เครื่องคัดแยกสิ่งแปลกปลอมจากเม็ด Super Platon KP-10000T แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องคัดแยกสิ่งแปลกปลอมจากเม็ด Super Platon KP-10000T

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Kubota เครื่องคัดแยกสิ่งแปลกปลอมจากเม็ด Super Platon KP-10000T Kubota เครื่องคัดแยกสิ่งแปลกปลอมจากเม็ด Super Platon KP-10000T
    • แคตตาล็อก

    เครื่องคัดแยกสิ่งปลอมปน Plastic Pellet ของคุโบตา รุ่นที่ 3 เทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบการกระจายแสดงทุกทิศทาง และ เซ็นเซอร์กล้องที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม ทําให้มีการคัดแยกได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถทําการคัดแยกวัตถุดิบที่นําแสงได้ด้วย

ข้อมูลบริษัท

KUBOTA Corporation KUBOTA Corporation
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP