เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี

เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

วงการธุรกิจ

เงื่อนไขค้นหา
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

กรุงเทพ
เขตด้านตะวันออกของกรุงเทพ

นอกประเทศ

  • อุปกรณ์ป้อนชิ้นงาน  MGV อุปกรณ์ป้อนชิ้นงาน MGV
    • แคตตาล็อก

    คือสิ่งที่มีการเดินโปรแกรมอุปกรณ์ให้ป้อนชิ้นงานที่ติดอยู่ในเครื่องมือแบบกึ่งอัตโนมัติ Pass Line สามารถผลิตได้ตามต้องการ

    ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี

    ABLE Japan Co., Ltd.

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP