การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ บริษัท

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

ประเภทธุรกิจ

เป้าหมาย

เงื่อนไขค้นหา
  • Hygiene & Microbiology Research Center Hygiene & Microbiology Research Center
    • แคตตาล็อก

    ■ ทดสอบวิเคราะห์จุลินทรีย์จากมลพิษ(ระบุลักษณะเชื้อรา 、แบคทีเรียเป็นต้น) ■ ทดสอบบันทึกประสิทธิภาพ(ทดสอบความท้าทาย) ■ ทดสอบขึดจำกัดจุลินทรีย์ ■ ทดสอบการต้านเชื้อรา และแบคทีเรีย ■ ทดสอบการต้านเชื้อรา ■ ทดสอบยืนยันการมีหรือไม่มีของจุลินทรีย์ ■ ทดสอบการวัดความเข้มข้นของการยับยั้งขั้นต่ำ(MIC) ■ ทดสอบวัดจุลินทรีย์ในอากาศ ■ ทดสอบวัดจำนวนแบคทีเรียที่มีชีวิต ■ ทดสอบการขจัดกลิ่น ■ ทดสอบสารพิษ ■ การทดสอบอืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์

    เนื้อหาของกิจการ

    ประเภทธุรกิจ: การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ

ประเภทธุรกิจ

PAGE TOP