รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Daikin Industries, Ltd.

Daikin Industries, Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิต จําหน่าย ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบหล่อลื่นจากศูนย์กลาง เครื่องจักรไฮดรอลิกสําหรับเครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและยานพาหนะ, และการติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Daikin Industries, Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของDaikin Industries, Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

5308323

พื้นที่/ประเทศ

Osaka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

11/02/1934

เงินลงทุน

85032436655 JPY

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

TEL

FAX

+81-(0)6-6373-4380

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.daikin.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Daikin Industries, Ltd. ได้

PAGE TOP