วัตถุดิบสำหรับผลิตยา/สารตัวกลางสำหรับผลิตยา/วัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

วัตถุดิบสำหรับผลิตยา/สารตัวกลางสำหรับผลิตยา/วัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องสำอาง

วัตถุดิบสำหรับผลิตยา/สารตัวกลางสำหรับผลิตยา/วัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องสำอาง

 • ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,จานแก้วสำหรับส่องกล้องจุลทรรศน์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,จานแก้วสำหรับส่องกล้องจุลทรรศน์
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เราทำตั้งแต่เฟ้นหาวัตถุดิบ ผลิตและตรวจชิ้นงาน ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่โรงงานในญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานผลิตของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  บริษัท AGC จำกัด

 • เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน・อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “MLCC/MRCC Series” เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน・อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “MLCC/MRCC Series”
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  『MLCC/MRCC Series』เป็นเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน・อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติสำหรับปรับอุณหภูมิสารหล่อเย็นสำหรับ ตัด・ เจียร・อื่น ๆ ของเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูง・ เครื่องไมโครโพรเซสเซอร์ ส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อกับถังน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักรกลโดยท่อระบายความร้อนน้ำยาหล่อเย็นด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารที่ทำให้เย็นที่ไหลอยู่ภายในคูลเลอร์ที่มีของเหลวที่สูบขึ้นมาจากถังด้วยปั๊มน้ำยาหล่อเย็นโดยติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่อง นอกจากนี้ เรายังมี 2 ระบบ ทั้งระบบ ON-OFF และระบบอินเวอร์เตอร์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 【คุณสมบัติพิเศษ】 ■ รุ่นไหลเวียน (ปิด) ■ สามารถรองรับ Option ต่าง ๆ ได้ ■ สามารถควบคุมอุณหภูมิของเหลวในถังตื้นได้ ※ กรุณาสอบถามรายละเอียด หรือ ดูได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Kanto Seiki Co., Ltd.

 • เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน ・อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “KTV Series” เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน ・อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “KTV Series”
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  『KTV Series』เป็นเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติสำหรับปรับอุณหภูมิสารหล่อเย็นสำหรับ ตัด・ เจียร・ อื่น ๆ ของเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูง ・เครื่องไมโครโพรเซสเซอร์ ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ในถังน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักรกล ฯลฯ เป็น Oil Matic ประเภทแช่และแลกเปลี่ยนความร้อน ด้วยประสิทธิภาพการหมุนกวนชนิดบังคับ ทำให้การกระจายอุณหภูมิภายในถังน้ำหล่อเย็นเกิดความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การยึดเกาะและการทับถมของเศษตัดไปยังคอยล์หล่อเย็นมีน้อย ช่วยรักษาประสิทธิภาพการหล่อเย็นให้คงที่ได้เป็นระยะเวลานาน 【คุณสมบัติพิเศษ】 ■ รุ่นเปิดทิ้งไว้ (Open) ■ สามารถรองรับ Option ต่าง ๆ ได้ ■ สามารถควบคุมอุณหภูมิของเหลวด้วยการนำไปใช้งานได้หลากหลาย ※ กรุณาสอบถามรายละเอียด หรือ ดูได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Kanto Seiki Co., Ltd.

 • เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน・อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “V Series” เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน・อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “V Series”
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  『V Series』เป็นเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติสำหรับปรับอุณหภูมิตัวเครื่องจักร ปรับอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็น (Coolant) ด้วยการใช้วาล์วควบคุม Twin Pulse แบบใหม่เช่นเดียวกับ C Seriesทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของเหลวในช่วงกว้างได้แม่นยำสูง ตั้งแต่พื้นที่โหลดต่ำไปจนถึงโหลดความร้อนสูงสุด นอกจากนี้ ยังช่วยในการประหยัดพลังงานอีกด้วย 【คุณสมบัติพิเศษ】 ■ รุ่นเปิดทิ้งไว้ (Open) ■ สำหรับปรับอุณหภูมิสารหล่อเย็นสำหรับ ・ตัด・ เจียร อื่น ๆ ※ กรุณาสอบถามรายละเอียด หรือ ดูได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Kanto Seiki Co., Ltd.

 • เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน・อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “C Series” เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน・อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “C Series”
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  『C Series』เป็นเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติสำหรับหล่อเย็นเพลาหลัก (Spindle) ปรับอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิก ปรับอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูง เครื่องไมโครโพรเซสเซอร์ มีการปรับปรุง MRSC Seriesที่มีอยู่เดิมทุกด้าน ทั้งด้านสเปค ราคา และสิ่งแวดล้อม พัฒนาเป็นโมเดลประหยัดพื้นที่ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วาล์วควบคุม Twin Pulse แบบใหม่ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของเหลวในช่วงกว้างได้แม่นยำสูง ตั้งแต่พื้นที่โหลดต่ำไปจนถึงโหลดความร้อนสูงสุด 【คุณสมบัติพิเศษ】 ■ ใช้วาล์วควบคุม Twin Pulse แบบใหม่ ■ ควบคุมอุณหภูมิของเหลวในช่วงกว้างได้แม่นยำสูง ■ รุ่นไหลเวียน (ปิด) ※ กรุณาสอบถามรายละเอียด หรือ ดูได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Kanto Seiki Co., Ltd.

 • เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “ML Series” เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติ “ML Series”
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  『ML Series』เป็นเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิของเหลวอัตโนมัติสำหรับหล่อเย็นเพลาหลัก(Spindle) ปรับอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิก ปรับอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูง เครื่องไมโครโพรเซสเซอร์ MLSA Series เป็นรุ่นมาตรฐานของ Oil Matic ชนิดหล่อเย็นแบบบังคับการไหลเวียนโดยไม่มีถังเก็บน้ำ ได้รับการพัฒนาสำหรับหล่อเย็นหัวสปินเดิลแบบเปิด ใช้การควบคุม ON, OFF ของตู้แช่แข็ง รุ่น 11 ขึ้นไปใช้การควบคุมแบบ Gas Bypass MLSB Series ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับหล่อเย็นหัวสปินเดิลแบบปิดสนิท ซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานของ Oil Matic ชนิดหล่อเย็นแบบบังคับการไหลเวียนพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ เป็นรุ่นที่มีโครงสร้างการจัดวางถังเก็บน้ำขนาดกะทัดรัดไว้ด้านล่างของตัวเครื่อง Oil Matic MLSA Series 【คุณสมบัติพิเศษ】 ■ รุ่นไหลเวียน (ปิด) ■ สามารถรองรับ Option ได้หลากหลาย ■ สามารถควบคุมอุณหภูมิของเหลวตามการใช้งานได้หลากหลาย ※ กรุณาสอบถามรายละเอียด หรือ ดูได้จากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Kanto Seiki Co., Ltd.

 • วัตถุดิบเครื่องสำอาง "กลูโครซามีนT3" วัตถุดิบเครื่องสำอาง "กลูโครซามีนT3"

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานในการช่วยยกระดับการทำงานของชั้นปกป้องผิวหนัง ป้องกันออกซิเดน รักษายืดหยุ่น ปรับปริมาณน้ำและช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง ถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ * กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจบริการ

  NORTH LIFE CO.,LTD.

 • ”แนะนำธุรกิจ” ของCATHY COSMETICS CO.,LTD ”แนะนำธุรกิจ” ของCATHY COSMETICS CO.,LTD

  เราใส่ใจกับการผลิตผลิตภัณฑ์โดยยึดตามระบบการผลิตคือ ผสม, อัดแข็ง, บรรจุหีบห่อ ตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  CATHY COSMETICS CO.,LTD

 • ”แนะนำธุรกิจ” ของNippon Zettoc Co.,Ltd ”แนะนำธุรกิจ” ของNippon Zettoc Co.,Ltd

  นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจ OEM แล้วยังสนับสนุนการซื้อขายผลิตภัณฑ์กับกลุ่ม ODM และ OMM ทั้งหมดด้วย เราทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ 2 ช่องทางคือการซื้อขายหน้าร้าน และ การซื้อขายที่จัดส่งของผ่านทางไปรษณีย์ * กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคคตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

  Nippon Zettoc Co., Ltd.

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ "น้ำยาเบนซาลโคเนียมคลอไรด์" แนะนำผลิตภัณฑ์ "น้ำยาเบนซาลโคเนียมคลอไรด์"

  เป็นของเหลวใสมากไร้สี มีกลิ่นจำเพาะ ละลายง่ายในเอทานอล,อะซีโตน และละลายยากในเอทิล มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะจำพวกเหล็ก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ

  Takasugi Pharmaceutical Co., Ltd.

 • สารบำบัดน้ำ "อลูมิเนียมซัลเฟต" สารบำบัดน้ำ "อลูมิเนียมซัลเฟต"

  เป็นสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย มีแพ็คเกจ 3 ประเภททั้งกระป๋องพลาสติก ถุงในกล่อง, คอนเทนเนอร์ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Takasugi Pharmaceutical Co., Ltd.

 • สารบำบัดน้ำ "น้ำยาเฟอริกคลอไรด์ " สารบำบัดน้ำ "น้ำยาเฟอริกคลอไรด์ "

  เหมาะสำหรับการใช้เป็นสารฟล็อคคูลเลติ้งเอเจนท์ในระบบเตรียมบำบัดของระบบแยกเกลือออกจากน้ำทะเลด้วยเยื่อฟิล์มซึมย้อนกลับ เช่น การบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมหรือน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสารช่วยกรองสำหรับน้ำทิ้งในกากสิ่งปฏิกูลหรือกากอุจจาระหรือสารกัดกร่อนโลหะได้ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Takasugi Pharmaceutical Co., Ltd.

 • สารตั้งตันในการผลิตยารักษาโรค "โพแทสเซียมคลอไรด์" สารตั้งตันในการผลิตยารักษาโรค "โพแทสเซียมคลอไรด์"

  คุณสมบัติพิเศษที่ละลายน้ำได้ง่ายและแทบไม่ละลายในเอทานอล มีคุณสมบัติการดูดความชื้น มีรสขม (รสเกลือ) * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Takasugi Pharmaceutical Co., Ltd.

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ "น้ำแอมโมเนีย" แนะนำผลิตภัณฑ์ "น้ำแอมโมเนีย"

  เป็นของเหลวใสไร้สี มีกลิ่นฉุนรุนแรง มีฤทธิ์เป็นด่างแก่ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า ธุรกิจบริการ

  Takasugi Pharmaceutical Co., Ltd.

 • น้ำกลั่น "น้ำกลั่นตำรับยาฟามาโคเปียญี่ปุ่น" น้ำกลั่น "น้ำกลั่นตำรับยาฟามาโคเปียญี่ปุ่น"

  แพ็คเกจเป็นขวดพลาสติกขนาด 500 มล.สามารถบีบทำลายหลังใช้งานได้ ไม่เกะกะเปลืองพื้นที่ ใช้ฝาแบบวันทัชที่ถูกสุขอนามัยและสะดวกสบาย * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Takasugi Pharmaceutical Co., Ltd.

 • สารประกอบอินทรีย์ "ยูเรีย" สารประกอบอินทรีย์ "ยูเรีย"

  ผลีกไร้สี~สีขาว หรือผงแป้งผลึก เมื่ออุ่นร้อนแล้วจะแตกตัวทำให้เกิดแอมโมเนีย มีสองชนิดทั้งแบบเกล็ดแข็งและแบบเหลวเพื่อให้เลือกใช้ได้เหมาะสมกับการใช้งาน * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Takasugi Pharmaceutical Co., Ltd.

 • เกลือปกติ "โซเดียมซัลเฟต" เกลือปกติ "โซเดียมซัลเฟต"

  เกลือโซเดียมซัลเฟตบริสุทธิ์สูงที่กลั่นจากบริษัทของเราถูกกลั่นจากกรรมวิธีการเกิดผลึกใหม่ (recrytalization) ผลิตภัณฑ์ของเรามีค่าสารอินทรีย์ใกล้ 0 มากที่สุดโดยใช้น้ำกลั่นที่ผลิตเองในการหลอมละลายเมื่อทำการกลั่น * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Takasugi Pharmaceutical Co., Ltd.

 • วัตถุดิบเครื่องสำอาง "สารสกัดชาCF・CF-D" วัตถุดิบเครื่องสำอาง "สารสกัดชาCF・CF-D"
  • แคตตาล็อก

  เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ใช้ในเครื่องสำอางช่วยให้ผิวขาว ในที่ใช้ส่วนที่ทำให้ผิวขาวและสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชา นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นในด้านทนต่อแสง ความร้อน แม้อยู่ในสภาะที่เป็นด่างอ่อนๆ จะไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล,ไม่จับตัวเป็นก้อน และไม่ตกตะกอน * รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  LIFE FOOD INSTITUTE LTD.

 • Kit "Telomere Staining Kit" Kit "Telomere Staining Kit"

  ดำเนินการพัฒนา Polyamide ที่จะย้อมสี Telomere โครโมโซมโดยเฉพาะ และทำเป็นสินค้าเป็น Kit ในครั้งนี้ เรียกพื้นที่ซ้ำของการเรียงตัวของเบสที่ไม่ซับซ้อนซึ่งมีตัวตนอยู่ในพื้นที่ส่วนปลายของโครโมโซมว่า Telomere และในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นลำดับเบสซ้ำของ (TTAGGG) * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า

  HiPep Laboratories

 • วัตถุดิบเครื่องสำอางที่ทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อโรคและทำให้ผิวขาว "Mimosine derivatives and Mimosyl-peptides" วัตถุดิบเครื่องสำอางที่ทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อโรคและทำให้ผิวขาว "Mimosine derivatives and Mimosyl-peptides"

  Mimosine ไม่ได้เพียงแค่มีปฏิกริยายับยั้งเอนไซม์ เช่น Lipoxygenase และ Cyclooxygenase ซึ่งสัมพันธ์กับการอักเสบ Tyrosinase ซึ่งสัมพันธ์กับการทำให้เกิดเมลานิน แต่ยังค้นพบว่ามีปฏิกริยาต้านอนุมูลอิสระสูง * กรุณาสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  HiPep Laboratories

 • HiPep Laboratories "แนะนำธุรกิจ" HiPep Laboratories "แนะนำธุรกิจ"
  • แคตตาล็อก

  ดำเนินการวิจัยแทน ปรึกษาหารือ สังเคราะห์แทน กลั่น วิเคราะห์ ทดสอบตามมาตรฐาน ค้นหา Optimization เทรนนิ่งเทคนิคในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นั้น โดยมีการวิจัยในการประยุกต์ใช้นั้นและการสร้าง Library / การวิจัยการจดจําของโมเลกุลและหน้าที่ทางชีวภาพเป็นพื้นฐาน ซึ่งมีศูนย์กลางที่โปรตีนและเปปไทด์ * สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  HiPep Laboratories

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ "ZinClear" แนะนำผลิตภัณฑ์ "ZinClear"

  เราจัดเตรียม "ZinClear XP" ซึ่งเป็นเลิศในด้านความสามารถในการกระจายตัวแม้จะไม่เคลือบผิวด้วยซิลิโคน และ "ZinClear IM ซีรีย์" ที่กระจายเรียบร้อยในความเข้มข้น 50% หากท่านใดสนใจ โปรดติดต่อสอบถามตามอัธยาศัย * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  H. Holstein Co., Ltd.

 • วัตถุดิบที่รับรองโดย ECOCERT "LIPOID P75-3" วัตถุดิบที่รับรองโดย ECOCERT "LIPOID P75-3"

  ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ และเหมาะกับการเพิ่มการรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง Liposome และการสร้าง Lamella หากท่านใดสนใจ โปรดติดต่อสอบถามตามอัธยาศัย * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  H. Holstein Co., Ltd.

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ "IBR-Dormin all Natural" แนะนำผลิตภัณฑ์ "IBR-Dormin all Natural"

  ประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเท่านั้นโดยปราศจากวัตถุกันเสีย ทำให้การเพิ่มจำนวนเซลล์ช้าลงและเกิดการกระตุ้นผิว เป็นผลิตภัณฑ์ Life span ของเซลล์ขยายกว้างขึ้น * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  H. Holstein Co., Ltd.

 • สารสกัดสเต็มเซลล์พืช "PhytoCellTec Malus Domestica" สารสกัดสเต็มเซลล์พืช "PhytoCellTec Malus Domestica"

  ใช้ "Uttwiler Spatlauber" แอปเปิ้ลพันธุ์หนึ่งที่มีจุดเด่นเป็นพิเศษที่แม้จะเก็บรักษานานก็เหี่ยวเฉาได้ยาก และเป็นพันธุ์หายากที่รู้จักกันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่อดีต สารสกัดที่ได้จากสิ่งเพาะพันธุ์นั้นจะเพิ่มการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดผิวหนังคนและคาดหวังผลลัพธ์ในการลดรอยย่นบนใบหน้าได้ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  H. Holstein Co., Ltd.

 • วัตถุดิบ "IBR-Pristinizer" วัตถุดิบ "IBR-Pristinizer"

  วัตถุดิบเครื่องสำอางสำหรับ Anti-Pollution ซึ่งมีประสิทธิผลที่กว้าง ได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระ ตัวต่อต้านการอักเสบ และการดีท็อกซ์ ปกป้องเซลล์จากสิ่งปนเปื้อนได้ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  H. Holstein Co., Ltd.

 • วัตถุดิบ "3D Hyaluronic acid" วัตถุดิบ "3D Hyaluronic acid"

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสารทําให้เกิดการเชื่อมโยงของ Hyalu-Cage System(7,000kDa)ซึ่งเป็นกรดไฮยาลูโรนิกโมเลกุลใหญ่ 3D ที่เชื่อมโยงกรดไฮยาลูโรนิกที่มาจากจุลินทรีย์ จาก Divinyl sulfone มาเป็น UREA และทำให้พัฒนาสมบัติการละลายได้ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  H. Holstein Co., Ltd.

 • วัตถุดิบเครื่องสำอาง "Ana-Gain" วัตถุดิบเครื่องสำอาง "Ana-Gain"

  ทำให้ life cycle การปลูกผมขยายขึ้นด้วยการสร้างความกระปรี้กระเปร่าโดยกระตุ้นการเจริญเติบโตของผมตั้งแต่รากผม และคาดหวังถึงประสิทธิผลในการปรับปรุงแก่คุณภาพเส้นผมที่มีความหนาแน่นสูงได้ด้วยเวลาเพียงแค่ 3 เดือน * กรุณาสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  H. Holstein Co., Ltd.

 • H. Holstein Co., Ltd. "แคตตาล็อกรายการวัตถุดิบที่มีการรับรองด้านออร์แกนิก" H. Holstein Co., Ltd. "แคตตาล็อกรายการวัตถุดิบที่มีการรับรองด้านออร์แกนิก"

  มีการจัดพิมพ์วัตถุดิบที่มีการรับรองด้านออร์แกนิกชนิดต่างๆ เริ่มตั้งแต่ "LIPOID Kosmetik" ซึ่งรู้จักกันดีในเรื่องผลการต้านอาการอักเสบ การยับยั้งเชื้อโรค และต้านอนุมูลอิสระ "IBR" ที่เป็นสารสกัดด้วยนํ้าจาก NARCISSUS TAZETTA BULB และอื่นๆ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  H. Holstein Co., Ltd.

 • H. Holstein Co., Ltd. "แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่จัดการดูแล" H. Holstein Co., Ltd. "แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่จัดการดูแล"

  แคตตาล็อกนี้ตีพิมพ์ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันจากพืช สารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวตามธรรมชาติ (Natural Moisturizing Factor) สารปกป้องผิว เช่น "Natura-Tec Plantsil" ที่เป็นสินค้าทดแทนซิลิโคนตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นผลสำเร็จในรูปผงที่คงสัมผัสอ่อนนุ่มที่โดดเด่นเฉพาะตัวไว้ นอกจากนี้ยังมี "Natura-Tec Vaselin Type A", "Natura-Tec Ecomuls" และอื่นๆ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  H. Holstein Co., Ltd.

 • เทคโนโลยีเวกเตอร์ "BC-PIV" เทคโนโลยีเวกเตอร์ "BC-PIV"

  เป็นวัคซีนป้องกันไวรัสที่เป็นวัคซีนเชื้อตาย และให้ผลในเชิงวัคซีนโดยไม่มีต้องมีการปรับเสริม นอกจากนี้ ยังพัฒนาวัคซีนต้านโรคติดเชื้อ เช่น ไวรัสซิก้า, เชื้อมาลาเลีย, RSV, ไวรัสอีโบลา เป็นต้น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  BioComo Inc.

 • "แนะนำธุรกิจค้นคว้ายาใหม่ "บริษัท Interprotein Corporation "แนะนำธุรกิจค้นคว้ายาใหม่ "บริษัท Interprotein Corporation
  • แคตตาล็อก

  ธุรกิจค้นคว้ายาใหม่ของบริษัทเรานั้น ดำเนินการบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมปฏิกิริยาการทำงานระหว่างโปรตีนด้วยกัน ดำเนินการบุกเบิกพัฒนา 2 รายการเป็นหลัก อันดับแรกคือ ธุรกิจวิจัยพัฒนาคิดค้นยารักษาโรคที่มีมวลโมเลกุลต่ำที่มี 「วิธีการออกแบบมวลโมเลกุล in silico, INTENDD (Interprotein's Engine for New Drug Design)」ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทเรา อันดับที่สองคือ การดำเนินการวิจัยพัฒนาคิดค้นยารักษาโรคมวลโมเลกุลกลางด้วยเทคโนโลยี Peptide ที่มีโครงสร้าง「helix-loop-helix」 * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  Interprotein Corporation

 • แนะนำเทคโนโลยี บริษัท Biostir Inc. "ข้อกำหนดมาตรฐานการก่อให้เกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังด้วย Biostir AD" แนะนำเทคโนโลยี บริษัท Biostir Inc. "ข้อกำหนดมาตรฐานการก่อให้เกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังด้วย Biostir AD"
  • แคตตาล็อก

  วิธีการกระตุ้นของ Biostir AD คือนำผลิตภัณฑ์นี้ไปทาที่ส่วนหลังและใบหูของหนู 2 ครั้งปริมาณ 100mg/mouse หลังทำลาย Skin barrier ด้วย SDS 4% เกณฑ์ระยะเวลาการกระตุ้นการเกิดคร่าวๆนั้น ประมาณ 1 เดือน (รวม 6 ครั้ง) เท่ากับใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทาทั้งหมด 600mg ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: สถาบันการศึกษา・การวิจัย โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  Biostir Inc.

 • สารตัวทำปฏิกิริยาการก่อภาวะผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง "Biostir AD" สารตัวทำปฏิกิริยาการก่อภาวะผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง "Biostir AD"
  • แคตตาล็อก

  สามารถตรวจสอบประสิทธิผลของยาทาสเตียรอยด์และยาทา Protopic ที่มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคในปัจจุบันได้ อีกทั้งเมื่อเกิดภูมิแพ้ผิวหนังขึ้นแล้ว ถึงจะหยุดกระตุ้นการเกิด สภาวะผิวหนังอักเสบจะยังคงอยู่ ใช้งานง่ายสำหรับเป็นตัวประเมินยารักษาโรค ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: สถาบันการศึกษา・การวิจัย โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  Biostir Inc.

 • “แนะนำธุรกิจ” บริษัท TATEYAMA KASEI co., ltd “แนะนำธุรกิจ” บริษัท TATEYAMA KASEI co., ltd
  • แคตตาล็อก

  บริษัท TATEYAMA KASEI co., ltd ดำเนินการผลิตสารประกอบอินทรีย์อย่างหลากหลาย เช่น ยาผงชนิดรับประทาน, สารมัธยันต์ยารักษาโรค, วัตถุดิบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบการรับประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ภายใต้มาตรฐานไอเอสโอ9001และ ซี-จีเอ็มพี เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงสำหรับผู้ใช้งาน โดยมุ่งเป้าหมายไปยังทั่วโลกอย่างกว้างขวางขึ้นไปอีกระดับ ในขณะที่ความต้องการทางสากลที่มีต่อการควบคุมคุณภาพและการรับประกันคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ เรายังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาขยายกิจการขึ้นไปอีกระดับโดยมีประเด็นหลักๆคือการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัย・การปกป้องสิ่งแวดล้อม คิดถึงสิ่งแวดล้อม・การตอบรับ・คุณภาพอยู่เสมอ รวมถึงวางแผนก่อตั้งสถานที่บำบัดมลภาวะที่เหมาะสมพร้อมกับใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  TATEYAMA KASEI co.,ltd

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP