Mechanical One-Way Clutches TSUBAKI "Cam Clutch" ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Mechanical One-Way Clutches TSUBAKI "Cam Clutch"

Mechanical One-Way Clutches TSUBAKI "Cam Clutch"

Cam Clutch ของ TSUBAKI เป็น One Way Clutch ความแม่นยําสูงชนิด Non-Backlash (ไม่มีการตีกลับ) ทําหน้าที่ส่งกําลัง Torque ระหว่าง Inner and Outer Race ในการหมุนหนึ่งทาง และจะ Overrun (หมุนอิสระ) ในทิศทางการหมุนในด้านตรงกันข้าม
ทางเราได้เลือกใช้ Cam ที่ผลิตมาจากเครื่องจักรชนิดพิเศษที่มีความแม่นยําและประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยกรรมวิธีการอบชุบ (Heat Treatment) ในแบบเฉพาะของเรา ทําให้ได้มาซึ่ง Cam Clutch ที่มีความทนทานเป็นเลิศ และทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลังจากที่ได้รับการถูกบันทึกให้เป็นทรัพย์สินของประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1963 Cam Clutch ของ TSUBAKI ก็ได้กลายเป็น One Way Clutch ที่มีใช้การ Index และ Backstop ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยกย่องให้เป็น High Precision and Reliable Cam Clutch อย่างแท้จริง

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://tsubakimoto.com/product/clutch/one-way-clutch/cam-clutch/class3/150/2/1/

ธุรกิจเป้าหมาย

เครื่องจักรเพื่อการเกษตร  เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง  ธุรกิจการพิมพ์・การทำแผ่นพิมพ์・การเข้าเล่มหนังสือ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด/ TSUBAKIMOTO (THAILAND) CO., LTD. บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด/ TSUBAKIMOTO (THAILAND) CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

■ Overrunning
เป็นวิธีการหมุนวนซ้ําไปมาอย่างอิสระ ในกรณีที่ร่องนอกและในของ Clutch เกิดการขบกัน และส่งกําลัง Torque ออกมา หรือในอีกกรณีที่เครื่องจักรเดินเครื่องเปล่า เนื่องมาจากความต่างของการหมุนระหว่างวงแหวนด้านในกับด้านนอก รวมไปถึงทิศทางการหมุนที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งหลักการทํางานนั้นจะคล้ายกับการทํางานของล้อหมุนอิสระของยานยนต์นั่นเอง
■ Indexing
เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า การหมุนป้อนแบบเว้นระยะ (Intermittent Feed Rotation) เป็นการเปลี่ยนรอบการหมุนของวงแหวนนอก (Outer Ring) ให้หมุนแบบเป็นระยะๆ และส่งกําลังไปให้ วงแหวน (แกน)ข้างใน โดยอาศัยหลักการเดินเครื่องเปล่า และการขบฟันในระดับความถี่สูงซ้ําไปมา
■ Backstopping
เรียกได้อีกอย่างนึงว่า การป้องกันการตีกลับ เป็นการทํางานโดยอาศัยการขบฟัน ตอนที่ Cam Clutch เดินเปล่า พร้อมกับเครื่องจักรที่กําลังทํางานอยู่ จึงเกิดการตีกลับอย่างกระทันหัน

ตัวอย่างการนำไปใช้

■ นําไปประยุกต์ใช้ในงานหลักๆ อาทิเช่น
- Bucket Elevator, Jib crane, เครื่องปริ้น, เครื่องจักรที่ใช้ในเกษตรกรรม, เครื่องเล่นเด็ก
■ Eco-Operation ร่วมกับ Cam Clutch
ลดปริมาณการใช้พลังงานด้วยการใช้ประโยชน์จาก Cam Clutch Box ให้พัดลมทํางานแบบ 2 มิติ ด้วยไอน้ําที่ดันออกมา
1. เครื่องระบายอากาศไอน้ํา (Force Draft Fan)ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของMotorลง ด้วยระบบการดันตัวของไอน้ํา
2. Boiler feeding pump
ปั้มที่ใช้แรงดันน้ําที่ได้จากการหมุนวนพลังงาน
3. เครื่องระบายอากาศโดยใช้ไอน้ํา(IDF、GMF、GRF)
ลดการใช้พลังงานโดยการขับเคลื่อนและเปลี่ยนMotorตามความจําเป็น

แคตตาล็อก

Tsubaki Cam Clutch

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP