รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่ บริษัท

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่

ประเภทธุรกิจ

นิคมอุตสาหกรรม

เงื่อนไขค้นหา
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

ภาคเหนือ
กรุงเทพ
เขตตอนเหนือของกรุงเทพ
เขตด้านตะวันตกของกรุงเทพ
เขตด้านตะวันตกของกรุงเทพ
เขตนิคม304
เขตโคราช
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกประเทศ

เป้าหมาย

ประเภทธุรกิจ

PAGE TOP