ฟิวส์ / ตัวต้านทานฟิวส์ ของ KOA / [KOA] Fusing Resistors / Fuse / Circuit Protector แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ฟิวส์ / ตัวต้านทานฟิวส์ ของ KOA / [KOA] Fusing Resistors / Fuse / Circuit Protector

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ฟิวส์ (Fuse) / ตัวต้านทานฟิวส์ของ KOA ฟิวส์ (Fuse) / ตัวต้านทานฟิวส์ของ KOA
    • แคตตาล็อก

    เรามีโปรแกรมในการเลือกผลิตภัณฑ์ของ KOA ทำให้ท่านเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตรงกับเงื่อนไขที่ต้องใช้ในวงจรได้ เช่น - ป้องกันการขึ้น-ลง หรือแรงดันไฟฟ้าสูงที่ในวงจรปฐมภูมิ ควรใช้ฟิวส์ CCF แบบเคสเซรามิก (ceramic body) 400mA - 15A - ใช้ทานแรงดันไฟฟ้าสูงในวงจรทุติยภูมิ ควรใช้ CCP แบบพลาสติก (Plastic molding) 0.75A - 3.15A - ต้องการแบบที่มีขนาดเล็กและบาง ควรใช้ TF ขนาด 1608, 1005 (0.2A - 3.15A) - การใช้กับรถยนต์ (Automotive) ที่ต้องการความเชื่อมั่นสูง ควรใช้ TF16VN 0.8A - 3.15A

ข้อมูลบริษัท

KOA DENKO (S) PTE. LTD. / โคอะ เดนโกะ (สิงคโปร์) ไพรเวท ลิมิเต็ด KOA DENKO (S) PTE. LTD. / โคอะ เดนโกะ (สิงคโปร์) ไพรเวท ลิมิเต็ด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP