เครื่องเติมของเหลวกึ่งอัตโนมัติแบบป้องกันแรงดันระเบิด ของ คุโบตา KKC-20SKVG-EX แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องเติมของเหลวกึ่งอัตโนมัติแบบป้องกันแรงดันระเบิด ของ คุโบตา KKC-20SKVG-EX

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องเติมของเหลวกึ่งอัตโนมัติแบบป้องกันแรงดันระเบิด ของ คุโบตา KKC-20SKVG-EX เครื่องเติมของเหลวกึ่งอัตโนมัติแบบป้องกันแรงดันระเบิด ของ คุโบตา KKC-20SKVG-EX
    • แคตตาล็อก

    เครื่องเติมของเหลวแบบป้องกันแรงดันระเบิด [KKC-20SKV-EX] นั้น มีความสามาถเหมาะสมตามยุคหลากชนิดปริมาณน้อย ช่วยให้การปรับปรุงหน้างานการเติมให้เกิดความแม่นยําและรวดเร็วขึ้นได้ ติดตั้งวาล์วที่พัฒนาขึ้นเองรุ่นใหม่ เหมาะสําหรับการเติมสารละลาย สี หมึก น้ําหอม กาว สารเคมีต่างๆ สารที่มีความเสี่ยงในการเกิดระเบิด หรือของเหลวในสถานที่ที่มีอันตรายต่อการเกิดระเบิดต่างๆ

ข้อมูลบริษัท

KUBOTA Corporation KUBOTA Corporation
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP