นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ธุรกิจพลังงาน บริษัท

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ธุรกิจพลังงาน

นิคมอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

  • VALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED VALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED
    • แคตตาล็อก

    - Seal Materials: Soft Gasket/ Metal・Semi-Metal Gasket/ Other Gaskets/ Molding Packing/ Gland Packing/ Mechanical Seal/ Seal Assistance Material/ Alliance's Material - Plumbing Materials:Fluorocarbon Resin Corrosion/ Fluorocarbon Resin Container/ Valve/ Expansion Joint - Electricity, Electronic Materials: Insulating Material/ Fluorocarbon Porous Membrane/ Active Carbon Sheets(Electrode) - Resin, Elastomer Materials: Fluorocarbon Resin/ Engineering Plastics/ TOUGHRETHANE Molded Products - Equipment・Devices: VALFLON Linings/ Equipment・Devices/ Vacuum Equipment・Devices - Insulation Materials・Motion Materials: Spinning Products/ Sliding Materials

    เนื้อหาของกิจการ

    ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนท่อ/วัสดุท่อ

นิคมอุตสาหกรรม

PAGE TOP