วัตถุ/สารเจือปนในอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

วัตถุ/สารเจือปนในอาหาร

วัตถุ/สารเจือปนในอาหาร

 • สารปรับปรุงคุณภาพเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-S" สารปรับปรุงคุณภาพเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-S"

  ให้ความอ่อนนุ่มและความรู้สึกเด้งดึ๋งยืดหยุ่นสูง ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกบดหยาบ・หรือไส้กรอกบดละเอียดเนื้อเนียน อีกทั้ง ยังสามารถควบคุมความรู้สึกสัมผัสเวลารับประทาน (ความเด้งดึ๋งยืดหยุ่น)ที่ลดลงเมื่อมีการลดปริมาณการใช้เนื้อวัตถุดิบลงได้ด้วย * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม

  IMANAKA(THAILAND) CO., LTD.

 • สารปรับปรุงคุณภาพเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-K" สารปรับปรุงคุณภาพเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-K"

  ปรับปรุงความรู้สึกสัมผัสเวลารับประทานลูกชิ้นให้ดีขึ้น ให้ความรู้สึกเด้งดึ๋งยืดหยุ่นสูง อีกทั้ง ยังช่วยยังสามารถควบคุมความรู้สึกสัมผัสเวลารับประทาน (ความเด้งดึ๋งยืดหยุ่น)ที่ลดลงเมื่อมีการลดปริมาณการใช้เนื้อวัตถุดิบลงได้ด้วย * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม

  IMANAKA(THAILAND) CO., LTD.

 • สารปรับปรุงคุณภาพเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-FX" สารปรับปรุงคุณภาพเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-FX"

  ใช้ในวัตถุดิบเพื่อทำให้ยึดติดกันโดยตรงในสภาพที่ยังเป็นผง ทำให้เนื้อสัตว์หรือปลา ฯลฯ ติดกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่รูปร่างคงที่・คุณภาพคงที่・ปริมาณคงที่ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม

  IMANAKA(THAILAND) CO., LTD.

 • สารปรับปรุงคุณภาพเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-AK" สารปรับปรุงคุณภาพเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-AK"

  ทำปฏิกิริยาโดยตรงกับโปรตีนที่อยู่ในลูกชิ้น เพิ่มความเด้งดึ๋งยืดหยุ่นให้มากขึ้น โดยไม่ทำให้สูญเสียรสชาติดั้งเดิมของลูกชิ้น * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม

  IMANAKA(THAILAND) CO., LTD.

 • สารติดยึดเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-MX" สารติดยึดเอนไซม์เชิงประกอบ "CI-MX"

  สามารถแปรรูปจากเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆไปเป็น เนื้อสไลด์สำหรับปิ้งย่าง, หมูชุบแป้งทอดทงคัตทซึ, กุ้งชุบแป้งทอด, ไก่ชุบแป้งทอด ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปติดยึดกันแล้ว จะไม่แยกออกจากกันไม่ว่าในสภาพที่ดิบหรือให้ความร้อน * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อาหาร・เครื่องดื่ม

  IMANAKA(THAILAND) CO., LTD.

 • แนะนำบริษัท MIKUNI PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD . แนะนำบริษัท MIKUNI PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD .
  • แคตตาล็อก

  MIKUNI PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD .เป็นบริษัทที่หลักๆ จะผลิตและจำหน่ายสารปรุงแต่งผลิตภัณฑ์อาหาร สารเคมีในอุตสาหกรรรม ผลิตภัณฑ์ยา บริษัทเรา เริ่มต้นจากการผลิตน้ำตาลเทียม หลังจากนั้นได้เริ่มพัฒนาธุรกิจโดยเริ่มผลิตออร์กาโนฟอสเฟส และได้เริ่มเข้าไปทำงานในธุรกิจระหว่างผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับที่ดีในด้านเทคโนโลยี และคุณภาพ ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

  MIKUNI PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD .

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP