ฟิลเตอร์ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ฟิลเตอร์

แพ็คแคตตาล็อก ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ก็สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้าของบริษัทต่างๆได้พร้อมกัน

ชิ้นส่วนเครื่องจักร

เงื่อนไขค้นหา
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

ภาคเหนือ
กรุงเทพ
เขตตอนเหนือของกรุงเทพ
เขตด้านตะวันออกของกรุงเทพ

นอกประเทศ

 • ดิสก์ฟิลเตอร์ "ฟิลเตอร์ล้างย้อนอัตโนมวัติระบบแรงดันน้ำ" ดิสก์ฟิลเตอร์ "ฟิลเตอร์ล้างย้อนอัตโนมวัติระบบแรงดันน้ำ"

  แรงดันทำงานสูงสุด 1MPa แรงดันทำงานต่ำสุด 0.28MPa ส่วนใหญ่มักนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOYU-SHA Co., Ltd.

 • ฟิลเตอร์อัตโนมัติ 100% "ออโตฟิลเตอร์" ฟิลเตอร์อัตโนมัติ 100% "ออโตฟิลเตอร์"

  มีซีรี่ยส์ 2 แบบ คือ ฟิลเตอร์แบบสกรีน กับ ดิสก์ฟิลเตอร์ ส่วนใหญ่มักนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตโลหะและอโลหะ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOYU-SHA Co., Ltd.

 • สกรีนฟิลเตอร์ "SA-500C ซีรี่ยส์" สกรีนฟิลเตอร์ "SA-500C ซีรี่ยส์"

  แรงดันทำงานต่ำสุด 0.1MPa แรงดันทำงานสูงสุด 1.0MPa มีทั้งหมด 3รุ่น ลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานได้ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOYU-SHA Co., Ltd.

 • สกรีนฟิลเตอร์ "NA-85 ซีรี่ยส์" สกรีนฟิลเตอร์ "NA-85 ซีรี่ยส์"

  แรงดันทำงานต่ำสุด 0.1MPa แรงดันทำงานสูงสุด 1.0MPa วัตถุประสงค์การใช้งาน อาทิ คลีนนิ่งทาวเวอร์ และสเปรย์นอซเซิลโพรเทคชั่น เป็นต้น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOYU-SHA Co., Ltd.

 • สกรีนฟิลเตอร์ "AF-900 ซีรี่ยส์" สกรีนฟิลเตอร์ "AF-900 ซีรี่ยส์"

  แรงดันทำงานต่ำสุด 0.1MPa แรงดันทำงานสูงสุด 1.0MPa นำเสนอการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ซ้ำด้วยระบบฟิลเตอร์เรชั่นใหม่ล่าสุด * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOYU-SHA Co., Ltd.

 • สกรีนฟิลเตอร์ "AF-9800 ซีรี่ยส์" สกรีนฟิลเตอร์ "AF-9800 ซีรี่ยส์"

  แรงดันทำงานต่ำสุด 0.1MPa แรงดันทำงานสูงสุด 1.0MPa แวดวงที่นำไปใช้ อาทิ การเกษตร สนามกอล์ฟ น้ำดีน้ำทิ้ง เป็นต้น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOYU-SHA Co., Ltd.

 • สกรีนฟิลเตอร์ "AF-800 ซีรี่ยส์" สกรีนฟิลเตอร์ "AF-800 ซีรี่ยส์"

  แรงดันทำงานต่ำสุด 0.2MPa แรงดันทำงานสูงสุด 1.0MPa วัตถุประสงค์การใช้งาน อาทิ รีไซเคิลน้ำหล่อเย็น รีไซเคิลน้ำซักล้าง เป็นต้น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOYU-SHA Co., Ltd.

 • สกรีนฟิลเตอร์ "AF-200E ซีรี่ยส์" สกรีนฟิลเตอร์ "AF-200E ซีรี่ยส์"

  แรงดันทำงานต่ำสุด 0.1MPa แรงดันทำงานสูงสุด 1.0MPa นำเสนอการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ซ้ำด้วยระบบฟิลเตอร์เรชั่นใหม่ล่าสุด * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOYU-SHA Co., Ltd.

 • สกรีนฟิลเตอร์ "AF-200ซีรี่ยส์" สกรีนฟิลเตอร์ "AF-200ซีรี่ยส์"

  แรงดันทำงานต่ำสุด 0.2MPa แรงดันทำงานสูงสุด 1.0MPa หลักๆ มักนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะและอโลหะ เป็นต้น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOYU-SHA Co., Ltd.

 • อิเล็กทรอนิกส์POP "Digital Signage" อิเล็กทรอนิกส์POP "Digital Signage"

  "Digital Signage"เป็นอิเล็กทรอนิกส์POPสำหรับจำหน่ายที่มีคุณภาพเสียงสูงด้วยระบบดิจิตอล สามารถเก็บข้อมูลในหน่วยความจำภายในตัวเครื่องได้เป็นจำนวนมาก จึงสามารถขยายโฆษณาภาพได้หลากหลาย และยังมีสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถรองรับในจุดจำหน่ายได้ทั้งหมด * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ร้านอาหาร・โรงแรม โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ ธุรกิจบริการ

  SILVER-I Co., Ltd.

 • แผ่นกรอง "ตลับกรองสำหรับเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรก" แผ่นกรอง "ตลับกรองสำหรับเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรก"
  • แคตตาล็อก

  "ตลับกรองสำหรับเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรก" การใช้ยูรีเทนเรซิ่น และแผ่นไดอะเฟรมเพื่อการควบคุงานที่ดีเยี่ยม พร้อมกับการสร้างและออกที่หลากหลากเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของท่าน นอกเหนือจากนี้ตลับกรองสำหรับเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกยังสามารถนำไปใช้กับงาน และสภาวะที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  บริษัทซันกิ/SANKI(THAILAND)CO.,LTD

 • แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองไอเกลือ" แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองไอเกลือ"
  • แคตตาล็อก

  มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการขับไล่น้ำและดูดซับความชื้น อีกทั้งยังช่วยในการป้องกันการโยกย้ายของอนุภาคของเกลือทะเล นอกเหนือจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับขนาดที่หลากหลายตามความต้องการของคุณ เพื่อมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  บริษัทซันกิ/SANKI(THAILAND)CO.,LTD

 • แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองไขมันในครัว" แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองไขมันในครัว"
  • แคตตาล็อก

  ไม่เกิดการติดไฟกับผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ภายใต้การรักษาชนิดพิเศษ เพื่อการดำเนินงานและขั้นตอนการกรองน้ำมันและสิ่งสกปรก พร้อมด้วยการระบายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำความสะอาดยังง่าย และง่ายต่อการรักษา บริษัทพร้อมที่จะนำเสนอและขั้นตอนในการใช้งานต่างๆเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานของท่าน ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  บริษัทซันกิ/SANKI(THAILAND)CO.,LTD

 • แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศประสิทธิภาพปานกลาง" แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศประสิทธิภาพปานกลาง"
  • แคตตาล็อก

  เราขอนำเสนอแผ่นกรอง JIS B 9908 รูปแบบที่ 2 ที่ได้เพิ่มมาตรฐานจาก 65%ไปที่95% นอกเหนือจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับงานในขนาดและมิติที่ผิดปกติ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับตัวอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก, อลูมิเนียม, หรือไม้ รวมทั้งการใช้งานอื่นๆที่หลากหลาย และเพื่อความแตกต่างของการใช้งานที่ท่านต้องการ เรายังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายเพื่อการรองรับที่ทั่วถึง ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  บริษัทซันกิ/SANKI(THAILAND)CO.,LTD

 • แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศ HEPA" แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศ HEPA"
  • แคตตาล็อก

  มาตรฐานอนุภาคไมโครมิเตอร์ที่ 0.3 และจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 99.99% ในการดำเนินงาน นอกเหนือจากนี้ยังมีประเภทสแตนดาร์ดแรงลมมาตรฐานแบบ "High-efficiency particulate arrestance" (HEPA) และใช้ประโยชน์จากสารพอลิเมอร์ในการฟอกอากาศเพื่อการสร้างสภาวะอากาศที่สะอาด ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  บริษัทซันกิ/SANKI(THAILAND)CO.,LTD

 • แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศแบบลองไลฟ์" แผ่นกรอง "แผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศแบบลองไลฟ์"
  • แคตตาล็อก

  ความพร้อมในการกำจัดสิ่งสกปรกจากผ้านอนวูฟเวน (Non-Woven), โพลิโพรไพลีน (Polypropylene), ผ้าลายรังผึ้ง (Honeycomb Net Fabrics) นอกจากนี้ก็ยังมี แผ่นฟิลเตอร์เหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งเป็นแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศที่ได้ขึ้นรูปด้วยเรซิ่นสังเคราะห์ ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  บริษัทซันกิ/SANKI(THAILAND)CO.,LTD

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ “ตารางลักษณะเฉพาะของฟิลเตอร์แสง” แนะนำผลิตภัณฑ์ “ตารางลักษณะเฉพาะของฟิลเตอร์แสง”
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราผลิตฟิลเตอร์แสงเอง โดยภูมิใจในคุณภาพที่คงที่ในทางกายภาพและทางเคมี มีฟองอากาศและร่องที่น้อย ฟิลเตอร์แสงของบริษัทเรา เป็นการประกอบร่วมกันกับการเคลือบหลายชั้น ดังนั้นการทำให้มีลักษณะเฉพาะที่หลากหลายก็สามารถทำได้ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นฟิวเตอร์แก้วที่สะอาดไม่มีสารอันตรายอาทิพวกกลุ่ม 15สสารที่อยู่ในLevel Aที่ห้ามนำมาผสมอีกด้วย เชิญเข้ามาปรึกษาในการสั่งซื้อฟิลเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะที่นอกเหนือจากสินค้าในแค๊ตตาล็อกของเราได้ ※ รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  ISUZU GLASS LTD.

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ “สายผลิตภัณฑ์ของฟิลเตอร์” แนะนำผลิตภัณฑ์ “สายผลิตภัณฑ์ของฟิลเตอร์”
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเรา ดำเนินการผลิตฟิลเตอร์แต่ละชนิดที่ถูกใช้งานในทุกสาขานับตั้งแต่Opto-electronics, เครื่องมือQA, เครื่องมือถ่ายภาพ, อุปกรณ์แสงสว่าง, เครื่องมือที่ใช้สำหรับรักษาโรคเป็นต้นด้วยบริษัทของเราเอง บริษัทเราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นที่หลากหลายอาทิเช่นฟิลเตอร์กรองรังสีอัลตราไวโอเลต『IHU Series』 ที่มีความยาวคลื่นขีดจำกัดการกรองในขอบเขตรังสีอัลตราไวโอเลตและยกระดับความทนสภาพอากาศต่อรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ ฟิลเตอร์ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต『ITY Series』ที่มีการเหลื่อมของความยาวคลื่นตัดรังสีอัลตราไวโอเลตที่น้อย เป็นต้น ถ้าเป็นเรื่องฟิลเตอร์แสงแต่ละชนิด ช่วยยกให้เป็นหน้าที่ของเรา ※รายละเอียด เชิญดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก หรือกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  ISUZU GLASS LTD.

 • IHI-FUNDABAC ฟิลเตอร์ “RMLฟิลเตอร์ (เมทัลเลสฟิวเตอร์)” IHI-FUNDABAC ฟิลเตอร์ “RMLฟิลเตอร์ (เมทัลเลสฟิวเตอร์)”
  • แคตตาล็อก

  “RMLฟิลเตอร์ (เมทัลเลสฟิวเตอร์)” เป็นฟิวเตอร์ที่ไม่ใช้โลหะบริเวณที่สัมผัสกับของเหลว ซึ่งพัฒนามาจากการแก้ไขปัญหาการป้องกันการปนเปื้อนโลหะหรือน้ำยาที่มีคุณสมบัติในการทำให้ผุกร่อนอย่างแรง ที่ไม่รองรับฟิวเตอร์ IHI-FUNDABACของรุ่นก่อน ด้านในวีเซล เป็นไลนิ่งเรซิ่น, ไส้กรอง บริษัทเราได้เลือกของที่ตรงกับเงื่อนไขการใช้ของลูกค้า โดยเลือกจากเทฟลอน,PVDF,PP,PPS เป็นเครื่องกรองแบบอัตโนมัติที่แก้ปัญหาการผุกร่อนของโลหะได้ และเป็นสินค้าที่ลูกค้าที่ยังใช้ไม่ชินสามารถใช้ได้อย่างสบายใจ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  IHI Co.,Ltd. Rotating Machinery Operations Separators Device Devision

 • ฟิลเตอร์ “IHI-FUNDABAC Filter” ฟิลเตอร์ “IHI-FUNDABAC Filter”
  • แคตตาล็อก

  “IHI-FUNDABAC Filter” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเดินเครื่องอัตโนมัติ โดยตาข่ายกรองที่ติดตั้งด้วยเทียนซึ่งใช้ติดตั้งในเรือ จะกรองของแข็งและของเหลว และหลังจากกรอง จะทำให้ก้อนเค้กแห้ง, ปล่อยออก และทำความสะอาดตาข่ายกรอง เป็นโครงสร้างที่เรียบง่ายไม่มีส่วนเคลื่อนไหว จึงรองรับพื้นที่กรองได้ขนาดใหญ่ และ กรองได้อย่างเสถียร ไม่รั่ว ด้วยซีลบอลที่IHIพัฒนาขึ้นพิเศษไม่เหมือนใคร และเป็นส่วนซีลที่สำคัญ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  IHI Co.,Ltd. Rotating Machinery Operations Separators Device Devision

 • แอร์ฟิลเตอร์ แอร์ฟิลเตอร์
  • แคตตาล็อก

  Tapyrus Nonwoven มีความสามารถในการจับเก็บ, ความสามารถในการกักฝุ่นและการสูญแรงดันต่ำที่โดดเด่น จึงนิยมใช้เป็นฟิลเตอร์สำหรับHEPAและULPAที่มีสมรรถนะแบบกลาง,สูงสำหรับการใช้ปรับอากาศในอาคารหรือในโรงงาน หรือใช้เป็นฟิลเตอร์ในเครื่องทำความสะอาดอากาศในครัวเรือนหรือฟิลเตอร์ในเคบินรถยนต์โดยใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับผ้าใยสังเคราะห์อื่นๆ ช่วยกำจัดฝุ่นหรือเป็นฟิลเตอร์ในการสูญเปล่าแรงดันต่ำได้ตามแต่การใช้งาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  TAPYRUS(THAILAND)CO.,LTD

 • Liquid Filter Liquid Filter
  • แคตตาล็อก

  Tapyrus Nonwoven เหมาะสำหรับการใช้เป็นฟิลเตอร์ทุกประเภทที่สามารถกำจัดเม็ดผลึกขนาดเล็กกว่า 0.3μmขึ้นไปได้โดยการควบคุมเส้นใยละเอียดและเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด, การมอง,ความหนา, แรงต้านเมื่อผ่านน้ำ, ขนาดรู เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของกาวและสามารถใช้ฆ่าเชื้อในตู้นึ่งออโต้เคลฟได้ จึงนิยมใช้เป็นฟิลเตอร์กรองขั้นสุดท้ายในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเบียร์หรือไวน์, เครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ, สารให้ความหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นฟิลเตอร์สำหรับน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์หรือฟิลเตอร์สำหรับแบ่งชั้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคด้วย วัตถุดิบเส้นใยสังเคราะห์ทาปิรุสมักนิยมใช้ในDepth Filterเป็นหลัก สินค้าแปรรูปคาเลนเดอร์ Tapyrus Nonwoven จะถูกใช้เป็นSurface Filter ในการ Pleating (จับจีบ) ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  TAPYRUS(THAILAND)CO.,LTD

 • แขนงสาขาพิเศษ การพิมพ์สกรีน แขนงสาขาพิเศษ การพิมพ์สกรีน
  • แคตตาล็อก

  เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนที่ละเอียดที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิตในแขนงสาขาที่กว้างขวางอาทิเช่นElectronic package, Liquid crystal device,SMD, Printed circuit board ตะแกรงเมชสเตนเลสที่ขาดไม่ได้ในการพิมพ์สกรีนละเอียดนั้น บริษัทYaokanaamiจะใช้เส้นสเตนเลสที่มีแรงดึงสูงเฉพาะ(ความแข็งแรงต่อการดึง1000~1100N/mm2, ความแข็งแรงของYield point 600~800N/mm2)และเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาของตาข่ายและรูที่เท่ากันให้กับลูกค้า ※ หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามมาหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YAO KANAAMI CO.,LTD.

 • แขนงสาขาพิเศษ ตะแกรงไททาเนียม ตัวกรองรูปกลีบ(‎Pleat Type Strainer) แขนงสาขาพิเศษ ตะแกรงไททาเนียม ตัวกรองรูปกลีบ(‎Pleat Type Strainer)
  • แคตตาล็อก

  ตัวกรองรูปกลีบ ที่ผ่านมาจะเชื่อมตะแกรงเมชSUS แต่การเชื่อมตาข่ายไททาเนียมมีระดับความยากที่สูงมาก อย่างไรก็ตามเราก็ได้ประสบความสำเร็จในเชื่อมรูปร่างตัวกรองที่เป็นรูปกลีบในครั้งนี้แล้ว ※ หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามมาหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YAO KANAAMI CO.,LTD.

 • ชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและผลิตทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเส้นโลหะเพื่อใช้โชว์ ชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและผลิตทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเส้นโลหะเพื่อใช้โชว์
  • แคตตาล็อก

  ในแขนงสาขาของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเส้นโลหะก็มีประสบการณ์มานานหลายปี ตั้งแต่Rackแต่ละชนิดที่ใช้สำหรับร้านค้าหรือตาข่ายกระเป๋า(Bag mesh) จนถึงDry RackของSUS ※ หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามมาหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YAO KANAAMI CO.,LTD.

 • ตะแกรงล่อน Mesh Conveyor Belt ตะแกรงล่อน Mesh Conveyor Belt
  • แคตตาล็อก

  วัสดุเส้นลวดที่ใช้ผลิตMesh Conveyor Belt จะต้องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนต่อพวกบรรยากาศหรือสารเคมีที่ถูกใช้กับสายพาน และต้องคำนึงถึงความสามารถในการทนต่อความร้อนในกระบวนการจัดการความร้อนด้วย และในส่วนของสเปกนั้นจะต้องเลือกโดยพิจารณาอาทิเช่น ขนาดของวัตถุที่ถูกลำเลียงหรือขนาดของช่องตาข่ายเมื่อเทียบกับน้ำหนัก หรือความทนต่อแรงดึงของสายพานที่รับโหลด เป็นต้น ※ หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามมาหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YAO KANAAMI CO.,LTD.

 • ตะแกรงล่อน ตาข่ายโลหะทอลายขัดและไขว้กันไปมา ตะแกรงล่อน ตาข่ายโลหะทอลายขัดและไขว้กันไปมา
  • แคตตาล็อก

  「ตาข่ายโลหะทอลายขัดและไขว้กันไปมา(Square Mesh)」 ถูกใช้เป็นวัสดุของตะแกรงล่อนหรือตัวกรองกันอย่างแพร่หลาย วิธีการถักทอจะถูกกำหนดวิธีการทอจะกำหนดจากอัตราส่วนระหว่างช่องว่างกับรูปร่างของเส้นหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นต้น บริษัทเราชำนาญในการผลิตFine meshที่มีช่องต่ำกว่า150µโดยเฉพาะ ※ หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามมาหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YAO KANAAMI CO.,LTD.

 • ตะแกรงล่อน ตะแกรงล่อนทดสอบ ตะแกรงล่อน ตะแกรงล่อนทดสอบ
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเรามีประสบการณ์อันยาวนานหลายปีในการผลิตตาข่ายโลหะซึ่งถูกใช้เป็นตะแกรงล่อนทดสอบ ด้วยประสบการณ์และมีการนำใช้จริง เราสัญญาว่าจะนำเสนอตาข่ายโลหะที่มีคุณภาพสูง โดยสานทอช่องของตาข่ายอย่างเสมอกันและถูกต้องแม่นยำ เป็นตะแกรงยึดอยู่กับที่, ตะแกรงสั่นสะเทือน, ตะแกรงที่อยู่ภายในที่ใช้สำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิด ※ หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามมาหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YAO KANAAMI CO.,LTD.

 • ผลิตภัณฑ์Filter Polymer filter ผลิตภัณฑ์Filter Polymer filter
  • แคตตาล็อก

  ถูกใช้ในการกรองสารโมเลกุลใหญ่อาทิเช่นเส้นใยสังเคราะห์ทางเคมี, ฟิล์ม, พลาสติก เป็นต้น เป็นการกรองของไหลที่มีความหนืดสูงภายในอุณหภูมิและแรงดันสูง ตัวกรองที่เป็นโลหะมักถูกใช้กันมาก ※ หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามมาหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YAO KANAAMI CO.,LTD.

 • ผลิตภัณฑ์Filter Filterสำหรับกรองของเหลว ผลิตภัณฑ์Filter Filterสำหรับกรองของเหลว
  • แคตตาล็อก

  ตัวกรองที่ใช้สำหรับกรองของเหลวที่จะกำจัดเอาวัตถุไม่บริสุทธิ์หรือของแข็งที่อยู่ภายในของเหลวออก(คัดแยกของแข็ง), กำจัดเอาส่วนที่เป็นน้ำที่อยู่ภายในน้ำมัน, กำจัดเอาส่วนที่เป็นน้ำมันที่อยู่ภายในน้ำ(คัดแยกของเหลวในของเหลว)ออก ※ หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามมาหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YAO KANAAMI CO.,LTD.

 • ผลิตภัณฑ์Filter Air Filter, Gas Filter ผลิตภัณฑ์Filter Air Filter, Gas Filter
  • แคตตาล็อก

  Air Filterเป็นตัวกรองที่ใช้สำหรับดูดอากาศเข้าเพื่อการทำงานของเครื่องยนต์ เป็นตัวกรองที่ใช้สำหรับป้องกันการเข้ามาของสิ่งแปลกปลอม(เศษฝุ่นหรือทราย)ภายในCylinderของEngineและCarburetor นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นตัวกรองที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องจ่ายน้ำร้อน, และใช้เป็นตัวกรองที่ใช้สำหรับปกป้องภายในคอมเพรสเซอร์อีกด้วย Gas Filterเป็นตัวกรองที่ถูกใช้ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม, ส่วนที่เป็นน้ำมัน, ส่วนที่เป็นน้ำภายในอากาศ ※ หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามมาหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  YAO KANAAMI CO.,LTD.

 • BECOFIL 『ฟิลเตอร์เทียนไข』 BECOFIL 『ฟิลเตอร์เทียนไข』
  • แคตตาล็อก

  ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันศึกษาวิจัยของบริษัท ICI PLCประเทศอังกฤษและศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท BEGG COUSLAND ระบบนี้สามารถกำจัดละอองที่ขนาดเล็กกว่า 2ไมครอนได้เกือบ 100% ระบบมีโครงสร้างที่จะกำจัดละอองขนาดเล็กได้ดียิ่งขึ้นด้วยผลลัพธ์จากการผสมผสานระหว่าง “การสัมผัสปะทะ” และ “การแพร่กระจาย”ซึ่งมีการเคลื่อนที่แบบบราวเนี่ยนเป็นปัจจัยหลักซึ่งเกิดจากไฟเบอร์ที่ถูกอัดขึ้นรูปภายในเฮ้าส์ซิ่งทรงกระบอกนั่นเอง ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง”

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Matsui Machine Co., Ltd.

 • Filterสำหรับสารทำความเย็น60ตาข่าย แหวนทองเหลือง Filterสำหรับสารทำความเย็น60ตาข่าย แหวนทองเหลือง
  • แคตตาล็อก

  แหวนทองเหลือง ใช้ความหนาของแผ่นที่0.5 งานผลิตในประเทศญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ความสูงหรือวัสดุ ลองปรึกษาเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  VANTECH CO., LTD.

 • FilterBaffle Plate สำหรับAccumulator ขนาด41.8mm FilterBaffle Plate สำหรับAccumulator ขนาด41.8mm
  • แคตตาล็อก

  10ตาข่ายนั้น สำหรับเสริมให้แข็งแรงขึ้น วัสดุของPlate จำนวนรู สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ความสูงหรือวัสดุ ลองปรึกษาเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  VANTECH CO., LTD.

 • Filterขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6.4สำหรับสารทำความเย็นแหวนทองเหลือง ชนิดเชื่อมจุด Filterขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6.4สำหรับสารทำความเย็นแหวนทองเหลือง ชนิดเชื่อมจุด
  • แคตตาล็อก

  Filterชนิดเชื่อมด้านข้าง1จุดและส่วนหัวอีก1จุด ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตเป็นจำนวนมาก ผลิตในประเทศจีน สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาสูงหรือวัสดุ ลงองปรึกษาเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  VANTECH CO., LTD.

 • Filterสำหรับสารทำความเย็น  ชนิดเชื่อมตะเข็บ&เชื่อมจุด Filterสำหรับสารทำความเย็น ชนิดเชื่อมตะเข็บ&เชื่อมจุด
  • แคตตาล็อก

  Filter แหวนทองเหลืองด้านข้างเชื่อมตะเข็บส่วนหัวเชื่อมจุด ผลิตในประเทศจีน สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ความสูงหรือวัสดุ ลองปรึกษาเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  VANTECH CO., LTD.

 • Filterสำหรับสารทำความเย็น  ชนิดเชื่อมตะเข็บ&เชื่อมจุด Filterสำหรับสารทำความเย็น ชนิดเชื่อมตะเข็บ&เชื่อมจุด
  • แคตตาล็อก

  Filterสำหรับสารหล่อเย็นชนิด60 ตาข่ายงานผลิตในประเทศจีน สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ความสูงหรือวัสดุ ลองปรึกษาเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  VANTECH CO., LTD.

 • Filterสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิดเชื่อมจุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง17.6 Filterสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิดเชื่อมจุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง17.6
  • แคตตาล็อก

  สามารถเปลี่ยนแปลงความสูงหรือชนิดของSpot สามารถเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือวัสดุได้ด้วยเช่นกัน ลองปรึกษาเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  VANTECH CO., LTD.

 • Filterสำหรับสารทำความเย็นชนิดเชื่อมจุด19mm. Filterสำหรับสารทำความเย็นชนิดเชื่อมจุด19mm.
  • แคตตาล็อก

  C6.4*19*200 ใช้ในเครื่องปรับอากาศ สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ความสูงหรือวัสดุ ลองปรึกษาเราได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  VANTECH CO., LTD.

 • Filterโลหะและตะแกรงกรอง Filterโลหะและตะแกรงกรอง
  • แคตตาล็อก

  สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีให้แก่ลูกค้าในระยะเวลาอันสั้น หลังจากสอบถามความต้องการของลูกค้าแล้วเราจะคัดเลือกวัสดุ/รูปร่างที่เหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงด้านต้นทุนด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  VANTECH CO., LTD.

 • โรเตอร์ดูดซับ วงล้อลดความชื้น(Desiccant Rotor)PPS โรเตอร์ดูดซับ วงล้อลดความชื้น(Desiccant Rotor)PPS

  เพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์แบบของลูกค้าProfluteได้จดสิทธิบัตรสำหรับวิธีการผลิตPSS Rotor ที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะและวิธีการผลิตดังกล่าวทำให้มูลค่าและความพิเศษของSilica Gel Rotorนั้นเสมือนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Piskes Limited

 • โรเตอร์ดูดซับ วงล้อลดความชื้น(Desiccant Rotor)PPM โรเตอร์ดูดซับ วงล้อลดความชื้น(Desiccant Rotor)PPM
  • แคตตาล็อก

  ส่วนประกอบโครงสร้างหลักคือ Molecular Sieve7%(Synthetic Zeolite), Silica Gel 45%, Fiber Glass 16%และ Acrylicสำหรับสีทาผิว2%

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Piskes Limited

 • โรเตอร์ดูดซับ วงล้อลดความชื้น(Desiccant Rotor) PPH โรเตอร์ดูดซับ วงล้อลดความชื้น(Desiccant Rotor) PPH
  • แคตตาล็อก

  ส่วนประกอบหลักคือ ActiveSilica Gel31%, lithium chloride 2%, สารยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ต่ำกว่า0.1%และ Fiber Glass15% และ acrylic coating2%

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Piskes Limited

 • ผ้ากรองและถุงกรอง (Filter Clothes and Filter Bags) ผ้ากรองและถุงกรอง (Filter Clothes and Filter Bags)
  • แคตตาล็อก

  ผ้ากรองคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศเยอรมนี ใช้ในอุตสาหกรรมการกรองทุกประเภท ทั้งการกรองฝุ่น(Needlefelt) กรองของแข็งและของเหลว มีวัสดุให้เลือกหลายชนิดไม่วาจะเป็น Polypropylene Polyester และ Nylon ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยา จึงสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท สามารถสั่งได้ทั้งผ้าม้วนเป็นเมตร และตัดตามแบบทุกขนาด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  บริษัท ซีนเธเทค จำกัด (Synthetech Co., Ltd.)

 • ตะแกรงMesh ตัวกรองไอเสียของรถจักรยานยนต์ ตะแกรงMesh ตัวกรองไอเสียของรถจักรยานยนต์
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  สามารถขึ้นรูปหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความต้องการของลูกค้า พัฒนาตะแกรงลวดเผาที่สามารถรักษาอัตราช่องว่าง Metal mesh(MM)ได้สำเร็จ นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการกรองไอเสียอยู่ในระดับเดียวกันกับ Metal honeycomb(MH) ทั้งยังสามารถลดปริมาณลงได้1/2-1/3จึงสามารถช่วยลดต้นทุนได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อาหาร・เครื่องดื่ม

  บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

 • Super Clean Plate (SCP) ไส้กรองที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย Super Clean Plate (SCP) ไส้กรองที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  SCP คือเทคนิคลูกผสมระหว่าง diffusion bonding และการกัดกร่อน โดยเข้าใจง่ายๆว่า เราทำแผ่นสแตนเลสให้เป็นหลุมโดยกรรมวิธีกัดกร่อนแต่แผ่นมันบางมาก เราจึงนำมาซ้อนกันหลายๆแผ่นและผ่านกรรมวิธี diffusion bonding เพื่อที่จะได้ออกมาเป็นแผ่นเดียวที่มีความแข็งแรง SCP ง่ายต่อการดัดแปลงและเชื่อมจากแบบที่เป็นท่อและแบบอื่นๆ ง่ายต่อการหารูที่อุดตันเนื่องจากแผ่นมีลักษณะเรียบและตรง ในด้านสุขอนามัยตัวกรองและAir roll เหมาะสำหรับQuenchingหน้าจอ ขนาดของรูกรองตั้งแต่ 0.05 มิลลิเมตร ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน SUS316L ในการผลิต หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ อาหาร・เครื่องดื่ม

  บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

 • ลวดตะแกรงหลายชั้น / แผ่นโลหะสแตนเลสเจาะรู (Multi-Layer Sintered wire Mesh/Stainless Steel Porous Metal) ลวดตะแกรงหลายชั้น / แผ่นโลหะสแตนเลสเจาะรู (Multi-Layer Sintered wire Mesh/Stainless Steel Porous Metal)
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  Multi-Layer Sintered Wire Mesh เป็นตระแกรงสแตนเลสแบบSintered Technology ของเรามีความแข็งแรงและทนทานมาก(ยากต่อการฉีกขาด)มีเทคโนโลยีการเชื่อมฟิลเตอร์แบบพลาสมาและTIG ทนความร้อนได้สูงสุด 480 องศาเซลเซียสและต่ำสุด-270 องศาเซลเซียส สามารถนำไปใช้งานที่มีความดันสูงๆได้ ความปลอดภัยถูกหลักสุขอนามัยเพราะทำมาจากเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แปรงขัด อบด้วยความร้อน และฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้ ผลิตตัวกรอง(Filters)ตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถกำหนดขนาดและมิติของตัวกรอง(filters)หรือให้ทาง TSM ทำการออกแบบให้ได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ อาหาร・เครื่องดื่ม

  บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

 • แผ่นสแตนเลสเจาะรู (Stainless Porous Metal - Various porous configuration) แผ่นสแตนเลสเจาะรู (Stainless Porous Metal - Various porous configuration)
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  Stainless steel porous metal โดยผ่านกระบวนการอบด้วยวิธี diffusion Bonding หรือที่เรียกว่า Sintering เป็นแผ่นสแตนเลสที่ประกบเข้าด้วยกันหลายๆชั้นโดยวิธีการอบ มีลักษณะเด่นคือทนแรงดัน แรงต้านได้สูง ทนความร้อนและทนต่อการสึกกร่อนได้สูง Sintered Wire Mesh Filters เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เส้นใยสังเคราะห์ พอลิเมอร์ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากนม อุตสาหกรรมยา แพทย์ รถยนต์ และการบินอวกาศ เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ อาหาร・เครื่องดื่ม

  บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

 • ไส้กรองก๊าซเอททีลีน ไส้กรองระบบไหลเวียนแรงดันสูงที่มีความแข็งแรงและสามารถล้างทำความสะอาดได้ ไส้กรองก๊าซเอททีลีน ไส้กรองระบบไหลเวียนแรงดันสูงที่มีความแข็งแรงและสามารถล้างทำความสะอาดได้
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เนื่องจากในปัจจุบัน ไส้กรองสำหรับกรองก๊าซเอทิลีนที่ถูกใช้งานจนสิ้นสภาพมีจำนวนมาก เราจึงพัฒนาความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์จนสำเร็จเป็นไส้กรองระบบไหลเวียนแรงดันสูง นอกจากนั้นขนาดความกว้างของรู ประเภทวัสดุ ความยาวสามารถทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ อาหาร・เครื่องดื่ม

  บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

 • ตัวกรองโพลิเมอร์ (Polymer Filter) ตัวกรองโพลิเมอร์ (Polymer Filter)
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูง สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์ออกจากผลิตภัณฑ์ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขึ้นรูปหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความต้องการของลูกค้า

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ อาหาร・เครื่องดื่ม

  บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

 • ตัวกรองของเหลวในสายการผลิตเครื่องดื่ม (Strainer into standard ferrule for beverages, milk and dairy products) ตัวกรองของเหลวในสายการผลิตเครื่องดื่ม (Strainer into standard ferrule for beverages, milk and dairy products)
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ฟิวเตอร์สำหรับสวมเข้ากับ Ferrule มีทั้งแบบสวมไปตามท่อแนวยาว และท่องอได้ เราได้ออกแบบให้สามารถสวมเข้าไปที่ Ferrule ได้เลย โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนท่อ เหมาะสำหรับเป็นฟิวเตอร์ชั่วคราวสำหรับระบบที่ต้องการการกรองต่างๆ สามารถกรองได้อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย ใช้งานได้ยาวนาน ทนทาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ อาหาร・เครื่องดื่ม

  บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

 • ทำไมจะต้องใช้ตัวกรองสแตนเลสแบบ Sintered? ทำไมจะต้องใช้ตัวกรองสแตนเลสแบบ Sintered?
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บ่อยครั้งที่สื่อในประเทศญี่ปุ่น มักรายงานข่าวเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ตามหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงทางโทรทัศน์ มีการเรียกคืนสินค้าที่ผลิตเป็นจำนวนมากที่สงสัยว่าจะมีการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันผู้บริโภคมีความกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารปนเปื้อน ดังนั้น ผู้บริโภคจึงให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ สิ่งเหล่านี้เป็นผลทำให้ยอดขายของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มลดลง ยิ่งบริษัทไหนที่มีข่าวเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์แล้ว ยิ่งทำให้บริษัทนั้นมียอดขายตกลงอย่างน่าใจหาย ด้วยเหตุนี้เอง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจึงหันมาใช้ตัวกรองแบบ Sintered ซึ่งมีคุณภาพดี ปลอดภัย หมดกังวลเรื่องสิ่งแปลกปลอมที่จะปนเปื้อนลงไปในผลิตภัณฑ์ได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ อาหาร・เครื่องดื่ม

  บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

 • ตัวกรองสแตนเลสผลิตจากวัสดุพิเศษ Special Material Poremet 5-layers Sintered Wire Mesh ตัวกรองสแตนเลสผลิตจากวัสดุพิเศษ Special Material Poremet 5-layers Sintered Wire Mesh
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เป็นแผ่นกรองที่มีลักษณะเด่นคือ แข็งแรงทนทาน ทนต่อความร้อน โดยเราจะทำการอบด้วยเทคโนโลยี Sintered เพื่อให้ตาข่ายลวดทั้ง 5 ชั้น ผนึกติดกัน โดยชั้นที่ 4 และ 5 จะใช้ความละเอียดของลวด 12/64 mesh เพื่อเสริมให้แข็งแรงขึ้น และขนาดของหน่วยกรองของเราเริ่มต้นที่ 5 ไมครอน ไปจนถึง 100 ไมครอน เหมาะสำหรับการกรองอย่างสม่ำเสมอภายใต้แรงดันและความหนืดสูง สำหรับการกรอง

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก อาหาร・เครื่องดื่ม

  บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด / Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM)

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP