เครื่อง Double column HF-M Series แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่อง Double column HF-M Series

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่อง Double column HF-M Series (Multicenter) เครื่อง Double column HF-M Series (Multicenter)
    • แคตตาล็อก

    HF-M Series เป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่ใช้กัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ด้วย กําลังตัดสูงและแรงม้าสูง ■ Spindle ขับด้วยมอเตอร์ ที่มีแรงม้าสูง ความเร็วการหมุนสูง ■ Cross rail (แกนW) ถูกขับด้วย Twin motors ทําให้สามารถรักษา ความแม่นยําของแกน Y ได้ ■ มีฟังก์ชั่นหล่อลื่นอัตโนมัติที่เพื่อแก้ไขปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้น ■ แกน Z ที่มีสโตรกยาว + การควบคุมฟูลสโตรกของ แกน Z・W ด้วย โปรแกรม NC ■ รองรับงานทุกรูปแบบด้วย Attachment ที่หลากหลาย

ข้อมูลบริษัท

SNK THAI SNK THAI
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP