เครื่องกลึง ซีรี่ส์ SLX แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องกลึง ซีรี่ส์ SLX

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องกลึง ซีรี่ส์ SLX (เครื่องกลึง 5 แกน) เครื่องกลึง ซีรี่ส์ SLX (เครื่องกลึง 5 แกน)
    • แคตตาล็อก

    เครื่องกลึงขนาดใหญ่เพื่อการกัดงานให้มีประสิทธิภาพสูง ในงานที่มีขนาดยาวและน้ำหนักมาก ■ สามารถกลึงและกัดงานได้หลากหลายรูปแบบ โดยการผสานเทคโนโลยีของ Attachment รูปแบบต่างๆกับเครื่องกลึงเข้าไว้ด้วยกัน ■ โครงสร้างของเครื่องจักรถูกออกแบบเพื่อให้สามารถกลึงและกัดงานได้ด้วยความแม่นยําสูง ■ คํานึงถึงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้วยการป้องกันการฟุ้งกระจายของน้ำมันและเศษที่เกิดจากการกัดงาน ■ เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ถูกนํามาติดตั้งในจุดต่างๆของเครื่องจักรอย่างลงตัว

ข้อมูลบริษัท

SNK THAI SNK THAI
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP