รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Toray Industries, Inc.

Toray Industries, Inc.

เนื้อหาของกิจการ

■ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
• ธุรกิจเส้นใยและสิ่งทอ
• ธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์
• ธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารและโทรคมนาคม
• ธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เป็นสารประกอบเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์
• ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
• ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านวิเคราะห์ สํารวจ วิจัย ฯลฯ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Toray Industries, Inc. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของToray Industries, Inc.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

1038666

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

Nihonbashi Mitsui Tower, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

01/1926

เงินลงทุน

147873030771 JPY

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

TEL

FAX

+81(0)3-3245-5054

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.toray.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Toray Industries, Inc. ได้

PAGE TOP