ตัวต้านทานชนิดเที่ยงตรงสูงของ KOA (Precision) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตัวต้านทานชนิดเที่ยงตรงสูงของ KOA (Precision)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ตัวต้านทานชนิดเที่ยงตรงสูงของ KOA (Metal Film Precision) ตัวต้านทานชนิดเที่ยงตรงสูงของ KOA (Metal Film Precision)
    • แคตตาล็อก

    KOA ขอเสนอผลิตภัณฑ์ตัวต้านทานแบบชิพที่ตัวต้านทานมีชั้นฟิล์มโลหะบาง ต่อไปนี้ ● RN73 เป็นตัวต้านทานแบบชิพที่ใช้ Paste ของตัวต้านทาน มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิในการต้านทานที่ ±5x10-⁶/K และมีความคลาดเคลื่อนยินยอมของแรงต้านทานที่ ±0.05% ช่วยให้มั่นใจในความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ● ซีรีส์ RN73H เป็นตัวต้านทานแบบชิพที่มีชั้นฟิล์มบาง มีความเที่ยงตรงสูง (High reliability) สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงสุดที่ 155℃ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการอุปกรณ์ที่มีความเสถียรสูง ความชื้นสูง (Improve moisture) เที่ยงตรงสูง ที่จำเป็นต่อวงจร Sensing ต่างๆ ได้แก่ วงจรแบบ Differential amplification ที่ใช้ Operational amplifier สเปคหลักๆ เช่น - กำลังไฟฟ้ามาตรฐานที่ 0.063W – 0.25W - ขอบเขตค่าแรงต้านทานที่ 10 Ω -1M Ω - ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอมในการต้านทานต่ำสุดที่ ±0.05% - มีค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิต้านทานน้อยสุดที่ 5×10-⁶/K ทำให้รองรับความต้องการได้อย่างกว้างขวาง

ข้อมูลบริษัท

KOA DENKO (S) PTE. LTD. / โคอะ เดนโกะ (สิงคโปร์) ไพรเวท ลิมิเต็ด KOA DENKO (S) PTE. LTD. / โคอะ เดนโกะ (สิงคโปร์) ไพรเวท ลิมิเต็ด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP