เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ บริษัท

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ

ประเภทธุรกิจ

เงื่อนไขค้นหา
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

เขตด้านตะวันตกของกรุงเทพ

นอกประเทศ

เป้าหมาย
 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมของเครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • Koyama System Co., Ltd. Koyama System Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  * กิจการที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าของลูกค้าด้วยIT * กิจการที่สร้างซอฟต์แวร์ที่ฝังไว้ภายในและกิจการที่เกี่ยวข้อง

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • Ryowa Electronics Co.,Ltd. Ryowa Electronics Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบและผลิตเครื่องมือวัด/เครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์ ออกแบบและผลิตเครื่องวัด/ตรวจสอบซิสเต็ม ออกแบบและผลิตตรวจสอบสื่อ/ระบบประมวลผล ออกแบบและผลิตรวบรวมข้อมูล/ระบบการจัดการ ออกแบบและผลิตระบบวัดคุณสมบัติแม่เหล็ก ออกแบบและผลิตแผงวงจรพิมพ์ต่างๆ การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา การประกอบต่างๆ (สินค้าตัวอย่าง, การผลิตจำนวนมาก)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • Hirocon Corporation Hirocon Corporation
  • แคตตาล็อก

  รับพัฒนาซอฟแวร์,ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ตามสั่ง โซลูชั่นหน้าจอ, การควบคุมการสื่อสาร, โซลูชั่นสัญญาณ ต่างๆ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • COOL TECH LTD. COOL TECH LTD.
  • แคตตาล็อก

  1. ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่งละอองเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรการผลิต・เครื่องจักรเฉพาะทาง・อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 3. งานด้านการซ่อมบำรุง 4. งานด้านเอ็นจิเนียร์ริ่งและการให้ความช่วยเหลือด้านเอ็นจิเนียร์ริ่ง นำเสนอ・ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ (รถยนต์, เครื่องจักรทางด้านการก่อสร้าง, ผลิตภัณฑอาหาร, การรักษาพยาบาล) แนะนำเครื่องจักรมือสอง・การติดตั้ง, การย้ายเครื่องจักร・การติดตั้ง・การปรับตั้งค่า 5. ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำอัลคาไล อิออนชนิดด่างแก่และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง 6. งานให้คำแนะนำปรึกษาทั้งหมด(ให้ความช่วยเหลือกิจการขนาดย่อม・กลางและกิจการในต่างประเทศ 7. การจัดหาจากต่างประเทศ ・ทำการผลิตและจัดหาชิ้นงานจากต่างประเทศ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • MICRONET Corp. MICRONET Corp.
  • แคตตาล็อก

  ■ บริษัทของเรารับพัฒนาคิดค้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการจัดการผลิตภัณฑ์ สนับสนุนสังคมยูบิควิตัส เริ่มตั้งแต่เครื่องจักรโอเอ เช่น เครื่องแสกน, เครื่องปริ้นท์, เครื่องแฟกซ์ ฯลฯ, โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือเคลื่อนที่, เครื่องใช้ไฟฟ้าดิจิตอล, อุปกรณ์ติดตั้งในรถยนต์ เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาคิดค้นซิมูเลเตอร์ทุกชนิดที่จำเป็นต้องการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์, ซอฟต์แวร์หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจร・ การประมวลผล・ควบคุมสัญญาณ และระบบสนับสนุนการฝึกอบรมที่บริษัทของเราเอง ■ ตอบรับความไว้วางใจของลูกค้าในฐานะที่เป็นซิสเต็มเฮ้าส์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุน การพัฒนาคิดค้นที่เกี่ยวกับการจัดการ และยังคงพยายามท้าทายตัวเองในการพัฒนาสังคม ในฐานะที่เป็นบริษัทวิจัยพัฒนาที่มุ่งก้าวไปสู่ยุคสมัยหน้า 【เทคโนโลยีแกนหลัก】 ■ บริษัทของเราได้วางเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการควบคุม, เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ การประมวลผลสัญญานดิจิตอล, เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับซิมูเลชั่นคอร์ไว้ เป็นเทคโนโลยีแกนหลักและทำให้เป็นรากฐานฝังลึก ปรับปรุงการพัฒนาคิดค้นระบบที่จะทำให้ฮาร์ดแวร์, เฟิร์มแวร์, ซอฟต์แวร์ เป็นตรีเอกาภาพโดยมีเทคโนโลยีแกนหลักเหล่านี้เป็นพื้นฐาน มาช่วยในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • Arakawa & Co., Ltd. Arakawa & Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ・(การขายและการผลิต เครื่องมือฟิกสายไฟและสายไฟ) ・การขายและการผลิต การร่างภาพ (ระบบ Picture Hanging ) ・การขายและการผลิตระบบราวลวดต่างๆสำหรับงานก่อสร้าง

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • Global Mobility Service Co., Ltd. Global Mobility Service Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ให้บริการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเช่นรถยนต์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.) บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.)
  • แคตตาล็อก

  บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.) เริ่มต้นจากการผลิต จำหน่าย และติดตั้งท่อส่งลม (Air duct) เพื่อใช้ในระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศจนสามารถขยายกลุ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มลูกค้า ที่แตกต่างกัน และประมาณปี พ.ศ. 2548 เราได้เริ่มทำการติดตั้งระบบ Evaporative Cooling ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในระยะแรกจะเป็นการรับติดตั้งเพียงอย่างเดียว จากกระแสความต้องการของระบบ Evaporative Cooling ที่มากขึ้น ทางผู้บริหารจึงทำการจดทะเบียนบริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อทำการจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบ Evaporative Cooling อย่างครบวงจร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ และพัฒนาระบบ Evaporative Cooling และ ระบบระบาย อากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับ นโยบาย การผลิตสินค้า และการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • Contec Co., Ltd. Contec Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นเราจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการสร้างระบบ IoT เราจะช่วยให้ลูกค้าเห็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมจัดทำระบบตรวจสอบสภาพการทำงานต่างๆ ช่วยแปลงอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีอยู่ในโรงงานให้เป็นระบบ IoT ได้ด้วยบริการทุกอย่างในที่เดียวซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ CONPROSYS series ที่เป็นอุปกรณ์ IoT ของเรา อีกทั้งด้วยคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรม เราช่วยจัดการงานสาขาต่างๆในรูปแบบ IoT เช่น งานระบบอัตโนมัติในโรงงาน งานสิ่งอำนวยความสะดวกในบริษัท งานด้านพลังงาน งานการแพทย์ งานเกษตรและงานบริการ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ
 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมของเครื่องประกอบ/ระบบการประกอบ

ประเภทธุรกิจ

PAGE TOP