รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

NX Feeder

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Kubota Feeder แบบชั่งน้ําหนัก NX Feeder Kubota Feeder แบบชั่งน้ําหนัก NX Feeder
    • แคตตาล็อก

    All New Weight Feeder ที่ใช้องค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นเองทั้งหมด (อยู่ระหว่างการจดลิขสิทธิ์) โดยมีการปรับปรุงความสามารถป้องกันการต่อเชื่อมของวัตถุดิบไปพร้อมกับ การผสมและการอัดเติมลงในสกรูอย่างคงที่ ทําให้เกิดความแม่นยําสูง เหมาะสมกับวัตถุดิบหลากหลายชนิด

ข้อมูลบริษัท

KUBOTA Corporation KUBOTA Corporation
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP