ธุรกิจไฟฟ้า・ธุรกิจก๊าซ・ธุรกิจประปา รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ บริษัท

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ธุรกิจไฟฟ้า・ธุรกิจก๊าซ・ธุรกิจประปา รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ

เป้าหมาย

ประเภทธุรกิจ

เงื่อนไขค้นหา
นิคมอุตสาหกรรม
เขตตอนเหนือของกรุงเทพ
เขตด้านตะวันออกของกรุงเทพ
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

กรุงเทพ
เขตตอนเหนือของกรุงเทพ
เขตด้านตะวันตกของกรุงเทพ

นอกประเทศ

เป้าหมาย

PAGE TOP