉายภาพ1/5ของหน้ากากต้นแบบได้แม่นยำ、ทำหน้ากากอิมัลชั่น สามารถผลิตหน้ากากต้นทุนต่ำด้วยเอาท์ซอร์สในมือคุณเอง งเหมาะแนะนำใช้สำหรับงานทดลองวิจัยจำนวนมาก และการออกแบบเป็นแนวตั้งการติดตั้งไม่เปลืองพื้นที่ ● รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดูจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์ความแม่นยำ

  Nanometric Technology Inc.

 • เครื่อง UV “ระบบอิเลคโตรเลสยูวีแลมป์” เครื่อง UV “ระบบอิเลคโตรเลสยูวีแลมป์”
  • แคตตาล็อก

  ระบบอิเลคโตรเลสUVแลมป์ จะช่วยลดความต่างของค่าการกระจายแสงขณะเชื่อมโยงด้วยความสว่างระดับสูง โดยการใช้กระจกเงาที่ใช้เฉพาะสำหรับเชื่อมโยง ไลท์ติ้งแอตติจูดอิสระ ไฟติดในชั่วพริบตา โดยไม่ต้องใช้ชัตเตอร์ ไม่มีชิ้นส่วนขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หลอดไฟเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานจึงยาวนานและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลงได้ ใช้วงจรที่เป็นเทคโนโลยีพิเศษคือทำงานโดยคงสภาพแมกนีตรอนให้เสถียร จึงไม่เกิดความเสียหาย ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตทั่วประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างอุ่นใจ 【จุดเด่น】 ○ แสงสว่างสูงสุดระดับสูง ○ อุณหภูมิชิ้นงานไม่ผันผวนง่าย ○ อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดไฟ ○ ช่วงปรับแสงกว้าง (35~100%) ○ ไม่ต้องปล่อยก๊าซโอโซนเพราะเกิดเพียงน้อยนิด สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  MEC CO.,LTD

 • ไอริสสำหรับกล้องถ่ายกลางวันและกลางคืน ไอริสสำหรับกล้องถ่ายกลางวันและกลางคืน
  • แคตตาล็อก

  ไอริสที่เข้ากับเลนส์กล้องถ่ายกลางวันและกลางคืนมากที่สุด มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์มากมาย ได้แก่ ไอริสอัตโนมัติที่มีชุดเปลี่ยนฟิลเตอร์ ไอริสสำหรับเลนส์ CCTV และเลนส์ Valli Focal Board ไอริสสำหรับชัตเตอร์อินฟราเรด เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Jupitor Corporation

 • ชุดสับเปลี่ยนฟิลเตอร์ IR สำหรับกล้องถ่ายกลางวันกลางคืน ชุดสับเปลี่ยนฟิลเตอร์ IR สำหรับกล้องถ่ายกลางวันกลางคืน
  • แคตตาล็อก

  อุปกรณ์สับเปลี่ยนคัท IR สำหรับกล้องไว้ถ่ายกลางวันและกลางคืน เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยมและทำงานได้ดี

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Jupitor Corporation

 • การตรวจสอบมาโคร “ARC SCAN” การตรวจสอบมาโคร “ARC SCAN”
  • แคตตาล็อก

  “ARC SCAN” คือเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์และประเมินความสม่ำเสมอของลักษณะแพทเทิร์นบนพื้นที่ขนาดกว้างที่ยากแก่การตรวจสอบด้วยมาโคร สามารถตรวจสอบพื้นที่ขนาดกว้าง ด้วยความไว และเร็วสูงซึ่งทำได้ยากในอดีต โดยการสร้างเงื่อนไขของแสงให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการสังเกตุ ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของแสงสะท้อนเอดจ์อ่อนๆ จากแพทเทิร์นละเอียดแต่ละชิ้น เพื่อให้สามารถมองเห็นความไม่สม่ำเสมอบนแพทเทิร์นได้ (เทคนิคการหาแสงสะท้อนเอดจ์ที่กำจัดแสงเลี้ยวเบนออกแล้ว) ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาศึกษาจากแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Smics Co., Ltd.

 • การตรวจสอบมาโคร “ข้อดี ” การตรวจสอบมาโคร “ข้อดี ”
  • แคตตาล็อก

  นับแต่บริษัท Smics Co., Ltd.ก่อตั้งมา ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบด้วยมาโครออพติค เพื่อนำมาใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ แอลซีดี NIL และตลาดการตรวจสอบอื่นๆ ทุกประเภท และนำสิ่งดีๆ สู่สังคมผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของเรา(OAS Technology) คือการใช้ระบบแสงเฉพาะแบบพิเศษเพื่อการตรวจสอบมาโครโดยการใช้แสงที่กระจายตัว ในการตรวจสอบมาโคร มีข้อดีคือ ใช้เวลาตรวจสอบและวัดที่สั้นมาก ไม่เป็นภาระในการตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบชิ้นงานชิ้นงานได้ตั้งแต่ขนาด 1นิ้ว ไปจนถึง G6 ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาศึกษาจากแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Smics Co., Ltd.

 • การตรวจสอบมาโคร “พื้นผิว” การตรวจสอบมาโคร “พื้นผิว”
  • แคตตาล็อก

  นับแต่บริษัท Smics Co., Ltd.ก่อตั้งมา ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบด้วยมาโครออพติค เพื่อนำมาใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ แอลซีดี NIL และตลาดการตรวจสอบอื่นๆ ทุกประเภท และนำสิ่งดีๆ สู่สังคมผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของเรา(OAS Technology) คือการใช้ระบบแสงเฉพาะแบบพิเศษเพื่อการตรวจสอบมาโครโดยการใช้แสงที่กระจายตัว ในการตรวจสอบดีเฟครอยขีดข่วนและรอยขรุขระ จะตรวจสอบรอยตำหนิคริสตัล และเวิร์มโฮล แบบมาโคร ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาศึกษาจากแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Smics Co., Ltd.

 • การตรวจสอบมาโคร “ฟิล์ม” การตรวจสอบมาโคร “ฟิล์ม”
  • แคตตาล็อก

  นับแต่บริษัท Smics Co., Ltd.ก่อตั้งมา ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบด้วยมาโครออพติค เพื่อนำมาใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ แอลซีดี NIL และตลาดการตรวจสอบอื่นๆ ทุกประเภท และนำสิ่งดีๆ สู่สังคมผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของเรา(OAS Technology) คือการใช้ระบบแสงเฉพาะแบบพิเศษเพื่อการตรวจสอบมาโครโดยการใช้แสงที่กระจายตัว สามารถศึกษาความไม่เรียบ ไม่สม่ำเสมอของฟิล์มที่มีความบางเฉียบซึ่งจะไม่สามารถประเมินความสม่ำเสมอของฟิล์มที่มีความไวสูงนี้ได้ในอดีต (ฟิล์มใสก็สามารถทำได้) 【จุดเด่น】 ความหนาฟิล์มที่รองรับ :หลาย nm จนถึงหลายร้อย μm ขนาดที่รองรับ:1นิ้ว~G6(1500x1850) ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาศึกษาจากแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Smics Co., Ltd.

 • การตรวจสอบมาโคร “แพทเทิร์น” การตรวจสอบมาโคร “แพทเทิร์น”
  • แคตตาล็อก

  นับแต่บริษัท Smics Co., Ltd.ก่อตั้งมา ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบด้วยมาโครออพติค เพื่อนำมาใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ แอลซีดี NIL และตลาดการตรวจสอบอื่นๆ ทุกประเภท และนำสิ่งดีๆ สู่สังคมผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของเรา(OAS Technology) คือการใช้ระบบแสงเฉพาะแบบพิเศษเพื่อการตรวจสอบมาโครโดยการใช้แสงที่กระจายตัว ในการประเมินความสม่ำเสมอของแพทเทิร์น จะแสดงความสม่ำเสมอของขนาดของแพทเทิร์นในระดับนาโนออกมาให้เห็นเป็นรูปภาพ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาศึกษาจากแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Smics Co., Ltd.

 • แนะนำธุรกิจ บริษัท Smics Co., Ltd. แนะนำธุรกิจ บริษัท Smics Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  บริษัท Smics Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประโยชน์และความเป็นไปได้ของการตรวจสอบด้วยมาโครออพติค เพื่อนำมาใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ แอลซีดี NIL และตลาดการตรวจสอบอื่นๆ ทุกประเภท และนำสิ่งดีๆ สู่สังคมผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จากการที่เรานำเอาการตรวจสอบแบบมาโครเข้ามาใช้ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างกระบวนการตรวจสอบที่มีกำลังแข่งขันด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การตรวจสอบแบบมาโคร ไม่เพียงช่วยรักษาและควบคุมคุณภาพในกระบวนการเท่านั้น แต่ยังสามารถการันตีการสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปแล้วได้ 【รายละเอียดทางธุรกิจ】 ■ พัฒนา ผลิต จัดจำหน่าย และผลิตโมดูลตรวจสอบแสงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ    ■ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการพัฒนาเครื่องตรวจสอบแสง ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาศึกษาจากแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Smics Co., Ltd.

 • มิกซ์เซอร์ เซทเทอเลอร์ เอ็กแทรกเทอร์ เครื่องเก็บรวบรวมโลหะที่มีประโยชน์ มิกซ์เซอร์ เซทเทอเลอร์ เอ็กแทรกเทอร์ เครื่องเก็บรวบรวมโลหะที่มีประโยชน์
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องมือที่มีการใช้ของเหลวพิเศษเฉพาะ แยกโลหะออกจากวัตถุที่เคยถูกใช้ไปแล้วครั้งนึง และสกัดคัดออกมาอีกครั้ง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Prox Corporation, Co., Ltd.

 • แนะนำบริษัท Prox Corporation, Co., Ltd. แนะนำบริษัท Prox Corporation, Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  “บริษัท Prox Corporation, Co., Ltd.” เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนงานเรซิน และเครื่องทำความสะอาด/ เครื่องจ่ายน้ำยาเคมี เป็นต้น เราใช้วิทยาการที่ได้สั่งสมมา นำมาพัฒนาคิดค้นผลตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยการแสดงออกทางความคิดที่เป็นอิสระ เราสามารถตอบสนองคำสั่งซื้ออย่างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ, การผลิต ไปจนถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของท่าน

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ธุรกิจพลังงาน เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Prox Corporation, Co., Ltd.

 • Wavelength-variable Semiconductor Laser Light Source LS-601A Series Wavelength-variable Semiconductor Laser Light Source LS-601A Series
  • แคตตาล็อก

  「LS-601A Series」 คือ High Wavelength Resolution ที่ให้ค่า Wavelength Resolution ที่0.0001nm(=0.1pm) เหมาะสำหรับใช้ในการวัดเชิงแสงที่ใช้Modulationและการให้กำเนิดแสงเพื่อวัดEDFA ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Koshin Kogaku Co.,Ltd.

 • Optical Filter『Resin ND Filter ‎Low Reflection Type』 Optical Filter『Resin ND Filter ‎Low Reflection Type』
  • แคตตาล็อก

  『Resin ND Filter ‎Low Reflection Type』 จะเคลือบ ND Filter ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับการสร้างเนื้อฟิล์มบนResin Film ที่ความหนา100μm ND Film จะช่วยลดการสะท้อน ลดแฟลร์และแสงย้อน ด้วยเหตุนี้ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลถึงผลกระทบที่มีต่อค่าความขุ่น และยังสามารถทำได้หลายรูปทรงตามลักษณะการใช้งานเพราะทำมาจากเรซิ่น 【ลักษณะสเปคตรัม(มาตรฐาน)】 (ค่าความขุ่น(OD):ความแม่นยำ、ช่วงความยาวคลื่น) ■ 0.1:±0.005、400nm~700nm ■ 0.5:±0.025、400nm~700nm ■ 1:±0.05、400nm~700nm ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Koshin Kogaku Co.,Ltd.

 • Cut Filter『Resin IRCFilter(HIBRID)』 Cut Filter『Resin IRCFilter(HIBRID)』
  • แคตตาล็อก

  เคลือบ Dielectric Multi Layer Film ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับการสร้างฟิล์มในอุณหภูมิต่ำ บนResin Film ที่ความหนา 100μm เพิ่มวัตถุดิบเพื่อการดูดซับชนิดพิเศษลงใน Resin Film เป็นIR(รังสีอินฟาเรด)Cut Filter ชนิดไฮบริด ที่ช่วยตัดรังสีอินฟาเรดระยะสั้นที่ไม่จำเป็นในภาพสี(ภาพเคลื่อนไหว) ด้วย คุณสมบัติการสะท้อนสารเคลือบผิว+คุณสมบัติการดูดซับของResin Film” ลดความเหลื่อมของ Wavelength ในช่วง ‎Transmission Band ที่แปรผันตามองศาการตกกระทบของแสง ด้วยคุณสมบัติไฮบริดในส่วนของการดูดซับและสะท้อน และในขณะเดียวกันก็ยังมีขนาดที่บาง ซึ่งไม่สามารถทำได้ใน Filter ชนิดดูดซับรังสีอินฟาเรด ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Koshin Kogaku Co.,Ltd.

 • Mirror『Laser Mirror(LMC)』 Mirror『Laser Mirror(LMC)』
  • แคตตาล็อก

  เป็นกระจกสำหรับสร้างทางเดินแสงให้แสงเลเซอร์เพื่อใช้วัดรูปทรงและปริมาตร โดยใช้ Dielectric Multi Layer Film เป็น Reflection Film ช่วยเพิ่มค่าสะท้อนให้กับ Wavelength ที่ต้องการ มีกรณีใช้Metal Film เช่น AIเช่นกัน แต่จะให้ค่าสะท้องจากการดูดซับของโลหะเพียงประมาณ 90% ตัวเนื้อฟิล์มเองก็ไม่ค่อยทนทานต้องติดฟิล์มกันรอยที่พื้นผิว ในส่วนนี้ทำให้ ‎Dielectric Film เมื่อเทียบกับ ‎Metal Filmแล้ว จะมีความทนทานมากกว่าและมีอัตราการสะท้อนที่สูงกว่าสามารถเลือกได้ตั้งแต่ Single Wavelength~Broadband ตามลักษณะการใช้งาน ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Koshin Kogaku Co.,Ltd.

 • Band-pass Filter『Multi Band-pass Filter』 Band-pass Filter『Multi Band-pass Filter』
  • แคตตาล็อก

  Band-pass Filterที่มี‎Transmission Bandหลายช่วงในตัวเดียว ใช้ได้กับแสงตั้งแต่แสงชนิดที่สามารถมองด้วยตาเหล่าได้ไปจนถึงรังสีอินฟาเรดคลื่นสั้น สามารถเลือก Center Wavelength of ‎Transmission Band, Transmittance, Half Width ได้ตามต้องการ เพียงคุณแจ้งสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ ที่ต้องการ ในส่วนของTriple Band-pass Filter สำหรับวิเคราะห์โดยการเรืองแสง จะใช้ตัวแยกแสงตกกระทบและ ‎Dichroic Mirror 1แผ่น สามารถนำไปใช้ในระบบการมอนิเตอร์ภาพเรืองแสงแบบสีซึ่งต้องใช้ลำแสงกระตุ้นจำนวนมาก สามารถนำไปใช้กับระบบการมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยภาพสีได้ ในส่วนของDual Band-pass Filter สำหรับการสื่อสารเชิงแสง จะเป็นFilter ที่สามารถเลือกส่องทะลุผ่านเพียงแถบการสื่อสารเชิงแสงที่ต้องการได้ ไม่จำเป็นต้องใช้Filterหรือโมดุลเพื่อกรองแถบการสื่อสารเชิงแสงที่ไม่ต้องการ ช่วยให้สามารถลดขนาดOptical Componentให้เล็กลงได้ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง

  Koshin Kogaku Co.,Ltd.

ทั้งหมด จากทั้งหมด 189 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

สถานที่ตั้ง

PAGE TOP