หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม/เครื่องออโตเมติก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม/เครื่องออโตเมติก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม/เครื่องออโตเมติก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขค้นหา
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

กรุงเทพ
เขตตอนเหนือของกรุงเทพ
เขตด้านตะวันออกของกรุงเทพ

นอกประเทศ

ทั้งหมด จากทั้งหมด 86 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

 • ตัวอย่างการใช้งาน [Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN] ที่สามารถฉีดพ่นด้วยความละเอียดแม่นยำในระดับ µL แม้จะเป็นของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูง ตัวอย่างการใช้งาน [Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN] ที่สามารถฉีดพ่นด้วยความละเอียดแม่นยำในระดับ µL แม้จะเป็นของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูง
  • แคตตาล็อก

  ในตัวอย่างการใช้งานนี้ จะแนะนำตัวอย่างการใช้งาน [Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN]ที่สามารถฉีดพ่นด้วยความละเอียดแม่นยำในระดับ µL แม้จะเป็นของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูง [Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN] แม้ปริมาณในถังบาร์เรลจะเหลือน้อย หรือระดับความเหนียวข้นของของเหลวจะเปลี่ยนแปลง ปริมาณการฉีดพ่นก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง จึงเป็น Nozzle/เครื่องฉีดกาวที่สามารถลดจำนวนครั้งในการปรับแต่งได้อย่างมาก ด้วยการใช้Uniaxial Eccentric Pumpที่เป็นเลิศในด้านปริมาณคงที่เป็นหลักการพื้นฐานจึงทำให้ความแม่นยำในการฉีดพ่นสูงและคงที่ทั้งปริมาณฉีดพ่นและรูปลักษณะซึ่งช่วยในการยกระดับคุณภาพ เหมาะสมกับการฉีดพ่นดัมฉีดพ่นฟิลรวมถึงฉีดพ่นบอนด์ ซึ่งจะแก้ปัญหากลุ้มใจในสายการผลิตที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูงอย่างชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแผงวงจร LED หรือแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น ※รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูจากแคตตาล็อกหรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  HEISHIN Ltd.

 • [ตัวอย่างการใช้งานNozzle/เครื่องฉีดกาวของ HEISHIN] กรณีฉีดพ่นบนวัสดุระบายความร้อนของชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในปริมาณสม่ำเสมอ [ตัวอย่างการใช้งานNozzle/เครื่องฉีดกาวของ HEISHIN] กรณีฉีดพ่นบนวัสดุระบายความร้อนของชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในปริมาณสม่ำเสมอ
  • แคตตาล็อก

  [Nozzle/เครื่องฉีดกาว HEISHIN] เป็น Nozzle/เครื่องฉีดกาวที่สามารถฉีดพ่นในปริมาณสม่ำเสมอได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูง เราได้รับเลือกในงานฉีดพ่นวัสดุระบายความร้อนในวงการรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า [ตัวอย่าง] ■ชื่อของเหลว: วัสดุระบายความร้อน (thermal grease) ■อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า [โจทย์และความต้องการ ปัจจุบัน] ปัจจุบันทำการฉีดพ่นวัสดุระบายความร้อนด้วยระบบแอร์กัน แต่ยังคงมีโจทย์เหล่านี้ 1. วัสดุระบายความร้อนมีความเหนียวข้นสูง ทำให้ปริมาณฉีดพ่นไม่คงที่ 2. กรณีที่มีผงโลหะหรือผลอนินทรีย์ต่างๆ อยู่ในวัสดุระบายความร้อน จะทำให้ความเหนียวข้นสูงและยังทำให้เกิดแรงเสียดทานสูง ซึ่งทำให้เครื่องแอร์กันไม่สามารถใช้งานได้ 3. ของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูงจะใช้เวลานานในการฉีดพ่นออกมาทำให้ไม่สามารถลดเวลาแท็คไทม์ได้ 4. ไม่สามารถใช้งานในการฉีดพ่นเป็นเส้นหรือฉีดพ่นเป็นแถบกว้างได้ [วิธีแก้ไข] เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ฉีดพ่นที่สามารถฉีดพ่นของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูงได้อย่างสม่ำเสมอ ลดเวลาแท็คไทม์ และสามารถฉีดพ่นเป็นเส้นหรือบนแถบที่มีหน้ากว้างได้ด้วยเครื่องเพียง 1 เครื่อง ■ใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาว HEISHIN ที่สามารถฉีดพ่นของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูงด้วยความแม่นยำสูงได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากระดับความเหนียวข้นของวัสดุระบายความร้อน ■เสนอหัวฉีด Nozzle Needle ที่สามารถรองรับรูปแบบการฉีดพ่นได้ [ข้อดีในการปรับปรุง] ■สามารถลดเวลาแท็คไทม์ในกระบวนการฉีดพ่นได้ ซึ่งยกระดับความสามารถในการผลิต ■ปริมาณการฉีดพ่นคงที่ ซึ่งยกระดับคุณภาพ ■ทำให้สามารถฉีดพ่นเป็นจุด เส้น หรือแถบกว้างได้ด้วยเครื่องฉีดพ่นเพียงเครื่องเดียว

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  HEISHIN Ltd.

 • [ตัวอย่างการใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาวของ HEISHIN] กรณีทำงานฉีดพ่นหรืออัดฉีดในงานที่มีรูปลักษณะต่างกันด้วยการเปลี่ยนหัวฉีด [ตัวอย่างการใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาวของ HEISHIN] กรณีทำงานฉีดพ่นหรืออัดฉีดในงานที่มีรูปลักษณะต่างกันด้วยการเปลี่ยนหัวฉีด
  • แคตตาล็อก

  [Nozzle/เครื่องฉีดกาว HEISHIN] เป็น Nozzle/เครื่องฉีดกาวที่สามารถฉีดพ่นในปริมาณสม่ำเสมอได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูง เราได้รับเลือกในงานฉีดฉีดพ่นสารหล่อลื่นคุณภาพสูงในวงการรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า [ตัวอย่าง] ■ชื่อของเหลว: สารหล่อลื่นคุณภาพสูง ■อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า [โจทย์และความต้องการ ปัจจุบัน] ปัจจุบันใช้การส่งสารหล่อลื่นคุณภาพสูงไปยังระบบแอร์กันด้วย Plunger Pump เพื่อฉีดพ่นบนชิ้นส่วนที่มีลักษณะเป็นแท่งสามเหลี่ยมทั้ง 3 ด้าน และส่งไปที่แบร์ริ่งเพื่อเข้ากระบวนการอัดฉีด แต่ยังมีโจทย์เหล่านี้ 1. ความแม่นยำในการฉีดพ่นและอัดฉีดไม่คงที่ ทำให้ปริมาณฉีดพ่นไม่สม่ำเสมอและการดำเนินงานไม่ราบรื่น 2. ในการฉีดพ่น 3 ด้านจะต้องผ่านกระบวนการฉีดพ่น 3 ครั้งทำให้ใช้เวลาเป็น 3 เท่าซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการผลิตต่ำ 3. อยากจะฉีดพ่นในส่วนช่องว่างด้านในของท่อด้วย แต่วาล์วไม่สามารถรองรับการทำงานได้ [วิธีแก้ไข] ■ใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาวหุ่นยนต์ที่สามารถฉีดพ่นและอัดฉีดสารหล่อลื่นที่มีความเหนียวข้นสูงด้วยความแม่นยำสูงได้ ■เสนอให้สร้างและเปลี่ยนเป็นหัวฉีดที่สามารถรองรับการทำงานตามรูปลักษณะของชิ้นงานและบริเวณที่ต้องฉีดพ่นอัดฉีดได้ ■วางแผนเพื่อลดเวลาแท็คไทม์ด้วยการใช้งานหัวฉีดปลายแยก โดยเฉพาะในงานที่ต้องฉีดพ่น 3 ด้านและส่งไปที่แบร์ริ่งเพื่ออัดฉีด [ข้อดีในการปรับปรุง] ■ความแม่นยำในการฉีดพ่นและอัดฉีดได้คุณภาพที่มีความคงที่สม่ำเสมอ แก้ปัญหาความคุณภาพที่แตกต่างกัน ■ทำให้สามารถรองรับงานฉีดพ่นและอัดฉีดงานที่เป็นวัสดุ 3 ชนิดซึ่งมีรูปลักษณะแตกต่างกัน ■ด้วยการเลือกใช้หัวฉีดแยกปลายทำให้สามารถลดเวลาแท็คไทม์และยกระดับความสามารถในการผลิตได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  HEISHIN Ltd.

 • [ตัวอย่างการใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN] กรณีมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานฉีดพ่นเป็นเส้น ซึ่งใช้สารเชื่อมติดเคสเรซิ่นที่เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในปริมาณน้อย [ตัวอย่างการใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN] กรณีมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานฉีดพ่นเป็นเส้น ซึ่งใช้สารเชื่อมติดเคสเรซิ่นที่เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในปริมาณน้อย
  • แคตตาล็อก

  [Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD HEISHIN] เป็น Nozzle/เครื่องฉีดกาวที่สามารถควบคุมปริมาณการฉีดพ่นได้อย่างอิสระจนถึงระดับ µL (ไมโครลิตร) เราได้รับเลือกในงานฉีดพ่นสารเชื่อมติดที่มีความเหนียวข้นสูงในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้า [ตัวอย่าง] ■ชื่อของเหลว: สารเชื่อมติด ■อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า [โจทย์และความต้องการ ปัจจุบัน] ในงานฉีดพ่นสารเชื่อมติดที่มีความเหนียวข้นสูงเป็นเส้นφ0.5mm บนเคสเรซิ่นของชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ปริมาณที่ฉีดพ่นมากเกินไปจนล้นเกินออกมา แต่เมื่อปรับให้ปริมาณน้อยลงก็จะไม่สามารถซีลได้จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่อง แต่ด้วย Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบแอร์ที่ติดตั้งอยู่แล้ว 1. ต้องปรับแรงดันด้วยเรกิวเลเตอร์ ทำให้เสียเวลาในการปรับปริมาณการพ่น 2. แม้จะปรับแล้วแต่ก็ยังมีการเคลื่อน หากมีเปลี่ยนแปลงแปลงเพียงเล็กน้อยปริมาณการพ่นก็จะเปลี่ยนจนไม่สม่ำเสมอ 3. เกิดการล้นของของเหลวจำนวนมากจนทำให้บริเวณโดยรอบอุปกรณ์เปรอะเปื้อน [วิธีแก้ไขและข้อดี] ใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาว แบบไมโคร 3HD025G30 ที่สามารถฉีดพ่นเป็นเส้นด้วยความละเอียดแม่นยำสูงแม้จะเป็นสารเชื่อมต่อที่มีความเหนียวข้นสูง ■ปรับเปลี่ยนปริมาณการฉีดพ่นได้ง่ายเพียงแค่ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์เท่านั้น จึงสามารถลดการสูญเสียเวลาในกระบวนการ และการสูญเสียวัสดุในการปรับแต่ง ■สามารถฉีดพ่นในปริมาณคงที่โดยไม่สะดุดแม้จะเป็นของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูง สามารถฉีดเป็นเส้นด้วยความแม่นยำ ทำให้ยกระดับคุณภาพได้ ■ด้วยการหมุนกลับทันทีหลังฉีดพ่นออกมาจึงสามารถป้องกันของเหลวที่ไหลเกินไม่เปรอะเปื้อนบนเคสและบริเวณโดยรอบพื้นลดงานที่ไม่จำเป็น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  HEISHIN Ltd.

 • [ตัวอย่างการใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN] กรณีผสม 2 ของเหลวซึ่งเป็นสารเชื่อมติดอีพ็อกซี่แบบแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอและฉีดพ่นปริมาณน้อยด้วยความละเอียดแม่นยำสูง [ตัวอย่างการใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN] กรณีผสม 2 ของเหลวซึ่งเป็นสารเชื่อมติดอีพ็อกซี่แบบแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอและฉีดพ่นปริมาณน้อยด้วยความละเอียดแม่นยำสูง
  • แคตตาล็อก

  [Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD HEISHIN] เป็น Nozzle/เครื่องฉีดกาวที่สามารถควบคุมปริมาณการฉีดพ่นได้อย่างอิสระจนถึงระดับ µL (ไมโครลิตร) เราได้รับเลือกในงานฉีดฉีดพ่นสารเชื่อมติดที่มีความเหนียวข้นสูงในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้า [ตัวอย่าง] ■ชื่อของเหลว: 2 สารเชื่อมติดอีพ็อกซี่ชนิดเหลว ■อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า [โจทย์และความต้องการ ปัจจุบัน] ปัจจุบัน ในกระบวนการเชื่อมติดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ใช้เครื่องอัดแรงดันอากาศที่มีอยู่ในการผสม 2 สารเชื่อมติดชนิดเหลวและฉีดพ่นอยู่ แต่ยังมีโจทย์เหล่านี้ 1. สารเชื่อมติดมีความเหนียวข้นสูงทำให้ไม่สามารถฉีดพ่นอย่างรวดเร็วได้ จึงใช้เวลาในการฉีดพ่นหลายสิบวินาที 2. ระดับความเหนียวข้นของสารเชื่อมติดมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิแวดล้อม จึงเกิดกรณีที่การผสมบกพร่องซึ่งส่งผลให้ไม่แข็งตัวอย่างถูกต้อง 3. หลังการฉีดพ่น การปิดของเหลวไม่ดีทำให้ไหลล้นเกิน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต จึงมีความต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ที่สามารถลดเวลาในการฉีดพ่นและให้ปริมาณการฉีดพ่นเพียงเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอ [วิธีแก้ไขและข้อดี] ใช้งานยูนิตผสม 2 ของเหลวที่ประกอบด้วยNozzle/เครื่องฉีดกาว แบบไมโคร 3HD025G30 จำนวน 2 เครื่องและสแตติคมิกเซอร์ ■แม้จะเป็นของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูงก็สามารถฉีดพ่นด้วยความละเอียดในระดับมิลลิกรัมออร์เอร์ได้ในทันที ลดเวลาในการฉีดพ่นไปมากกว่าครึ่ง ■ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับความเหนียวข้นได้ยาก แม้อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงแต่ความบกพร่องก็หายไป ■ด้วยการหมุนกลับทันทีหลังฉีดพ่นออกมาจึงสามารถป้องกันของเหลวที่ไหลเกินไม่เปรอะเปื้อนอุปกรณ์

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  HEISHIN Ltd.

 • [ตัวอย่างการใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN] กรณีฉีดพ่นอัลลอยด์เหลวอย่างสม่ำเสมอนานกว่า 24 ชั่วโมง [ตัวอย่างการใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD ของ HEISHIN] กรณีฉีดพ่นอัลลอยด์เหลวอย่างสม่ำเสมอนานกว่า 24 ชั่วโมง
  • แคตตาล็อก

  [Nozzle/เครื่องฉีดกาวแบบ HD HEISHIN] เป็น Nozzle/เครื่องฉีดกาวที่สามารถควบคุมปริมาณการฉีดพ่นได้อย่างอิสระจนถึงระดับ µL (ไมโครลิตร) เราได้รับเลือกในงานฉีดฉีดพ่นสารเชื่อมติดที่มีความเหนียวข้นสูงในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้า [ตัวอย่าง] ■ชื่อของเหลว: อัลลอยด์เหลว (บัดกรีเหลว) ■อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า [โจทย์และความต้องการ ปัจจุบัน] ในกระบวนการฉีดพ่นอัลลอยด์เหลวในสายการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ด้วยอุปกรณ์ฉีดพ่นปัจจุบันยังมีโจทย์เหล่านี้ 1. ในระหว่างการผลิต เมื่อผ่านไปหลายชั่วโมงปริมาณการฉีดพ่นจะลดต่ำลงเรื่อยๆ 2. เมื่อไปถึงจุดต่ำสุดตามระเบียบ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องหยุดสายการผลิตเพื่อปรับแต่ง 3. เมื่อปรับแต่งเสร็จ ก็ต้องปรับอันต่อไป แล้วก็อันต่อไป จึงเสียเวลาอย่างมากในการปรับปริมาณการฉีดพ่นของ Nozzle/เครื่องฉีดกาวทั้งหมด [วิธีแก้ไขและข้อดี] ใช้งาน Nozzle/เครื่องฉีดกาว แบบไมโคร 3HD010G30 ของ HEISHIN ซึ่งสามารถฉีดพ่นได้อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน ■แก้ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของปริมาณการฉีดพ่น ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ■ลดการสูญเสียปริมาณการผลิตอันเกิดจากการหยุดสายการผลิตเพื่อปรับแต่ง สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างมาก ■สามารถฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยไม่ต้องปรับแต่งได้นานกว่า 24 ชั่วโมงจึงสามารถลดจำนวนกระบวนการปรับแต่งได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  HEISHIN Ltd.

 • “ซีรีย์ LETHER-α/LETHER-II ” หุ่นยนต์บัดกรี “ซีรีย์ LETHER-α/LETHER-II ” หุ่นยนต์บัดกรี
  • แคตตาล็อก

  “ซีรีย์ LETHER-α/LETHER-II ”เป็นหุ่นยนต์บัดกรีที่ถูกพัฒนาให้เป็นเครื่องจักรเฉพาะ มีการติดตั้งมอเตอร์ส่งที่ส่วนเก็บบัดกรีและส่วนป้อนบัดกรี การขับเคลื่อนไปพร้อมกันทำให้มีความละเอียดถี่ถ้วนในการบัดกรีดีขึ้นอย่างมาก และในเวลาเดียวกันก็ทำให้ได้คุณภาพดีด้วย บริษัทฯเราได้พยายามปรับปรุงวิธีการเดิมที่เคยใช้และเสาะแสวงหาวิธีการบัดกรีที่สามารถตอบรับความต้องการที่หน้างานได้ ลักษณะพิเศษ * ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหัวแร้ง * บัดกรีแบบสไลด์ หรือแบบจุด * ไม่มีสารตะกั่ว * ตั้งตำแหน่งการบัดกรีให้ทำซ้ำได้ * แก้ไขแบบไดนามิก ** สามารถดูรายละเอียดด้วยการดาวน์โหลดPDFหรือสอบถามได้ตามอัธยาศัย

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  Technodrive Co.,ltd.

 • “Heishin Dispenser HD” “Heishin Dispenser HD”
  • แคตตาล็อก

  “Heishin Dispenser HD” เป็นผลิตผลจากการใช้ความรู้ความชำนาญและด้วยโครงสร้างเกลียวแกนเดี่ยวแบบเยื้องศูนย์กลางที่เป็นเอกลักษณ์ของ Heishinจึงสามารถควบคุมปริมาณฉีดพ่นในระดับไมครอนได้อิสระ สามารถฉีดของเหลวจำพวกฟลั๊กส์ จารบี ซีลเลอร์ที่มีความหนืดสูง ได้ในปริมาณน้อย แม้ฉีดงานซ้ำๆกันเป็นเวลานาน ก็ยังฉีดปริมาณที่คงที่อยู่ หัวฉีดนี้จึงเข้ามาแก้ปัญหาที่เดือดร้อนกันในสถานผลิตที่ต้องการการฉีดที่มีความเที่ยงตรงสูง เอาไว้ใช้กับงาน ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สารกึ่งตัวนำ LED แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD

  HEISHIN Ltd.

 • “Heishin Dispenser ND” “Heishin Dispenser ND”
  • แคตตาล็อก

  “Heishin Dispenser ND” ใช้ได้อย่างอเนกประสงค์ เบาและเล็ก นำไปติดตั้งในหุ่นยนต์แบบต่างๆได้ง่าย ได้แก่ หุ่นยนต์ Scara, หุ่นยนต์แบบตั้งฉาก เป็นต้น ด้วยฟังก์ชั่น Suck Backของเซอร์โวมอเตอร์ ทำให้ฉีดของเหลวได้หมดจด ไม่มีของเหลวขังตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง ทำให้ไม่จำเป็นต้องแก้งานในกระบวนการถัดไป เมื่อลดการฉีดเกินปริมาณได้แล้วก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายผันแปรของวัสดุลดลงไปด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  HEISHIN Ltd.

 • “Heishin Dispenser NDM” “Heishin Dispenser NDM”
  • แคตตาล็อก

  “Heishin Dispenser NDM” เป็นหัวจ่ายสารเหลวประเภท Mastic Sealer Hemming Sealer ที่มีความหนืดสูง ด้วยปริมาณคงที่ และแม่นยำสูง สัมพันธ์กับความเร็วของหุ่นยนต์ เพียงแค่เปลี่ยนความเร็วเทอร์โบมอเตอร์ของหัวฉีด ก็สามารถจ่ายได้เฉลี่ยเท่าๆกันแม้แต่บริเวณมุม ก็จ่ายสารเหลวได้ดีเท่ากับทางตรง ยังนำมาใช้จ่ายสารเหลวที่ใช้จ่ายแบบธรรมดาไม่ได้ เช่น ยางซิลิโคนที่มีความหนืดสูงพิเศษ ยางอีพอกซี่ เป็นต้น และสามารถจ่ายได้ในปริมาณคงที่ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์

  HEISHIN Ltd.

 • Desktop Robot JR3000 Series เครื่องตัดแผ่นบอร์ด(PCB) Desktop Robot JR3000 Series เครื่องตัดแผ่นบอร์ด(PCB)
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เครื่องตัดแผ่นบอร์ด(PCB) ความเครียดน้อย ทำให้ผิวตัดสวย! เครื่องตัดแผ่นบอร์ด(PCB)อยู่ใน JR3000 Series ระบบ Router Cut พร้อมซอฟท์แวร์ของแท้สำหรับใช้ในการตัดแผ่นบอร์ด 【คุณสมบัติเด่นที่สำคัญ】 ■ ผิวตัดเรียบเนียน ■ ฟังก์ชั่นการทำงานสะดวกรู้ช่วงเวลาเปลี่ยนใบมีด ■ Teaching การทำงานของหุ่นยนต์ได้ง่ายตามแบบฉบับของ Janome ・สามารถกำหนด เขียนแบบ แก้ไขตำแหน่งการตัดจากแผนภาพ CAD ได้ (Option) ・Teaching ด้วยกล้อง USB (Option) ■ แป้นควบคุมหุ่นยนต์รองรับภาษาได้ 10 ภาษา ■ ระบบกรองฝุ่นด้านบน ◎ สามารถสอบถามรายละเอียด หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • ชุดอุปกรณ์ดึงจุกปลั๊กอุดแบบใหม่ "ชนิดวิ่งบนราง ชนิดติดตีนตะขาบ" ชุดอุปกรณ์ดึงจุกปลั๊กอุดแบบใหม่ "ชนิดวิ่งบนราง ชนิดติดตีนตะขาบ"

  ดึงจุดปลั๊กอุดจากด้านใน ใช้การควบคุมโซลินอยวาล์วแบบสัดส่วน จึงทำให้การทำงานรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังใช้เบรกเกอร์ไฮดรอลิค จึงมีจุดเด่นในด้านพาวเวอร์ด้วย * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SERVOARM CO.,LTD.

 • เครื่องโกยสแลคแบบใหม่ "สำหรับหม้อต้มขนาดเล็ก" เครื่องโกยสแลคแบบใหม่ "สำหรับหม้อต้มขนาดเล็ก"

  ใช้แบบแพนโทกราฟ ด้านปลายจะเคลื่อนที่บนล่าง เป็นมุมฉากแนวนอน จึงใช้งานได้ง่าย นอกจากนี้ยังใช้โซลินอยวาล์วแบบสัดส่วน จึงเปลี่ยนความเร็ว และบำรุงรักษาง่าย * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SERVOARM CO.,LTD.

 • ชุดอุปกรณ์เสียบหัวฉีดด้านบน,หัวปลั๊กอุดแบบใหม่ "แบบแขวนเพดาน" ชุดอุปกรณ์เสียบหัวฉีดด้านบน,หัวปลั๊กอุดแบบใหม่ "แบบแขวนเพดาน"

  ไม่จำเป็นต้องใช้แรงในการใส่จุกปลั๊กอุด เป็นแบบแขวนเพดาน จึงสามารถยึดพื้นที่การทำงานหน้าหม้อเทได้ นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมแบบไร้สายได้ และถ้าสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SERVOARM CO.,LTD.

 • ชุดอุปกรณ์เสียบหัวฉีดด้านบน,จุกปลั๊กอุด "แบบติดตั้งFL" ชุดอุปกรณ์เสียบหัวฉีดด้านบน,จุกปลั๊กอุด "แบบติดตั้งFL"

  อัดแรงดันได้แรงในการเรียงอิฐ,ใส่จุกปลั๊กอุดของหม้อเทด้วยแรงดันไฮดรอลิค วัสดุทนไฟไม่จำกัดรูปทรงสามารถติดแน่นทนในผนังหม้อเทได้ดี สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากโลหะเหลวรั่ว จึงสามารถป้องกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานได้ * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SERVOARM CO.,LTD.

 • ชุดอุปกรณ์เป่าแห้งทนไฟ "ชนิดบังคับแบบไร้สาย" ชุดอุปกรณ์เป่าแห้งทนไฟ "ชนิดบังคับแบบไร้สาย"

  ผู้ปฏิบัติงานสามารถ บังคับเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ และทำงานเป่าพ่นได้ จึงเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นสเปคที่ทนความร้อนสูงได้ จึงเหมาะสำหรับงงานเป่าพ่นหม้อเท,เตาหลอมไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติทนการเสียดสีสูง และท่อ หัวฉีด ส่วนแกนหมุนยังสามารถใช้งานได้นานอีกด้วย * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SERVOARM CO.,LTD.

 • เครื่องรื้อถอนอิฐหม้อเทขนาดใหญ่ "แบบบังคับระยะไกล รีโมทสะพายไหล่" เครื่องรื้อถอนอิฐหม้อเทขนาดใหญ่ "แบบบังคับระยะไกล รีโมทสะพายไหล่"

  ใช้โครงสร้างแบบแพนโทกราฟ,ควบคุมด้วยโซลินอยวาล์ว ควบคุมใช้งานง่าย จึงสามารถรื้อถอนด้านได้เพียงแค่ชั้นเดียว นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพราะผู้ปฏิบัติงานสามารถบังคับโดยมองเห็นปลายของตัวทุบอิฐ * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SERVOARM CO.,LTD.

 • เครื่องรื้อถอนอิฐหม้อเทแบบใหม่ "แบบบังคับในห้อง" เครื่องรื้อถอนอิฐหม้อเทแบบใหม่ "แบบบังคับในห้อง"

  ใช้การควบคุมโดยโซลินอยวาล์ว จึงทำให้เปลี่ยนความเร็ว และบำรุงรักษาง่าย นอกจากนี้ แม้จะบังคับอาร์มขยับ แต่ด้านปลายจะหันลงด้านล่างเสมอ จะไม่จำเป็นที่ต้องซ่อมแซมบริเวณด้ายปลายอย่างเครื่องจักรก่อสร้างทั่วไป จึงสามารถใช้งานได้อย่างง่าย * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SERVOARM CO.,LTD.

 • เครื่องโกยสแลคในหม้อเทชนิดใหม่ "แบบหลายข้อต่อ" เครื่องโกยสแลคในหม้อเทชนิดใหม่ "แบบหลายข้อต่อ"

  เหมาะสำหรับที่ที่มีพื้นที่น้อย เช่น หันหลังวางชนกับกำแพง ใช้แบบแพนโทกราฟ จึงเป็นสเปคที่ยึดแผ่นโกยไว้แม้จะมีการบังคับให้ยืดและหด เนื่องจากติดตั้งชุดอุปกรณ์ดึงเป็นเส้นตรง จึงสามารถโกยสแลคได้ง่าย * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SERVOARM CO.,LTD.

 • เครื่องโกยเศษสแลคในหม้อเทชนิดใหม่ "แบบดึงแนวตรง" เครื่องโกยเศษสแลคในหม้อเทชนิดใหม่ "แบบดึงแนวตรง"

  โกยสแลคได้เร็ว สแลคไม่กระจายหายไป นอกจากนี้ ยังเป็นติดตั้งชุดอุปกรณ์ขึ้นลงที่แผ่นโกยด้านปลาย จึงเป็นลักษณธเครื่องที่โกยสแลคได้ง่าย ใช้โซลินอยวาล์ว จึงซ่อมบำรุงได้ง่าย และปรับเปลี่ยนความเร็วได้ * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SERVOARM CO.,LTD.

 • SERVOARM CO.,LTD. "แนะนำบริษัท" SERVOARM CO.,LTD. "แนะนำบริษัท"

  เรามีประสบการณ์ในด้านการติดตั้งชุดอุปกรณ์แซนดิ้งอัตโนมัติแบคกิ้งโรล, เครื่องป้อนกระดาษกึ่งอัตโนมัติ, ชุดอุปกรณ์รีเฟรซ,คอร์เรซิ่น,โรบอตจัดการกระดาษไวต่อแรงดัน และยังมีประสบการณ์ในด้านติดตั้งงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก และงานผลิตเหล็ก ตอบสนองความต้องการของสูงค้าโดยการรองรับตลาดที่เล็กมาก และสร้างระยะห่างในผู้ผลิตรายใหญ่ * โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า・การกระจายสินค้า

  SERVOARM CO.,LTD.

 • Innovation Matrix,Inc. Japan "เรนเจอร์สมาร์ททรูรุ่นต่อไป" Innovation Matrix,Inc. Japan "เรนเจอร์สมาร์ททรูรุ่นต่อไป"

  น้ำหนักเบากว่าแบบเดิม、กะทัดรัดกว่า、ความแข็งแรงมากกว่า、ความเร็วสูงกว่านอกจากนี้ 、ด้วยบอร์ดวิเคราะห์ในตัวแบบบาง และการทำงานยืดหยุ่น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Innovation Matrix,Inc. Japan

 • Sanin Seigyo Limited "แนะนำธุรกิจ" Sanin Seigyo Limited "แนะนำธุรกิจ"

  เราให้การสนับสนุนเทคโนโลยี สินค้า และบริการใหม่ๆ ด้วยการหลอมรวมเทคโนโลยีต่างๆ และบุคลากรที่มีความสามารถเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านกำลังประสบปัญหาในการทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตในโรงงานแต่ละประเภทเป็นแบบอัตโนมัติ โปรดไว้วางใจมอบหมายให้บริษัทเรา * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  Sanin Seigyo Corporation

 • เครื่องแทรกชิ้นส่วนรูปร่างไม่ปกติ "AI-2200" เครื่องแทรกชิ้นส่วนรูปร่างไม่ปกติ "AI-2200"
  • แคตตาล็อก

  "AI-2200"เป็นอุปกรณ์แทรกชิ้นงาน เช่นแผงวงจรพิมพ์ขนาดใหญ่หนึ่งแผ่น หรือ ชิ้นงานที่มีรูปร่างต่างออกไป สามารถแทรกได้ทุกมุม ด้วยความเร็วสูงและแม่นยำด้วยการหมุนพื้นผิว นอกจากนี้ สามารถมีอุปกรณ์เสริมระหว่างการทำงาน สามารถ ซับฟลายชิ้นงานโมดูลได้มากสุด 10เครื่อง ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  A.I.TEC Co., Ltd.

 • Take-out Trimming Robot with spray “Me.U-TOM” Take-out Trimming Robot with spray “Me.U-TOM”
  • แคตตาล็อก

  “Me.U-TOM” เป็น Trimming robot หยิบงานออกที่มาพร้อมกับสเปรย์ สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายในกระบวนการถัดไป การเคลื่อนที่, การเดินหันข้าง บังคับการขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ ด้วยการขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ที่ทำให้ส่วนที่เคลื่อนที่มีน้ำหนักเบา จึงช่วยให้ทำงานด้วยความเร็วสูงยิ่งขึ้น อีกทั้งการหยิบแต่ละงานออกและข้อมูลค่าการ press จะบันทึกด้วยหน่วยความจำในตัว สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่กด Program No. หลังจากทำการเปลี่ยนแม่พิมพ์ ก็สามารถเปลี่ยนรุ่นได้สำเร็จ ด้วยโครงสร้างแบบถือด้านเดียว จึงเรียบง่าย・ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างของแต่ละส่วนเรียบง่าย จึงสามารถดูแลซ่อมบำรุงได้ง่ายด้วย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  HANSHIN-TEC CO.,LTD.

 • Take-out device “Robot System” Take-out device “Robot System”
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเราได้ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรรอบข้าง Die-cast นำเสนอระบบต่างๆมากมายที่จะตอบสนองความประสงค์ของลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีระดับสูงและไอเดียต่างๆมากมาย ด้วยการใช้หุ่นยนต์ที่มีข้อต่อจำนวนมาก ทำให้สามารถรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายตั้งแต่การหยิบออก กระบวนการถัดไป และกระบวนการหลังจากนั้นไปอีก นอกจากนี้ยังสามารถรองรับพวกหุ่นยนต์สเปรย์ต่างๆได้อีกด้วย ในตอนเปลี่ยนแม่พิมพ์ สามารถเปลี่ยนโปรแกรมของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้เพียงแค่กด Program No. ที่แผงควบคุมเท่านั้น ในตอนหยุดเนื่องจากเกิดความผิดปกติเอง หากไม่ใช่ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์แล้วล่ะก็ ส่วนใหญ่แล้วหุ่นยนต์จะกลับไปยังตำแหน่งตั้งต้น พร้อมทำงานใหม่ได้ทันที สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  HANSHIN-TEC CO.,LTD.

 • Tokai Inc. แนะนำธุรกิจ “งานติดตั้งหุ่นยนต์” Tokai Inc. แนะนำธุรกิจ “งานติดตั้งหุ่นยนต์”
  • แคตตาล็อก

  Tokai Inc. รายระเอียดธุรกิจอย่างหนึ่งของเราคือ การทำ『งานติตดตั้งหุ่นยนต์』 เราเริ่มแพ็กเก็จจิ่งการก่อสร้างต่างๆ ของการก่อสร้างใหม่ การปรับปรุง การบำรุงรักษาประจำ ประจำวัน มาตั้งแต่ปีโชวะ59 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องมือไฟฟ้า、เราทำการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีของเราที่มากกว่า เทคโนโลยีมาตั้งแต่การก่อตั้ง บริษัทเราจึงสร้างระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืน、 ถ้าเป็นงานติตตั้งหุ่นยนต์แล้วละก็ โปรดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทเรา ※ รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๋ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  TOKAI Co., Ltd.

 • “ผลงานการพัฒนา” RISO CORPORATION “ผลงานการพัฒนา” RISO CORPORATION
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเราจะช่วยดูแลเรื่องการพัฒนาโรบอมสำหรับการวิจัย อุปกรณ์สำหรับผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์ และเรายังมีผลงานในการพัฒนาร่วมกับทุกสถาบันวิจัย และได้คัดสรรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีปนะสบการณ์ในการพัฒนามากว่า20ปี ใช้ระบบเน็ตเวิร์คเฉพาะตัว รองรับการจัดการในหนึ่งเดียวตั้งแต่การพัฒนาการออกแบบไปจนถึงการผลิตสินค้า และยังผลิตสินค้าที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งคุณภาพ ต้นทุน และการส่งสินค้า สามารถรองรับถึงขั้นตอนการออกแบบก็ได้ หรือรองรับเฉพาะการผลิตสินค้าก็ได้ และด้านการออกแบบเรายังรองรับแบบออนไซด์อีกด้วย หาลูกค้าสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรง ※ สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อกหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์การแพทย์

  RISO CORPORATION

 • “แนะนำกิจการ” RISO CORPORATION “แนะนำกิจการ” RISO CORPORATION
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเราเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและความรู้ในหลากหลายสาขา ทั้งสำหรับอุตสาหกรรม โรบอทสำหรับการวิจัย อุปกรณ์การผลิตสารกึ่งตัวนำ เครื่องจักรออโต้เมชั่น อุปกรณ์ที่ใช้ใจการดำรงชีวิต เป็นต้น และใช้ระบบเน็ตเวิร์คร่วมกับบริษัทที่อยู่ในความร่วมมือ โดยพัฒนาสินค้าให้ได้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าภายใต้ปัจจัยทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ「คุณภาพ(Quality)・ต้นทุน(Cost)・การส่งงาน(Delivery)」 สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบ เครื่องทดลองด้วยระบบเน็ตเวิร์คร่วมกับบริษัทคู่ค้าที่อยู่มนความร่วมมือและดีไซเนอร์ ในการทำเครื่องจักร แผ่นเหล็กการผลิตและฉีดขึ้นรูปพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟท์แวร์ เป็นต้น และยังเป็นที่ปรึกษาการออกแบบการโมดิฟายอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและซิงเกิ้ลพาร์ท ※ สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อกหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์การแพทย์

  RISO CORPORATION

 • โรบอทแบบสวิงขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว 2แกน “DUAL SERVO PICKER EXZⅡSERIES” โรบอทแบบสวิงขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว 2แกน “DUAL SERVO PICKER EXZⅡSERIES”
  • แคตตาล็อก

  “DUAL SERVO PICKER EXZⅡSERIES” คือ โรบอทแบบสวิงขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว 2แกน ใช้เซอร์โวมอเตอร์ แกน Z และแกนY สามารถอ่านทีชชิ่งดาต้าได้จากหน่วยความจำภายใน ส่วนที่มีการเคลื่อนไหวจะใช้การเดินสายไฟภายใน เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสหรือสายไฟตัดถูกตัดขาด ลดเวลาขั้นตอนการทำงาน โดยการใช้กลไก 1 แอคชั่น ย้ายตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่วงล้อมทำงานง่าย เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันระบบท่อและระบบสายไฟ จึงได้ใช้โซ่พลาสติกบริเวณรอบๆ แกน ทั้งยังช่วยให้ดูเป็นโรบอทที่เคลื่อนไหวได้อย่างสมูธอีกด้วย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาว์นโหลดแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  HARMO (THAILAND) LTD.

 • โรบอทหยิบงาน “DUAL SHOCK ABSORBER SYSTEM EX-4 SERIES” โรบอทหยิบงาน “DUAL SHOCK ABSORBER SYSTEM EX-4 SERIES”
  • แคตตาล็อก

  “DUAL SHOCK ABSORBER SYSTEM EX-4 SERIES” คือ โรบอทห ยิบงานแบบสวิง ทำงานรวดเร็ว แข็งแรงทนทาน และน่าเชื่อถือสูง บอดี้ดีไซน์โฉมใหม่ ตัวโรบอทแข็งแรงทนทาน วางเลย์เอาท์จัดเก็บส่วนบังคับ(อุปกรณ์ไฟฟ้า/แอร์บัลบ์) เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภายนอก นอกจากนี้ ยังใช้「ระบบDUS」ที่มีคุชชั่น 2 ชั้น(ตัวรับแรงกระแทก+แอร์คุชชั่น)ตรงเมนอาร์ม ลดแรงกระทำต่อตัวรับแรงกระแทก เพิ่มความทนทานให้มากยิ่งขึ้น ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาว์นโหลดแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  HARMO (THAILAND) LTD.

 • เพาซ์ดิสเพนเซอร์ เคดี-820 เพาซ์ดิสเพนเซอร์ เคดี-820
  • แคตตาล็อก

  เพาซ์ดิสเพนเซอร์ เป็นอุปกรณ์จ่ายถุงขนาดเล็ก (ถุงเพาซ์) ซีล 3 หรือ 4 มุมที่มีลักษณะต่อเนื่องเป็นแถวโดยจะตัดแต่ละถุงในขนาดที่กำหนด และจ่ายในตำแหน่งที่กำหนดโดยไม่มีตกหล่น มีลักษณะเฉพาะคือ ลำตัวมีขนาดกะทัดรัด・เป็นแบบใบมีดขับเคลื่อนสองทาง ส่วนของออปชั่นเสริมที่เพิ่มมาให้กับคัตเตอร์ยูนิตสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการซ่อมบำรุง ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  MITSUHASHI CORPORATION

 • เครื่องบรรจุของเหลวและของที่มีลักษณะข้นเหนียวอัตโนมัติความเร็วสูงแบบอเนกประสงค์『ERL-1300』 เครื่องบรรจุของเหลวและของที่มีลักษณะข้นเหนียวอัตโนมัติความเร็วสูงแบบอเนกประสงค์『ERL-1300』
  • แคตตาล็อก

  『ERL-1300』คือ เครื่องบรรจุของเหลวและของที่มีลักษณะข้นเหนียวอัตโนมัติความเร็วสูงแบบอเนกประสงค์เน้นความอเนกประสงค์ การใช้งาน และการซ่อมบำรุง และโดดเด่นด้วยขนาดกะทัดรัด เพลาทุกตัวควบคุมด้วยเซอร์โว มีการจัดการไฟล์ เช่น ระยะห่างระยะถุงอุณหภูมิที่ใช้ซีล ปริมาณการบรรจุ และเวลาการทำงานผลิตภัณฑ์แต่ละตัว(แสดงผลเป็นภาษาญี่ปุ่นได้)และสามารถจดจำข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 100ชนิด แผงควบคุมระบบสัมผัสแยกสีตามลักษณะการใช้งาน เช่น 「การจัดการ」「การบันทึกความจำ」「ค่าตั้งต้น」 เป็นต้น การควบคุมบังคับใช้ก็มีความโดดเด่น ไม่เกะกะการทำงานรอบข้าง 【จุดเด่น】 ○ ระบบมาตรฐานแก้ไขฟิล์มบิดเบี้ยว → ช่วยให้ฟิล์มทุกชนิดวิ่งอย่างเสถียร ○ ตัวเครื่องภายนอกใช้ฝาครอบชนิดใส → สามารถสังเกตุการณ์การทำงานจากภายนอกได้ ○ โรลร้อนทุกตัวซ่อมบำรุงได้สะดวก จากด้านหน้าหรือด้านหลัง ○ เครื่องตัดสามารถถอดออกได้ทั้งชิ้นเพียงปลดลอค 2 จุด → โอเวอร์ฮอลสะดวก ● สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Masaki Engineering Co., Ltd.

 • แนะนำกิจการ Minamide-kouki Co.,Ltd. แนะนำกิจการ Minamide-kouki Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  Minamide-kouki Co.,Ltd. เป็นบริษัทการค้าอุปกรณ์ส่งแรงขับเคลื่อน อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์สำหรับการผลิตโดยเฉพาะ เราจะให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทุกผู้ผลิตเป็นผู้พัฒนาและข้อมูลเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ารวมทั้งการเสนอแนะให้กับผู้ผลิตด้วย ประสานงานในทุกๆส่วน จุดแข็งของบริษัท Minamide-kouki คือการจัดหาสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามาเป็นเวลานาน ในฐานะที่เราเป็นบริษัทการค้าเราจะให้บริการด้วยการส่งสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานและการส่งงานในระยะเวลาอันสั้น 【เนื้อหางาน】 ○ จำหน่ายอุปกรณ์ส่งแรงขับเคลื่อน อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์สำหรับการผลิต ○ ให้บริการเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทุกๆผู้ผลิตและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ● สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อก

  Minamide Kouki Co., Ltd.

 • แนะนำกิจการ NAKANIHON CASTING Co.,Ltd. แนะนำกิจการ NAKANIHON CASTING Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  สินค้าหลักอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อเน้นใช้ในแขนงอะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์ไฮดรอลิค เป็นต้น และกระบวนการผลิตเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเพิ่มสูงตั้งแต่กระบวนการอันละเอียดอ่อนจนถึงการประกอบโครงสร้าง NAKANIHON CASTING Co.,Ltd. จะช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสิทธิภาพสูงกว่าในปัจจุบันด้วยการพัฒนาที่กระตือรือร้น ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อค

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  NAKANIHON CASTING Co.,LTD.

 • ระบบส่องสว่างไร้มลพิษ ไฟส่องถนนLED Solar ระบบส่องสว่างไร้มลพิษ ไฟส่องถนนLED Solar
  • แคตตาล็อก

  ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เป็นระบบที่ใช้เพื่อให้แสงสว่างนอกอาคารในเวลากลางคืน โดยจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังประหยัดพลังงาน เนื่องจากนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้เป็นไฟฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นระบบส่องสว่างในสถานที่ที่เดินสายไฟลำบาก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Tsushima Electric Co., Ltd.

 • หุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรม
  • แคตตาล็อก

  ขอนำเสนออุปกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรมที่「คุณภาพสูง」「สร้างประสิทธิภาพ」「สร้างมูลค่าเพิ่มสูง」สำหรับการผลิตชิ้นงานหลากหลายแขนงเช่นงานเชื่อม・งานตัด・งานกัดเจียร์และอื่นๆอีกมากมาย ขอนำเสนออุปกรณ์ที่มีประโยชน์ต่อการผลิตทุกประเภทของลูกค้าทุกท่าน ซึ่งสามารถซัพพอร์ตงานของทุกท่านได้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการจนถึงการเชื่อม・การขนย้าย・งานประกอบและอื่นๆอีกมากมาย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า

  Taiyo Nippon Sanso Gas & welding Corporation

 • เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือและชิ้นงาน ติดหุ่นยนต์หลายข้อต่อ ซีรีส์ Mi13 เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือและชิ้นงาน ติดหุ่นยนต์หลายข้อต่อ ซีรีส์ Mi13
  • แคตตาล็อก

  เครื่องซีรีส์ Mi13 เป็นเครื่องเปลี่ยนเครื่องมือและชิ้นงานที่มีหุ่นยนต์หลายข้อต่อที่คิดค้นจากการทดลองและผลงานที่สั่งสมจากการใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติหลายแบบหลายประเภทสำหรับเครื่องจักรผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ ID ของชิ้นงานและเครื่องมือ! เป็นระบบระดับสูง ควบคุมเซลล์ได้ง่าย นอกจากนี้ติดตั้งด้วยหุ่นยนต์หลายข้อต่อ ทำให้หยิบวัตถุแล้วเคลื่อนย้ายได้อิสระมาก [จุดเด่น] ○ ใช้ต่อเข้ากับเครื่องวัดหรือเครื่องจักรผลิตประเภทต่างๆ ○ มี Stocker ที่หมุนด้านหลัง → บรรจุเครื่องมือหรือชิ้นงานได้หลายเท่า ○ สามารถดัดแปลงโครงสร้างชั้นได้ตามต้องการ ○ สามารถ Double Handling ได้เข้ากับการแปรรูปชิ้นส่วน ● โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  KANTO BUSSAN CO.,LTD

 • เครื่องตัดโรตารี่แท้ W250 สำหรับตัดแบบ (die cutting) เครื่องตัดโรตารี่แท้ W250 สำหรับตัดแบบ (die cutting)
  • แคตตาล็อก

  โดยใช้กระบอกแม่เหล็กเดียวเพื่อการควบคุมสนามขนาดของเจาะ ไม่จำเป็นต้องใช้ฝีมือในการดำเนินการ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  SOLUTECH KOGYO CO., LTD.

 • แขนกลแกนเดียว (Reciprocator) แขนกลแกนเดียว (Reciprocator)
  • แคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  บริษัท มรรคผล จำกัด (Muckpol Co., Ltd.)

 • เครื่องป้อนสกรู (Feeder)/ Screw Feeder เครื่องป้อนสกรู (Feeder)/ Screw Feeder
  • แคตตาล็อก

  นิตโต๊ะเซโกะผู้นำธุรกิจสกรู และเครื่องขันสกรู สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแม้แต่ในส่วนของการป้อนชิ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ในขั้นตอนการผลิตและประกอบ ด้วยเครื่องป้อนสกรู (Feeder)/ Screw Feeder ของนิตโต๊ะเซโกะ ที่มีทั้งหมด4 รุ่น 3 แบบ คือแบบ Disk ・แบบ Drum( หมุนเป็นทรงกระบอก) ・แบบ Intermediate Plate เมื่อเทียบกับ Part Feeder สามารถทำให้ต้นทุนต่ำ・เสียงรบกวนต่ำ・ประหยัดพื้นที่ ได้ มีผลิตภัณฑ์เรียงรายให้เลือกป้อนตั้งแต่สกรูขนาดเล็กที่สุดขนาดเบอร์ M0.6 จนถึงโบล์ท เบอร์ M12 สามารถปรึกษาเราได้ เพราะไม่ใช่มีแค่สกรู, โบล์ทเท่านั้น เรามีการป้อนชิ้นส่วนประเภท Rivet, Nut, Pin, ลูกเหล็ก ฯลฯ ด้วย - แบบจานหมุน รุ่น:DF200 - แบบกระปุกหมุน (ขนาดกระทัดรัด) รุ่น:FF311DR - แบบรางตัก (Intermediate Plate) รุ่น:FF503H - แบบรางตัก (Intermediate Plate) รุ่น:FF801H * สามารถสอบถามรายละเอียดได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  บริษัทไทยนิตโตเซโกแมชชีนเนอรี่ จำกัด/THAI NITTO SEIKO MACHINERY CO.,LTD.

 • หุ่นยนต์ขันสกรู 『สกรูโรบอท 』/ Screw Driving Robot หุ่นยนต์ขันสกรู 『สกรูโรบอท 』/ Screw Driving Robot
  • แคตตาล็อก

  กุญแจสำคัญของคุณภาพชิ้นงานคืองานขันสกรู แม้จะเป็นงานง่ายๆ ที่ทำด้วยมือคน แต่เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นได้ง่ายเหนือความคาดหมาย เพราะมีปัจจัยที่จำเป็นต่างๆ กว่าจะทำให้การขันสกรูเป็นแบบอัตโนมัติได้ ถ้ามีเงื่อนไขการขันยึด 100 เงื่อนไข ก็จะมีตาม 100 เงื่อนไข, ถ้าชนิดของสกรูและวัสดุของชิ้นงานแตกต่างกัน 100 ชนิด ก็จะมีวิธีขัน 100 แบบ จากการใส่ความรู้และประสบการณ์ที่มีเช่นนั้นลงในเทคโนโลยีควบคุมหุ่นยนต์และไขควง การยึดชิ้นงานให้ติดแน่นของนิตโตะเซโกะจึงทำให้ไม่ผิดหวัง นิตโตะเซโกะซึ่งเป็น ผู้นำด้านการผลิตสกรูประมาณ 200 ล้านชิ้นต่อปี มีโลกของบทสรุปการยึดให้ติดแน่นที่ตอบสนองได้ หากจะเลือกเครื่องขันสกรูที่ไว้วางใจได้และใช้ง่ายสะดวก โปรดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนิตโตะเซโกะ * สามารถสอบถามรายละเอียดได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  บริษัทไทยนิตโตเซโกแมชชีนเนอรี่ จำกัด/THAI NITTO SEIKO MACHINERY CO.,LTD.

 • Orthogonal Type Robot JC-3series Orthogonal Type Robot JC-3series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  JC-3series เป็นหุ่นยนต์แบบตั้งฉากที่ได้ติดตั้งฟังก์ชันให้ใช้งานง่ายและเป็นหุ่นยนต์สำหรับตั้งโต๊ะ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้ติดตั้งตัวควบคุมให้ใช้งานระหว่างตัวหุ่นยนต์กับชนิดของโปรแกรมโดยเฉพาะ สามารถสอนหุ่นยนต์ให้ทำงานตามชุดคำสั่งแบบ interactive mode โดยใช้แผงควบคุมสอนการทำงานของหุ่นยนต์ Teaching Pendant โดยกำหนดแบบไม่ซับซ้อนสามารถเริ่มต้นเดินอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังสามารถลดเวลาการตั้งค่า ถ้าเลือกใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ มากมาย เช่นฟังก์ชั่นแก้ไขกล้องเป็นต้น จาก series นี้ได้เพิ่ม line-up สเปค 4 แกนขึ้นใหม่เข้าไปในสเปค 3 แกน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • เครื่องผสมของเหลวปรับอัตราส่วนได้ทวินโฟลว์ วีอาร์ เครื่องผสมของเหลวปรับอัตราส่วนได้ทวินโฟลว์ วีอาร์
  • แคตตาล็อก

  ปริมาตรที่ปั๊มพ์ออกได้ : 3~255 มล./ช็อต (VR50) , 50~1,000 มล./ช็อต (VR100) ช่วงอัตราส่วนที่ใช้งานได้ 100:100~100:1 (VR50), 100:100~200:1 (VR100) ความหนืดที่ใช้งานได้ 1~1,000,000 mPa·s (หากความหนืดสูงใช้ได้โดยให้ความร้อน)

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  บริษัท เอ็นแอลซี (ประเทศไทย) จำกัด

 • เครื่อง 2 คอมโพเนนต์ ขนาดเล็กกะทัดรัด ราคาย่อมเยา พีดีซีรี่ส์ เครื่อง 2 คอมโพเนนต์ ขนาดเล็กกะทัดรัด ราคาย่อมเยา พีดีซีรี่ส์
  • แคตตาล็อก

  เครื่องผสมและฉีดของเหลว 2 คอมโพเนนต์ ปริมาตรที่ปั๊มพ์ออกได้ 0.1~2.0 มล./ช็อต อัตราส่วนที่ใช้งานได้ 100:100/76/61/56/52/47 (โดยปริมาณ)

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  บริษัท เอ็นแอลซี (ประเทศไทย) จำกัด

 • เครื่อง 2 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์สำหรับปริมาณน้อย คัปป้าไฟว์ เครื่อง 2 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์สำหรับปริมาณน้อย คัปป้าไฟว์
  • แคตตาล็อก

  เครื่องผสมและฉีดของเหลว 2 คอมโพเนนต์ ปริมาตรที่ปั๊มออกได้ 0.03~2.0 มล./ช็อต ช่วงอัตราส่วนที่ใช้งานได้ 100:100 ~ 100:5 ความหนืดที่ใช้งานได้ 1~300,000 mPa·s

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  บริษัท เอ็นแอลซี (ประเทศไทย) จำกัด

 • Desk Robot  JR3000 series Desk Robot JR3000 series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติและประหยัดแรงงานในส่วนงานต่างๆ เช่น งานขันสกรู งานเคลือบผิว งานเชื่อมโลหะ งานแบ่งแยกPC boardและอุปกรณ์การทดสอบ เพิ่มฟังก์ชั่นการสื่อสารให้มากขึ้น เช่น การติดตั้ง LAN port ที่เป็นมาตรฐาน การรองรับ field bus (option) สามารถควบคุมเป็นกลุ่มด้วย PC เมื่อใช้หลายเครื่องหรือประกอบเข้ากับไลน์อัตโนมัติ นอกจากนี้สำหรับฟังก์ชั่น I/O-MT (option) ผู้ใช้สามารถใช้แกนที่ 5 และแกนที่ 6 เป็นแกนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเปลี่ยนทิศทางของ tool ของมอเตอร์ภายนอกที่ได้จัดเตรียมไว้ และยังสามารถใช้มอเตอร์เดียวกันกับ conveyor หรือ turntable ทำให้สามารถทำงานโดยเพิ่มประสิทธิผลให้มากขึ้นได้ สำหรับ JR3000 series เป็น multi-function robot ที่ทำให้ทำงานได้ในระดับสูงขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • Compo arm BAIII series Compo arm BAIII series
  • แคตตาล็อก

  Compo arm ของโตชิบานั้นมีจุดเด่นอยู่ที่ “ความน่าเชื่อถือสูง” “ใช้งานง่าย” และได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากการนำเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าเป็นจำนวนมาก Compo arm BAIII series ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยนำจุดเด่นของรุ่น BA-II รุ่นเดิมมาปรับฟังก์ชั่นการทำงานให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • SCARA robot THP series (ความยาวแขน 550mm~700mm) SCARA robot THP series (ความยาวแขน 550mm~700mm)
  • แคตตาล็อก

  เครื่องไม่น็อคแม้ว่าจะใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง! เป็น SCARA robot ความเร็วสูง, High cycle ที่สามารถเดินเครื่องได้นานที่สุดด้วยความเร็วสูง ความยาวแขน 550mm, 700mm

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • SCARA robot TH Series・ขนส่งดีเยี่ยม(ความยาวแขน 650mm~1200mm) SCARA robot TH Series・ขนส่งดีเยี่ยม(ความยาวแขน 650mm~1200mm)
  • แคตตาล็อก

  SCARA robot TH series มีแขนยาว 180mm~1200mm และมีการปรับให้เป็น Line snap สามารถปรับขยายขอบเขตในการรักษาบำรุงหรือขอบเขตการใช้ได้กว้างขึ้นตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก และยังสามารถใช้งานกับ Option ที่หลากหลาย เช่น Clean, IP65, แบบที่แขวนเพดาน ความยาวแขนแบบขนส่งดีเยี่ยม 650mm~1200mm

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • SCARA robot TH Series・ความเร็วสูง, ความละเอียดสูง(ความยาวแขน 450mm, 550mm) SCARA robot TH Series・ความเร็วสูง, ความละเอียดสูง(ความยาวแขน 450mm, 550mm)
  • แคตตาล็อก

  SCARA robot TH series มีแขนยาว 180mm~1200mm และมีการปรับให้เป็น Line snap สามารถปรับขยายขอบเขตในการรักษาบำรุงหรือขอบเขตการใช้ได้กว้างขึ้นตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก และยังสามารถใช้งานกับ Option ที่หลากหลาย เช่น Clean, IP65 ความยาวแขนที่มีคุณลักษณะพิเศษในเรื่องของความเร็วและความละเอียดสูง คือ 450mm~550mm

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • SCARA robot TH series・ขนาดเล็ก (แขนยาว 180mm~350mm) SCARA robot TH series・ขนาดเล็ก (แขนยาว 180mm~350mm)
  • แคตตาล็อก

  SCARA robot TH series มีแขนยาว 180mm~1200mm และมีการปรับให้เป็น Line snap สามารถปรับขยายขอบเขตในการรักษาบำรุงหรือขอบเขตการใช้ได้กว้างขึ้นตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก และยังสามารถใช้งานกับ Option ที่หลากหลาย เช่น Clean, IP64 แบบเล็กมีความยาวแขน 180mm~350mm

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • SCARA robot THL Series ขนาดใหญ่ (แขนยาว 800~1000mm) SCARA robot THL Series ขนาดใหญ่ (แขนยาว 800~1000mm)
  • แคตตาล็อก

  SCARA robot THL Series ขนาดใหญ่เป็นหุ่นยนต์ SCARA ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่า「ราคาถูก, น้ำหนักเบา, ลดการใช้พลังงาน」 เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ถูกผลิตออกมาเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าด้วยราคาย่อมเยาว์แต่มีประสิทธิภาพและความสามารถครบถ้วนตามความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศลูกค้าในทวีปเอเชียที่เป็นลูกค้าหลัก แขนสำหรับรุ่นเล็กนี้มีความยาว 800mm~1000mm

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • SCARA robot TH series (แขนยาว 500mm~700mm) SCARA robot TH series (แขนยาว 500mm~700mm)
  • แคตตาล็อก

  SCARA robot THL series แบบเล็ก เป็นหุ่นยนต์ SCARA ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่า「ราคาถูก, น้ำหนักเบา, ลดการใช้พลังงาน」 เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ถูกผลิตออกมาเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าด้วยราคาย่อมเยาว์แต่มีประสิทธิภาพและความสามารถครบถ้วนตามความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศลูกค้าในทวีปเอเชียที่เป็นลูกค้าหลัก แขนสำหรับรุ่นเล็กนี้มีความยาว 500mm~700mm

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • SCARA robot THL series แบบเล็ก (แขนยาว 300mm, 400mm) SCARA robot THL series แบบเล็ก (แขนยาว 300mm, 400mm)
  • แคตตาล็อก

  SCARA robot THL series แบบเล็ก เป็นหุ่นยนต์ SCARA ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่า「ราคาถูก, น้ำหนักเบา, ลดการใช้พลังงาน」 เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ถูกผลิตออกมาเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าด้วยราคาย่อมเยาว์แต่มีประสิทธิภาพและความสามารถครบถ้วนตามความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศลูกค้าในทวีปเอเชียที่เป็นลูกค้าหลัก แขนสำหรับรุ่นเล็กนี้มีความยาว 300mm, 400mm

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • Vertically articulated robot TV Series Vertically articulated robot TV Series
  • แคตตาล็อก

  แขนมีความยาวแตกต่างกัน 3 แบบ คือ 572mm, 800mm, 100mm เป็น Vertically articulated robot ที่เหมาะสมกับการจัดการภายในระบบที่มีรูปแบบการผลิตของเซลล์และการประกอบ เหมาะกับการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ที่ต้องการความแม่นยำจากมือเป็นหุ่นยนต์ ช่วยเพิ่มความสามารถทางการผลิต, ลดการใช้พลังงาน, ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • Vertically articulated robot TVL500 Vertically articulated robot TVL500
  • แคตตาล็อก

  เป็นหุ่นยนต์Vertically articulated ที่มีแขนยาว 500 mm สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและขนส่งหรือทำการประกอบในที่ทำงานที่มีพื้นที่น้อยได้ และยังมีระบบการทำงานที่ใช้งานได้ครบถ้วน, คุณสมบัติระดับ Top class

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

 • Desktop Robot JR2000NE Series Desktop Robot JR2000NE Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ใน JR2000N Series มีกลไกตรวจจับความคลาดเคลื่อนของตําแหน่ง! ด้วยหลักเกณฑ์ที่ตัดสินได้โดยโรบอต [ กลไกการทํางานเพิ่มเติม ] ● Optical encoder ซึ่งติดตั้งอยู่ใน Stepping motor จะตรวจติดตามการเคลื่อนไหวของ Jig ต่างๆอยู่ตลอดเวลา เมื่อตรวจจับได้ว่า ตําแหน่งคลาดเคลื่อนเนื่องจากเสียจังหวะเคลื่อนออกนอกเส้นทาง เครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติทันที ●ป้องกันการไหลออกของผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเชิงคุณภาพ ป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือมิให้ได้รับความเสียหาย ●สามารถคํานวณ Takt Time เร็วสุดที่ไม่ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตําแหน่ง ด้วยการทดลองเครื่องอย่างง่ายดาย จากการเซ็ตระดับความเร็วที่ปราศจากความสูญเสีย ทําให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้สูงสุด ●การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ ว่ามีเกิดขึ้นบ้างหรือไม่นั้น สามารถตรวจสอบอย่างง่ายดายด้วยการลองเครื่อง ทําให้ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือ ขยายกว้างมากขึ้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ระบบสารสนเทศ・อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • Desktop Robot JR2000N Series Desktop Robot JR2000N Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เป็นโรบอตชนิด 2 แกน 3 แกน 4 แกน แบบตั้งโต๊ะ ที่เปลี่ยนจากงานใช้มือให้เป็นงานอัตโนมัติ ในขั้นตอนต่างๆ ณ พื้นที่ผลิต นอกจากนั้น ยังใช้สําหรับ“การทดสอบความคงทน (Endurance test)”ได้ โดยกดปุ่มคีย์บอร์ด “Apply (ทา)”, “Screw tighten (ขันสกรู)”, “Substrate cut (ตัดแผ่นเซอร์กิตบอร์ด)”, “Solder (เชื่อมบัดกรี)” มีซอฟต์แวร์แบบเฉพาะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มากมาย อาทิ “ซอฟต์แวร์สําหรับใช้เพื่องานทาวัสดุ”, ซอฟต์แวร์สําหรับใช้เพื่องานขันสกรู เป็นต้น โดยได้รับคําชมเชยว่า “สามารถสอนให้ทํางาน (Teaching) ได้ง่าย” นอกจากนั้น ความแข็งของตัวเครื่องยังเป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ เพราะการเคลื่อนไหวทํางานยังสามารถคงความเสถียรได้ตลอด แม้จะใช้งานไปเป็นระยะเวลานาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์ความแม่นยำ

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • [ SCARA Robot ] Pulse- motor SCARA JSR4400N Series [ SCARA Robot ] Pulse- motor SCARA JSR4400N Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  สามารถนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ งาน Pick-and-Place งานทาวัสดุ งานขันสกรู งานเชื่อมบัดกรี และอื่นๆ “แม้ที่แคบก็ล้วงแขนเข้าไปได้” SCARA Robot ราคาประหยัดและขนาดกะทัดรัดแบบ Original style จากการประกอบกันของวงจรขับเคลื่อนสําหรับMicro stepโดยเฉพาะ และ Pulse motor ทําให้สามารถควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าได้ จึงมีประโยชน์มากในการประหยัดไฟฟ้า! ความยาวแขน 440mm จากโครงสร้างแบบ All in one ที่บรรจุส่วนควบคุมอยู่ในตัวเครื่องทําให้ได้โรบอตที่มีขนาดกระทัดรัด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ระบบสารสนเทศ・อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • [ SCARA Robot ] Servo Skara JS/JS TH Series [ SCARA Robot ] Servo Skara JS/JS TH Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ความยาวแขน มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 250 mm ถึง 1000 mm เป็นโรบอตแบบ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) ซึ่งสามารถใช้กับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย นอกจากการทํางานโดยอัตโนมัติในสายงานผลิต ด้วย Application software มากมายหลายชนิด อาทิ สําหรับงานขันสกรู งาน Dispense เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • Desktop Robot JR-V2000 Series Desktop Robot JR-V2000 Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  JR-V2000 Series เป็นหุ่นยนต์ตั้งโต๊ะคุณภาพสูงที่ติดตั้ง Technology boardระดับสูงและมีโครงสร้างที่มีความแข็งสูงและสามารถรวบรวมหน้าที่การทำงานที่หลากหลายเข้าไว้ในเครื่องเดียวในราคาที่ไม่แพง มี Line up ของทั้ง 3 modelJR-V2203, JR-V2303, JR-V2403ที่มีความแตกต่างของขอบเขตการทำงานของแกน X/Y

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • Table-Top Robot JR2000NERT Series Table-Top Robot JR2000NERT Series
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ขจัดของเสียออกได้ด้วยวิธีการที่ง่ายดาย! Dust collecting kit ก็เป็นเซ็ต! โรบอตของ JANOME สําหรับ แบ่งส่วนเซอร์กิตบอร์ด เป็นโรบอตแบ่งส่วนเซอร์กิตบอร์ดรูปแบบ Router cut ที่ติดตั้ง Spindle motor สําหรับ JR2000NE Series เป็นโรบอตแบ่งส่วนเซอร์กิตบอร์ดแบบประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด มี Routercontrol unit ประกอบอยู่ในโรบอต โดยไม่ต้องใช้เครื่องดักฝุ่นขนาดใหญ่

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Janome Sewing Machine Co., Ltd.

 • หุ่นยนต์เชื่อมอาร์ค FD-V20 หุ่นยนต์เชื่อมอาร์ค FD-V20
  • แคตตาล็อก

  แสดงให้เห็นถึงความสามารถทั้ง Application การเชื่อมที่หลากหลาย และการยกชิ้นงานน้ําหนักเบา

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  OTC DAIHEN Asia Co.,Ltd.

 • หุ่นยนต์เชื่อมอาร์ค FD-B15 หุ่นยนต์เชื่อมอาร์ค FD-B15
  • แคตตาล็อก

  รองรับความต้องการที่หลากหลาย เช่น การเชื่อมแผ่นโลหะหนาที่มีอัตราการทํางานสูง และกระแสไฟฟ้าสูง

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  OTC DAIHEN Asia Co.,Ltd.

 • หุ่นยนต์เชื่อมอาร์ค  FD-V6・V6L หุ่นยนต์เชื่อมอาร์ค FD-V6・V6L
  • แคตตาล็อก

  รองรับ Application งานเชื่อม และ งานตัดทั้งหมด โดยไม่ต้องเลือกการใช้งาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  OTC DAIHEN Asia Co.,Ltd.

 • หุ่นยนต์เชื่อมอาร์ค FD-B4・B4L หุ่นยนต์เชื่อมอาร์ค FD-B4・B4L
  • แคตตาล็อก

  เหมาะที่สุดสําหรับการเชื่อมอาร์ค เนื่องจากแขนหุ่นยนต์มีลักษณะเรียวเล็ก และไม่ซับซ้อน

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  OTC DAIHEN Asia Co.,Ltd.

 • หุ่นยนต์ยกชิ้นงานที่มีน้ําหนักมาก FD-V166・V210 หุ่นยนต์ยกชิ้นงานที่มีน้ําหนักมาก FD-V166・V210
  • แคตตาล็อก

  มีความเร็วสูง และเป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อม

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  OTC DAIHEN Asia Co.,Ltd.

 • หุ่นยนต์ยกชิ้นงาน และเชื่อมอาร์ครุ่นเล็ก FD-H5 หุ่นยนต์ยกชิ้นงาน และเชื่อมอาร์ครุ่นเล็ก FD-H5
  • แคตตาล็อก

  Compact & Powerful

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  OTC DAIHEN Asia Co.,Ltd.

 • หุ่นยนต์ยกชิ้นงานที่มีน้ําหนัก ปานกลาง FD-V50 หุ่นยนต์ยกชิ้นงานที่มีน้ําหนัก ปานกลาง FD-V50
  • แคตตาล็อก

  สามารถเคลื่อนไหวได้เร็ว ด้วย Body เพรียวบาง

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  OTC DAIHEN Asia Co.,Ltd.

 • Digital dispenser controller SUPER-SIGMA-CMII Digital dispenser controller SUPER-SIGMA-CMII
  • แคตตาล็อก

  Sigma series มียอดจําหน่ายสูงและได้รับกล่าวถึงในเรื่องระบบฟังก์ชั่นดิจิตอลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจ่ายของเหลวในปริมาณน้อยด้วยความแม่นยําเป็นเยี่ยม ด้วย 3 ฟังก์ชั่นหลักของ Sigma ทําให้สามารถขจัดปัญหาน้ํายาหยด, ความแตกต่างของความเข้มข้นของน้ํายา, สัญญาณเตือนปริมาณที่เหลืออยู่ เครื่องรุ่นนี้สามารถจ่ายของเหลวออกมาในระดับไมครอนขนาด 0.01 mg และจ่ายด้วยความเร็วสูงสุดต่ํากว่า 0.1 วินาที สามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนํา, อะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆเป็นต้น พัฒนาจากฟังก์ชั่นเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พัฒนามาเป็นเครื่อง Dispenser controller ด้วยระบบฟังก์ชั่นดิจิตอล SUPER-SIGMA-CMII เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยําในการจ่ายของเหลวอย่างสม่ําเสมอ และมีความถูกต้องแม่นยําในการตรวจวัดปริมาณของน้ํายาที่เหลืออยู่

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • Non contact jet dispenser CYBERJET2 MJET-C-2 Non contact jet dispenser CYBERJET2 MJET-C-2
  • แคตตาล็อก

  จ่ายของเหลวจากตําแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากชิ้นงานด้วยความแม่นยํา ไม่จําเป็นต้องปรับหัวฉีดขึ้นลง สามารถจะเคลือบผิวโดยไม่จําเป็นต้องควบคุมระยะห่างซึ่งระบบสัมผัสทําไม่ได้ เป็นเครื่อง CYBERJET2 Dispenser รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาให้ง่ายต่อ “การดูแลรักษา” และมี “ระบบการทํางานที่เงียบสนิท”

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • Non contact jet dispenser AEROJET MJET-A Non contact jet dispenser AEROJET MJET-A
  • แคตตาล็อก

  จ่ายของเหลวจากตําแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากชิ้นงานด้วยความแม่นยํา ไม่จําเป็นต้องปรับหัวฉีดขึ้นลง สามารถจะเคลือบผิวโดยไม่จําเป็นต้องควบคุมระยะห่างซึ่งระบบสัมผัสทําไม่ได้ เป็นเครื่อง AEROJET Dispenser รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาให้ง่ายต่อ “การดูแลรักษา” และมี “ระบบการทํางานที่เงียบสนิท”

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • Needle control Valve  MiniVal NCV-17/NCV-17-L/NCV-12S/PCV-12 Needle control Valve MiniVal NCV-17/NCV-17-L/NCV-12S/PCV-12
  • แคตตาล็อก

  ความสามารถในการตัดการจ่ายน้ํายาเป็นเยี่ยม สุดยอดด้วยคุณภาพในการเคลือบทา ประสิทธิภาพสูงในการลดอัตราส่วนเสียในงานผลิต

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • IMAGEMASTER 350PC Smart IMAGEMASTER 350PC Smart
  • แคตตาล็อก

  ปรับปรุงและพัฒนารูปลักษณ์และประสิทธิภาพของ 350 PC ใหม่ เพิ่มฟังก์ชั่นการจัดวางตําแหน่งแบบสามมิติ สามารถจะจัดเปลี่ยนตําแหน่งความเอียงของ palette และชิ้นงานได้ 1. ประหยัดพื้นที่ 30% ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยทําให้มีขนาดกะทัดรัด 2. ด้วยเทคโนโลยี 3DA ซึ่งแบบเฉพาะและทันสมัย ทําให้สามารถลดเวลารอบการผลิตได้ 30% 3. รองรับภาษาได้หลากหลาย สามารถแสดงข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • หุ่นยนต์ตั้งโต๊ะ SHOTMASTER DS series หุ่นยนต์ตั้งโต๊ะ SHOTMASTER DS series
  • แคตตาล็อก

  การคิดค้นพัฒนา นําไปสู่การผลิตสินค้าหลากหลายประเภทในปริมาณการผลิตแต่ละครั้งที่น้อย ประสิทธิภาพการทํางานซึ่งมีความละเอียด ประณีต และเงียบ เป็นหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความรวดเร็วในการเคลือบทา

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความแม่นยำ

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • เครื่องมือที่ใช้เคลือบแผงวงจรไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ( COATINGMASTER FCD300) เครื่องมือที่ใช้เคลือบแผงวงจรไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ( COATINGMASTER FCD300)
  • แคตตาล็อก

  สามารถใช้เคลือบได้กับทุกรูปร่าง ปรับเปลี่ยนใส่หัวจ่าย (dispenser head) ได้ตามการใช้งาน เคลือบเฉพาะจุดด้วยระบบ non contact jet –Aero Jet เคลือบ wide coating ด้วยสเปรย์ CV-10

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์ความแม่นยำ

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • เครื่อง Dispenser ECO ประสิทธิภาพสูง  SMART SHOT MS-1/MS-1D เครื่อง Dispenser ECO ประสิทธิภาพสูง SMART SHOT MS-1/MS-1D
  • แคตตาล็อก

  ECO Dispenser ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ ใช้พลังงานเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น พัฒนาให้มีความถูกต้องแม่นยําในการจ่ายของเหลวมากขึ้นกว่าเดิม 130% มีฟังก์ชั่นสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการสั่งปล่อยวัสดุเหลว

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์ความแม่นยำ

  MUSASHI ENGINEERING, INC.

 • เครื่องป้อนแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก ซีรีส์ CF เครื่องป้อนแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก ซีรีส์ CF
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เครื่องป้อนแม่หล็กไฟฟ้าที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย จากการที่ได้ทดสอบและทดลองเทคโนโลยีต่างๆ เครื่องป้อนแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับการลําเลียงหรือแยกวัสดุเล็กๆได้ถูกสร้างให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ด้วยการรวมเข้ากับเครื่องควบคุมที่มีมาตรฐานซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ ทําให้การปรับแต่งสปริงแหนบที่ละเอียดอ่อนนั้นได้หมดไป การปรับจูนนั้นเรียบง่ายและไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ เครื่องรุ่นใหม่เหล่านี้ยงได้เพิ่มความสามารถในการลําเลียงและมีความทนทานอย่างโดดเด่น ซึ่งเป็นเครื่องในอุดมคติของการลําเลียง ไม่ว่าจะเป็นการลําเลียงปริมาณน้อยที่เน้นคามแม่นยํา, การคัดแยกผงที่มีความละเอียดมาก และวัสดุเล็กๆอ่นๆทุกประเภท

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ความแม่นยำ

  SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.

 • ซีรีส์ LFG – ชนิดควบคุมแรงเขย่าด้วยยางยึด ซีรีส์ LFG – ชนิดควบคุมแรงเขย่าด้วยยางยึด

  ด้วยพื้นที่การลําเลียงที่กว้างขึ้น ทําให้ขนส่งได้ดีเยี่ยม ขณะใช้เครื่องควบคุมความถี่ผันแปร ไม่จําเป็นต้องปรับตั้งสปริงแหนบหรือช่องว่างระหว่างโครงแต่อย่างใด อีกทั้งการติดตั้งและใช้งานได้ง่าย ด้วยระบบปรับตั้งตําแหน่งของน้ําหนัก ไม่ว่าจะขนส่งแบบใด ใครๆ ก็สามารถปรับตั้งได้โดยง่าย รวมถึงมีการกระดอนต่ํา จึงแทบจะไม่เกิดการรบกวนแรงเขย่าเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องป้อนชิ้นส่วนขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้ การขนส่งจึงมีความมั่นคงสูง เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องป้อนชิ้นส่วนขนาดเล็ก ไม่ว่าจะปัญหาใดๆ 3 ซีรีส์นี้จัดการได้ ตอบสนองทุกความต้องการทั้งขนาดและรูปร่างชิ้นงาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ความแม่นยำ

  SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.

ทั้งหมด จากทั้งหมด 86 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP