รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สระบุรี

สถานที่ตั้ง

 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมในสระบุรี
 • บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเชส จำกัด / SCI ECO SERVICES Co., Ltd. บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเชส จำกัด / SCI ECO SERVICES Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ให้บริการการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยนำเทคโนโลยีจากยุโรปมาพัฒนาเพื่อนำกากอุตสาหกรรมไปเผาร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ หรือที่เรียกว่า Co-Processing - บริการด้านการจำกัดกากอุตสาหกรรม - บริการตรวจวัดวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม - บริการสอบเทียบเครื่องมือทุกประเภท - การคัดแยกแปรรูปขยะชุมชน เป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) - บริการกำจัดเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร - บริการให้คำปรึกาาด้านสิ่งแวดล้อม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/อุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน
 • SEKI CORP (THAILAND) CO.,LTD SEKI CORP (THAILAND) CO.,LTD
  • แคตตาล็อก

  ประเทศแห่งอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีฐานการผลิตในประเทศไทย รวมทั้งการโปรเซสซิ่งแม่พิมพ์เพรส ประกอบ และผลิตแม่พิมพ์เพรส

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • SEKI CORP (THAILAND) CO., LTD. SEKI CORP (THAILAND) CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

  รับปั๊มขึ้นรูปงาน(Press)ที่มีความซับซ้อนและประกอบรวมถึงผลิตและจัดจำหน่ายแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป (Press die) ① ชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปซับซ้อน ② ชิ้นงานเฟรม ③ ชิ้นงานยืดขึ้นรูป ④ ชิ้นส่วนจำพวก Connector ⑤ ชิ้นส่วนสำหรับประกอบด้านในแม่พิมพ์ ⑥ ชิ้นงานกัดแต่ง(Machining) ⑦ สร้างแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ
 • บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ผลิตแฟลชของกล้องถ่ายรูปและส่วนประกอบด้านบนของตัวกล้องถ่ายรูป มีลักษณะการผลิตแบบครบวงจรคือ เริ่มตั้งแต่การผลิตแม่พิมพ์ และฉีดขึ้นรูป พ่นสี ปริ้นตัวอักษร การประกอบ ตลอดจนการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แฟลช คิดเป็นส่วนสัด ครึ่งหนึ่งของตลาดโลก และได้มีการผลิตชิ้นเองภายในกลุ่มบริษัท ร่วมทั้งการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนจากประเทศแถบอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทมีเทคโนโลยีในการผลิต ชิ้นส่วนเลนส์ ชิ้นส่วนเชิงกล ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค์ รูปแบบการผลิตแบบเซลไลน์ด้วยวัตกรรมใหม่ๆ ปัจจุบันมีแนวคิดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกเหนือไปจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายรูป โดยเพิ่มความหลากหมายของกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น คาดหวังว่าเทคโนโลยีการผลิตของแต่ละกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายรูปแบบของลูกค้าได้

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ
 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมในสระบุรี

สถานที่ตั้ง

PAGE TOP