ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ธุรกิจซอฟต์แวร์

เป้าหมาย

เงื่อนไขค้นหา
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

กรุงเทพ
เขตตอนเหนือของกรุงเทพ
เขตด้านตะวันออกของกรุงเทพ

นอกประเทศ

ประเภทธุรกิจ
 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมของธุรกิจซอฟต์แวร์
 • Contec Co., Ltd. Contec Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นเราจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการสร้างระบบ IoT เราจะช่วยให้ลูกค้าเห็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมจัดทำระบบตรวจสอบสภาพการทำงานต่างๆ ช่วยแปลงอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีอยู่ในโรงงานให้เป็นระบบ IoT ได้ด้วยบริการทุกอย่างในที่เดียวซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ CONPROSYS series ที่เป็นอุปกรณ์ IoT ของเรา อีกทั้งด้วยคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรม เราช่วยจัดการงานสาขาต่างๆในรูปแบบ IoT เช่น งานระบบอัตโนมัติในโรงงาน งานสิ่งอำนวยความสะดวกในบริษัท งานด้านพลังงาน งานการแพทย์ งานเกษตรและงานบริการ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด
  • แคตตาล็อก

  ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดคุณภาพชิ้นงานทางด้านอุตสาหกรรม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องทดสอบ/เครื่องตรวจสอบ/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • Eight Sangyo Co., Ltd. Eight Sangyo Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  * งานด้านเมคคาทรอนิกส์ * งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ * ออกแบบและพัฒนา ฮาร์ดแวร์ /ซอฟต์แวร์ทุกชนิด * รับจ้างตรวจและปรับให้ถูกต้อง

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม/เครื่องออโตเมติก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • RUNEXY CORPORATION. RUNEXY CORPORATION.
  • แคตตาล็อก

  กิจการซอฟแวย์แพ็คเกตที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของซอฟแวย์แพ็ตแกตจากบริษัทไปสู่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยการนำซอฟแวย์เป็นศูนย์กลางพัฒนารูปแบบต่าง พัฒนาธุกิจต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะพัฒนาระบบของธุรกิจที่มี 2รูปแบบ กิจการซิสเต็มโซลูชั่น มีคีย์เวิร์ดคือ Virtualization, Backup, Networkในการหาโซลูชั่นต่างๆให้เหมาะสมกับกิจการ ทั้งนำแนะนำ ก่อเกิด การดำเนินการ การรักษา หรือให้คำปรึกษา ซึ่งสามารถเสนอขายเครื่องระบบซิสเต็มที่เป็นลักษณะหนึ่งเดียวจบได้ อีกทั้งสามารถเสนอสินค้าที่เหมาะกับกิจการที่เป็นลักษณะเฉพาะทางที่สร้างระบบประกอบตามความต้องการได้ กิจการซอฟแวย์แพ็คเกต มีสินค้าที่เป็นของบริษัท เริ่มด้วยซีรี่ย์ MylogStar ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ทั่วโลก การจัดการดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งเป็นซอฟแวย์ที่เหมาะกับประเทศญี่ปุ่นในการวางแผน การพัฒนา และสนับสนุนส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Veritec Iconix Ventures Inc. Veritec Iconix Ventures Inc.
  • แคตตาล็อก

  พัฒนา, ผลิตและจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบที่ใช้โค้ด 2 มิติและโค้ด 2 มิติ การพัฒนาและจำหน่ายระบบดีไซน์สำหรับอุตสาหกรรมเทกซ์ไทล์ รับพัฒนาซอฟแวร์ในงานควบคุม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • NIHON SYSTEM EIGHT CO.,LTD. NIHON SYSTEM EIGHT CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  "ออกแบบระบบควบคุม・พัฒนาซอฟแวร์・ออกแบบตั้งแต่วงจรไฟฟ้าไปจยถึงสร้างอุปกรณ์ควบคุม ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์"

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ
 • Micronet Co. Micronet Co.
  • แคตตาล็อก

  พัฒนา・ขายซอตฟ์แวร์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม พัฒนาระบบอุตสาหกรรมสัญญา ขายระบบอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Kankyo-engineering Co., Ltd. Kankyo-engineering Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  งานพัฒนา จำหน่าย และรักษาซอฟต์แวร์ จำหน่ายอุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ รับงาน CAD และการคำนวณประมวลผล เช่น การปรับอากาศ สุขอนามัย และอุปกรณ์ไฟฟ้า งานจัดส่งบุคลากรชั่วคราว (ได้รับอนุญาติงานจัดส่งแรงงานทั่วไป เลขที่ 13-303878) งานแนะนำอาชีพ (ได้รับอนุญาติงานแนะนำอาชีพมีค่าใช้จ่าย 13-U-303775)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • TATEYAMA KAGAKU INDUSTRY CO., LTD. TATEYAMA KAGAKU INDUSTRY CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

  ผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำและเครื่องผลิตสารกึ่งตัวนำ ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เพื่อการขนส่ง ผู้ผลิตอุปกรณทางการแพทย์และอุปกรณ์เพื่อการวิเคราะห์ ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี ผู้ผลิตยา

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Alphacox Co., Ltd. Alphacox Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  นำเข้า จำหน่าย และซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ ซัพพอร์ตการนำเสนอสถาปัตยกรรม โยธาธิการ และการตกแต่งภายใน (ผลิตโมเดล CG・3D/ส่งออก Stereo model)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • Kohwa Instruumentation Controlngineering co., Ltd. Kohwa Instruumentation Controlngineering co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  กลุ่มเทคโนโลยีการวัดคุม ออกแบบ ผลิต และสร้างแผงควบคุมแต่ละประเภท จำหน่ายเครื่องมือวัดคุม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแอพพลิเคชั่นควบคุม พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบควบคุมและตรวจสอบ พัฒนาระบบเครือข่าย FA พัฒนาระบบการประมวลผลภาพ สร้างระบบเครือข่าย พัฒนาระบบด้านการทำงาน

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องตรวจสภาพแวดล้อม/เครื่องพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • Crosstalk inc. Crosstalk inc.
  • แคตตาล็อก

  วางแผน, นำเสนอ, พัฒนา, นำเข้า, บังคับใช้และดูแลรักษาซอฟท์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • Nobuo Electronics Inc. Nobuo Electronics Inc.
  • แคตตาล็อก

  ธุรกิจการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • B-STAGE Inc. B-STAGE Inc.
  • แคตตาล็อก

  จำหน่าย พัฒนาแพคเกจ สนับสนุนการพัฒนาแพคเกจที่ใช้สำหรับข้อมูลพื้นฐษน หรือแพคเกจที่ใช้กับWeb ได้รับความนิยมจากเวบไซต์ของลูกค้าแต่ละท่าน และสามารถทำงานได้ด้วยวันที่จำนวนวันทำงานน้อย นอกจากนี้ ยังใช้ข้อดีของแพคเกจที่พัฒนาด้วยบริษัทเราเอง และยังรองรับความต้องการโดยสั่งทำได้อย่างหยืดหยุ่นด้วย พัฒนาระบบ กำลังโดยรวมของภาคธุรกิจเข้าสู่ยุคสมัยที่ถูกทวงถามซึ่งเข้าจู่โจมสู่ยุคสมัยการแข่งขันกับธุรกิจระดับโลก B-STAGEคิดว่า เป็นทรัพยากรเพื่อที่จะแสดงกำลังการบริหาร=「ITเป็นเครื่องมือ」 ใช้คุณลักษณะกิจการที่มีลักษณะเด่นของลูกค้า หรือใช้ทรัพยากรของกิจการ หรือทำให้กำลังรวมของกิจการให้ใหญ่ที่สุด ซึ่งบริษัทเราช่วยเหลือโดยให้โอกาสทางธุรกิจของลูกค้าโดยไม่หยุดนิ่งที่หลักคิดพื้นฐานในการพัฒนาระบบ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • NDKCOM Co,.Ltd NDKCOM Co,.Ltd
  • แคตตาล็อก

  - บริการด้านบริหารโดยรวม - บริการการแก้ไขปัญหาธุรกิจ - จัดจำหน่ายOriginal Application Package"

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: การให้ความช่วยเหลือในงาน
 • Ace-Intec Co,.Ltd. Ace-Intec Co,.Ltd.
  • แคตตาล็อก

  จัดจำหน่าย, ติดตั้ง, ซับพอร์ตDNC SOFT วางแผน,จัดจำหน่าย, นำเข้า, ซับพอร์ตระบบสื่อสาร วางแผน,จัดจำหน่าย, นำเข้า, ซับพอร์ตOperation collection system

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • Rotork (Thailand) Ltd Rotork (Thailand) Ltd
  • แคตตาล็อก

  น้ำมัน&ก๊าซ จัดการน้ำบนดินและใต้ดิน พลังไฟ กระบวนการอุตสาหกรรม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Alpha Seiki Corporation Alpha Seiki Corporation
  • แคตตาล็อก

  - มีซอฟท์แวร์แปลงDXF CADประเภทเครื่องจักร 3เครื่อง(ไมโครCADAM) และคอมพิวเตอร์อื่นๆ - DCพาวเวอร์ซัพพลาย ออสซิลโลสโคป คาเมร่ามอนิเตอร์ หัวแร้งบัดกรี ไดรฟเวอร์ไฟฟ้า เป็นต้น - เครื่องเจาะ เครื่องกลึงตั้งโต๊ะความละเอียดสูง โต๊ะเลื่อย ลฟท์แมชชีน และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง - เครื่องมือตรวจสอบทุกชนิด(ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ และเวอร์เนียร์ เป็นต้น) ทอร์คมิเตอร์ (อนาลอก / ดิจิตอล) - แหล่งกำเนิดแสงแฟลต ชาร์ทประเมินเลนส์ทุกประเภท ชาร์ทประเมินสี และเครื่องฉายภาพตรวจสอบเลนส์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • YOSHIDA MINUTE CREATION CO.,LTD. YOSHIDA MINUTE CREATION CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  - ธุรกิจFA ・ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ・ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทุ่นแรงอัตโนมัติ ・ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ความแม่นยำ ・ออกแบบและผลิตController - ธุรกิจซอล์ฟแวร์ ・ออกแบบและผลิตซอล์ฟแวร์การแพทย์ ・ออกแบบและผลิตซอล์ฟแวร์ด้านการควบคุมไฟฟ้า ・ออกแบบและผลิตซอล์ฟแวร์อย่างง่าย

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อุปกรณ์ FA/อุปกรณ์ควบคุม
 • Cyber ace Co.,Ltd Cyber ace Co.,Ltd
  • แคตตาล็อก

  ・จำหน่าย CAD ・อบรม CAD ・ซัพพอร์ต CAD ・การให้คำปรึกษาการนำเข้ามาใช้ ・สร้างข้อมูล 3 มิติ ・เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ 3D ・งานการเปลี่ยนข้อมูล

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • A-Works Inc. A-Works Inc.
  • แคตตาล็อก

  ธุรกิจซอฟแวร์ธุรกิจ, ธุรกิจคลาวด์เซอร์วิส, ธุรกิจบริการการซัพพอร์ทสต็อคที่เหมาะสม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Gifu Drawing Co,.Ltd. Gifu Drawing Co,.Ltd.
  • แคตตาล็อก

  รายการผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหลักถูกแบ่งเป็นฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายดีไซน์, ฝ่ายสินทรัพย์ทางปัญญา - ฝ่ายออกแบบ ออกแบบเครื่องจักรที่เป็นงานฝีมือทั่วไป/เฉพาะ, ออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต, ออกแบบอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรง, ออกแบบลิฟต์, ออกแบบการควบคุมไฟฟ้า, โมเดลลิ่ง3Dและการออกแบบแต่ละชนิด

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องมือกล/เครื่องกลึง/เครื่องขึ้นรูป/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Brionac, inc. Brionac, inc.
  • แคตตาล็อก

  - แบรนดิ้ง วางแผน ออกแบบ เราดำเนินการตั้งแต่การทดสอบ ออกแบบและการผลิต รวมทั้งพัฒนาการออกแบบโดยเน้น"โมโนซึคุริ"

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ
 • Frontier Systems Corp. Frontier Systems Corp.
  • แคตตาล็อก

  ระบบตรวจสอบและควบคุมในระยะไกล ระบบการจัดการภาพ ระบบการประกอบอุปกรณ์ ระบบการฝึกอบรม แฟกตอรี่คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซีเควนซ์คอนโทรลเลอร์ บอร์ดคอมพิวเตอร์(H8 SH2 V850 M16) C/C++ VC++ C# BuilderC++ แลดเดอร์ Perl

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • RYOKI KOGYO CO.,LTD. RYOKI KOGYO CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ปรับอากาศ ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบงานท่อสุขภัณฑ์ของอาคาร ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ป้อกกันไฟ ออกแบบและติดตั้งคลีนรูม นำใช้และพัฒนาระบบ“RiCS”ที่พัฒนาเอง อุปกรณ์ละลายหิมะและเกี่ยวข้องกับการความเย็นความร้อนอื่นๆ สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถรีไซเคิลได้

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • Daitoku Corpraiton Daitoku Corpraiton
  • แคตตาล็อก

  ・จัดการและรีไซเคิลขยะแต่ละชนิด ・จัดการและรีไซเคิลพวกที่เกี่ยวกับอุปกรณ์OAที่ใช้แล้ว ・รวบรวม, ขนส่งและบำบัดขยะอุตสาหกรรม ・ธุรกิจขนส่งรถยนต์สินค้าทั่วไป ・บำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม ・ผลิตขึ้นรูปและจัดการกับของที่มีค่า

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Laplace Systems Co.Ltd Laplace Systems Co.Ltd
  • แคตตาล็อก

  ซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี、ระบบแสดงการวัดการเกิดพลังงานแสงอาทิตย์ การจำลองพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น พัฒนาแอฟิเคชั่นเกี่ยวกับพลังงานธรรมชาติ・การขาย และธุรกิจให้คำปรึกษาเป็นต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: การให้ความช่วยเหลือในงาน
 • SIGLEAD Inc. SIGLEAD Inc.
  • แคตตาล็อก

  บริษัทซึ่งดำเนินการพัฒนาและจัดจำหน่าย IC เซมิคอนดักเตอร์ ・พัฒนา LSI ・ธุรกิจ IP การจัดการข้อมูลสัญญาณต่างๆ ・ธุรกิจวงจร IP แบบอะนาล็อค ・ธุรกิจรับออกแบบวงจรแบบดิจิตอล ・ธุรกิจรับออกแบบวงจรแบบอะนาล็อต ・ ธุรกิจแผงวิเคราะห์ประเมิน FPGA สัญญาณความเร็วสูง

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • EDISON HARDWARE CO.,LTD. EDISON HARDWARE CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  แนะนำ, ออกแบบ, ผลิตติดตั้ง, รักษา ระบบซิสเต็ม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Ishikawa Computer Center Co., Ltd. Ishikawa Computer Center Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  โซลูชั่น(เช่น กลุ่มปกครองตนเอง สถานพยาบาล ภาคเอกชน และการรักษษความปลอดถภัย เป็นต้น)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • AINIX Corporation AINIX Corporation
  • แคตตาล็อก

  1. ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีรับรู้อัตโนมัติ 2. พัฒนาแพคเกจซอฟแวร์ เช่น ทำบาร์โค้ท, อ่านข้อมูล, อินพุท, รวบรวมข้อมูล, พัฒนาแพคเกจซอฟแวร์ควบคุมโลจิสติก, พัฒนาฝากขายซอฟแวร์งานต่างๆ 3. จำหน่ายอุปกรณ์ขนส่งโลจิสติก, เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เครื่องM2M, อุปกรณ์LANไร้สาย,อุปกรณ์โมบาย,อุปกรณ์ไบโอเมทริกซ์, อุปกรณ์RFID, อุปกรณ์บาร์โค้ท 4. สร้างระบบ เช่น ระบบโมบายงานธุรกิจ, ระบบพิมพ์ฉลาก,ระบบสังเกตการณ์IoT, ระบบควบคุมเอกสาร, ระบบการเลือกด้วยเสียง,ระบบควบคุมการขนส่งโลจิสติก 5. นำเสนอบริการ เช่น กราวน์POS, ระบบสื่อสารโมบาย

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Techno-Holon Corporation Techno-Holon Corporation
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ประยุกต์ใช้อิเลคทรอนิกส์ และพัฒนาซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • KEN CONTROLS CO.,LTD. KEN CONTROLS CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  ・ออกแบบ จัดทำ จำหน่าย และดูแลยานยนต์ไร้คนขับ และระบบยานยนต์ไร้คนขับ ・ออกแบบ จัดทำ จำหน่าย และดูแลอุปกรณ์ที่ใช้อิเลคทรอนิกส์ ・ออกแบบ จัดทำ จำหน่าย และดูแลเครื่องควบคุมอัตโนมัติ ・จำหน่าย และดูแลอุปกรณ์ขนส่งและลำเลียงทุกชนิด ・ออกแบบ จัดทำ จำหน่าย และดูแลเครื่องจักรตรวจสอบทุกชนิด ・พัฒนา ออกแบบ ทดลองใช้งาน และดูแลซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ・ออกแบบ ทดลองใช้งาน และดูแลโปรแกรมซีเควนเซอร์ ・ออกแบบ ดำเนินการติดตั้ง และดูแลระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Stan Systems Corporation Stan Systems Corporation
  • แคตตาล็อก

  พัฒนาโปรแกรม จำหน่ายคอมพิวเตอร์ คราวด์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส ทำWEB สร้างเน็ตเวิร์ค ดูแลฮาร์ดแวร์ ซัพพอร์ตโปรแกรม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • OfficeFA.com Co.,Ltd. OfficeFA.com Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  1. ออกแบบและจำหน่ายซอฟท์แวร์(ระบบจัดการการผลิต, ระบบจัดทำเสนอราคา เป็นต้น) 2. การควบคุมแบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยโรบอทโดยคอมพิวเตอร์และPLC 3. ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ 4. ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรความแม่นยำสูง 5. ให้คำปรึกษาด้านระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ 6. พัฒนาเครื่องมือจัดการระบบภาพ(ตรวจวัด・OCR・แมทชิ่ง เป็นต้น) 7. ลอจีสติกส์ซอฟท์แวร์(ระบบสายพาน ระบบหยิบจับงาน เป็นต้น) 8. ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และซ่อมบำรุงโรบอทสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องมือเครื่องจักรแมชชีนนิ่ง 9. ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซนเซอร์และมอนิเตอร์(แพลนท์ โรงงาน อาคารสำนักงาน ห้องวิจัย) 10. ธุรกิจ3PL(ลดต้นทุนลอจีสติกส์และนำเสนอเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Simulation Technology Limited. Simulation Technology Limited.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  พัฒนา และจำหน่่ายซอฟแวร์เกี่ยวกับโปรเซสเอ็นจีเนียร์ริ่ง ให้คำปรึกษาเรื่องเทคนิคต่างๆ 【สินค้าที่จัดการดูแล】 ซีมูเลชั่นซอฟแวร์/ซอฟแวร์ซีมูเลชั่น บริษัท OLI สหรัฐอเมริกา พินช์เทคโนโลยีซอฟแวร์ / ซอฟแวร์พินช์เทคโนโลยี บริษัท KBC Process Technology สหราชอาณาจักร ตรวจสอบมารตรฐานความน่าเชื่อถือ และคอนซัลติ้ง(ให้คำปรึกษา) บริษัท SWRI สหรัฐอเมริกา ซีมูเลชั่นซอฟแวร์/ซอฟแวร์ซีมูเลชั่น บริษัท IDEAS Simulation สหรัฐอเมริกา

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: CAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์/รับช่วงวิเคราะห์
 • E&M Corporation E&M Corporation
  • แคตตาล็อก

  พัฒนา ขายซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ และให้บริการ・ สนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่างๆ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: การให้ความช่วยเหลือในงาน
 • POSITIVE ONE CORPORATION POSITIVE ONE CORPORATION
  • แคตตาล็อก

  【ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย】 ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์บอร์ดคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือคิดค้นพัฒนาแบบฝังตัว ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำหรับทดสอบสมาร์ทการ์ด ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำหรับทดสอบออโตทีฟ 【รับช่วงคิดค้นพัฒนา】 ▪ซิสเต็มอินทิเกรชั่น ▪รับช่วงคิดค้นพัฒนาฮาร์ดแวร์แบบฝังตัว ▪รับช่วงคิดค้นพัฒนาไดรฟ์เวอร์แบบฝังตัว ▪วางโครงสร้างและให้บริการเว็บไซต์พอร์ทัล

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • e-JAPAN IT Co., Ltd. e-JAPAN IT Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  พัฒนาซอฟต์แวร์ การควบคุมและการเฝ้าสังเกตเครื่องจักร ข้อมูลหลักๆ การใช้มายคอมพิวเตอร์ กิจการที่เกี่ยวข้องกับWEB การบริการด้านเอนจิเนียริ่ง กิจการด้านการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการวิจัย EF SENTECH HARDWARE

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • Shinko Technomist Co. Shinko Technomist Co.
  • แคตตาล็อก

  ○ สร้าง พัฒนาและจัดการระบบ บริษัทของเราให้บริการแผ่นบอร์ดตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่OSS Cosminexus、JP1 เป็นต้น ไปจนถึงการทำให้เป็นเวนเดอร์แบบเจาะจง และรองรับแบบวันสต็อบตั้งแต่การสร้าง การพัฒนาไปจนถึงการจัดการ รวมทั้งเน็ตเวิร์คและซีเคียวริตี้อีกด้วย ○ ผลิตภัณฑ์และการบริการ รองรับได้หลากหลายสาขามีทั้งสินค้าสำหรับระบบที่ใช้RFIDและสถานพยาบาล. การบริการสำหรับAWS ยิ่งไปกว่านั้นยังมีระบบซีเคียวริตี้อีกด้วย และเราก็ยังเปิดการสัมนาการบริการโปรเจคอีกด้วย ○ คอนซูมเมอร์ พัฒนาและจัดการเว็บไซต์ อย่างเช่น เว็บไซต์มีเดียข้อมูลของฝาก「Omiyakeーto」, บริการทวีต「fusetter」ที่ใช้Twitter เป็นต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องชั่ง/เครื่องวัด/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • K.I.S.S Inc. K.I.S.S Inc.
  • แคตตาล็อก

  ให้คำปรึกษาทางด้านระบบ พัฒนา จำหน่าย และให้การสนับสนุนการนำคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ไปใช้ติดตั้งใช้งาน จำหน่ายฮาร์ดแวร์ เช่น ออดิโอเทอมินัอล และสแกนเนอร์ เป็นต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • CASO, Inc. CASO, Inc.
  • แคตตาล็อก

  1. นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก, คอมพิวเตอร์, และอุปกรณ์โดยรอบ 2. วางแผนอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก, คอมพิวเตอร์, และอุปกรณ์โดยรอบ 3. ที่ปรึกษาการนำเอาอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก, คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้ามา 4. ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องแต่ละหัวข้อที่กล่าวไว้ด้านบน, พัฒนาและจัดจำหน่ายซอร์ฟแวร์ 5. ธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหัวข้อที่กล่าวไว้ด้านบน

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Advanced Science Laboratory, Inc. Advanced Science Laboratory, Inc.
  • แคตตาล็อก

  การจำลองเครื่องคิดเลข・วิทยาศาสตร์การแปลเทคนิคต่างๆ・การปรึกษาทางเทคโนโลยี พัฒนาและขาย ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า、การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านอนุภาค、การออกใบอนุญาติ、การผลิตและการขายอุปกรณ์ การจัดการเวปไซด้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์、ตีพิมพ์หนังสือ、สัมมนา

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • Intercom, Inc. Intercom, Inc.
  • แคตตาล็อก

  วางแผน・พัฒนา・จำหน่ายซอฟท์แวร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสื่อสาร, การควบคุมการใช้งาน, การให้บริการและการปฏิรูปรูปแบบการทำงาน ให้บริการสำหรับธุรกิจซึ่งมีการใช้ Cloud หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Plat'Home Co.,Ltd. Plat'Home Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเราให้การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และการบริการ เช่น Open source operating system (OS) อย่างเช่น Linux รวมไปถึง UNIX และ OS อื่นๆ ○ คอมพิวเตอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรา จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเองซึ่งสร้างจาก Microsever และ Server Storage ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยกำลังทางเทคโนโลยีของบริษัทเรา เป็นต้น 「OpenBlocks」 เซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กไซส์เท่าฝ่ามือซึ่งติดตั้ง LinuxOS ไว้นั้นเป็น Microsever ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ที่ต้องการการทำงานอย่างสม่ำเสมอที่สุด เช่น มีอัตราการกินไฟที่ต่ำมาก เพิ่มการออกแบบที่ทนความร้อนและป้องกันฝุ่น อีกทั้งยังถือว่า Microsever เป็นฮาร์ดแวร์พื้นฐานและพัฒนาขยายซีรีย์ "EasyBlocks" ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ที่ทำให้สามารถเริ่มนำมาใช้ได้ทันทีโดยการตั้งค่าการบริการแต่ละชนิดล่วงหน้า ○ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จัดจำหน่ายอุปกรณ์บริเวณคอมพิวเตอร์ เช่น PC switching unit และมินิคีย์บอร์ด ที่บริษัทของเราวางแผนพัฒนาขึ้น ○ การบริการและอื่นๆ เราสนับสนุนการออกแบบระบบในตอนที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังให้บริการ เช่น การติดตั้ง ตั้งค่าและบำรุงรักษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดจำหน่าย

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • Tama Electric Inc. Tama Electric Inc.
  • แคตตาล็อก

  จำหน่าย, ผลิต, ออกแบบไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ จำหน่าย ออกแบบ ผลิต เครื่องวัดระยะคลื่นแสง งานซอฟแวร์ งานที่เกี่ยวข้องกับข้อด้านบนทั้งหมด

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • L.A.Systems Inc. L.A.Systems Inc.
  • แคตตาล็อก

  ・นำเข้า,จำหน่าย,ให้เช่าและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ・นำเข้า,จำหน่าย,ให้เช่าและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือฟิสิกส์และเคมี ・ Unixเวิร์คสเตชั่น เช่น Sun,SGI,HP,DEC, WindowsNT,ซิสเต็มอินทิเกรชั่นระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Linuxกับเครื่องแวดล้อมอื่นๆ ・ งานทุกประเภทที่เกี่ยวกับงานที่ระบุข้างต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • SystemSouken co.,ltd. SystemSouken co.,ltd.
  • แคตตาล็อก

  ■ ธุรกิจของทางบริษัท(คราวด์เซอวิส(friends)、แพ๊คเกจ(ควบคุมการขาย)พัฒนาคิดค้น・จำหน่าย・ซ่อมบำรุง) ■ ธุรกิจรับเหมา(นำเสนอการออกแบบระบบ・การผลิต・ซ่อมบำรุง) ■ ธุรกิจทางอินเตอร์เน็ท(วางโครงสร้างHP,วางโครงสร้างเวปไซด์,ส่งเสริมการขาย) ■ ธุรกิจรับจ้างชั่วคราว(รูปแบบการปฏิบัติงานแบบส่งไปประจำที่ลูกค้า) ■ การร่วมทุนทางธุรกิจ(เกียวโตคราวด์・รูปแบบโครงสร้างสำหรับGOZANซีรีย์,การบริหารจัดการ)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ
 • Flow Science Japan Co.,Ltd. Flow Science Japan Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  สนับสนุนเทคโนโลยี, ขาย・ให้เช่า โฟร-3ดีหรือ โฟร-3ดี เคส ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการรับพัฒนา หรือรับวิเคราะห์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • KISSEI COMTEC CO., LTD. KISSEI COMTEC CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

  ○ ซิสเต็มอินทิเกรทเซอร์วิส พัฒนาระบบ ให้คำปรึกษาด้านระบบ ให้ความช่วยเหลือในการนำแพคเกจการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมเข้ามาใช้(บริหารการจัดการ บัญชี การขาย ฝ่ายบุคคล และการทำเงินเดือน) รับจ้างพัฒนานอกประเทศ ○ ซิสเต็มรีซอร์ซเซอร์วิส ให้เช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ให้เช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เช่น คอมพิวเตอร์ ให้เช่าอีเวนต์ทุกประเภท(สร้างเครือข่ายสถานที่จัดอีเวนต์ จัดการบริหารเครือข่าย) เน็ตเวิร์คเซอร์วิส สร้างเครือข่ายและควบคุมการปฏิบัติการ วางแผนรักษาความปลอดภัย บริการด้านเอาท์ซอร์ซ บริการโฮสท์ติ้ง บริการยูสแวร์ ควบคุมบริหารระบบ บริการโปรแกรมช่วยเหลือในการทำงาน บริการ CRO การจัดการการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกและวิเคราะห์ทางสถิติ ○ เมดิคอลซิสเต็มเซอร์วิส คิดค้นพัฒนาและจำหน่ายระบบวิเคราะห์การทำงาน คิดค้นพัฒนาและจำหน่ายระบบการจัดการภาพทางการแพทย์ DICOM คิดค้นพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์วิเคราะห์สัญญาณในร่างกาย คิดค้นพัฒนาและจำหน่ายระบบดูแลสุขภาพ ○ จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เช่น คอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในระบบเครือข่าย

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • Web I Laboratories (Thailand), Inc. Web I Laboratories (Thailand), Inc.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมแผนการ, โปรเจคแมเนจเม้นท์ ดังต่อไปนี้ ・พัฒนาคิดค้นจัดจำหน่าย ซอฟต์แวร์แพคเกจ ・รับพัฒนาคิดค้นซิสเต็มคอนซัลติ้งและเพอร์ซันนอลซิสเต็ม ・การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราไปใช้, การสนับสนุนการนำไปใช้, การอบรบให้ความรู้เรื่องการใช้งาน ・ให้การอบรมเกี่ยวกับการพีเอ็มทั่วไป และพัฒนาคิดค้นโปรแกรมฝึกอบรมส่วนตัว

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • TAIYO MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD TAIYO MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD
  • แคตตาล็อก

  จำหน่ายชิ้นส่วนปั๊มอัดขึ้นรูปแบบเย็น, ชิ้นส่วนปั๊มงานละเอียด

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์/ชิ้นส่วนเครื่องบิน
 • Softpia.Co.,Ltd Softpia.Co.,Ltd
  • แคตตาล็อก

  1. พัฒนาและนำเว็บไซต์「eเพ้นท์」 ร้านทาสีศตวรรษที่21เข้ามาใช้เพื่อผู้ใช้งานและเพื่อบริษัทรับทาสี 2. พัฒนาและจำหน่ายแพ็กเกจซอฟต์แวร์「COMPASซีรีย์」สำหรับบริษัทรับทาสีโดยเฉพาะ 3. รับพัฒนาซอฟต์แวร์และสร้างโฮมเพจ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Media Logic, Corp. Media Logic, Corp.
  • แคตตาล็อก

  Pพัฒนาความแม่นยำของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมไปถึงการพัฒนาครบวงจรของระบบสมองกลฝังตัว การจัดจำหน่าย การผลิต และการคิดค้นวิจัยเทคโนโลยีสำหรับใช้อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ , PC และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับPC ・จัดจำหน่าย LSI สำหรับแปลงระบบการรับส่งข้อมูลของโปรโตคอลแต่ละชนิด ・จัดจำหน่าย การผลิต และการคิดค้นLSIที่กำหนดค่าเอง ・フจัดจำหน่ายและคิดค้นเฟิร์มแวร์ ไดร์เวอร์ และแอพพลิเคชั่นซอฟแวร์ ・จัดจำหน่าย ผลิต คิดค้นและวางแผนการผลิตอุปกรณ์คิทสำหรับผู้พัฒนาหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ・ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการบริการการทดลองตรวจสอบการปฏิบัติการตามระบบ USB3.0 ・คิดค้นพัฒนาความน่าเชื่อถือ การวางแผนการผลิตสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • WITZ Co.,Ltd. WITZ Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  วิจัย,ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบ วิจัยและพัฒนาระบบเรียลไทม์โอเปอเรชั่น ออกแบบซอฟท์แวร์ IT โซลูชั่น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • MITACHI (THAILAND) CO.,LTD. MITACHI (THAILAND) CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคและเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยรวมถึงให้บริการ EMS

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • zieal co.,ltd. zieal co.,ltd.
  • แคตตาล็อก

  กิจการพัฒนาระบบรับฝาก กิจการพัฒนาระบบโมบายล์ กิจการพัฒนาแพ็กเกจซอฟต์แวร์ กิจการที่ปรึกษาด้านIT

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • AIKOH ENGINEERING CO., LTD. AIKOH ENGINEERING CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

  เครื่องชั่งน้ำหนักน้ำหนักแต่ละชนิด อินเตอร์เฟสแต่ละชนิด เครื่องมือทดสอบความทนทานแต่ละชนิด อุปกรณ์ระบบ คอมพิวเตอร์ซอล์ฟแวร์แต่ละชนิด เครื่องมือตรวจวัดความแม่นยำ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องชั่ง/เครื่องวัด/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • MICRONET Corp. MICRONET Corp.
  • แคตตาล็อก

  ■ บริษัทของเรารับพัฒนาคิดค้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการจัดการผลิตภัณฑ์ สนับสนุนสังคมยูบิควิตัส เริ่มตั้งแต่เครื่องจักรโอเอ เช่น เครื่องแสกน, เครื่องปริ้นท์, เครื่องแฟกซ์ ฯลฯ, โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือเคลื่อนที่, เครื่องใช้ไฟฟ้าดิจิตอล, อุปกรณ์ติดตั้งในรถยนต์ เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาคิดค้นซิมูเลเตอร์ทุกชนิดที่จำเป็นต้องการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์, ซอฟต์แวร์หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจร・ การประมวลผล・ควบคุมสัญญาณ และระบบสนับสนุนการฝึกอบรมที่บริษัทของเราเอง ■ ตอบรับความไว้วางใจของลูกค้าในฐานะที่เป็นซิสเต็มเฮ้าส์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุน การพัฒนาคิดค้นที่เกี่ยวกับการจัดการ และยังคงพยายามท้าทายตัวเองในการพัฒนาสังคม ในฐานะที่เป็นบริษัทวิจัยพัฒนาที่มุ่งก้าวไปสู่ยุคสมัยหน้า 【เทคโนโลยีแกนหลัก】 ■ บริษัทของเราได้วางเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการควบคุม, เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ การประมวลผลสัญญานดิจิตอล, เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับซิมูเลชั่นคอร์ไว้ เป็นเทคโนโลยีแกนหลักและทำให้เป็นรากฐานฝังลึก ปรับปรุงการพัฒนาคิดค้นระบบที่จะทำให้ฮาร์ดแวร์, เฟิร์มแวร์, ซอฟต์แวร์ เป็นตรีเอกาภาพโดยมีเทคโนโลยีแกนหลักเหล่านี้เป็นพื้นฐาน มาช่วยในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • Data Design System Service (Thailand) Co.,Ltd. Data Design System Service (Thailand) Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ซอฟต์แวร์ โซลูชั่นที่ประยุกต์ใช้สำหรับการผลิต , CAD / CAM , พรีเซนเตชั่น ร่วมมือกับ Web เบส,ที่ปรึกษา ,แนะนำ,ซัพพอร์ต

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Opto Design Inc. Opto Design Inc.
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบ พัฒนา และทดลองผลิตอุปกรณ์นำแสง(Optical Device) รับจ้างออกแบบเลนส์นำแสง ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์นำแสง พัฒนา「วิศวกรรมแสง」ทุกประเภท

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องฟิสิกส์และเคมี/เครื่องวิเคราะห์/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • Kyosai Technos.Co.Ltd Kyosai Technos.Co.Ltd
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบ ประเมิน ผลิต แก้ไข ทำให่เป็นมาตรฐาน ออกแบบเน็ตเวิร์ค สร้างเน็ตเวิร์ค ควบคุมการทำงานของเน็ตเวิร์ค ควบคุมระบบที่อยู่ในสาขาเครื่องมืดวัด/เครื่องมือรักษาทางการแพทย์/อุปกรณ์ส่งสัญญาณ/การประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องตรวจสภาพแวดล้อม/เครื่องพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • TOYOSHIMA BUSINESS SYSTEM CO., LTD. TOYOSHIMA BUSINESS SYSTEM CO., LTD.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  ออกแบบเครื่องแต่งกาย พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์จำลองการออกแบบไฟเบอร์ พัฒนาและจำหน่ายระบบจัดการงานโครงร่างทุกประเภท จำหน่าย อุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องสำเนา และเครื่องอุปกรณ์ในสำนักงาน และ งานซ่อมบำรุง จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้สำนักงาน และบริการจัดส่ง

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Nihon Visual Science,Inc. Nihon Visual Science,Inc.
  • แคตตาล็อก

  1. พัฒนาSoftwareโดยมีการประมวลผลภาพ เป็นศูนย์กลาง 2. System integration 3. Consulting/‎User support 4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำสมัย

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • HI CORPORATION HI CORPORATION
  • แคตตาล็อก

  รับวางแผน คิดค้น Middle ware และจำหน่ายพร้อมดูแลด้านลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ รับวางแผน ผลิต ดำเนินการ Content และบริการ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • HASL Co., Ltd. HASL Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ○ รับพัฒนาซอฟต์แวร์ตามสัญญาจ้าง ได้แก่ ซอฟต์แวร์จำลองด้านอุตสาหกรรม ( Finite Element Analysis – FEA, Finite Difference Method, Distinct Element Method-DEM ), GUI แก้ปัญหา, กระบวนการก่อนและหลัง Process ○ รับวิเคราะห์ตามสัญญาจ้างเกี่ยวกับของเหลวร้อน / โครงสร้าง / การเคลื่อนไหวของอนุภาค ○ รับพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทสำหรับวิเคราะห์ของเหลวร้อน / การเคลื่อนไหวของอนุภาค ○ ให้บริการพัฒนาดัดแปลงและจำหน่ายซอฟต์แวร์ CAE จำลองผลลัพธ์ทางวิศวกรรม ○ ให้บริการพัฒนาดัดแปลงและจำหน่าย NAPLES สำหรับจำลองการไหลของโมเลกุล

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • HANTA MACHINERY Co.,Ltd HANTA MACHINERY Co.,Ltd
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ใช้ทำถนนและอุปกรณ์

  เนื้อหาของกิจการ

 • Assist Co.,LTD. Assist Co.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบและผลิตเครื่องมือเครื่องจักร ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ทุกประเภท ขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำ จำหน่ายเครื่องจักรกล(ใหม่/เก่า) จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องวัด ตัวนำไฟฟ้า อุปกรณ์พลังงานลม อุปกรณ์FA รับซื้อและจำหน่ายเครื่องจักรเก่า

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องมือกล/เครื่องกลึง/เครื่องขึ้นรูป/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • osWorld Co.,Ltd. osWorld Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ○ การวางแผนระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ○ พัฒนาอุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงาน ○ ออกแบบวงจร ○ จำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยแก้วนำแสง

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: การให้ความช่วยเหลือในงาน
 • CADMAC Co., Ltd. CADMAC Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  ○ คิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ 3D CAD สำหรับออกแบบแผ่นเมทัลชีท ○ คิดค้น จำหน่ายและซ่อมบำรุงซอฟท์แวร์ 3D CAD, 2D CAD/CAM ○ คิดค้นและจำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้กับแผ่นเมทัลชีท ○ คิดค้นและจำหน่ายซอฟท์แวร์เสริมที่ใช้กับแผ่นเมทัลชีท

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • SystemEXE (Thailand) Co., Ltd. SystemEXE (Thailand) Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ① ช่วยเหลือการขาย การพัฒนา และการนำซอฟท์แวร์ทางด้าน ERP มาใช้ (การจัดการการผลิต, การจัดการการขาย, การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการต้นทุน และการบัญชี) ② ให้บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบเนื้องาน เพื่อนำระบบ ERP เข้ามาใช้ ③ ช่วยเหลือการขาย และการนำซอฟท์แวร์การจัดการตาราง / การวางแผนการผลิตเข้ามาใช้ ④ ให้บริการด้านการควบรวมระบบ (System Integration Service) ⑤ การสร้างโฮมเพจ ⑥ การรับพัฒนาซอฟท์แวร์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [I.T. Solution Computer (Thailand) Co., Ltd.] บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [I.T. Solution Computer (Thailand) Co., Ltd.]
  • แคตตาล็อก

  ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้านการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการใช้งาน ซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์ ออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้งานให้เหมาะสมในองค์กร และอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งานหลัง การขายให้กับลูกค้า เราเป็นบริษัทคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลก ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ เนื่องจากจะต้องมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเข้มข้นพร้อมทั้งยอดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความมั่นใจของลูกค้าที่มีให้เรา ทั้งนี้บุคลากรจะต้องได้รับการอบรม ฝึกฝน ทั้งฝ่ายเทคนิค และ ฝ่ายขายเพื่อให้ผ่านการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ลูกค้าให้ทันตามเทคโนโลยีใหม่ๆ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมของธุรกิจซอฟต์แวร์

เป้าหมาย

PAGE TOP