รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

NTT DATA (Thailand) Co., Ltd.

NTT DATA (Thailand) Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

บูรณาการระบบ (System Integration), พัฒนาการประยุกต์ใช้ (Application Development), ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting), บริการซ่อมบํารุง (Maintenance Service)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ NTT DATA (Thailand) Co., Ltd. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

946, Dusit Thani Building, 7th Floor, Rama IV Road, Silom

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

2007

เงินลงทุน

160M THB

TEL

FAX

+66(0)2-636-2770

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.nttdata.co.th/en/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

NTT DATA Corporation

ที่อยู่

Toyosu Center Building, 3-3, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-6033, Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

23/05/1988

เงินลงทุน

142.52B JPY

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

URL

http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ NTT DATA (Thailand) Co., Ltd. ได้

PAGE TOP