CAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์/รับช่วงวิเคราะห์ บริษัท

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์/รับช่วงวิเคราะห์

ประเภทธุรกิจ

 • CAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์/รับช่วงวิเคราะห์
 • ดูเพิ่มเติม
 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมของCAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์/รับช่วงวิเคราะห์
 • Broadleaf Co., Ltd. Broadleaf Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  【ธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายระบบสำเร็จรูปในแต่ละธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม】 ■ เราพัฒนา จัดจำหน่ายและให้การช่วยเหลือ「OTRS」ซอฟท์แวร์ที่จะใช้ภาพวีดีโอซึ่งถ่ายมาจากหน้างาน นำมาลดความสูญเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรทัดฐานและสามารถนำมาใช้สอนได้อย่างเรียบง่ายไม่ซับซ้อนทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ■ เราขอนำเสนอ「Super front man (SF.NS)」แอพพลิเคชั่นสนับสนุนธุรกรรมทางธุรกิจที่เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในศูนย์ดูแลรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์และผู้จัดจำหน่ายอะไหล่ซึ่งครบครันไปด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่นอกเหนือไปจากการทำใบเสนอราคาแล้วยังมีการควบคุมกระบวนการเก็บประวัติ ดูแลลูกค้ารวมถึงให้ความช่วยเหลือ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพงานและแก้ไขปัญหาด้านบริหารของท่านลูกค้าอีกด้วย ■ พัฒนา จัดจำหน่ายและให้ความช่วยเหลือระบบงานสำหรับร้านขายโทรศัพท์มือถือ ■ พัฒนา จัดจำหน่ายและให้ความช่วยเหลือระบบงานด้านธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ จองตั๋วรถทัวร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ■ พัฒนา จัดจำหน่ายและให้ความช่วยเหลือระบบกับฐานข้อมูลของ「KIKOU MAID」ซึ่งเป็นระบบดูแลการขายซึ่งสร้างมาเพื่อธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือช่างเป็นพิเศษ 【วางโครงสร้างและบริหารระบบเครือข่ายระหว่างธุรกิจต่างประเภทกัน】 สร้างระบบสั่งซื้อและรับสินค้าในรูปแบบอิเล็กโทรนิกส์ด้วยการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นสนับสนุนธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อค้าขายระหว่างผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์กับศูนย์ดูแลรถยนต์รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มด้วยบริการขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์ของ Broadleaf ที่ครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการชิ้นส่วนสำหรับซ่อมรถยนต์ผ่านทาง EC(Electronic Commerce) site ที่ชื่อว่า「BuhinMAX」

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: CAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์/รับช่วงวิเคราะห์
 • Simulation Technology Limited. Simulation Technology Limited.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  พัฒนา และจำหน่่ายซอฟแวร์เกี่ยวกับโปรเซสเอ็นจีเนียร์ริ่ง ให้คำปรึกษาเรื่องเทคนิคต่างๆ 【สินค้าที่จัดการดูแล】 ซีมูเลชั่นซอฟแวร์/ซอฟแวร์ซีมูเลชั่น บริษัท OLI สหรัฐอเมริกา พินช์เทคโนโลยีซอฟแวร์ / ซอฟแวร์พินช์เทคโนโลยี บริษัท KBC Process Technology สหราชอาณาจักร ตรวจสอบมารตรฐานความน่าเชื่อถือ และคอนซัลติ้ง(ให้คำปรึกษา) บริษัท SWRI สหรัฐอเมริกา ซีมูเลชั่นซอฟแวร์/ซอฟแวร์ซีมูเลชั่น บริษัท IDEAS Simulation สหรัฐอเมริกา

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: CAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์/รับช่วงวิเคราะห์
 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมของCAE/ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์/รับช่วงวิเคราะห์

ประเภทธุรกิจ

PAGE TOP