Feeder Centralized Operation Control Terminal KD-T3000 แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Feeder Centralized Operation Control Terminal KD-T3000

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Kubota Feeder Centralized Operation Control Terminal KD-T3000 Kubota Feeder Centralized Operation Control Terminal KD-T3000
    • แคตตาล็อก

    ระบบควบคุม Centralized Operation Control Terminal KD-T3000 นั้น เป็น Terminal ที่ควบคุมการทํางาน Feeder หลายเครื่องแบบศูนย์รวม ทําการควบคุม ด้วยการใช้งานแบบหน้าจอสัมผัส LCD สี ควบคุม และ ใช้งาน Feeder หลายเครื่องจากหน้าจอเดียว เพิ่มความสะดวกในการควบคุมด้วยการใช้ไอคอน รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี นอกจากนั้น ยังรองรับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงควบคุมคุณภาพ, ความเชื่อมั่น, การซ่อมบํารุงให้ดีขึ้น แต่ละหน้าจอจะมีการอธิบายคําช่วยเหลือ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานแต่ละหน้าจอ เนื่องจากมีการติดตั้งความสามารถในการแนะนําการใช้งานไว้ในตัว ไม่จําเป็นต้องใช้คู่มือการใช้งานก็สามารถเข้าใจ และ ใช้งานการทํางานหรือควบคุมการทํางานพื้นฐานได้

ข้อมูลบริษัท

KUBOTA Corporation KUBOTA Corporation
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP