Tsubaki Linear and Rotary Units "Pin Gear Drive Units" แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Tsubaki Linear and Rotary Units "Pin Gear Drive Units"

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Tsubaki Linear and Rotary Units "Pin Gear Drive Units" Tsubaki Linear and Rotary Units "Pin Gear Drive Units"
    • แคตตาล็อก

    Tsubaki Pin Gear Drive Unit คือ อุปกรณ์ขับเคลื่อน (Drive unit) ชนิดใหม่ที่ถูกนำมาใช้แทนที่ Gear・Rack ซึ่งจะช่วยในการการลดต้นทุนในส่วนของ Rotary Drive และ Linear Motor อีกทั้งยังเพิ่มอิสระในการออกแบบในการหมุนให้มีวงกว้างมากยิ่งขึ้น ด้วยการประกอบเข้ากับเกียร์ที่มีลักษณะฟันเฟืองแบบพิเศษ และ Wheel・Rack ที่มีการใช้กลไกแบบ Pin นอกจากนี้ยังทนทานต่อการสึกกร่อนและขึ้นสนิมด้วย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด/ TSUBAKIMOTO (THAILAND) CO., LTD. บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด/ TSUBAKIMOTO (THAILAND) CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP