ปั๊ม ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั๊ม

ปั๊ม

เงื่อนไขค้นหา
วงการธุรกิจ
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

กรุงเทพ
เขตตอนเหนือของกรุงเทพ
เขตด้านตะวันออกของกรุงเทพ
ภาคตะวันตก

นอกประเทศ

ทั้งหมด จากทั้งหมด 159 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

 • Metal Bellows Pump Metal Bellows Pump
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump LVM-10/MF-1 Diaphragm Pump LVM-10/MF-1
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-5L/FD-5DCL Diaphragm Pump FD-5L/FD-5DCL
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-2L/FD-2DCL Diaphragm Pump FD-2L/FD-2DCL
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-2N/FD-2NDC Diaphragm Pump FD-2N/FD-2NDC
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump Explosion Proof FD-5XP Diaphragm Pump Explosion Proof FD-5XP
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-2HT Diaphragm Pump FD-2HT
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-5/FD-5DC Diaphragm Pump FD-5/FD-5DC
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • Diaphragm Pump FD-2/FD-2DC Diaphragm Pump FD-2/FD-2DC
  • แคตตาล็อก

  ● Compact and lightness design makes easy to incorporate to device.  Best for gas sampling. ● Valves and diaphragms have a long life for unique design,  and entire pump is designed to be highly airtight. ● Gas (liquid) contact part has a sturcture of fluororesin and stainless steel depending on the specifications,  it can be used even in an environment where corrosion resistance is required. ● IN/OUT ports are tube-connected, and can be changed to bite fitting and screw fitting. ● Vibration reduction type,  High temperature type and Explosionproof type are available. ● Diaphragm pump can be used for liquids(self-priming) becasue gas-liquid mixed fluids are avairable. ● Diaphragm pump is frequently modified to meet unique customer requirements.  Example: Compatible with high-end models with improved airtightness The double diaphragm configulation makes shut leaks off to the outside.  Mounted CE / UL / special motor, etc. Reduction of pulsation by Liquid

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  IBS Machinex(Thailand) CO.,LTD.

 • ปั้มแรงดันสูงสำหรับอุตสาหกรรม ปั้มแรงดันสูงสำหรับอุตสาหกรรม
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ปั้มสำหรับงานอุตสาหกรรมที่รวมเทคโนโลยีของ Maruyama เอาไว้ด้วยกันเป็นปั้มแรงดันสูงที่มีความทนทานสูงโดยมีประสิทธิภาพการดูดน้ำที่ยอดเยี่ยม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อาหาร・เครื่องดื่ม

  ASIAN MARUYAMA(THAILAND)CO.,LTD.

 • เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดล T เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดล T
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม” เป็นปั้มฟันเฟืองปกติที่ใช้เอลิคลอยด์ ซึ่งสามารถเคลือบ Catalytic Nickel Generation บนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เคสซิ่ง เกียร์ ชาฟท์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพอันเป็นเลิศด้านความทนทานจากการกัดกร่อนและการขัดสี นอกจากนี้ยังเป็นฟันเฟืองโค้งต่อเนื่องจุดเดียวที่ถูกพัฒนาสำหรับปั้มเพื่อส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงสูง และยังมีการออกแบบที่เป็นอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ง่าย “โมเดล T” มีโครงสร้างที่ง่ายเป็นอย่างมากสำหรับปั้มฟันเฟือง ตัวพยุงเป็นตัวพยุงแบบลื่นทรงแกนภายในและไม่ติดตั้งลิ้นเพื่อความปลอดภัยไว้ภายใน ตัวพยุงปิดใช้แบบตามมาตรฐานแกรนด์แพ็คกิ้ง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบแมคานิคอลซีลได้ตามชนิดของของเหลวหรือตามความประสงค์ของผู้ใช้ การต่อท่อสามารถต่อด้วยการใช้สกรูหรือต่อด้วยการเชื่อม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อาหาร・เครื่องดื่ม วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Nippon Cloid MFG Co., Ltd.

 • คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล JSW-1000 คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล JSW-1000
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘คลอยด์โรตารี่ปั้ม” เป็นโรตารี่ปั้มที่ด้วยโครงสร้างจัดเป็นปั้มหมุนชนิดหนึ่ง โดยหลักการจัดอยู่ในประเภทปั้มแบบปริมาณ ภายในเคสซิ่งมีใบมีดทรงพัด 2 ชิ้น ซึ่งจะหมุนอย่างสอดประสานกันโดยไพล็อตเกียร์ ทำให้ใบมีดทั้งสองไม่สัมผัสกัน นอกจากนี้ทั้งเคสซิ่งและโคฟเวอร์ก็ไม่สัมผัสกันด้วยเช่นกัน “โมเดล DSW-1000” เป็นโรตารี่ปั้มขนาดใหญ่ที่สามารถส่งถ่ายของเหลวที่มีความเหนียวข้นมากเป็นพิเศษ (1 ล้าน cp) แรงขับดันสูงสุดคือ 3.0MPa และปริมาณขับออกคือ 10ℓ/rev

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี อาหาร・เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  Nippon Cloid MFG Co., Ltd.

 • ปั้มชนิดพิเศษ ปั้มชนิดพิเศษ
  • แคตตาล็อก

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ บริษัท Nippon Cloid MFG ผู้ผลิตปั้มสำหรับส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ มีผลิตภัณฑ์ปั้มชนิดพิเศษมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม หรือโรตารี่ปั้ม เป็นต้น เรามีปั้มที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายชนิดพร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็น ปั้มติดตั้งล้อสำหรับเข็น ปั้มที่เดินเครื่องด้วยเครื่องยนต์ เครื่องบรรจุชีส หรือเกียร์ปั้มโมเดล TX-05 เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อาหาร・เครื่องดื่ม วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Nippon Cloid MFG Co., Ltd.

 • เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดลJT เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดลJT
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม” เป็นปั้มฟันเฟืองปกติที่ใช้เอลิคลอยด์ ซึ่งสามารถเคลือบ Catalytic Nickel Generation บนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เคสซิ่ง เกียร์ ชาฟท์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพอันเป็นเลิศด้านความทนทานจากการกัดกร่อนและการขัดสี นอกจากนี้ยังเป็นฟันเฟืองโค้งต่อเนื่องจุดเดียวที่ถูกพัฒนาสำหรับปั้มเพื่อส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงสูง และยังมีการออกแบบที่เป็นอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ง่าย “โมเดลJT” มีโครงสร้างแจ็กเก็ตอยู่ที่ตัวปั้ม (สามารถใช้สตีม น้ำอุ่นหรือน้ำมันที่เป็นสื่อความร้อนได้) ตัวพยุงเป็นตัวพยุงแบบลื่นทรงแกนภายใน ตัวพยุงปิดใช้แบบตามมาตรฐานแกรนด์แพ็คกิ้ง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบแมคานิคอลซีลได้ตามชนิดของของเหลวหรือตามความประสงค์ของผู้ใช้ การต่อท่อสามารถต่อด้วยการใช้สกรูหรือต่อด้วยการเชื่อม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อาหาร・เครื่องดื่ม ธุรกิจก่อสร้าง

  Nippon Cloid MFG Co., Ltd.

 • เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดลRT เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดลRT
  • แคตตาล็อก

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม” เป็นปั้มฟันเฟืองปกติที่ใช้เอลิคลอยด์ ซึ่งสามารถเคลือบ Catalytic Nickel Generation บนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เคสซิ่ง เกียร์ ชาฟท์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพอันเป็นเลิศด้านความทนทานจากการกัดกร่อนและการขัดสี นอกจากนี้ยังเป็นฟันเฟืองโค้งต่อเนื่องจุดเดียวที่ถูกพัฒนาสำหรับปั้มเพื่อส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงสูง และยังมีการออกแบบที่เป็นอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ง่าย “โมเดลRT” ติดตั้งลิ้นเพื่อความปลอดภัยไว้ภายในและตัวพยุงเป็นตัวพยุงแบบลื่นทรงแกนภายใน ตัวพยุงปิดใช้แบบตามมาตรฐานแกรนด์แพ็คกิ้ง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบแมคานิคอลซีลได้ตามชนิดของของเหลวหรือตามความประสงค์ของผู้ใช้ การต่อท่อสามารถต่อด้วยการใช้สกรูหรือต่อด้วยการเชื่อม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อาหาร・เครื่องดื่ม วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Nippon Cloid MFG Co., Ltd.

 • เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดล RJT เอลิคลอยด์เกียร์ปั้มโมเดล RJT
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ ‘เอลิคลอยด์เกียร์ปั้ม” เป็นปั้มฟันเฟืองปกติที่ใช้เอลิคลอยด์ ซึ่งสามารถเคลือบ Catalytic Nickel Generation บนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เคสซิ่ง เกียร์ ชาฟท์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพอันเป็นเลิศด้านความทนทานจากการกัดกร่อนและการขัดสี นอกจากนี้ยังเป็นฟันเฟืองโค้งต่อเนื่องจุดเดียวที่ถูกพัฒนาสำหรับปั้มเพื่อส่งถ่ายของเหลวโดยเฉพาะ ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงสูง และยังมีการออกแบบที่เป็นอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ง่าย “โมเดล RJT” ติดตั้งลิ้นเพื่อความปลอดภัยไว้และแจ็กเก็ตไว้ภายในปั้ม และตัวพยุงเป็นตัวพยุงแบบลื่นทรงแกนภายใน อนึ่ง เกียร์และชาฟท์ เป็นแบบเดียวกับโมเดล T โมเดล JT และโมเดล JT

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจก่อสร้าง วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Nippon Cloid MFG Co., Ltd.

 • คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล W คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล W
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ "Cloid Rotary Pump" เป็นปั้มหมุนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างแบบปั้มโรตารี่ ตามหลักการถูกจำแนกว่าเป็นปั้มวัดปริมาตร มีใบมีดรูปพัดลมสองใบอยู่ภายในเคส ใบมีดหมุนพร้อมกันโดยใช้ Pilot Gear และไม่มีการสัมผัสกันระหว่างใบพัด นอกจากนั้นแล้ว ใบพัดไม่มีการสัมผัสกับเคสและที่คลุม “โมเดล W” เป็นโรตารี่ปั้มที่มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายโพลิเมอร์โมเลกุลสูง ช็อกโกแลต หรือยางมะตอย ส่วนสัมผัสกับของเหลวมีโมเดล SW ที่ทำด้วยสเตนเลสด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อาหาร・เครื่องดื่ม วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Nippon Cloid MFG Co., Ltd.

 • คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล JW คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล JW
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ "Cloid Rotary Pump" เป็นปั้มหมุนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างแบบปั้มโรตารี่ ตามหลักการถูกจำแนกว่าเป็นปั้มวัดปริมาตร มีใบมีดรูปพัดลมสองใบอยู่ภายในเคส ใบมีดหมุนพร้อมกันโดยใช้ Pilot Gear และไม่มีการสัมผัสกันระหว่างใบพัด นอกจากนั้นแล้ว ใบพัดไม่มีการสัมผัสกับเคสและที่คลุม “โมเดล JW” เป็นปั้มโมเดล W ที่ติดตั้งแจ็กเก็ตไว้ภายใน ซึ่งสามารถรักษาอุณหภูมิของของเหลวที่ส่งถ่ายได้ทั้งไอน้ำ หรือน้ำมันนำความร้อน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อาหาร・เครื่องดื่ม วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Nippon Cloid MFG Co., Ltd.

 • คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล 3W・5W คลอยด์โรตารี่ปั้มโมเดล 3W・5W
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทผลิตและจำหน่ายปั้มที่เหมาะสำหรับการขนถ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ยางมะตอย น้ำยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น ช็อคโกแลต ไส้กรอก ไส้กรอกปลา ชีสเนยขาว น้ำมันทำอาหาร น้ำตาลเหลว น้ำเชื่อม พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดูดซับ PPG พลาสติไซเซอร์ วิสคอสเรยอง เยื่อกระดาษ หมึก รงควัตถุ สี สารกันสนิม ซีล พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมกระดาษ "Cloid Rotary Pump" เป็นปั้มหมุนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างแบบปั้มโรตารี่ ตามหลักการถูกจำแนกว่าเป็นปั้มวัดปริมาตร มีใบมีดรูปพัดลมสองใบอยู่ภายในเคส ใบมีดหมุนพร้อมกันโดยใช้ Pilot Gear และไม่มีการสัมผัสกันระหว่างใบพัด นอกจากนั้นแล้ว ใบพัดไม่มีการสัมผัสกับเคสและที่คลุม “โมเดล 3W” และ “โมเดล 5W”ถูกใช้สำหรับส่งถ่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเหนียวข้นสูง ภายในโรงงานมากมายทั่วโลก ด้วยการติดต่ออุปกรณ์ปล่อยลมที่อุปกรณ์ดันเข้า (ฮอปเปอร์) ทำให้การส่งถ่ายของเหลวที่เหนียวข้นทำได้อย่างง่ายดาย ทั้งการทำงาน การควบคุม รวมถึงการสำความสะอาดก็ง่ายเช่นกัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อาหาร・เครื่องดื่ม วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Nippon Cloid MFG Co., Ltd.

 • “ETD2 series” ปั๊มไดอะแฟรมไฟฟ้าของ TAIYO “ETD2 series” ปั๊มไดอะแฟรมไฟฟ้าของ TAIYO
  • แคตตาล็อก

  「ETD2 series」ปั๊มไดอะแฟรมไฟฟ้าเป็นปั๊มส่งของเหลวซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากและใช้กันแพร่หลายในสาขาต่างๆ เป็นปั๊มที่เพิ่มปริมาณการไหลออกเพิ่มมากขึ้นถึง 120L/min สามารถลดค่าต้นทุนการดำเนินการและลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 80% ทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ซึ่งไม่มีไอเสีย และมีเสียงรบกวนต่ำ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ ธุรกิจก่อสร้าง รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  TAIYO LTD. / Parker TAIYO

 • “TD/TD2 Series” ปั๊มไดอะแฟรม ระบบนิวเมติกไดร์ฟของ TAIYO “TD/TD2 Series” ปั๊มไดอะแฟรม ระบบนิวเมติกไดร์ฟของ TAIYO
  • แคตตาล็อก

  「TD/TD2 Series」ปั๊มไดอะแฟรมระบบนิวเมติกไดร์ฟใช้อย่างกว้างขวางในการปั๊มสารเคมี เช่น สารละลายที่เป็นกรด ด่าง และพวกของเหลวที่หนืด สารละลายข้น สารอินทรีย์และน้ำ วัสดุที่ผลิตเป็นตัวเรือนปั๊มมีทั้งชนิดโลหะและชนิดเรซิน เราได้จัดเตรียมยางไดอะแฟรมและวัสดุชนิดอื่นๆไว้ด้วยเพื่อให้เข้ากับการใช้งานของลูกค้า ปั๊มไดอะแฟรมระบบนิวเมติกไดร์ฟของ TAIYO ที่มีผลงานมาอย่างยาวนานได้ใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ และได้รับความนิยมอย่างมากในเรื่องคุณภาพด้วยเช่นกัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง

  TAIYO LTD. / Parker TAIYO

 • แพ็คเกจ Retrofit 6,200bar แพ็คเกจ Retrofit 6,200bar
  • แคตตาล็อก

  คือแพ็คเกจพื้นฐานที่รวมปั๊มแรงดันสูงพิเศษที่ช่วยอัพเกรดอุปกรณ์วอเตอร์เจ็ทที่มีกำลังแรงดันสูงสุด 4,150bar เป็น 6,000bar ได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  ALLFI JAPAN K.K.

 • ปั้มสูญญากาศ "รุ่น FV" ปั้มสูญญากาศ "รุ่น FV"
  • แคตตาล็อก

  มีประสิทธิภาพสูงด้วยระดับสุญญากาศปานกลาง อีกทั้ง รอบๆของจานเฟืองล้อหมุนเป็นลักษณะที่เป็นโครงสร้างที่ไม่มีน้ำมัน ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนได้ * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั้มสูญญากาศ "รุ่น HT" ปั้มสูญญากาศ "รุ่น HT"
  • แคตตาล็อก

  โครงสร้างแข็งแรง และถอดประกอบได้อย่างง่ายดาย อีกทั้ง จุดเด่นคือ มีประสิทธิภาพสูงด้วยระดับสูญญากาศปานกลาง * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั้มสูญญากาศ "รุ่น HI" ปั้มสูญญากาศ "รุ่น HI"
  • แคตตาล็อก

  ความเร็วในการกำจัด คือ 2.0~38.4m3/min ความดันสูงสุด 800~470Pa อีกทั้ง มีรายการสินค้าที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั้ม "ปั้มใบพัด" ปั้ม "ปั้มใบพัด"
  • แคตตาล็อก

  มีการติดตั้งที่ง่ายดาย รวมถึงการแยกชิ้นส่วนในการทำความสะดวกและการประกอบที่ง่ายดาย อีกทั้ง ค่าบำรุงรักษาที่ถูก ทำให้เป็นจุดเด่นสำหรับค่าใช้จ่ายโดยรวม * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ อาหาร・เครื่องดื่ม

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั้ม "ปั้มคลุมยาว" ปั้ม "ปั้มคลุมยาว"
  • แคตตาล็อก

  มีการใช้หลักสุขาภิบาล ทำให้ภายในปั้มสามารถทำความสะอาด จึงถูกหลักสุขอนามัย อีกทั้ง ใช้ปีกหมุน 3ใบ ที่มีการทำงานเป็นของตัวเองเป็นลักษณะ จึงทำให้มีการลำเลียงของเหลวได้อย่างง่ายดาย * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั้ม "แม็กปั้ม" ปั้ม "แม็กปั้ม"
  • แคตตาล็อก

  ภายในแม็กปั้ม จะมีส่วนที่กั้นระหว่างภายในและภายนอก ทำให้ของเหลวไม่สามารถออกได้ และไม่เกิดการรั่วไหล ลดการสูญเสียของเหลวที่มีค่า และเป็นสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลดการความเสียหายต่อส่วนรวม * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั้มเกียร์หมุนภายใน "ซีรี่ย์ TG " ปั้มเกียร์หมุนภายใน "ซีรี่ย์ TG "
  • แคตตาล็อก

  เกียร์และลูกสูบสามารถทำงานอย่างเข้ากัน จึงทำให้ลดการคาดเคลื่อนและไร้เสียงรบกวน อีกทั้ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั้มเกียร์หมุนภายใน "ซีรี่ย์ G" ปั้มเกียร์หมุนภายใน "ซีรี่ย์ G"
  • แคตตาล็อก

  สำหรับวัสดุนั้น ใช่ประเภทของFC หรือ ประเภทของสแตนเลส อีกทั้ง สามารถออกแบบและผลิตในส่วนที่ของเหลวที่ขนส่งยาก หรือเงื่อนไขด้านความรุนแรง ซึ่งลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามได้ โดยม่ต้องเกรงใจ * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั้ม "ปั้มเกียร์กลิ้งขนาดใหญ่" ปั้ม "ปั้มเกียร์กลิ้งขนาดใหญ่"
  • แคตตาล็อก

  สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ ซึ่งสามาถที่เคลื่อนย้ายของเหลวได้ด้วย อีกทั้งมีฟังก์ชั่นเกียร์ที่เป็นของบริษัทฯเอง ซึ่งสามารถสูบของจากถังแกลลอนหรือถังใต้ดดินได้ และสามารถใช้งานการถอนสูญญากาศได้ด้วย * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั้มเกียร์หมุนภายใน "ซีรี่ย์ SE" ปั้มเกียร์หมุนภายใน "ซีรี่ย์ SE"
  • แคตตาล็อก

  ได้ต่อเติมขาตั้งของปั้ม เพื่อรองรับท่อลำเลียงที่ขนาดใหญ่ได้ อีกทั้ง ใช้เกียร์ระบบไขว้ ทำให้เป็นสินค้าที่มีความเร็วการหมุนที่เร็ว * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAIDO MACHINERY CORPRATION.

 • ปั๊มหลายโมเลกุลแบบตลับลูกปืนแม่เหล็ก ซีรีส์ TG-M ปั๊มหลายโมเลกุลแบบตลับลูกปืนแม่เหล็ก ซีรีส์ TG-M
  • แคตตาล็อก

  ในที่สุดก็มีปั๊มโมเลกุลแบบตลับลูกปืนแม่เหล็กสำหรับใช้ประโยชน์กว้างขวางแล้ว ใช้อำนาจแม่เหล็กในการควบคุมตัวหมุนโดยไม่แตะกัน จึงเป็นปั๊มสุญญากาศในอุดมคติที่ติดตั้งได้อิสระ มีแรงสั่นสะเทือนต่ำและไม่ต้องใช้น้ำมันเลย นอกจากนี้พอไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นสไลด์ ก็ทำให้ยืดเวลาการบำรุงออกไปได้ยาวขึ้น ปั๊มหลายโมเลกุลแบบตลับลูกปืนแม่เหล็ก 390L/S – 2400L/S รุ่น TG390M/TG420M/TG90M/TG1300M/TG2400M

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

  Osaka Vacuum, Ltd.

 • ปั้มสูญญากาศ "VP-235" ปั้มสูญญากาศ "VP-235"
  • แคตตาล็อก

  สามารถดูดอากาศ แพคเก็ตเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก-ใหญ่ ตูเย็นขนาดเบ็ก-ใหญ่ เป็นต้นไดh * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  FUSO Co.,Ltd.

 • ปั้มสูญญากาศ "VP-120A" ปั้มสูญญากาศ "VP-120A"
  • แคตตาล็อก

  ด้วยน้ำหนักและขนาดเล็ก 5.5 kg และสามารถสูบอากาศได้ 42 ลิตรต่อนาที เพราะว่าเป็น 4 พอลมอเตอร์ ทำให้ไม่เกิดความร้อน ไม่มีเสียงดังรบกวน อีกทั้งสามารถใช่้งานได้นานหลายชั่วโมง * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  FUSO Co.,Ltd.

 • "แนะนำธุรกิจ" บริษัท Daito Pump Co., Ltd. "แนะนำธุรกิจ" บริษัท Daito Pump Co., Ltd.

  รายการสินค้าที่มีให้บริการเป็นหลัก ได้แก่ ปั๊มน้ำเย็นสำหรับเสริมกำลังเครื่องหลัก ปั๊มดับเพลิง/เบ็ดเตล็ด ปั๊มบัลลาสต์/ปั๊มน้ำท้องเรือ เป็นต้น ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปั๊ม โปรดไว้ใจเรา * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  DAITO PUMP KOGYO Co., LTD.

 • ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงชนิดล่อน้ำด้วยตนเอง "UHN ซีรี่ย์" ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงชนิดล่อน้ำด้วยตนเอง "UHN ซีรี่ย์"
  • แคตตาล็อก

  "UHN ซีรี่ย์"』 เป็นปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงชนิดล่อน้ำได้ด้วยตนเองซึ่งมีสมรรถนะในการล่อน้ำได้ด้วยตนเองสูง สามารถใช้งานได้แม้อยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในขณะที่มีการปั๊มน้ำขึ้น แม้จะมีอากาศปะปนเข้ามาก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด และด้วยมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนแบบไม่มีวาลว์ช่องทางเข้า จึงไม่ไม่จำเป็นต้องมีฟุตวาวล์ในการใช้งาน ※ กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อตเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อาหาร・เครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ

  Yokota Manufacturing Co., Ltd.

 • ปั๊มแบบล่อน้ำได้ด้วยตนเองที่มีการเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้น "รุ่น UPM、UPS" ปั๊มแบบล่อน้ำได้ด้วยตนเองที่มีการเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้น "รุ่น UPM、UPS"
  • แคตตาล็อก

  "รุ่น UPM、UPS" คือ ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงซึ่งมีการขับเคลื่อนคู่ไปกับปีกสำหรับแยกไอน้ำและปั๊มสูญญากาศ สามารถปั๊มและลำเลียงของเหลว (ของเหลวไม่ละลาย・ของเหลวหลายสถานะ)ซึ่งรวมถึงฟองอากาศ, โคลนซึ่งมีความหนืดสูงได้ด้วยแรงปั๊มกำลังแรงสูงอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานได้คลอบคลุมกว้างขวาง นับตั้งแต่ลำเลียงผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร, ลำเลียงน้ำยาทางเคมี, ลำเลียงผลิตภัณฑ์สู่ถังจัดเก็บ, งานขุดเจาะดิน เป็นต้น ※ กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อตเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  Yokota Manufacturing Co., Ltd.

 • NITTO KOHKI CO.,LTD. ปั๊ม NITTO KOHKI CO.,LTD. ปั๊ม
  • แคตตาล็อก

  ปั๊มขับเคลื่อนรีเนียร์ มีจุดเด่นคือ อายุการใช้งานนาน ประหยัดไฟ แรงสั่งหรือเสียงรบกวนน้อย น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก บริษัทเรา ได้บุกเบิกเพื่อนำมาใช้จริง โดยไม่ใช้น้ำมัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องมือการแพทย์ที่ต้องการใช้พลังานลมที่สะอาด ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์การแพทย์

  NITTO KOHKI CO., LTD. Bangkok Representative Office

 • ปั๊มดูดตัวอย่างแก๊ส “GSP100 series” ปั๊มดูดตัวอย่างแก๊ส “GSP100 series”
  • แคตตาล็อก

  『GSP100 series』 เป็นอุปกรณ์สำหรับการนำเอาตัวอย่างแก๊สจากถุงเก็บตัวอย่างแก๊ส ส่งไปยังอุปกรณ์และการวิเคราะห์ เช่น Gas Sampling Valve (GSV) ใน GC ON/OFF สามารถเลือกได้ระหว่างการควบคุมจากภายนอก เช่น GC หรือการควบคุมด้วยเครื่องจับเวลาที่ติดตั้งภายใน และเรายังจัดเตรียมปั๊มดูดตัวอย่างแบบติดตั้งขนาดเล็ก ซึ่งติดตั้งจัดวาง Needle valve สำหรับปรับปริมาณการดูดของปั๊มไว้ที่ด้านกลั่นด้วย หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามเราได้โดยตรง ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Labosoltech LLC

 • บริษัทโทโฮชิกะโคกิ (Toho Chika Koki Co.,Ltd.) “แคตตาล็อกสินค้า” บริษัทโทโฮชิกะโคกิ (Toho Chika Koki Co.,Ltd.) “แคตตาล็อกสินค้า”
  • แคตตาล็อก

  แคตตาล็อกนี้เป็นแคตตาล็อกลงรายละเอียดของเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทโทโฮชิกะโคกิ (Toho Chika Koki Co.,Ltd.) เช่น เครื่องเจาะและเครื่องปั๊มต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเราได้แนะนำข้อมูลเครื่องจักรต่างๆอีกมากมาย อย่างเช่น เครื่องเจาะรุ่น DH, เครื่องปั๊มแบบลูกสูบเชิงกลชนิดถอยกลับ ฯลฯ ซึ่งผลิตขึ้นมาจากการสะสมประสบการณ์อันยาวนานหลายปี รวมถึงคำนึงถึงความคิดเห็นอันทรงคุณค่าที่เราได้รับจากลูกค้า อีกทั้งยังเป็นเครื่องจักรที่เพียบพร้อมทางด้านความปลอดภัย ฟังก์ชั่นของการใช้งาน และรวมถึงด้านราคาอันเป็นที่น่าพึงพอใจอีกด้วย ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  TOHO CHIKAKOKI Co.,Ltd.

 • Magnet Pump “TED” Magnet Pump “TED”
  • แคตตาล็อก

  “TED” เป็นMagnet Pumpที่ใช้ทั่วไปชนิดปริมาณบรรจุระดับกลางเหมือนที่ผ่านมาโดยใช้แม่เหล็กของสินแร่ที่หายากที่มีแรงแม่เหล็กสูงทุกรุ่นที่มี0.75kWขึ้นไป จากการขึ้นรูปทำใบพัดกับจานปะกับให้เป็นตัวเดียวกัน ทำให้ความสมดุลของใบพัดพัฒนาดีขึ้น ใช้BracketและPump baseที่ทำจากเรซินที่มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีเป็นเยี่ยม ทำให้ความทนทานต่อการผุกร่อนดีขึ้นเป็นอย่างมาก ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือเชิญดาวน์โหลดที่แค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  TOMYENG CORPORATION

 • Magnet Pump “TEO” Magnet Pump “TEO”
  • แคตตาล็อก

  “TEO” เป็นMagnet Pumpทั่วไปที่มีปริมาณความจุน้อย มีอายุการใช้งานยาวนาน ที่ได้ใช้Resin Bracket, Resin Base ได้จัดเตรียมวัสดุของส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์เอาไว้ 2 ชนิด, สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมที่สุดในการทนสารเคมีได้, ได้แก่พลาสติกประเภทPolypropyleneที่มีตัวเสริมแรงเป็นเส้นใยFiberglass และPVDFที่มีตัวเสริมแรงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ มีรูปแบบการเชื่อมต่อมากมาย ได้แก่ การเชื่อมต่อท่อ, การเชื่อมต่อเกลียว, การเชื่อมต่อหน้าแปลน(Flange) (JIS10K 20A、25A) ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือเชิญดาวน์โหลดที่แค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  TOMYENG CORPORATION

 • เกียร์ปั๊มแม่นยำ “เกียร์ปั๊ม” เกียร์ปั๊มแม่นยำ “เกียร์ปั๊ม”
  • แคตตาล็อก

  “เกียร์ปั๊ม”、ได้รับการประเมินว่าเป็นอุปกรณ์แม่นยำสูง・คุณภาพสูง ใช้งานกับสายการผลิตได้มากมาย เราเสนอสินค้ามีประสิทธิภาพ・ประหยัดทางเศรษฐกิจ 、ประหยัดพลังงาน และปลอดภัยต่อการทำงาน ให้เหมาะกับความจำเป็นของผู้ใช้ ในอนาคตเรามุ่งมั่นที่จะสร้างมาตราฐานของรุ่นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการในระดับที่สูงขึ้น ด้วยแรงพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ※ รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Kyowa FineTech. Co.,Ltd.

 • ปั๊มปริมาตรคงที่แบบไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า “แกมม่าX” ปั๊มปริมาตรคงที่แบบไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า “แกมม่าX”
  • แคตตาล็อก

  “แกมม่าX” คือ ปั๊มปริมาตรคงที่แบบไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณที่ปล่อยออกครอบคลุมสูงสุดถึง 750ml/min วัสดุที่ใช้กับส่วนเปียกมีหลากหลาย ตั้งแต่เรซิ่นไปจนถึงหัวสเตนเลส และยังมีฟังก์ชั่นที่ใหม่กว่า คือฟังก์ชั่นปรับความเร็วสโตรค บังคับการตั้งค่าทุกชนิดด้วยปุ่มคลิกวีล เพิ่มฟังก์ชั่นการตรวจจับความผิดปกติ และเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ การใช้งานที่ง่ายขึ้น และความปลอดภัยที่สูงขึ้น สามารถ รองรับรับการควบคุมงานเกราท์ติ้งในทุกด้าน ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  TOHKEMY CORPORATION

 • ปั๊มปริมาตรคงที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า “เอกซ์โทรนิค” ปั๊มปริมาตรคงที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า “เอกซ์โทรนิค”

  “เอกซ์โทรนิค” คือ ปั๊มปริมาตรคงที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าโครงสร้างต้านแรงดันป้องกันการระเบิด ความแข็งแรงในความแข็งแรง สามารถใช้ได้ไร้ปัญหาแม้ในพื้นที่ที่มีก๊าซไวไฟ และ ยังมีจุดเด่นคือ ส่วนขับเคลื่อนยังมีโครงสร้างป้องกัน ส่วนเปียกรองรับการใช้งานได้กับของเหลวทุกชนิด และแผงควบคุมยังเป็นไดอัลแบบสามารถตั้งค่าระยะสโตรคได้อีกด้วย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  TOHKEMY CORPORATION

 • TERAL Inc. แนะนำบริษัท TERAL Inc. แนะนำบริษัท
  • แคตตาล็อก

  Teral Inc. เป็นบริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ควบคุมการไหลเวียนของอากาศหรือน้ำเป็นสินค้าหลัก เช่น ปั๊มน้ำหรือเครื่องส่งถ่ายอากาศ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำของพวกเราเองหรือใช้ในกิจกรรมการผลิตทุกแขนง เราได้เริ่มการพัฒนาระบบที่สะอาดที่สามารถทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีการควบคุมน้ำหรืออากาศที่เราสร้างมาเป็นเวลานานหลายปี ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจไฟฟ้า・ธุรกิจก๊าซ・ธุรกิจประปา อื่นๆ

  TERAL THAI CO,LTD.

 • ทรานส์เฟอร์ปั๊ม “SPS-V series” ทรานส์เฟอร์ปั๊ม “SPS-V series”
  • แคตตาล็อก

  “SPS-V series” คือทรานส์เฟอร์ปั๊มที่สามารถนำไปใช้ในการทำอาหารได้หลากหลาย เช่น แฮมเบิร์ก เกี๊ยวซ่า ขนมจีบ วัตถุดิบทำซาลาเปา และเนื้อปลาบดที่มีความเหียวเป็นพิเศษ ใช้ปั๊มพ์ใบพัดแบบโรตารี่ เพื่อป้องกันการเสื่อมของวัตถุดิบ แรงดันคงที่ ไม่กระตุกคงสมดุลย์การทำงานของเครื่อง นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มเครื่องควบคุมแรงดันตามลักษณะการใช้งานได้อีก ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาว์นโหลดแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  HITEC FOOD EQUIPMENT CO., LTD.

 • ปั๊มพ์แรงเหวี่ยงแบบดูน้ำทางเดียวของ Ebara รุ่น FSD-B ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม ปั๊มพ์แรงเหวี่ยงแบบดูน้ำทางเดียวของ Ebara รุ่น FSD-B ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม
  • แคตตาล็อก

  รุ่น FSD-B คือปั๊มพ์แรงเหวี่ยงแบบดูน้ำทางเดียวของ Ebara ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพ ติดตั้งมอเตอร์สมรรถนะแบบพรีเมี่ยมไว้ในปั๊มพ์ระบบทำงานแนวตรง เพื่อประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า(JIS C 4212)สมรรถนะสูง เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการหมุนเวียนน้ำร้อน/น้ำเย็น หรือใช้กับชุดอุปกรณ์เครื่องจักรทุกประเภท เป็นต้น สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดและศึกษาจากแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Ebara (Thailand) Limited

 • ไลน์ปั๊มพ์ รุ่นLPD-B ของบริษัท Ebara ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม ไลน์ปั๊มพ์ รุ่นLPD-B ของบริษัท Ebara ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม
  • แคตตาล็อก

  รุ่น LPD-B คือ ไลน์ปั๊มพ์ ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม ติดตั้งมอเตอร์สมรรถนะแบบพรีเมี่ยมไว้ในปั๊มพ์ระบบทำงานแนวตรง เพื่อประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า(JIS C 4212)สมรรถนะสูง เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการหมุนเวียนน้ำร้อน/น้ำเย็น หรือใช้กับชุดอุปกรณ์เครื่องจักรทุกประเภท เป็นต้น สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดและศึกษาจากแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Ebara (Thailand) Limited

 • บูสเตอร์ปั๊มพ์จ่ายน้ำแบบต่อตรง บูสเตอร์ปั๊มพ์จ่ายน้ำแบบต่อตรง
  • แคตตาล็อก

  ● ใช้แคบิเนตที่ทำจากสเตนเลส ● เหลือพื้นที่ไว้เพื่อเดินระบบท่อ ● มีACรีแอคเตอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ● รองรับการวางแทงค์น้ำในที่สูง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Ebara (Thailand) Limited

 • ปั๊มพ์แบบหมุนเหวี่ยงทำจากสเตนเลส รุ่นFDP-E ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม ปั๊มพ์แบบหมุนเหวี่ยงทำจากสเตนเลส รุ่นFDP-E ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม
  • แคตตาล็อก

  รุ่น FDP-Eคือ ปั๊มพ์แบบหมุนเหวี่ยงทำจากสเตนเลส ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม ติดตั้งมอเตอร์สมรรถนะแบบพรีเมี่ยมไว้ในปั๊มพ์ระบบทำงานแนวตรง เพื่อประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า(JIS C 4212)สมรรถนะสูง นอกจากนี้ยังได้ติดแบรคเกทการ์ดด้านในแบรดเกท เพื่อไม่ให้สามารถสัมผัสตัวหมุนจากภายนอกได้ เพิ่มความปลอดภัย เหมาะสำหรับนำไปใช้เพื่อส่งจ่ายน้ำร้อน หรือหมุนเวียนน้ำร้อน/น้ำเย็น เป็นต้น สำหรับรายละเอียด กรุณาดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Ebara (Thailand) Limited

 • สเตนเลสมัลติสเตจปั๊มพ์แบบตั้ง รุ่นEVM-E ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม สเตนเลสมัลติสเตจปั๊มพ์แบบตั้ง รุ่นEVM-E ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม
  • แคตตาล็อก

  รุ่น EVM-E คือ สเตนเลสมัลติสเตจปั๊มพ์แบบตั้งที่ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพเกรดพรีเมี่ยม ติดตั้งมอเตอร์สมรรถนะแบบพรีเมี่ยมไว้ในปั๊มพ์ระบบทำงานแนวตรง เพื่อประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า(JIS C 4212)สมรรถนะสูง รุ่นที่สูงกว่า 5.5kW จะมีโครงสร้างที่สามารถซ่อนบำรุงซีลเพลา (เปลี่ยนซีลเพลา) ได้โดยไม่ต้องถอดมอเตอร์ที่ทั้งใหญ่และหนักออกมา เพราะมีสเปเซอร์คัปปลิ้ง ทุกรุ่นจะมี「คาร์ททริดจ์เมคานิคอลซีล」เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งสามารถซ่อมบำรุงซีลเพลาได้โดยไม่ต้องถอดแยกส่วนปั๊มพ์ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Ebara (Thailand) Limited

 • ปั๊มพ์ยูนิตดับเพลิงสำหรับสปริงเกลอร์รุ่นเชื่อมต่อท่อประปาในอาคารสถานที่ระบุ ปั๊มพ์ยูนิตดับเพลิงสำหรับสปริงเกลอร์รุ่นเชื่อมต่อท่อประปาในอาคารสถานที่ระบุ
  • แคตตาล็อก

  ขอแนะนำชุดปั๊มดับเพลิงสำหรับอุปกรณ์สปริงเกอร์ที่ต่อกับท่อประปาของสิ่งปลูกสร้างเฉพาะเจาะจงของ Ebara (รุ่น MDFS และ FSDFS) จุดเด่นหลักๆได้แก่ ● ติดตั้งง่ายและประหยัดพื้นที่วาง ● เป็นหนึ่งเดียวกับถังน้ำสำรอง ● มีอุปกรณ์เตือนหากระดับน้ำในถังลดต่ำกว่าเกณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในบ้านพักคนชราที่เป็นโรคหลงลืม, สถานอนามัยดูแลคนชรา, บ้านคนชราแบบที่มีการดูแลพิเศษ ◎สำหรับรายละเอียด กรุณาดาว์นโหลดและศึกษาจากแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Ebara (Thailand) Limited

 • อินไลน์ปั๊มพ์ รุ่น SSLD พร้อมมอเตอร์ PM บริษัท Ebara อินไลน์ปั๊มพ์ รุ่น SSLD พร้อมมอเตอร์ PM บริษัท Ebara
  • แคตตาล็อก

  รุ่น SSLD คือ อินไลน์ปั๊มพ์ พร้อมมอเตอร์ PM แม้จะเป็นปั๊มพ์ขนาดเล็กเพียงเครื่องเดียว แต่ให้ผลลัพธ์ในการประหยัดพลังงานสูง ● ลดก๊าซ CO2 ลงได้มาก ● ติดตั้งง่าย และประหยัดพลังงาน ● คืนทุนในระยะเวลาอันสั้น 【เส้นผ่านศูนย์กลาง 50-3.7kW ให้ผลลัพธ์เรื่องการประหยัดพลังงาน】 ・ส่วนต่างค่าไฟต่อปี:111,475เยน ・ลดปริมาณก๊าซCO2ต่อปี:3.58t-CO2 สำหรับรายละเอียด กรุณาดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Ebara (Thailand) Limited

 • มินิปั๊ม รุ่น MP-W5P มินิปั๊ม รุ่น MP-W5P
  • แคตตาล็อก

  เป็นปั๊มสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศแบบกะทัดรัดที่ข้างในติดตั้งระบบวัดปริมาณการไหลแบบสุ่มและระบบวัดการไหลคงที่ ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและเบาเหมาะสำหรับใช้วัดระดับการปล่อยมลพิษที่อาจกระทบต่อบุคคล ขณะเดียวกันขอบเขตปริมาณการไหลที่ตั้งค่าได้ค่อนข้างครอบคลุม ในระยะ 0.05ลิตร/นาที –5.00ลิตร/นาที นับว่าเป็นปั๊มที่นำไปใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวัดระดับการปล่อยมลพิษต่อบุคคล การเก็บตัวอย่างอากาศจากสภาพแวดล้อมที่ทำงาน ในอาคาร หรือในสภาพที่มีอากาศมวลใหญ่ เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

 • ปั๊ม Clover “รุ่น COR” ปั๊ม Clover “รุ่น COR”
  • แคตตาล็อก

  ปั๊มClover “รุ่น COR” เป็นปั๊มน้ำใช้วัสดุ Rubber Linedในการขนถ่ายสารละลายเซรามิก หรือสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมีข้อดีคือ ส่วนที่สัมผัสกับสารละลายโดยตรงใช้วัสดุยาง Rubber Lining หรือ Rubber linerในการประกอบ และใช้ตามมาตราฐาน Double Mechanical Seal ไม่กักเก็บน้ำ เป็นต้น ※ รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Mitsuwa Pump Co., Ltd.

 • ปั๊มเซลล์ผ่าน “รุ่น SMO” ปั๊มเซลล์ผ่าน “รุ่น SMO”
  • แคตตาล็อก

  ปั๊มเซลล์ผ่าน เป็นปั๊มปรับการทำงานในตัวเองแบบอิสระ ใช้ขนถ่ายตะกอนของน้ำเสียจากการบำบัดทางการเกษตร กากตะกอนบัคเตรี การตกตะกอนต่างๆ ด้วยใบพัดพิเศษสองใบที่ติดอยู่ในส่วนที่หมุนของปั๊มน้ำ ช่วยกำจัดสิ่งกีดขวาง เช่นสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งของที่มีลักษณะยาวได้ เป็นปั๊มที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อกำจัดกากตะกอนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย ※ รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: การผลิตกระดาษ・ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  Mitsuwa Pump Co., Ltd.

 • ปั๊มเซลล์ซีล “รุ่น SM” ปั๊มเซลล์ซีล “รุ่น SM”
  • แคตตาล็อก

  ปั๊มเซลล์ซีลเป็นปั๊มน้ำที่ปรับการทำงานในตัวเอง ใช้ขนถ่ายน้ำเสียจากการบำบัดในอุตสาหกรรม สารละลายจากถ่านหิน การระบายน้ำในหลุมใต้ดินน้ำปนเปื้อนสกปรกต่างๆ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับของเหลวที่ต้องการขนถ่าย ปรับการทำงานในตัวได้ดีเยี่ยม สามารถใช้เป็นปั๊มอเนกประสงค์ได้ ※ รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Mitsuwa Pump Co., Ltd.

 • ปั้มเซลล์ยาง ปั๊ม “รุ่น RZ” ปั้มเซลล์ยาง ปั๊ม “รุ่น RZ”
  • แคตตาล็อก

  『Rubber Cellปั๊ม』ของ「รุ่นSM-RZ」 เป็นปั๊มน้ำเหมาะสำหรับขนส่งของเหลว・สารละลายทางเคมี ปั๊มที่ขนส่งสารละลายทางเคมีต้องทนการสึกกร่อนส่วนปั๊มที่ขนส่ง ของเหลวที่เป็นกรด หรือสารละลายไอออนสูงต้องกัดการกัดกร่อนจึงใช้วัสดุท่อยางในส่วนที่ต้องสัมผัสสารละลายโดยตรง ดังนั้นจึงเหมาะใช้ขนส่งของเหลว・สารละลายทางเคมี ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Mitsuwa Pump Co., Ltd.

 • ปั๊มบูสเตอร์ แรงดัน และสุญญากาศ รุ่น NKCVISP3203-DC15/AC15 ปั๊มบูสเตอร์ แรงดัน และสุญญากาศ รุ่น NKCVISP3203-DC15/AC15
  • แคตตาล็อก

  「ปั๊มบูสเตอร์ แรงดัน และสุญญากาศ」 ที่สามารถใช้ได้กับการใช้งานทุกแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บก๊าซ การไหลเวียน การเติมของเหลว แรงดัน และสุญญากาศ ใช้เวลาผลิต 30-45 วัน สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยได้ด้วยการใช้งานการปล่อย โดยเปลี่ยนแบบโดยใช้แหวนลูกสูบ ● สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดแคทตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  CHUOGIKEN KOGYO CO.,LTD.

 • ลูกสูบหมุนรุ่นใหม่ ลูกสูบสุญญากาศ ลูกสูบหมุนรุ่นใหม่ ลูกสูบสุญญากาศ
  • แคตตาล็อก

  โครงสร้างใหม่ที่สามารถเก็บอากาศเสียได้เหมือนแบบโรเตอร์ ด้วยการขับเคลื่อนลูกสูบที่เสถียรและการต้านแรงเสียดสีน้อย แบบลูกสูบหมุนรุ่นใหม่มีอัตราการปล่อยอากาศเสียดี ทำให้ไม่ค่อยแตกต่างระหว่างปริมาณอากาศเสียในช่วงแรก (0.0 Mpa) และปริมาณอากาศเสียตอนที่แรงดันสูงขึ้น เรามีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ความดันต่ำถึงความดันสูง ประหยัดพลังงาน รุ่นราคาถูก สำหรับการใช้งานรูปแบบต่างๆ กะทัดรัดและกรรมวิธีการอัดสั้น นอกจากนี้เรายังสามารถนำเสนอโครงสร้างประหยัดพลังงานที่ความสามารถสูงและความเร็วอัดอากาศสูง ● สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดแคทตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  CHUOGIKEN KOGYO CO.,LTD.

 • Malhaty Cascade Pump รุ่น SUP Stainless Self-priming Cascade Pump Malhaty Cascade Pump รุ่น SUP Stainless Self-priming Cascade Pump
  • แคตตาล็อก

  Cascade Pump สามารถยกได้สูงด้วยปริมาณของไหลที่น้อย ผลิตขึ้นเพื่อให้เป็นปั๊มพ์ที่มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ใช้ประกอบภายในยูนิตเคื่องล้างทำความสะอาด สำหรับติดตั้งเพื่อให้มีขนาดที่กะทัดรัดลง เป็นต้น เป็นปั๊มพ์ที่มีจุดเด่นเรื่องประหยัดพื้นที่ เป็นปั๊มพ์ที่เหมาะอย่างนิ่งสำหรับการนำไปประกอบติดตั้ง ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • Stainless Magnet Centrifugal Pump Stainless Magnet Centrifugal Pump
  • แคตตาล็อก

  Stainless Magnet Centrifugal Pump มีโครงสร้างเป็นแบบSeal-less คือไม่ใช้ทั้ง Gland Packing Seal และ Mechanical Seal จึงไม่มีของเหลวรั่วไหล เป็นปั๊มพ์ที่เหมาะสำหรับลำเลียงและหมุนเวียน ของเหลวอุณหภูมิสูง/ต่ำ ของเหลวชนิดพิเศษที่ราคาสูง น้ำยาซักล้าง และสารเคมีทุกชนิด เนื่องจากไม่มีการรั่วไหลของของเหลว บริเวณรอบปั๊มพ์จึงสะอาดสวยงาม ทำให้เป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นปั๊มพ์ที่มีสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • Stainless Centrifugal Pump Medium Lift Centrifugal Pump รุ่นFM Stainless Centrifugal Pump Medium Lift Centrifugal Pump รุ่นFM
  • แคตตาล็อก

  ใบพัดมาตรฐานรองรับการเปิดแบบ Semi-openด้วยรุ่นClosed สามารถป้องกันการไปพันที่ใบพัดเนื่องจากมีFiber Slurryอยู่ในของเหลว สามารถเลือกCustomizeวัสดุ และซีลเพลาให้เหมาะสมกับน้ำยาที่ใช้ได้ ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • Micro Valve Generator รุ่นMBT Micro Valve Generator รุ่นMBT
  • แคตตาล็อก

  สูบลมจากยูนิตควบคุมแรงลมด้วยแรงสูบจากปั๊มพ์ ทำการกวนของเหลวที่ผสมระหว่างอากาศกับของเหลว ด้วย「Mixing Pump KONKI-PUMP」ที่โดดเด่นในด้านความสามารถในการผสมอากาศกับของเหลว และเพิ่มแรงดันเพื่อละลายของเหลวและอากาศด้วยPressure Box เกิดเป็น Micro Valveจากวาล์วปรับฝั่งที่พ่นออก และสเปรย์ออกมาก ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • Malhaty Chemical Pump รุ่น SFV แบบสูบน้ำอัตโนมัติ Malhaty Chemical Pump รุ่น SFV แบบสูบน้ำอัตโนมัติ
  • แคตตาล็อก

  เลือกใช้FRP(พลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว)HT-PVC(ทนความร้อน)เป็นวัสดุมาตรฐาน จึงโดดเด่นในเรื่องของการทนผุกร่อน และทนความร้อน ขณะทำงานด้านซีลจะ「ปิด」 ด้านซีชจะอยู่ในสภาพไม่ถูกสัมผัส เมื่อหยุดทำงานด้านซีลจะ「เปิด」จะมีลมเข้ามาอุดระหว่างซีลกับของเหลว ทำให้ส่วนของซีลไม่สัมผัสโดนของเหลว จึงไม่ทำให้ของเหลวรั่วไหล ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • Malhaty Centrifugal Pump รุ่น FIF-FG Malhaty Centrifugal Pump รุ่น FIF-FG
  • แคตตาล็อก

  Process Pump อเนกประสงค์ตัวจริง เป็นปั๊มพ์คุณภาพสูงสำหรับเครื่องจักรทุกประเภท มีทั้ง「ความน่าเชื่อถือแง่ของเครื่องจักร」 และ 「ให้ประสิทธิภาพสูง」อีกทั้งยังโดเด่นในด้าน「ใช้งานง่าย」และ「ประหยัด」อีกด้วย ช่วงการปรับสเปคกว้าง ประสิทธิภาพการทำงานเที่ยงตรง Impellerให้ค่า NPSH ต่ำ เพราะใช้ทฤษฎีพลังน้ำแบบใหม่ และแข็งแรงทนทาน นอกจากนี้ยังใช้ New Design Casing ที่โดดเด่นเรื่องประสิทธิภาพการสูบน้ำ ทำให้มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมปริมาณน้ำช่วงกว้างตั้งแต่「แรงสูบสูง」จนกระทั่ง「แรงส่งสูง」 ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • Malhaty Self-priming Centrifugal Pump รุ่น S:Casting Die Malhaty Self-priming Centrifugal Pump รุ่น S:Casting Die
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบมาอย่างเหมาะสม ใช้งานง่าย คุณภาพสูง น่าเชื่อถือ และทนทานเป็นเลิศ และกรณีที่ต้องการแยกชิ้นส่วน ก็ไม่จำเป็นต้องถอดท่อออก สามารถถอดใบพัด เพลา และแบริ่งออกมาทั้งชิ้นได้เลย สะดวกในการซ่อมบำรุง ใช้สำหรับPrintทุกประเภท สำหรับเครื่องบำบัดกากของเหลว สำหรับเครื่องป้องกันมลพิษ สำหรับน้ำดีและน้ำทิ้ง ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • Malhaty Stainless Pump Malhaty Stainless Pump
  • แคตตาล็อก

  Centrifugal PumpผลิตจากSUS304 ราคาย่อมเยาและขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สำหรับประกอบเข้ากับเครื่องจักร นำไปใช้ได้หลากหลาย เช่น สำหรับน้ำประปาทั่วไปและน้ำร้อน สำหรับประกอบเข้ากับเครื่องจักร เช่นเครื่องล้างทำความสะอาด สำหรับลำเลียง หมุเวียนและกวนของเหลวชนิดพิเศษ ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • แคตตาล็อตรวมผลิตภัณฑ์ Slurry Pump Series แคตตาล็อตรวมผลิตภัณฑ์ Slurry Pump Series
  • แคตตาล็อก

  แคตตาล็อตฉบับนี้เป็นแคตตาล็อตรวมผลิตภัณฑ์ Slurry Pump Series ของบริษัท Ryokusan ที่มีทั้งหมด มีผลิตภัณฑ์จำนวนมากมายหลายประเภทบรรจุอยยู่ในแคตตาล็อต ซึ่งได้รับความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง เพราะมีผลการใช้งานจริงที่เกิดประโยชน์อย่างสูงในประเภทปุ๋ยที่มาจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ ท่านสามารถเลือกสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการใช้งานที่ท่านต้องการได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  RYOKOSAN CO.LTD.

 • Malhaty Tech Pump Malhaty Tech Pump
  • แคตตาล็อก

  Stainless Pump รุ่นปฏิวัติวงการ เป็นแบบซีล ไม่มีการสัมผัสกับของเหลว ทำให้ไม่เกิดการเสียดสี เหมาะสำหรับใช้ในการลำเลียง และหมุนเวียน น้ำยาเคมีทุกชนิด ของเหลวที่ใช้ในกระบวนการก่อนหลังทุกชนิด กากของเหลว น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาPlatingทุกชนิด และน้ำยาElectroless Plating ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • Multi Stainless Motor Pump Multi Stainless Motor Pump
  • แคตตาล็อก

  Stainless Centrifugal Motor Pump「รุ่น FFH-27M」และ「รุ่น2FFH-27M」ทำงานเบา เพราะไม่ใช้Couplingน้ำหนักเบา อีกทั้งยังมีขนาดสั้นกว่าเมื่อเทียบกับแบบติดCouplingถึง 30% ซีลเพลาเป็นแบบ Mechanical Seal และวัสดุ Mechanical Seal ที่ใช้ก็มีหลายชนิดสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับน้ำยาที่ใช้ได้ มีทั้งน้ำยาDevelop/น้ำยาลอกแผ่นPCB เป็นต้น สำหรับนำไปประกอบเข้ากับตัวเครื่อง และสำหรับยูนิตติดตั้งภายใน ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Malhaty Pump Manufacturing Co.,Ltd.

 • Japan Pump Engineering Co.,Ltd. แคตตาล็อครวมผลิตภัณฑ์ ปั๊ม・อุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม Japan Pump Engineering Co.,Ltd. แคตตาล็อครวมผลิตภัณฑ์ ปั๊ม・อุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • แคตตาล็อก

  บริษัท Japan Pump Engineering Co., Ltd. ประกอบกิจการจัดจำหน่ายปั๊มและอุปกรณ์สำหรับเครื่องบำบัดขยะ, สิ่งปฏิกูล・ท่อน้ำทิ้ง นับตั้งแต่ได้รับการก่อตั้งมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทไม่ได้ทำหน้าที่แค่ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราจะพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายในการเป็นบริษัท 「Engineering Trading 」ซึ่งให้คำแนะนำปรึกษาและนำเสนอผู้ผลิตจำนวนมากเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวกับ 「ปั๊ม・อุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม」จำนวนมากมายหลากหลาย ได้ถูกบรรจุรวมไว้ทั้งหมดในแคตตาล็อคสินค้าไม่ว่าจะเป็น 「ปั๊ม・Blower」 เช่น ๊ืUnderwater Pump・Underwater Pump สำหรับผลิตภัณฑ์เรซิน, 「Pump Bearing ・ Mechanical Part 」 เช่น Cut less Rubber Bearing สำหรับวาวล์・ข้อต่อ, 「วาวล์, ข้อต่อ 」 เช่น Motor Valve・Pressure Reducing Valve ・Safety Valve, 「Mixing Machine」 เช่น Underwater Aerator ・ Underwater Mixing Pump เป็นต้น 【ผลิตภัณฑ์】 ○ ปั๊ม ・Blower ○ Pump Bearing ・ Mechanical Part ○ วาวล์・ข้อต่อ ○ Mix Machine ○ Driving Machine เป็นต้น ※ กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อคเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจไฟฟ้า・ธุรกิจก๊าซ・ธุรกิจประปา

  JAPAN PUMP ENGINEERING CO., LTD.

 • ปั๊มสูญญากาศ ไดอะแฟรมขนาดเล็ก ปั๊มสูญญากาศ ไดอะแฟรมขนาดเล็ก
  • แคตตาล็อก

  「ปั๊มสูญญากาศไดอะแฟรมขนาดเล็ก」 มีโครงสร้างที่ลดแรงดันด้วยไดอะแฟรม จึงรับความดัน High Vacuum ได้ด้วยช่วงตัวที่มีขนาดกะทัดรัด ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามเราหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Flonchemical Co., Ltd

 • อุปกรณ์เกี่ยวกับผง ของเหลวของKOHSHIN SHOJI CORPORATION อุปกรณ์เกี่ยวกับผง ของเหลวของKOHSHIN SHOJI CORPORATION
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเราตั้งขึ้นในปี1962(ปีโชวะที่37) ประกอบธุรกิจหลากหลายแขนง โดยมีการให้บริการพื้นฐานเป็นอุปกรณ์และวัสดุเกี่ยวกับเมคคาทรอนิคส์(mechatronics) โลจิสติกส์ การขนถ่ายวัสดุ(material handling) ของเหลว นอกจากนี้ยังดำเนินการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ยางเรซิน แปรรูปโลหะ จิ๊ก ผลิตเครื่องจักรประหยัดพลังงาน ให้การนำเสนอด้านการคอนโทรลระบบ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับผงและของเหลวที่ให้บริการ ■ ปั๊ม ■ สายยาง ■ ฟิลเตอร์ ■ อุปกรณ์สั่นสะเทือน(vibrator) ■ แทงค์ เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  KOHSHIN SHOJI CORPORATION

 • Sanitary Pump ปั๊มหอยโข่งสุขอนามัยรุ่นSE(SE Type Sanitary Centrifugal pump) Sanitary Pump ปั๊มหอยโข่งสุขอนามัยรุ่นSE(SE Type Sanitary Centrifugal pump)

  ปั๊มสุขอนามัย ฮายเกรด รุ่นSEที่พลังเทคโนโลยีระดับสูงก่อกำเนิดขึ้นนั้นเป็นปั๊มในอุดมคติที่มีครบทุกอย่าง ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถปรับใช้กับสเป็คอันหลากหล

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  OSAKA SANITARY CO., LTD.

 • Sanitary Pump ปั๊มแม่เหล็กไร้ซีลกันรั่วรุ่นSMP Sanitary Pump ปั๊มแม่เหล็กไร้ซีลกันรั่วรุ่นSMP

  ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นปั๊มที่ถูกร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รองรับกระบวนการผลิตต่างๆ นอกเหนือจากรูปทรงอันสวยงามที่ทำจากสแตนเลสแล้ว การนำระบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กมาใช้ก็ส่งผลให้ไม่เกิดการรั่วไหลโดยสมบูรณ์ นอกจากนั้นด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายจึงช่วยยกระดับการบำรุงรักษาและรักษาไว้ซึ่งสุขอนามัย, ความปลอดภัย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  OSAKA SANITARY CO., LTD.

 • การบำรุงรักษาปั๊ม การบำรุงรักษาปั๊ม
  • แคตตาล็อก

  ดำเนินการบำรุงรักษา, ติดตั้ง และ ก่อสร้างปั๊มทุกชนิด และ กระบอกสูบ (Cylinder) ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับส่วนหัวใจ ของสถานที่ในการบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์โรงงานขนาดใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการ บริษัท ฯได้ ร่วมมือกับผู้ผลิตและลูกค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อย CO2 ด้วยประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และมาตรฐานของโลก นำเสนอสเปคที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จะทุ่มเทความรู้และบทบาทที่ชำนาญของบริษัท ฯ เพื่อมุ่งสู่อนาคตต่อไป

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจไฟฟ้า・ธุรกิจก๊าซ・ธุรกิจประปา ธุรกิจบริการ

  WAQUO INDUSTRY CO., LTD.

 • ปั๊มแช่ที่มีแรงส่งสูงพิเศษ ซีรีส์ U ปั๊มแช่ที่มีแรงส่งสูงพิเศษ ซีรีส์ U
  • แคตตาล็อก

  ความสามารถในการปั๊มน้ำขึ้นไปได้สูง เราทำได้ไม่แพ้ที่ใด สามารถเลือกระดับน้ำให้ดันขึ้นไปได้สูงสุด 200 เมตร เครื่องถูกออกแบบมาให้เป็นทรงกระบอก ยิ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอุโมงค์แล้ว สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งกว่า ทำให้รับมือกับงานอุโมงค์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ดูง่ายขึ้น ใช้โครงสร้างเครื่องแบบเรียบง่าย ซึ่งประกอบไปด้วยอะไหล่น้อยชิ้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ อื่นๆ

  Sakuragawa Pump Mfg. Co., Ltd.

ทั้งหมด จากทั้งหมด 159 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP