KUBOTA Product Catalog แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KUBOTA Product Catalog

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • แคทตาลอกเครื่องป้อนแบบชั่งน้ําหนักของคุโบตา (สําหรับPlastic Pellet, Powder) แคทตาลอกเครื่องป้อนแบบชั่งน้ําหนักของคุโบตา (สําหรับPlastic Pellet, Powder)
  • แคตตาล็อก

  [แคทตาลอก อุปกรณ์เครื่องจักรวัสดุผงเม็ด] ของบรัทคุโบตา ที่ใช้ป้อนตามปริมาณการไหลคงที่ต่อเนื่อง ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหลัก จนถึงสารแต่งเติม [อุปกรณ์เครื่องจักรวัสดุผงเม็ด] ของระบบป้อนปริมาณคงที่-ต่อเนื่องที่ป้อนวัตคถุดิบผง-เม็ด เช่นอาหารไปจนถึงพลาสติก ซึ่งพร้อมรองรับองค์ประกอบของระบบที่เหมาะสมที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายและคุณลักษณะเด่นมากมาย [ผลิตภัณฑ์ที่แสดง] เครื่องป้อนแบบชั่งน้ําหนัก Loss in Weight • Cassette weight feeder แบบสกรู 2 เพลา [CE-W] • Cassette weight feeder แบบสกรู 1 เพลา [CE-M – CE-S – CE-R] • Cassette Weight Feeder แบบ Bowl [CE-B] • Cassette Weight Feeder แบบแรงสั่น [CE-V] • Large Weight Feeder แบบสกรู • Liquid Weight Feeder [LWF] • Weight Feeder แบบสายพาน [B-WF] • ระบบควบคุม  KF-M3500 Control Module  KF-C3000 Controller  KF-OT Operation Terminal  KF-M2500-IM I/O Module  KD-T3000 Centralized Operation Control Terminal • Option สําหรับ Feeder แบบ Loss in Weight • รองรับคุณสมบัติพิเศษสําหรับ Feeder

 • Kubota Feeder แบบชั่งน้ําหนัก Belt Weight Feeder B-WF Kubota Feeder แบบชั่งน้ําหนัก Belt Weight Feeder B-WF
  • แคตตาล็อก

  Weight Feeder [LWF] แบบสายพาน [อุปกรณ์ผงเม็ด] ที่ป้อนวัตถุดิบชนิดผง-เม็ดคงที่ต่อเนื่องเช่นอาหาร ไปจนถึง พลาสติกต่างๆ นั้น จะทําการควบคุมความเร็วของสายพานตามความเปลี่ยนแปลงมวลของวัตถุดิบ จาก Gate แบบไม่ปรับเปลี่ยน ขอบเขตการไหลจึงกว้าง (BW-□-1D/1:125) การถอดใส่สายพานได้ง่าย ออกแบบโดยคํานึงถึงการตรวจสอบและทําความสะอาด วัตถุดิบที่เหมาะสมคือ Plastic Pellet, Plastic Powder, Flaph, Filler, Glass Fiber, เมล็ดพืช, ถั่วต่างๆ โดยย่านปริมาณไหลคือ 2~1500L/h, 4~10000L/h, 10~26000L/h, ความกว้างสายพานคือ 150มม.~500มม. และใช้กําลังไฟ AC200V เฟสเดี่ยว 0.6kVA.

 • Kubota Feeder ชั่งน้ําหนัก Liquid Weight Feeder LWF Kubota Feeder ชั่งน้ําหนัก Liquid Weight Feeder LWF
  • แคตตาล็อก

  Liquid Weight Feeder [LWF] ที่ใช้สําหรับป้อนน้ําเปล่า – สารติดไฟยาก – สารหล่อลื่น – สารป้องกันสนิม – สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ของเหลวชนิดต่างๆ ตามปริมาณคงที่ อย่างต่อเนื่องนั้น มีกําลังสูงสุด 7MPa (Gear Pump), 15MPa (Plunger Pump) อุณหภูมิ ระหว่างปรกติ จนถึงสูงสุดที่ 120°C ปริมาตรถังวัดปริมาณคือ 25 ลิตร ~ 100 ลิตร โดยแสดงค่าปริมาณ 25 กก. ~ 100 กก. แหล่งไฟ AC200V 3เฟส กําลังขับ 1.5~4.5kVA Heater 2kVA หรือ AC200V 3 เฟส กําลังขับ 1.5~11kVA Heater 3kVA

 • Kubota Feeder Centralized Operation Control Terminal KD-T3000 Kubota Feeder Centralized Operation Control Terminal KD-T3000
  • แคตตาล็อก

  ระบบควบคุม Centralized Operation Control Terminal KD-T3000 นั้น เป็น Terminal ที่ควบคุมการทํางาน Feeder หลายเครื่องแบบศูนย์รวม ทําการควบคุม ด้วยการใช้งานแบบหน้าจอสัมผัส LCD สี ควบคุม และ ใช้งาน Feeder หลายเครื่องจากหน้าจอเดียว เพิ่มความสะดวกในการควบคุมด้วยการใช้ไอคอน รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี นอกจากนั้น ยังรองรับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงควบคุมคุณภาพ, ความเชื่อมั่น, การซ่อมบํารุงให้ดีขึ้น แต่ละหน้าจอจะมีการอธิบายคําช่วยเหลือ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานแต่ละหน้าจอ เนื่องจากมีการติดตั้งความสามารถในการแนะนําการใช้งานไว้ในตัว ไม่จําเป็นต้องใช้คู่มือการใช้งานก็สามารถเข้าใจ และ ใช้งานการทํางานหรือควบคุมการทํางานพื้นฐานได้

 • Kubota เครื่องคัดแยกสิ่งแปลกปลอมจากเม็ด Super Platon KP-10000T Kubota เครื่องคัดแยกสิ่งแปลกปลอมจากเม็ด Super Platon KP-10000T
  • แคตตาล็อก

  เครื่องคัดแยกสิ่งปลอมปน Plastic Pellet ของคุโบตา รุ่นที่ 3 เทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบการกระจายแสดงทุกทิศทาง และ เซ็นเซอร์กล้องที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม ทําให้มีการคัดแยกได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถทําการคัดแยกวัตถุดิบที่นําแสงได้ด้วย

ข้อมูลบริษัท

KUBOTA Corporation KUBOTA Corporation
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP